Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018

108 views

Published on

Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018

 1. 1. © Luonnonvarakeskus Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin Luonto ja luonnontuotteet teemailta 30.10.2018 Juha Vornanen, Henri Vanhanen, Hanna Kumela ja Jari Miina
 2. 2. •Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke •Toteutusaika 1.3.2018-31.8.2020 •SMK Juha Vornanen, Anu Kosunen (Metsään.fi) •LUKE Henri Vanhanen, Hanna Kumela, Jari Miina •Kohderyhmänä Pohjois-Karjalan luonnontuotealan osto- ja keruuyritykset sekä jatkojalostajat, metsänomistajat •VALTAKUNNALLINEN MERKITYS Yleistä
 3. 3. •Parantaa luonnontuotesektorin liiketoiminnan edellytyksiä •Tehdä keruu ja tuotanto ammattimaisemmaksi •lisätä metsänomistajien tietoisuutta luonnontuotteista • ohjata metsänomistajia myymään ja tuottamaan raaka-aineita. •Pyritään kasvattamaan uutta tulovirtaa metsänomistajille keskittymällä jokamiehen-oikeuksien ulkopuolella oleviin tuotteisiin. •Esiselvitys LUOMU-tukkipuun mahdollisuuksista rakennuspuuksi •Parannetaan valtakunnallisesti luonnontuotealan toimintaympäristöä. Hankkeet tavoite
 4. 4. © Luonnonvarakeskus Luonnontuoteala ja Luomu
 5. 5. © Luonnonvarakeskus • Kotitalouksien vuosittain keräämä sienimäärä on noin 5-10 miljoonaa kiloa josta noin 1,5 miljoonaa kiloa kerätään myyntiin • Suomessa on satoja pieniä sisäänosto ja jalostusyrityksiä joiden työllisyysvaikutukset ovat 2 000- 3 000 henkilötyövuotta ja vuosittainen liikevaihto noin 200 miljoonaa euroa • Luonnontuotesektori eroaa muusta maatalous- ja kasvintuotantosektorista raaka-aineiden ja tuotteiden korkealla vientiosuudella: Puolet kerätyistä marjoista ja sienistä menevät vientiin Metsästä kerätyillä luonnontuotteilla on merkitystä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti
 6. 6. © Luonnonvarakeskus 1. Raaka-aineen saatavuus* 2. Raaka-aineen saatavuus* 3. Raaka-aineen saatavuus* Jalostava teollisuus ei omista resurssia josta heidän yritystoiminta riippuu Luonnontuotealan haasteita *Rutanen, J. 2018. Luonnontuotealan raaka-aineiden saatavuuden parantaminen. Raportteja 178. Ruralia- Instituutti, Helsingin yliopisto
 7. 7. © Luonnonvarakeskus Olemmeko luoneet keinotekoisen raja-aidan metsä- ja maatalouden välille? Voiko metsissä olla myös tavoitteellista elintarvikkeiden ja niihin verrattavissa olevien raaka- aineiden ja tuotteiden tuotantoa? Vuonna 2016 yksityismetsätalouden liiketulos oli 117 euroa puuntuotannon metsämaan hehtaaria kohti* – voisiko suunnitelmallisella luonnontuotteiden tuotannolla kasvattaa liiketulosta? Metsänviljelyä vai viljelyä metsässä? *Luonnonvarakeskus 2017. Tietoja luonnonvarataloudesta. Hintatilastot 2017. Luonnonvara ja biotalouden tutkimus 74/2017.
 8. 8. Luonnontuotteiden ostohintoja Pohjois-Suomesta1 8Seija Niemi (2017). Tietoa luonnontuotteista metsänomistajille. Lapin AMK.
 9. 9. © Luonnonvarakeskus Suomi – Maailman suurin LUOMU-keruualue!!!  12,2 miljoonaa hehtaaria LUOMU-sertifioitua metsää vuoden 2015 lopulla*  Se käsittää 30% koko maailman LUOMU keruualasta (40,7 milj. ha)  LUOMU metsät peittävät 40% Suomen maapinta-alasta  97-99% Suomen metsistä voitaisiin sertifioida LUOMUun  Vuonna 2015 luomun maailmanmarkkinat kasvoivat 10 prosenttia. Suomessa luomun myynti kasvoi viime vuonna 14 % * Partanen, B. 2017. Luomumetsistä on moneksi. (https://luomuinstituutti.fi/metsista-on- moneksi-etenkin-luomuna-2/)
 10. 10. © Luonnonvarakeskus Kuluttajan odotuksia: Miksi LUOMU luonnontuotteita Luonnollinen Terveellinen lisäaineeton Ei kemikaaleja Villi LUOMU Reilu Turvallinen Superfood Ekologinen
 11. 11. •Selvitetään Pohjois-Karjalan metsänomistajien kiinnostusta luomukeruualueiden sertifioitiin (kyselytutkimus) •Aloitetaan metsätilojen sertifioiminen luomukeruualueiksi •Luomusertifioidut alueet Metsään.fi:hin (MMM) › Metsänomistajille helppo keino sitoutua luomukeruun säädöksiin •Käyttöön 5/2019 Pohjois-Karjalan luomukeruualueiden sertifiointi
