Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Keruutuotanto

Ad

Luomukeruu
16.11.2020
Keski-Suomen ELY-keskus, Laitinen Riitta

Ad

Luomukeruualue
Laitinen Riitta2
▪ Luomukeruualueella tarkoitetaan luomuvalvonnan piiriin
kuuluvia luonnonalueita esim. met...

Ad

Luomukeruualue
Laitinen Riitta3
▪ Luomukeruutuotteet jaetaan jokamiehen oikeudella kerättäviin
tuotteisiin (mm. marjat, si...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad
1 of 10 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (18)

More from Suomen metsäkeskus (20)

Advertisement

Keruutuotanto

  1. 1. Luomukeruu 16.11.2020 Keski-Suomen ELY-keskus, Laitinen Riitta
  2. 2. Luomukeruualue Laitinen Riitta2 ▪ Luomukeruualueella tarkoitetaan luomuvalvonnan piiriin kuuluvia luonnonalueita esim. metsiä ja soita, sekä maatalousalueita kuten luonnonlaitumia ja pientareita ▪ Luomukeruutuotannolla tarkoitetaan luonnonvaraisten kasvituotteiden keruuta kaupallisiin tarkoituksiin luomuvalvontaan liitetyiltä alueilta ▪ Luomukeruutuotteilla tarkoitetaan saatuja luontaisesti kasvavia luonnonvaraisia kasveja tai niiden osia
  3. 3. Luomukeruualue Laitinen Riitta3 ▪ Luomukeruutuotteet jaetaan jokamiehen oikeudella kerättäviin tuotteisiin (mm. marjat, sienet, villiyrtit) ja tuotteisiin, joiden keruu vaatii luvan maanomistajalta (mm. kuusenkerkkä, mahla, pihka, pakuri) ▪ Huom! Luomu on laatujärjestelmä → esimerkiksi vain luomukeruualueilta kerättyjä mustikoita saa markkinoida luomuna ja luomuväittämillä → maksullinen ▪ Keruualueena oleminen ei estä normaaleja metsänhoitotoimepiteitä, kuten hakkuita, harvennuksia tai virkistyskäyttöä
  4. 4. Luomukeruu Laitinen Riitta4 ▪ Kaksi eri tapaa liittyä luomuvalvontajärjestelmään: – Alueen omistaja/haltija liittyy = perusmalli – Keruualueen selvittäjä liittyy = selvittäjämalli → Liittyjä sitoutuu noudattamaan luonnonmukaista tuotantotapaa keruuseen käytetyillä alueilla
  5. 5. Miten voi liittyä perusmallissa? Laitinen Riitta5 ▪ Hakemus ELY-keskukseen – Luomuvalvontalomake 1 ja täydennyslomake 1c sekä sen liitteeksi luomusuunnitelma ▪ Ehtona, että keruu ei saa vahingoittaa luonnollisen elinympäristön vakautta eikä lajien pysyvyyttä keruualueilla ▪ Huomioita myös, että aluetta ei ole käsitelty luomussa kielletyillä aineilla keräilyä edeltävän kolmena vuonna – Erillinen listaus luomussa hyväksytyistä aineista
  6. 6. Keruutuotannon luomusuunnitelma Laitinen Riitta6 ▪ Sisältö: – Keruualueiden sijainti, kartat ja kiinteistötunnukset – Alueella tehdyt metsänhoitotoimenpiteet viimeisen kolmen vuoden aikana – Siirtymäaikavaatimusten täyttyminen – Ajantasaiset metsänhoitosuunnitelmat – Selvitys, ettei kerättävien lajien olemassaolo vaarannu keruun seurauksena – Kerättävät kasvilajit ja niiden osat – Tuotteiden keruuaika
  7. 7. Keruualueen tarkastus Laitinen Riitta7 ▪ Valvojana ELY-keskus ▪ Tehdään ensin alkutarkastus ja aloittamisen jälkeen tarkastus vähintään kerran vuodessa ▪ Laatujärjestelmään kuulumisesta saa luomutodistuksen, jossa maininta keruutoiminnasta (luomutodistuksen saa lisämaksusta myös ruotsin- ja/tai englanninkielisinä) ▪ Keruutuotannon toimijan tulee vuosittain jättää vuosisuunnitelmansa ELY-keskukseen
  8. 8. Kerualuuen tarkastukseen valmistautuminen Laitinen Riitta8 ▪ Toimija ylläpitää luomusuunnitelmaansa ▪ Keruutuotannon vuosisuunnitelma ELY-keskukseen – Käytetään luomuvalvontalomaketta 13 – Vuosisuunnitelma jätetään ELY-keskukseen vähintään 1 kuukausi ennen suunnitellun keruun alkua, kuitenkin viimeistään 15.6 mennessä ▪ Muistiinpanot kerätyistä ja myydyistä tuotteista
  9. 9. Linkkejä ja lisätietoja Laitinen Riitta9 ▪ www.ruokavirasto.fi ▪ www.metsaan.fi ▪ http://luomumpivs.livia.fi/luomukeruuohje/ ▪ https://www.arktisetaromit.fi/fi/marjat/poimintaohjeet/ ▪ Keski-Suomen ELY-keskus, Riitta Laitinen, 029 502 4569, riitta.laitinen@ely-keskus.fi ▪ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Honkanen, 029 503 8058, johanna.honkanen@ely-keskus.fi ▪ Pohjanmaan ELY-keskus, Lars Björkgård, 029 502 8540, lars.bjorkgard@ely-keskus.fi
  10. 10. Kiitos! Laitinen Riitta10

×