Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuolinpesä metsän omistajana

207 views

Published on

Kuolinpesä metsän omistajana / Tietoinen metsänomistus -hanke. Esa Lappalainen, Suomen metsäkeskus, 2018.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kuolinpesä metsän omistajana

 1. 1. Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke
 2. 2. Kuolinpesä •Puhekielessä ”perikunta” •Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus •Yli 30 000€ vuosituloksesta menee 34% vero › Yhtymässä tulos jaetaan osakkaiden kesken •Puukauppatulot, kulut ja verot kuuluvat kuolinpesälle •Metsätalouden tappio siirtyy seuraaville vuosille 10 vuoden ajan. •Osakkaille jaettava ylijäämä on verovapaata •Mielletään usein passiiviseksi metsänomistajaksi •Kuolinpesä voi toimia hyvin – jonkin aikaa
 3. 3. Kuolinpesä omistusmuotona • Järkevä yhteisomistusmuoto kun erillisvero- velvollisuudesta on taloudellista hyötyä - kuolinpesällä on pieniä ansiotuloja - osakkaina on alaikäisiä lapsia tai opiskelijoita, (tulojen tai varallisuuden takia kuolinpesän osakas ei menetä oikeutta opinto- ja asumistukiin) -omaisuuden käytöstä ei ole osakkaiden kesken erimielisyyttä • Kuolinpesän järkevä yhteisomistus onnistuu usein lesken ja sisarusten kesken. • Päätöksenteon ongelmat korostuvat: - osakkaiksi tulee ”kahden eri sukupolven” osakkaita - osakkaiksi tulee toisilleen vieraita serkkuja - osakkaiksi tulee uusia kuolinpesiä
 4. 4. Metsätalous leskellisessä kuolinpesässä •Jos metsätila on lesken nimissä leski harjoittaa metsätaloutta omissa nimissään. Perilliset voivat tulla osakkaiksi vasta osituksen ja perinnönjaon jälkeen •Jos metsätila on vainajan nimissä, metsätaloutta harjoitetaan kuolinpesänä (hallinnasta on voitu määrätä testamentilla) •Jos metsätila on ollut yhteinen, syntyy ”metsäyhtymä Maija ja Matin kp”
 5. 5. Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? •Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä pitää tehdä yksimielisesti. Se saattaa olla hankalaa •Tasapuolisesti suoritettu jako auttaa säilyttämään osakkaiden hyvät välit •Tilanne monimutkaistuu entisestään, jos kuolinpesään syntyy sisäkkäinen kuolinpesä •Järjestelyt olisi helpointa tehdä melko pian perunkirjoituksen jälkeen, käyvät arvot tiedossa
 6. 6. Vaihtoehtoja: •Pidetään ennallaan •Jaetaan jokaiselle oma palsta •Jaetaan pesä eri omaisuuslajien perusteella ☺☺☺☺ • Puretaan kuolinpesä yhtymäksi ☺☺☺☺ › Jälkeenpäin voidaan tehdä yhtymäosuuksien kauppoja ☺☺☺☺ •Perustetaan/liitytään yhteismetsään ☺☺☺☺ •Myydään metsätila vieraalle ☺☺☺☺ •Myydään suojelualueeksi (verovapaa) ☺☺☺☺ Tietoinen metsänomistus -hanke
 7. 7. Jaetaan kuolinpesä omaisuuslajeittain Liisalle Metsät Leskelle Asunto ja osakkeita Lasselle Mökki Rahalla tasoitetaan, kaikki saavat osuutensa verran omaisuutta€ Säästytään tulevilta selvittelyiltä ja riidoilta
 8. 8. Kuolinpesäosuus on irtainta omaisuutta Yhtymäosuus on kiinteää omaisuutta • Osuuden myyjälle tulee maksettavaksi luovutusvoiton vero • Osuuden ostaja ei saa metsävähennystä • Osuuden myynti lähisuvulle on verovapaa tietyin ehdoin • Osuuden kaupasta tulee metsävähennys yhtymälle Perinnönjako tehdään ensin ja Osuuksien kaupat sen jälkeen. Huomattava veroetu
 9. 9. Esimerkki kuolinpesän sisäisestä sukupolvenvaihdoksesta Lähtökohtatilanne • Kuolinpesä on syntynyt 8 vuotta sitten. Siinä mukana leski ja 2 lasta (kuolinpesän osakkaat ovat keskenään lähisukulaisia) • Kuolinpesän metsän käypä arvo on tällä hetkellä 100 000 € • Osakkaiden hankintameno (lapsilla perintöveroarvo 8 vuoden takaa, leskellä hänen oma hankintamenoarvonsa) yhteensä 60 000 € • Toinen lapsi ostaa osuudet leskeltä ja sisarukseltaan käypään arvoon (100 000 €) • Vaihtoehtona on tehdä kaupat joko kuolinpesäosuuskauppoina tai yhtymäosuuskauppoina • Jos kaupat tehdään yhtymäosuuskauppoina niin ensin pitää tehdä perinnönjako, ja osuuskaupat tehdään vasta sen jälkeen