 12. 12. •Esiselvitys LUOMU-tukkipuun mahdollisuuksista rakennuspuuksi › Esiselvitys voiko luomusertifioiduilta keruualueilta tuotetun tukkipuun myynnissä käyttää LUOMU-merkintää › Säädännön tarkastelu › Kansainvälisten, kansallisten sekä yritysten omien vastaavien sertifikaattien tarkastelu › Toimijahaastattelut Suomessa ja Japanissa Luomu-tukkipuu?
 13. 13. •Metsäsertifioinnin mahdollisuuksien kartoittaminen luonnontuotteiden markkinoinnissa ja lisäarvon muodostuksessa. › Selvittää luomukeruualueiden sertifioinnin yhteistyömahdollisuuksia PEFC ja FSC metsäsertifikaattien kanssa › PEFC/FSC standardit päivittymässä › PEFC/FSC sertifioidut luonnontuotteet › Tuotetaan toimintamalli sertifikaattien hyödyntämisestä tuotteistamisessa ja markkinoinnissa. Metsäsertifiointi
 14. 14. © Luonnonvarakeskus Luonnontuotteet metsävaratietoihin
 15. 15. •Luonnontuoteyritysten haastattelu › Millaista tietoa ja mistä luonnontuotteista tarvitaan tietoa? › ei jokamiehen oikeuksin kerättävät luonnontuotteet › Raaka-aineen hankinnan haasteet? › Sähköisten palvelujen käyttö? › Luomun merkitys toiminnalle? Luonnontuotetiedon tuottaminen metsänomistajille Metsään.fi-palveluun
 16. 16. •Luonnontuotekohtaiset metsävaratietoon pohjautuvat kuvioittaiset tuotantopotentiaalit ja korjuumahdollisuuksien arviot › Kuvion soveltuvuus luonnontuotteen tuotantoon › metsänomistajan tiedottaminen luonnontuotteista •Metsänomistaja voi palvelussa ilmoittaa toimijalle luonnontuotteiden saatavuudesta (työkohdeilmoitus) › Sopia tuottamisesta tai alueen vuokraamisesta •Käyttöön 5/2019 Luonnontuotetiedon tuottaminen metsänomistajille Metsään.fi-palveluun
 17. 17. LUMO-INKA: Tuotantopotentiaalit mv-tiedon avulla, esim. koivun mahlaMv-tieto Arvo, joka on oltava mahlakuviolla Pääryhmä 1 – metsämaa Alaryhmä 1 – kangas Pääpuulaji 3 – rauduskoivu Kasvupaikka 1 – lehto 2 – lehtomainen kangas 3 – tuore kangas Maalaji 10 – keskikarkea tai karkea kangasmaa 11 – karkea moreeni 30 – kivinen keskikark. / karkea kangasmaa Kuivatustilanne 1 – ojittamaton kangas Kehitysluokka 2 – nuori kasvatusmetsä 3 – varttunut kasvatusmetsä 4 – uudistuskypsä metsä Keskiläpimitta > 20 cm Runkoluku > 500 koivua per ha Kuvion pinta-ala > 1 ha Kuvion saavutettavuus A – aina K – kesä Käyttörajoitus 0 – Ei käytönrajoituksia Kuvion sijainti (ArcGis) < 100 m etäisyydellä ajokelpoisesta tiestä Hakkuutapa (ei käytetty) 3 – harvennus 5 – uudistushakkuu Hakkuun ehdotusvuosi (ei käytetty) < 2030 ts. hakataan valutuksessa olevat koivut noin 10 vuoden sisällä valutuksen aloittamisesta Suhteellinen potentiaali (jos potentiaaliset kuviot halutaan hyvyysjärjestykseen): sapPot = D* + (D/H)* + Iv* + (D/T)* + (100–sawLog%)* + N* + pinta-ala*
 18. 18. LUMO-INKA: Potentiaaliset kuviot kartalla
 19. 19. •Hankkeen maakunnallisesti keskeisimpänä tuloksena on pohjoiskarjalaisten metsäalueiden LUOMU-sertifiointi. •Metsien käytön monipuolistaminen ja metsään perustuvien elinkeinomahdollisuuksien edistyminen •Selvitys LUOMU-sertifioinnin mahdollisuuksista sekä toimintamalli rakennuspuuntuotannossa. Hankkeet tulokset
 20. 20. •Luonnontuoteyritykset •Metsänomistajat •Palveluyrittäjät •Yhteiskunta •Kansalaiset Hankkeesta hyötyjät
 21. 21. © Luonnonvarakeskus Lisätietoja Henri Vanhanen Luonnonvarakeskus (Luke), Yliopistonkatu 6, 80100 JOENSUU 029 532 6609, henri.vanhanen@luke.fi Juha Vornanen Suomen metsäkeskus, itäinen palvelualue Siltakatu 20 B, 80100 JOENSUU 050 529 2038, juha.vornanen@metsakeskus.fi Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin LULUme –hanke Kesto: 3/2018–8/2020 Kotisivu: https://www.metsakeskus.fi/lulume,https://www.luke.fi/projektit/lulume/ Rahoitus: EAKR, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

×