Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mitä vesiensuojelu maksaa ja milloin se on ilmaista anssi ahtikoski

155 views

Published on

Vesiensuojelupäivät Oulu 12.-13.9.2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mitä vesiensuojelu maksaa ja milloin se on ilmaista anssi ahtikoski

 1. 1. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus • Dos. Hannu Hökkä ja dos. Anssi Ahtikoski, Luke Mitä vesiensuojelu maksaa ja milloin se on ilmaista ? Metsätalouden vesiensuojelupäivät 2017 / Oulu
 2. 2. © Luonnonvarakeskus Taustaa • Metsikkötason simuloinnit ja talouslaskelmat perustuvat aineistoon joka on jo julkaistu (Hökkä et al. 2017/Forestry 2017:90, 234-246) • Julkaisussa tarkasteltiin kunnostusojituksen pitkän aikavälin vaikutuksia puuntuotokseen, taloudelliseen tulokseen ja vesistökuormitukseen 2 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski Pohjois-Pohjanmaa Lounais-Suomi
 3. 3. © Luonnonvarakeskus Tutkimuskehys 3 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski
 4. 4. © Luonnonvarakeskus Esityksen aineisto 4 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski Lounais-Suomi (SWF)
 5. 5. © Luonnonvarakeskus 100 hehtaarin metsäalue, Lounais-Suomi 5 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski Mänty Kuusi Koivu(t) läpimitta, cm 18.4 14.3 15.7 pituus, m 14.3 12 14.9 ikä, v 40 40 40 ppa, m2/ha 9 11.4 9 keskitunnukset
 6. 6. © Luonnonvarakeskus Aineisto 6 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski Pohjois-Pohjanmaa (NO)
 7. 7. © Luonnonvarakeskus 100 hehtaarin metsäalue, Pohjois-Pohjanmaa 7 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski
 8. 8. © Luonnonvarakeskus Simuloinnit • Kummallekin alueelle (Lounais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa) simuloitiin neljä (4) vaihtoehtoista metsien käsittelyä: – 1) kunnostusojitus (KO) ja hyvän metsänhoidon mukainen metsänkäsittely (HMS), kun oletetaan ojaston kuntoa) hyväksi (O+) – 2) ei kunnostusojitusta + HMS, kun O+ – 3) KO + HMS, kun ojaston kunto huono (O-) – 4) ei kunnostusojitusta + HMS, kun O- 8 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski a) simuloinnin alussa
 9. 9. © Luonnonvarakeskus Hinnat ja kustannukset • Talouslaskelmissa valittiin viimeinen kalenterivuosi, jolloin saatiin samalta vuodelta sekä metsänhoidon kustannukset että kantohinnat (yksityiset koko maa) • Vuosi oli 2014, ja nimelliset lukuarvot muutettiin reaalisiksi kuluttajahintaideksillä1) s.e. perusvuosi 2017 (tammi-heinäkuu) • Kunnostusojitus 217 €/ha, lannoitus 404 €/ha • Kantohinnat hakkuutavoittain ja puutavaralajeittain: 9 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski MäT KuT KoT MäK KuK KoK Uudistushakkuu 57.32 57.13 43.51 17.60 18.59 17.54 Harvennushakkuu 48.29 47.75 36.97 14.98 15.25 14.64 Ensiharvennus 39.85 39.83 32.71 12.17 11.64 11.96 1) Consumer Price Index, Statistics Finland
