Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metsätuhot - miten eteenpäin

150 views

Published on

Metsätuhot - miten eteenpäin, Markku Remes, Metsämme messut 2019

Published in: Education
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I love this site. It always finds me the best tutors in accordance with my needs. I have been using it since last year. The prices are not expensive compared to other sites. I am glad I discored this site:)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Metsätuhot - miten eteenpäin

 1. 1. Metsämme messut Jyväskylä 28.4.2019 Markku Remes Suomen metsäkeskus Metsätuhot - miten eteenpäin
 2. 2. • Hirvituhot ja niiden estäminen • Juurikääpä • Myyrä • Tuuli- ja lumituhot • Hyönteistuhot: kirjanpainaja • Muut sienitaudit: versosurma, kuusen tuomiruoste Tilaisuuden aiheet
 3. 3. • Taimikoiden laatua alentavia tuhoja yli 500 000 hehtaarin alalla (VMI 11) • Todellisten ja korvattujen hirvituhojen välillä suuri ristiriita › Vuonna 2018 ilmoitetuista hirvituhoista korvattiin metsänomistajille alle kaksi miljoonaa euroa reilun 4000 hehtaarin alalta › Keski-Suomi 357 ha ja 243 308 euroa • Luonnonvarakeskuksen mukaan hirvet aiheuttavat metsänomistajille 30-50 miljoonan euron vahingot vuosittain (vaihtelu melko suuri) • Tuhokorvaukset ovat pieniä, koska › Vain 60 % metsien pinta-alasta korvauksen piirissä (yksityiset omistajat) › Huomattava osa metsänomistajista ei ilmoita vahinkoja Hirvituhot
 4. 4. Hirvituhot taimikoissa Heikki Kraft Kuva:Heikki Kraft
 5. 5. Tuhot varttuneissa puissa • Korvaus on haettava kolmen vuoden kuluessa tuhon syntymisestä Kuvat: Heikki Kraft
 6. 6. • Hirvituhoja ehkäistään tehokkaimmin pitämällä hirvikanta metsästämällä kohtuullisena › Alueelliset riistaneuvostot asettavat tavoitteet talvikannalle (76 000 hirveä) › Metsästysseurat hakevat luvat huhtikuun aikana › Metsästyksen ajoittaminen loppusyksyyn vaikuttaa talvehtimisalueen tuhoihin • Tiheä ja hyvin hoidettu taimikko kestää parhaiten hirviä; ylitiheä etukasvuinen lehtipuuvesakko lisää riskiä • Varhaisperkaus on hirvivahinkoriskin välttämiseksi tärkeä toimenpide • Ongelma-alueilla kasvatettava taimikko kannattaa pitää mahdollisimman tiheänä noin 5 metrin pituusvaiheeseen asti (tämä perusteltua myös laadun kannalta, vrt. MH-suositukset) • Karkotteet ja hajusteet eivät tehoa Tricoa lukuun ottamatta (lampaan teurasjätteen rasvasta tehty haju- ja makuvaikutukseen perustuva karkote) • Ohjaaminen nuolukivien avulla muualle taimikoista Hirvituhojen estäminen
 7. 7. Kokemuksia karkotteista Koejärjestelyt: 4 koealaa Kuusamolainen 12-13-vuotias männikkö, taimimäärät 2830-4670 kpl/ha Koivulla: 2009 istutettu 1800 kpl/ha, pit. 40 cm: käsittelyt 2009, 2010 ja 2011  pituudet mittauksen päättyessä 187 cm (kesäkuu), 178 cm (syyskuu) ja 187 cm (käsittelemätön)
 8. 8. Kokemuksia karkotteista Lähde: Luke/Matala J., Poteri M.
 9. 9. • Latvakasvainten syönti männiköissä: › Ei käsittelyä 12-20 % syötyjä › Koivutisle 12-14 % › Trico 0-2 % • Latvakiehkurassa olevien oksien syönti: › Ei käsittelyä 32-49 % › Koivutisle 24-31 % › Trico 0-2 % • Oksasyönti: › Ei käsittelyä 53-72 % syötyjä › Koivutisle 46-52 % › Trico 3-10 % Yhteenveto  Trico-käsittely antoi hyvän suojan latvakasvaimelle  Koivutisleen teho oli heikko
 10. 10. • Aiheuttaa vuosittain 50 miljoonan euron tappiot metsänomistajille kuusikoissa ja männiköissä • Kesäaikaisten kasvatushakkuiden välttäminen havupuuvaltaisissa metsissä (ei enää mahdollista) • Kantokäsittely torjunta-aineella › Ureavalmisteet › Harmaaorvakkasienivalmisteet Juurikäävän torjunta
 11. 11. Juurikääpä Toteutettu juurikäävän torjunta Kuusen juurikääpä alikasvoskuusessa Männyn juurikääpä Juurikäävän itiöemä
 12. 12. • Viimeisin todella runsas myyrätuho talvella 2008-2009, jolloin tuhoutui täydellisesti yli 20 000 ha nuoria taimikoita • Tappiot tuolloin yli 20 milj. euroa • Suomessa 11 myyrälajia, joista kaksi (kolme) aiheuttaa metsätuhoja • Myyräkannat lisääntyvät 3-4 vuoden välein niin voimakkaasti, että myyrät syövät muun ravinnon vähentyessä myös puuntaimia Myyrätuhot Peltomyyrän syöntijälki