 10. 10. Esimerkki jatkuu Jos kauppa tehdään suoraan kuolinpesäosuuskauppoina (irtaimen omaisuuden kauppaa) • Myyjät (leski ja myyvä sisarus) joutuvat maksamaan luovutusvoittoveron, joka on vähintään 30 % luovutusvoitosta Myyjien osuus käyvästä arvosta 75 000 € Myyjien osuus hankintamenosta 45 000 € Luovutusvoittovero = 0,3 x (75 000 € - 45 000 €) = 9 000 € • Kaupasta ei synny metsävähennystä ostajalle • Ostaja ei joudu maksamaan kaupasta varainsiirtoveroa
 11. 11. Esimerkki jatkuu Jos kauppa tehdään perinnönjaon jälkeen yhtymäosuuskauppoina (kiinteän omaisuuden kauppaa) • Luovutusvoittoveroa ei mene (lähisukulaiskauppa yli 10 vuoden omistuksen jälkeen, ko. aikaan luetaan mukaan kuolinpesän omistusajan lisäksi myös vanhempien omistusaika ) • Ostaja joutuu maksamaan kaupasta 4 %:n suuruisen varainsiirtoveron eli 0,04 x 75 000 € = 3 000 € • Kaupasta syntyy ostajalle 60 %:n suuruinen metsävähennys hankintamenosta, jonka ”arvo pitkässä juoksussa” on vähintään 30 % metsävähennyksestä eli 0,3 x 0,6 x 78 000 € = 14 040 €
 12. 12. •Veroedut yhtymäosuuskaupassa: Kaikki osapuolet (myyjät ja ostaja) voittavat Myyjien veroetu 9 000 € Ostajan veroetu 11 040 € Perinnönjako ja sopukauppa lapselle / sisarelle ☺ Esimerkin johtopäätökset Tietoinen metsänomistus -hanke
 13. 13. Osittainen perinnönjako •Osittainen ositus- ja/tai perinnönjako › Voidaan muodostaa esim. metsäomaisuudesta yhtymä › Muilta osin pesän omaisuus voi jäädä jakamatta › Soveltuu hyvin, jos esim. halutaan tehdä metsän osalta yhtymäosuuskauppoja, mutta muutoin pitää vielä pesä jakamatta
 14. 14. Metsätilan jako, esimerkki Lähtötilanne: 50 ha, 3 osakasta kuolinpesässä Jaon lopputulos: 3 pientä palstaa, Jakokuluja, Riitoja ? Toinen sai enemmän / paremman kuin minä ? Menikö jako tasan? Tuliko hyvin hallittavia palstoja ? Jaetaan näin Tai näin Tai jotenkin muuten ? Jokainen osakas hallinnoi omaa palstaansa
 15. 15. Metsäpalsta liitetään yhteismetsään Lähtötilanne: Kuolinpesä omistaa tilan. Perinnönjako → Samat henkilöt omistavat tilan murto-osin yhtymänä. Tila liitetään yhteismetsään. Tila saa arvoaan vastaavan osuuden yhteismetsään. Ei uusia rajoja. Jako menee tasan. Ennen jakoa Jaon jälkeen Jokaiselle osakkaalle tulee oma yhteismetsän osakastila, joka saa lainhuudon saman tien. Osakkaat saavat metsän tuoton suoraan pankkitilille. Osakastilan voi kukin luovuttaa haluamallaan tavalla. Kustannukset: Tilan arvon määritys Perinnönjakosopimuksen teko Valtio maksaa yhteismetsään liittämisen kulut.
 16. 16. • Yksityinen suojelualue › Maapohjan omistus säilyy, mutta metsä rauhoitetaan pysyvästi › Verovapaa, puuston arvoon perustuva korvaus › Helppo jakaa rahat esim. kuolinpesän osakkaiden kanssa • Alueen myyminen valtiolle suojelutarkoituksiin › Käypä hinta (verovapaa) kiinteistökaupasta valtion kanssa • Määräaikainen suojelu › 20 vuoden määräaikainen rauhoitus (verovapaa) korvaa hakkuumahdollisuuksien menetyksen ajalta › Ympäristötukisopimus 10 vuodeksi › Lähinnä pienialaiset metsälakikohteet Metsän suojelu vaihtoehtona Yhteys metsäalan toimijaan, Metsäkeskukseen, ELY- keskukseen tai sähköisesti www.metsonpolku.fi
 17. 17. Vältä näitä asioita •Monimutkaisia järjestelyjä. → Pitää ymmärtää, mitä ollaan tekemässä. •Pitkäkestoisia järjestelyjä •Hallintaoikeuden pidättämistä vain veronalennuskeinona •Kuolinpesäosuuksien luovutuksia •Metsien pirstomista, taloudellinen merkitys omistajalleen häviää pienen tuoton ja arvon myötä •Veronkierroksi katsottavia järjestelyjä → Ennakkoratkaisun hakeminen on tärkeää
 18. 18. Näin se menee hallitusti ! 1. Tilan metsävaratiedot, metsäsuunnitelma ja tilan arvo Katsotaan omat metsävarat, http://www.metsaan.fi/ Kuolinpesän osakkaat saavat maksuttoman metsään.fi – palvelun käyttöön kun toimittavat perukirjan ja osakkaiden yhteystiedot metsäkeskukseen. Metsäsuunnitelma ajan tasalle, metsään.fi - pohjatiedoilla Määritetään metsien arvo metsäsuunnitelman pohjalta 2. Keskustellaan osakkaiden kesken 3. Kysytään neuvoa asiantuntijoilta Selvitetään eri vaihtoehtojen seuraukset 4. Teetetään tarvittavat asiakirjat Ammattilaiset hoitavat asian teidän puolestanne Ennakkopäätökset, luovutuskirjat, lainhuudot Voitte nukkua yönne rauhassa
 19. 19. Kiitos • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus Tietoinen metsänomistus -hanke

×