Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metsäalan investoinnit uhka vai mahdollisuus jussi kumpula

166 views

Published on

Vesiensuojelupäivät Oulu 12.-13.9.2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metsäalan investoinnit uhka vai mahdollisuus jussi kumpula

 1. 1. Metsäalan investoinnit – uhka vai mahdollisuus? Metsähallitus Metsätalous Oy Toimitusjohtaja Jussi Kumpula 12.9.2017
 2. 2. Riippuu näkökulmasta
 3. 3. • Lähihistoria • Tulevaisuus • Uudet tehdashankkeet Sisältö
 4. 4. 0 200 400 600 800 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Hakkuupinta-ala yhteensä Muut hakkuut (1000 ha) Uudistushakkuut, yhteensä (1000 ha) VÄITE: LISÄHAKKUUT UHKAAVAT MONIMUOTOISUUTTA Kuitenkin uudistushakkuun määrä säilynyt ennallaan, kasvatushakkuun määrä noussut.
 5. 5. Vesistökuormituksen kehitys • 1980-luvulta lähtien metsä- ja maataloudessa sekä turvetuotannossa on kehitetty vesiensuojelumenetelmiä ja kuormittavimmista toimenpiteistä on luovuttu. • Kuormitus on vähentynyt ja vesistöjen tila on parantunut. Tavoitteena on edelleen vähentää kuormitusta. Esimerkkinä metsätalouden kuormitus vuosina 1977, 1993 ja 2006 Fosfori 1977 1993 2006 Mg/vuosi 0 200 400 600 800 1000 Metsänuudistaminen kivennäismaatMetsänuudistaminen turvemaat KunnostusojitusLannoitus kivennäismaatLannoitus turvemaat Typpi 1977 1993 2006 Mg/vuosi 0 2000 4000 6000 8000 Uudisojitus Lähde: Kenttä-mies ja Haapanen 2006, Finér ym. 2010
 6. 6. Fosforikuormitus vesistöihin ja pienvesiin Metsähallituksen metsätaloudesta: lähihistorian arvio ja skenaario 2017-2021 0,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 0,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 30000,0 35000,0 40000,0 45000,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 kgpa kojitus hakkuut&muokkaus lannoitus kuorma yht ko kuorma ha&mu kuorma lan kuorma vertailuarvo
 7. 7. Kiintoainekuormitus vesistöihin ja pienvesiin Metsähallituksen metsätaloudesta: lähihistorian arvio ja skenaario 2017-2021 0,0 2000,0 4000,0 6000,0 8000,0 10000,0 12000,0 14000,0 0,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0 25000,0 30000,0 35000,0 40000,0 45000,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 kgpa kojitus hakkuut&muokkaus lannoitus ko kuorma vertailuarvo
 8. 8. Kotimaisen puun käyttöä voidaan lisätä kestävästi Lähde: Metsäteollisuus ry 0 20 40 60 80 100 120 milj. m3 Metsien kasvu Kestävät hakkuumahdollisuudet Tuontipuu Teollisuuden puun käyttö Kotimaisen puun käyttö teollisuudessa
 9. 9. Puun kulku metsästä tehtaalle Suomessa 2016 (milj.m3) Puuston kasvu 105 Kokonais- poistuma 82 Hakkuu- kertymä 68 Markkina- puu (*) 59 Hakkuutähde ja luonnonpoistuma 14 Polttopuu 5 Runkopuuhake 4 Tuontipuu ja hake 9 Massa- ja paperiteollisuus 39 + 8 Puustopääoman kasvu 27 milj. m3 9 9 Teollisuuden käyttämä raakapuu (*) 67 Puutuote- teollisuus 28 Hake ja puru 8 82 8 (*) Hankinta- ja käyttömäärä voivat erota toisistaan, mikä johtuu puun varastoinnista Raakapuun vienti 1 LÄHDE: Luke
 10. 10. Enocell ? Veitsiluoto ? Karlsborg ? Vanha tehdas Metsä Group +4,0 milj. m³ UPM +0,8 milj. m³ Östrand/SCA +1,4 milj. m³ Värö/Södra +2,35 milj. m³ Työt käynnissä/valmis Boreal Bioref +2,3 milj. m³ Kaidi +2,8 milj. m³ KaiCell Fibers +2,5 milj. m³ Finnpulp +6,7 milj.m³ Suunniteltu UPM +0,15 milj. m³ Viro/Tarto +3,5 milj.m³
 11. 11. Puuraaka-aineen tuonti ja vienti -5 0 5 10 15 20 25 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 milj. m3 Vienti Muut Venäjä Nettotuonti (kuorellisia m3) LÄHDE: Tulli ja Luke
 12. 12. J.K. Paasikivi: Niin kauan kuin metsistä kuuluu kirveen ääniä, niin kansakunnalla on toivoa.

×