Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Metsanomistajakysely pohjois pohjanmaa

Ad

Keruuluomukyselyn tuloksia
Pohjois-Pohjanmaalla
- sisältää vertailuja
Luomukeruusertifiointi tunnetuksi verkkoseminaari me...

Ad

Luomukeruualueet ja kiinnostus
luonnontuotteisiin
• Kysely toteutettiin helmikuussa 2020
• Lähetettiin yli 10 000 yli 10 h...

Ad

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä
Pohjois-Pohjanmaa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Käytän itse metsiän...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 27 Ad
1 of 27 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Suomen metsäkeskus (20)

Advertisement

Metsanomistajakysely pohjois pohjanmaa

 1. 1. Keruuluomukyselyn tuloksia Pohjois-Pohjanmaalla - sisältää vertailuja Luomukeruusertifiointi tunnetuksi verkkoseminaari metsänomistajille 8.12.2020 Raili Hokajärvi Metsästä monituotebisnestä –hanke https://www.metsakeskus.fi/metsasta-monituotebisnesta
 2. 2. Luomukeruualueet ja kiinnostus luonnontuotteisiin • Kysely toteutettiin helmikuussa 2020 • Lähetettiin yli 10 000 yli 10 ha metsää Pohjois-Pohjamaalla omistavalle • Kysely oli pitkä – samalla lisättiin asian tunnettuutta ja kyseltiin kiinnostuksesta liiketoimintaan (40 kysymystä) • Vastauksia saatiin 480 kpl Tässä esityksessä alkuun vertailua alueiden välillä Lisäksi tuloksia Pohjois-Pohjanmaan kyselystä Tulosraportti katsottavissa Metsästä monituotebisnestä -hankkeen sivuilla Raportti Pohjois-Pohjanmaa
 3. 3. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä Pohjois-Pohjanmaa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Käytän itse metsiäni monipuolisesti Huomioin metsieni käsittelyssä metsän monikäytön mahdollisuudet Kerään omaan käyttöön jokamiehenoikeuksien alaisia luonnontuotteita (mm. marjat, sienet) Kerään myyntiin jokamiehenoikeuksien alaisia luonnontuotteita (mm. marjat, sienet) Olen kiinnostunut hyödyntämään metsiäni erikoisluonnontuotteiden (esim. mahla, pihka, pakuri, jäkälä ym. koriste- ja… Olen kiinnostunut hyödyntämään metsiäni matkailussa tai ohjelma- ja hyvinvointipalveluissa Haluan lisätietoja siitä, kuinka voisin hyödyntää metsiäni monipuolisemmin Voisin luovuttaa tietoja metsistäni luonnontuotteita kerääville yrityksille tai luontopalveluyrityksille Metsään.fi palvelussa voin tarkastella metsieni luonnontuotteiden tuotantomahdollisuuksia Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä
 4. 4. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä Pohjois-Pohjanmaa Väittämä Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Käytän itse metsiäni monipuolisesti 24 % 51 % 11 % 13 % 1 % Huomioin metsieni käsittelyssä metsän monikäytön mahdollisuudet 27 % 52 % 15 % 5 % 1 % Kerään omaan käyttöön jokamiehenoikeuksien alaisia luonnontuotteita (mm. marjat, sienet) 50 % 34 % 3 % 8 % 5 % Kerään myyntiin jokamiehenoikeuksien alaisia luonnontuotteita (mm. marjat, sienet) 5 % 12 % 11 % 33 % 39 % Olen kiinnostunut hyödyntämään metsiäni erikoisluonnontuotteiden (esim. mahla, pihka, pakuri, jäkälä ym. koriste- ja käsityömateriaalit) tuotannossa 14 % 33 % 27 % 16 % 10 % Olen kiinnostunut hyödyntämään metsiäni matkailussa tai ohjelma- ja hyvinvointipalveluissa 7 % 21 % 27 % 26 % 19 % Haluan lisätietoja siitä, kuinka voisin hyödyntää metsiäni monipuolisemmin 18 % 32 % 28 % 13 % 10 % Voisin luovuttaa tietoja metsistäni luonnontuotteita kerääville yrityksille tai luontopalveluyrityksille 8 % 24 % 29 % 19 % 20 % Metsään.fi palvelussa voin tarkastella metsieni luonnontuotteiden tuotantomahdollisuuksia 10 % 30 % 48 % 7 % 5 %
 5. 5. Vertailua/eroja Pohjois-Pohjanmaa – Keski-Suomi&Keski-Pohjanmaa