 13. 13. • Peltomyyrä syö yleensä taimen tyviosan kuorta • Metsämyyrän tuhot usein taimen latvassa • Vesimyyrä katkoo turve- ja multamaalla kasvavien puiden juuria, jolloin puut kaatuvat • Tuhoja voidaan vähentää: › Taimille asetettavat tyvisuojat › Lumen polkeminen taimen ympäriltä › Taimien ympärysten heinääminen › Syötit, loukutus › Luonnossa olevien petojen elinolojen kehittäminen Myyrätuhojen torjunta
 14. 14. • Kirjanpainajatuhoja on esiintynyt viime vuosina 1500- 3000 hehtaaria vuodessa • Kirjanpainajatuhot eivät asetu nykytietämyksen mukaan enää vuosituhannen vaihteen alhaiselle tasolle › Hyönteisten määrä lisääntyi metsissämme vuonna 2010 sattuneiden Asta- ja Veera-myrskyjen seurauksena › Tuulituhoja on esiintynyt vuosittain  lisääntymispaikkoja runsaasti (kuorellinen havupuu) • Tuhot voivat olla jopa yli 10 000 €/ha. Metsänomistajien menetykset miljoonia euroja vuosittain. Hyönteistuhot
 15. 15. • Kirjanpainaja talvehtii aikuisena saastuneen kuusimetsän karikkeessa maassa • Kuoriaiset aloittavat parveilun, kun ilman lämpötila ylittää 18ºC tai maan lämpötila ylittää noin 9ºC • Koiraat iskeytyvät kuusen (joskus myös männyn) kuoren läpi nilakerrokseen • Naaraat tulevat perässä • Naaras munii noin 20 munaa, joista kuoriutuu toukat › Toukat ovat muutaman millimetrin mittaisia ja valkeita › Toukat syövät toisistaan erilleen käytävät nilakerrokseen › Toukat koteloituvat ja koteloista kuoriutuu aikuinen › Kehitysvaihe toukasta aikuisuuteen kestää kaksi kuukautta • Mahdollinen toinen sukupolvi saman vuoden elokuussa, jos kesäkuun loppuun mennessä riittävä lämpösumma Kirjanpainajan lisääntyminen
 16. 16. • Ensioire kirjanpainajista on yleensä noin yhden millimetrin kokoiset reiät kuoressa eri puolilla runkoa  pihkavuotoa Ensioireet kirjanpainajatuhoissa
 17. 17. Toukat nilakerroksessa
 18. 18. Aikuisia kirjanpainajia
 19. 19. Tukkimiehentäin torjuminen
 20. 20. Tuhojen tunnistaminen
 21. 21. • Taimien käsittely torjunta-aineella • Tehokas maanmuokkaus › Paljastettu kivennäismaa vähentää tuhoja: 1. Täi välttää kivennäismaan ylittämistä petojen vuoksi 2. Sateen vaikutuksesta taimen tyvi kuorruttuu usein kivennäismaalla  syönti vaikeutuu • Kantojen nosto • Viljelyn viivästyttäminen › Viljelyä tulisi kuitenkin viivästyttää ainakin kolme vuotta, jolloin heinittyminen lähtenyt käyntiin Tukkimiehentäin torjuminen
 22. 22. • Pääosa tuhoista syntyy tuoreiden aukkojen reunametsiin tai hiljattain harvennettuihin kasvatusmetsiin › Aukot pyritään rajaamaan siten, että vallitsevat tuulet vaikuttavat mahdollisimman vähän › Vältetään voimakkaita harvennuksia, erityisesti pitkään liian tiheinä olleissa metsissä › Vältetään kapeiden metsäkaistaleiden jättämistä tuulille herkille alueille Tuulituhojen estäminen
 23. 23. • Lumituhoja voidaan estää tehokkaimmin antamalla puille riittävästi kasvutilaa jo taimikkovaiheesta saakka  riukuuntuneet puut kestävät huonosti lumikuormaa • Kahtena perättäisenä talvena ollut poikkeuksellisia säitä: lumi kertynyt pitkän aikaa puustoon • Tykkylumialueilla tuhoja esiintyy jossakin määrin aina (korkeus 250 mpy) Lumituhot
 24. 24. • Vuosina 2016-2018 esiintyi runsaasti versosurmaa Keski- ja Itä-Suomessa Sienitaudit
 25. 25. • Kasvupaikalle sopiva puulaji kestää parhaiten vaihtelevien säiden stressitekijöitä › Seurannaistuhot vähenevät • Hirvituhoja ei voi hallita, kun hirvikanta liian suuri • Lumi-, tuuli- ja sienituhoja voi vähentää harventamalla taimikot ja kasvatusmetsät oikeaan aikaan • Hyönteistuhot lisääntyvät voimakkaasti, jos metsissä on vaurioitunutta kuorellista havupuuta • Ilmastonmuutoksen aiheuttamia tuhoriskejä voidaan vähentää välttämällä yhden puulajin laajoja viljelyalueita Yhteenveto
 26. 26. Kiitos • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus Markku Remes, johtava metsänhoidon asiantuntija Jyväskylä 28.4.2019

×