Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metsatilan sukupolvenvaihdos

Metsatilan sukupolvenvaihdos

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Metsatilan sukupolvenvaihdos

 1. 1. Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsät aktiivisiin käsiin -hanke
 2. 2. Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja
 3. 3. Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja
 4. 4. Näkökulmia ja tavoitteita • Metsätalous säilyy kannattavana sukupolven- vaihdoksen jälkeenkin • Tila säilyy yhtenä kokonaisuutena • Tehdään niin selkeitä toimenpiteitä, että itse ymmärretään, mitä on tehty • Verovaikutusten optimointi on tärkeää, mutta ei voi, eikä saa olla ainut autuaaksitekevä asia • Selvitetään asiat – kysytään epäselvistä • Tilan myyminen on hyvä vaihtoehto › Rahaa on helppo jakaa tasan Luopumisen tuskaa / helpotuksen tunnetta
 5. 5. Luovutetaan kokonaisuuksia Maijalle Metsät Liisalle Kaupunki- asunto Matille Mökki Rahalla tasoitetaan, kaikki saavat yhtä paljon€ Lapset säästyvät tulevilta selvittelyiltä ja riidoilta
 6. 6. Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista • Metsänomistajien keski-ikä on jo yli 60 vuotta ja nousee koko ajan, kolmannes metsänomistajista on täyttänyt 70 vuotta • Uusien metsänomistajiksi tulevien keski- ikä on yli 50 vuotta Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa 40 % Perintönä tai lahjana 45 %
 7. 7. Monta vaikuttavaa tekijää Omistaja Jatkaja Metsä Rahatilanne Muiden lasten osuudet Ylitetäänkö Sukupolvi ? Raha- tilanne Kiinnostus Omistus- aika Hakkuu- mahdollisuudet Arvo Jaksaminen Pitää sovittaa yhteen Muu omaisuus Päättää asian
 8. 8. Elinaikana oikeustoimikelpoisena Yksinomistus Lahja Yhteisomistus Kauppa Kuoleman jälkeen Perinnöstä luopuminen Normaali perimys järjestys Testamentti Omistajanvaihdos Osin lahja Täysi hinta Kuolinpesä
 9. 9. Sukupolvenvaihdos kaupalla • Soveltuu hyvin runsaspuustoisille tiloille › Metsävähennys › Jatkaja maksaa puun myynnistä vähemmän veroa kuin aiempi omistaja • Jos hinta on yli ¾ käyvästä arvosta, niin ei mene lahjaveroa › Jos on alle, niin se on lahjanluontoinen kauppa • Saadulla kauppahinnalla voidaan tasoittaa muita sisarosuuksia • Kauppahinnalla voi olla maksuaikaa • Kauppahinta on maksettava • Myyjältä ei mene luovutusvoiton veroa jos › Ostaja on lähisukulainen yksin tai yhdessä aviopuolisonsa kanssa: lapsi, lapsen lapsi, veli, sisar, velipuoli, sisarpuoli › Yli 10 vuotta vastikkeellisesta saannosta Tilaa ei kannata myydä 5 vuoden sisällä kaupasta
 10. 10. Sukupolvenvaihdos lahjana • Soveltuu hyvin taimikkovaltaisille tiloille • Metsälahjavähennys, jos ehdot täyttyvät • Metsävähennys siirtyy lahjan mukana • Luopujalla ei ole rahantarvetta • Lahja ei sido jatkajan varallisuutta • Voidaan pidättää hallintaoikeus › Itselle tai ”välisukupolvelle” › Määräajaksi, määräalalle tai määräosalle › Hallinta-aikana lahjan arvo voi kasvaa › Hallintaoikeuden saanto on verovapaata • Mahdollisuus sulkea pois saajan aviopuolison avio-oikeus omaisuudesta Hallintaoikeuden vaikutukset toimintaan pitää selvittää Elinikäisestä hallintaoikeudesta voidaan luopua
 11. 11. Metsälahjavähennys • Vuoden 2017 alusta saadut lahjat, joissa metsämaata • Lahjavero maksetaan kuten ennenkin • Vähennyspohja on 30 000 euron raja-arvon ylittävästä osasta maksettu lahjavero x 2,4. Jos tuotto alhainen, alaraja on 100 ha • Hyvitys on 72 - 81 % rajan ylittävästä lahjaverosta • Luonnollinen henkilö voi käyttää vähennystä • Vähennys keventää puunmyynnin verotusta › lahjoitusvuosi ja seuraavat 15 verovuotta • Ei siirry metsätilan luovutuksessa uudelle omistajalle • Käytetty vähennys tuloutetaan verotuksessa jos tila tai vähintään 10 % sen pinta-alasta luovutetaan edelleen 15 vuoden kuluessa (pl. Ositus, lunastus) › Tuloutus koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia › Tuloutus koskee sekä määräaloja että murto-osia • Metsä(lahja)vähennyslaskuri tulee www.metsakeskus.fi - sivuille
 12. 12. Testamentti on omistajan viimeinen tahto • Tehdään selkeä ratkaisu omaisuuden tulevaisuudesta › Määrätään eri omaisuuseriä eri lapsille, tasapuolisuus arvoissa › Rintaperillisillä on mahdollisuus lakiosaan, ½ perintöosasta › Lapseton ja naimaton testamenttaa ilman rajoitteita • Sopiva jatkaja on tiedossa • Voidaan vielä muuttaa päätöstä jos olosuhteet muuttuvat • Voidaan sulkea pois vastaanottajan aviopuolison avio-oikeus • Voidaan määrätä omistus ja hallinta erilleen esim. määräajaksi › Perintö pilkkoutuu pienempiin osiin
 13. 13. Näin tehdään hallitusti 1. Tilan metsävaratiedot, metsäsuunnitelma ja tilan arvo  Katsotaan omat metsävarat, http://www.metsaan.fi/  Metsäsuunnitelma ajan tasalle, metsään.fi - pohjatiedoilla  Tilan käypä arvo, metsäsuunnitelman pohjalta Tutkitaan metsä(lahja)vähennys www.metsakeskus.fi 2. Keskustellaan perheen kesken  Selvitetään seuraavan sukupolven kiinnostus  Kysytään, ei oleteta toisten puolesta 3. Kysytään neuvoa asiantuntijoilta  Selvitetään eri vaihtoehtojen seuraukset 4. Teetetään tarvittavat asiakirjat  Ammattilaiset hoitavat asian teidän puolestanne  Ennakkopäätökset, luovutuskirjat, lainhuudot  Voitte nukkua yönne rauhassa
 14. 14. Kiitos • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus Esa Lappalainen Metsät aktiivisiin käsiin -hanke

×