 6. 6. KERUUALUIDEN LUOMUSERTIFIOINTI Tietolaatikko: Keruualueiden luomusertifiointi ei vaikuta metsänhoito-toimenpiteisiin. Metsiä voi hoitaa kuten nykyisinkin, sillä ainoastaan tietyllä tavoin käsitellyt alueet (kuviot) rajataan käsittelyn jälkeen kolmeksi vuodeksi pois luomukeruualueesta. Näitä käsittelyjä ovat esim. hakkuun yhteydessä kantokäsittely urealla, istutus, metsälannoitus tietyillä kemiallisilla lannoitteilla ja kemiallinen heinäntorjunta taimikonhoidossa. Metsänomistaja sitoutuu ilmoittamaan näistä toimenpiteistä metsissään.
 7. 7. Olenko kuullut aikaisemmin luomukeruualueiden sertifioinnista? kuva 23% 24% 19% 28% 23% 24% 77% 76% 81% 72% 77% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% KS - KP (91) HAAPA-SIIKA-PYHÄ-NIVALA STK (93) RAAHE-YLIVIESKA STK (104) OULU-II-KE-LI-TY-MUH-UTA-VAA- (149) KOILLISMAA PUD-TAI-KUU (115) PP YHTEENSÄ (480) Ei Kyllä
 8. 8. Olenko kuullut aikaisemmin luomukeruualueiden sertifioinnista? taulukko Keski-Suomi ja Keski- Pohjanmaa (91) Haapa-Siika- Pyhä-Nivala seutukunta (93) Raahe-Ylivieska seutukunta (104) Oulu-Ii-Kempele- Liminka-Tyrnävä- Muhos-Utajärvi- Vaala- (149) Koillismaa Pudasjärvi- Taivalkoski- Kuusamo (115) Pohjois- Pohjanmaa yhteensä (480) Kyllä 23 % 24 % 19 % 28 % 23 % 24 % Ei 77 % 76 % 81 % 72 % 77 % 76 %
 9. 9. Väittämät: ero Pohjois-Pohjanmaa – Keski- Suomi&Keski-Pohjanmaa 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Luomukeruualueiden sertifiointi on tarpeetonta Pohjois-Pohjanmaa Keski-Suomi & Keski-Pohjanmaa
 10. 10. Väittämät: ero Pohjois-Pohjanmaa – Keski-Suomi & Keski-Pohjanmaa taulukko Luomukeruualueiden sertifiointi on tarpeetonta Alue Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Pohjois- Pohjanmaa 7 % 11 % 38 % 30 % 14 % Keski-Suomi & Keski- Pohjanmaa 8 % 14 % 20 % 34 % 23 %
 11. 11. Rastita: eroja Pohjois-Pohjanmaa – Keski-Suomi&Keski-Pohjanmaa
 12. 12. Rastita: eroja Pohjois-Pohjanmaa – Keski-Suomi&Keski-Pohjanmaa Väittämä Pohjois- Pohjanmaa Keski-Suomi & Keski-Pohjanmaa Olen jo sertifioinut metsäni luomukeruualueiksi 1 % 0 % Olen jo ilmoittanut Metsään.fi -palvelussa halukkuudesta liittyä luomusertifiointiin 1 % 0 % Olen kiinnostunut luomukeruualueiden sertifioinnista, mikäli siitä on minulle taloudellista hyötyä 42 % 46 % En halua sertifioida metsiäni luomukeruualueiksi 24 % 10 % Tarvitsen lisätietoja siitä, mitä metsien sertifiointi luomukeruualueiksi tarkoittaa, ennen kuin teen päätökseni 55 % 55 %
 13. 13. Luomusertifioinnin selvittäjä
 14. 14. Luomusertifioinnin selvittäjä Vaihtoehto Keski-Suomi ja Keski- Pohjanmaa (91) Haapa-Siika- Pyhä-Nivala seutukunta (93) Raahe- Ylivieska seutukun ta (104) Oulu-Ii- Kempele- Liminka- Tyrnävä- Muhos- Utajärvi-Vaala- (149) Koillismaa Pudasjärvi- Taivalkoski- Kuusamo (115) Pohjois- Pohjanmaa yhteensä (480) Haluan itse sertifioida metsäni luomukeruualueiksi 24 % 10 % 19 % 21 % 15 % 17 % Haluan olla mukana alueen yhteisen selvittäjän tekemässä luomusertifioinnissa 66 % 68 % 69 % 66 % 72 % 69 % Haluan hoitaa sertifioinnin yhdessä yhteistyötahojen kanssa (esim. luonnontuoteyritys, joka ostaa tuotteet) 34 % 37 % 43 % 29 % 32 % 35 %
 15. 15. Pohjois-Pohjanmaalla kysyttiin lisäksi näitä
 16. 16. LANNOITUKSEN JA TORJUNTA-AINEIDEN KÄYTTÖ Tietolaatikko: Luomukeruualueesta rajataan pois kolmen vuoden siirtymäajaksi metsät, jotka ovat hakkuun yhteydessä kantokäsitelty urealla juurikäävän leviämistä vastaan, lannoitettu kemiallisilla lannoitteilla metsien kasvun lisäämiseksi tai käytetty kemiallisia heinäntorjunta-aineita esim. taimikonhoidossa.