 10. 10. © Luonnonvarakeskus Esimerkkisimulointi, Lounais-Suomi • Ruohoturvekangas, keskimääräinen ikä 40 vuotta lähtötilanteessa 10 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski 0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 5 10 15 20 25 30 35 KO+HMS, kun O+ ei KO+HMS, kun O+ KO+HMS, kun O- ei KO+HMS, kun O- Simulointiaika, vuosia lähtötilanteesta Puuston kokonaistilavuus, m3/ha Mänty Kuusi Koivu(t) läpimitta, cm 18.4 14.3 15.7 pituus, m 14.3 12 14.9 ikä, v 40 40 40 ppa, m2/ha 9 11.4 9 Syötettävät keskitunnukset: 479 m3 (56%) Huom ! päätehakkuun kriteerinä lpm (28 cm)
 11. 11. © Luonnonvarakeskus Metsänomistajan kantorahatulojen menetykset, kun kohteita ei kunnostusojiteta • Perusasetelma • Kunnostusojituksella saadaan aikaiseksi positiivinen puiden kasvureaktio, joka on muutettavissa nettotulojen nykyarvoksi (€/ha)   tätä nettotulojen nykyarvoa verrataan tilanteeseen, jossa metsikköä ei ole kunnostusojitettu  ∆€ • Toisaalta kunnostusojituksesta aiheutuu monissa tilanteissa merkittäviä ympäristöhaittoja lähinnä vesistöihin… (kuka lopulta maksaa…) 11 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski
 12. 12. © Luonnonvarakeskus Taloustulokset, Lounais-Suomi • 100 hehtaarin metsäalue, jossa suotyypit ja ikäluokat noudattavat VMI10:n mukaista suuralueittaista (Lounais- Suomi) turvemetsien rakennetta • Oletus: ojien kunto lähtötilanteessa joko hyvä (O+) tai huono (O-) 12 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2% 3% 4% O+ O- Tulonmenetykset hehtaaria kohden, € Vaihteluväli: 518-784 €/ha
 13. 13. © Luonnonvarakeskus Taloustulokset, Pohjois-Pohjanmaa 13 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2 3 4 O+ O- Vaihteluväli: 258-327€/ha Tulonmenetykset hehtaaria kohden, €
 14. 14. © Luonnonvarakeskus14 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski 110 115 119 112 120 125 0 20 40 60 80 100 120 140 2 3 4 Ei kunnostusta Kunnostusojitus Tuhkalannoitus MtkgII, ojat huonot Mitä voitaisiin tehdä toisin ? • … Entäpä jos kunnostusojitus korvattaisiin tuhkalannoituksella, mikä puolestaan ei kuormita vesistöjä • Mikä vaikutus tällä olisi ?
 15. 15. © Luonnonvarakeskus15 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski Tuhkalannoitus Pohjois-Pohjanmaalla 106 % ( +70 €) 134 % (421) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% ei kunnostusojitusta kunnostusojitus lannoitus Ptkg II / Pohjois-Pohjanmaa Laskentakorkokanta 3%
 16. 16. © Luonnonvarakeskus Päätelmiä • Metsänomistaja hyötyy rahallisesti ojien kunnostuksesta enemmän etelässä ja hyvillä kasvupaikoilla – Kaivukustannus sama koko maassa • Kunnostusojituksen sijaan voidaan tietyillä kasvupaikoilla tehdä tuhkalannoitus, joka tuottaa selvästi paremmin kuin kunnostusojitus pienentäen näin vesiensuojelun kustannuksia • Kaikille kohteille ei kuitenkaan lannoitus sovellu, jolloin joudutaan väistämättä tekemään vesistöä kuormittava kunnostusojitus  • Laskennallisesti voidaan lähiaikoina määrittää tietylle metsäalueelle optimaaliset kunnostusojitus- ja lannoituspinta- alat, kun tiedämme etukäteen vesistökuormituksen raja-arvon kohdealueella (ojituksen maksimimäärä, esimerkiksi kilometreinä) • Vesistökuormituksen hinta yhteiskunnalle (vaikea määrittää, koska markkinat eivät toimi) ? • Milloin vesiensuojelu on ilmaista? …Ei koskaan ! 16 20.9.2017Hannu Hökkä ja Anssi Ahtikoski
 17. 17. © Luonnonvarakeskus Kiitos! 20.9.201717
 18. 18. © Luonnonvarakeskus18 20.9.2017Teppo Tutkija

×