Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kiertotalouden käytännön tekijä: Biowatin metsäenergian hankinta

More Related Content

More from Suomen metsäkeskus

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kiertotalouden käytännön tekijä: Biowatin metsäenergian hankinta

 1. 1. © Lassila & Tikanoja Oyj 1 Webinaari 20.1 L&T Biowatti Oy, Metsäpalvelupäällikkö Teemu Kinnari
 2. 2. © Lassila & Tikanoja Oyj © Lassila & Tikanoja Oyj 2
 3. 3. L&T BIOWATTI OY © Lassila & Tikanoja Oyj 3 METSÄPALVELUT  Yksityiset metsänomistajat  Metsäpalvelu- ja korjuuyrittäjät  Metsäteollisuus  RAAKA-AINE TOIMITUKSET  Energiateollisuus  Metsäteollisuus  Viherrakentaminen Hankimme puuta 1000000m3 Toimitamme puu- ja kierrätyspolttoaineita 2TWh PALVELEMME  METSÄNOMISTAJIA METSÄASIOISSA  ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUTTA RAAKA-AINETOIMITUKSISSA Meillä on asiatuntijaa 60 Liikevaihtomme on noin 46M€
 4. 4. © Lassila & Tikanoja Oyj 4 Puun energiakäyttö + 5-(7) TWh Metsien kasvu 110 Mm3, Käyttö n. 80 Mm3 10 9 4 1 5 3 7 6 Kasvu 2, 8, 11
 5. 5. L&T BIOWATTI OY – UUSIUTUVIA RAAKA-AINEITA ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDELLE © Lassila & Tikanoja Oyj 5 METSÄPALVELUT - Yksityiset metsänomistajat 80 % - Metsäpalvelu- ja korjuuyrittäjät - Metsäteollisuus RAAKA-AINE TOIMITUKSET - Energiateollisuus 75 % - Metsäteollisuus 22 % - Viherrakentaminen ja muu 3 %
 6. 6. L&T BIOWATIN PUUNHANKINTA JA TOIMITUKSET Puupolttoainetoimitukset kasvavat koko yhtiön toimialueella L&T Biowatin organisaatio on noin 60 toimihenkilöä, joista puunhankinnan parissa noin 40. Tarvitsemme pitkäaikaisia kumppaneita puunkorjuuseen, haketukseen, murskaukseen sekä kuljetukseen. Tavoitteena tasainen työllisyys lähes läpi vuoden – energiapuun johdosta se on mahdollista. Vuonna 2019 hankimme energia- ja ainespuuta noin 900 000 m3. Lisäksi tarjoamme kierrätyspolttoaineita, kuten kierrätyspuumursketta ja SRF:ää. © Lassila & Tikanoja Oyj 6
 7. 7. L&T BIOWATTI POLTTOAINETARJONTA © Lassila & Tikanoja Oyj Metsäenergia Metsätähdehakkeet ja -murskeet, Runkopuu- sekä kokopuuhakkeet, Kantomurskeet Puusivutuotteet Puru ja kuori Kierrätyspolttoaineet Kierrätyspuumurske; A-B-laatu sekä C-laatu SRF 7
 8. 8. Suomessa käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon noin 20 miljoonaa kuutiota puuta. Tästä noin 8 miljoona kuutiota on metsäenergiaa. ENERGIAA PAIKALLISELLA PUULLA Lannoitus tuhkalla Metsän perustaminen Metsän uudistus- hakkuu 80–100 v. Metsän myöhempi hoito 50 v. Nuoren metsän harvennus 25 v. Energiapuuharvennuksen jälkeen metsän kasvu nopeutuu ja puuston määrä kasvaa takaisin tukki- ja kuitupuuna noin 10 vuodessa Yhdeltä hehtaarilta saadaan energiapuuta noin 100 MWh Energiapuuta kuljetetaan energialaitoksille <100 km Energiapuuta korjataan nuorten metsien harvennuksesta. Hoidetussa metsässä kasvu nopeutuu ja metsän elinvoimaisuus paranee. MISTÄ METSÄ- ENERGIA TULEE? Kuusivaltaisten uudistushakkuiden hakkuutähteitä korjataan energiapuuksi. Puunhankinnan toimitusketju on PEFC – alkuperäsertifioitu. Metsäenergia työllistää suuren joukon ammattilaisia mm. puunhankinnan tehtävissä sekä metsäkoneen, hakkureiden ja hakeautojen kuljettajina.
 9. 9. Puunhankintamme on PEFC alkuperäsertifioitua Hankimme puut pääosin yksityisiltä metsänomistajilta Puunkorjuu toteutetaan metsäsertifioinnin kriteerien, metsänhoitosuosituksien ja puunkorjuuohjeiden mukaisesti Raaka-aineen hankinta suunnitellaan ja toteutetaan kunkin asiakastarpeen mukaisesti Toimitetun puupolttoaineen alkuperä voidaan todentaa kuormakohtaisesti © Lassila & Tikanoja Oyj 9 KESTÄVÄÄ PUUNHANKINTAA
 10. 10. © Lassila & Tikanoja Oyj 10

Editor's Notes

 • Uusiutuvat Energialähteet eli L&T Biowatti Oy toimittaa uusiutuvia energialähteitä energia- ja metsäteollisuuden tarpeisiin.
 • Uusiutuvat Energialähteet eli L&T Biowatti Oy toimittaa uusiutuvia energialähteitä energia- ja metsäteollisuuden tarpeisiin.
 • Vuonna 2018 metsäenergian ja ainespuun hankintamäärä oli noin 700 000 m3 ja vuonna 2019 890 000 m3.

×