 17. 17. Mitä olisit valmis tekemään, jotta näitä pois rajattavia alueita ei tulisi? 38% 53% 52% 71% 15% 0% 20% 40% 60% 80% Käyttämään kantokäsittelyissä harmaaorvakkaa urean sijaan (biologinen juurikäävän torjunta-aine, joka sallittu luomussa) Käyttämään vain luomuhyväksyttyjä lannoitteita (esim. monet tuhka- ja hivenlannoitteet) Mekaaninen heinäntorjunta kemiallisen sijaan Vesakontorjunta mekaanisesti kemiallisen sijaan Ei mitään ylläolevista
 18. 18. Mitä olisit valmis tekemään, jotta näitä pois rajattavia alueita ei tulisi? Valinta Lukumäärä Prosentti Käyttämään kantokäsittelyissä harmaaorvakkaa urean sijaan (biologinen juurikäävän torjunta-aine, joka sallittu luomussa) 167 38 % Käyttämään vain luomuhyväksyttyjä lannoitteita (esim. monet tuhka- ja hivenlannoitteet) 230 53 % Mekaaninen heinäntorjunta kemiallisen sijaan 226 52 % Vesakontorjunta mekaanisesti kemiallisen sijaan 313 71 % Ei mitään ylläolevista 67 15 %
 19. 19. TIETOJEN LUOVUTUSTAPA Tietolaatikko: Luotettava tiedonkeruu metsien käsittelyistä on välttämätöntä luomukeruualueiden sertifioimiseksi. Keruualueiden sertifioinnissa omistaja sitoutuu ilmoittamaan käsittelyistä, jotka rajaavat ko. alueen poisluomukeruualueesta kolmeksi vuodeksi.
 20. 20. Mikä olisi mielestäsi paras tapa tai taho tiedonkeruuseen? Rastita ne kohdat, joita pidät sopivina. 63% 43% 43% 9% 14% 6% 13% 4% 2% 13% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Metsänhoitoyhdistys Metsäkeskus Metsänomistajan Metsään.fi-palvelussa ilmoittaminen Metsäpalveluyritysten toimesta Puunostajien toimesta Veroilmoituksen yhteydessä Oma ilmoitus sertifioijalle Oma ilmoitus ELY-keskukseen Ei mikään näistä En halua, että metsänkäsittelytietojani luovutetaan Muu tapa, mikä
 21. 21. Mikä olisi mielestäsi paras tapa tai taho tiedonkeruuseen? Rastita ne kohdat, joita pidät sopivina. Ilmoituksen tapa tai taho Lukumäärä Prosentti Metsänhoitoyhdistys 293 63 % Metsäkeskus 202 43 % Metsänomistajan Metsään.fi-palvelussa ilmoittaminen 200 43 % Metsäpalveluyritysten toimesta 41 9 % Puunostajien toimesta 63 14 % Veroilmoituksen yhteydessä 26 6 % Oma ilmoitus sertifioijalle 62 13 % Oma ilmoitus ELY-keskukseen 19 4 % Ei mikään näistä 9 2 % En halua, että metsänkäsittelytietojani luovutetaan 60 13 % Muu tapa, mikä 2 0 %
 22. 22. Kiinnostus luonnontuotteisiin ja niihin liittyvään yritystoimintaan Pohjois-Pohjanmaalla
 23. 23. Oletko kiinnostunut? 0 50 100 150 200 250 Kyllä, omassa yrityksessä Kyllä, sopimaan En ole kiinnostunut En osaa sanoa, tarvitsen lisätietoa Oletko kiinnostunut hyödyntämään metsiäsi luontopalveluissa? 0 50 100 150 200 250 Kyllä, omaan käyttöön Kyllä, kaupallisesti En ole kiinnostunut En osaa sanoa, tarvitsen lisätietoa Oletko kiinnostunut luonnontuotteiden hyödyntämisestä?
 24. 24. Mitkä raaka-aineet kiinnostavat? 0 50 100 150 200 250 Ei kiinnostusta 150-190
 25. 25. Mitkä raaka-aineet kiinnostavat? Luonnontuote Lukumäärä Kuusenkerkkä 113 Kuusenkerkkä, sopiminen 185 Koivunlehti, käsin keruu 102 Koivunlehti, kone kehitt. 58 Leikkohavut 92 Pakurin viljely 97 Pihka - keruu itse 118 Pihka-sopiminen 105 Kuusenkerkkä, lisätietoa 147 Koivunlehti, lisätietoa 128 Leikkohavut, lisätietoa 179 Pakurin viljely-lisätietoa 197 Ei kiinnostusta 150-190
 26. 26. LUONNONTUOTTEISIIN LIITTYVÄ LIIKETOIMINTA JA TULOMAHDOLLISUUDET 174 143 31 39 29 131 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Keruusta ja myynnistä verovapaasti Sopimaan keruusta metsissäni Viljelykäytöstä poistettujen maiden hyödyntämisestä itse tai vuokraamalla Luonnontuotteiden esikäsittelystä Luonnontuotteiden jatkojalostuksesta En ole kiinnostunut
 27. 27. • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus Kiitos

×