Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

6. luonnontuotepotentiaali juha vornanen

Check these out next

1 of 12 Ad
1 of 12 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (18)

More from Suomen metsäkeskus (20)

Advertisement

6. luonnontuotepotentiaali juha vornanen

 1. 1. Luonnontuotepotentiaali Pohjois-Pohjanmaalla – mitä apua metsätiedoista? Luonnontuotteet talteen – luomusta lisäarvoa –webinaari 18.2.2021 Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin-hanke (LULUME)
 2. 2. 1. Metsänomistajien tavoitteet metsien käytölle ovat monipuolistuneet 2. 60 %:lla luonnontuotteita jalostavista yrityksistä on haasteita raaka-aineiden saannissa
 3. 3. Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin –hanke (Lulume) • Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteishanke • Tavoitteena parantaa luonnontuotesektorin liiketoiminnan edellytyksiä! › Lisätä metsänomistajien tietoisuutta luonnontuotteista › Ohjataan metsänomistajia tuottamaan ja myymään raaka-aineita --> uutta tulovirtaa puuntuotannon rinnalle. › Luonnontuotetiedon tuottaminen Metsään.fi-palveluun. › Edistetään luomukeruualueiden perustamisia. › PEFC- ja FSC-metsäsertifikaattien hyödyntäminen luonnontuotealalla › LUOMU-tukkipuu esiselvitys • Rahoittaja EAKR ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto › 485 113 €, josta EAKR:n ja valtion rahoitus 70 %. › Toteutusaika 1.3.2018-31.8.2021 › Hankealue Pohjois-Karjala
 4. 4. Luonnontuotetieto Metsään.fi-palvelussa • Luonnontuotemetsä-karttataso • Taustalla Luken laskentamallit luonnontuotteille • Kuusenkerkkä (ha, kg) • Koivun mahla (ha, l) • Pakuri- ja lakkakäävän viljely (ha) › Laskenta mv-tiedon pohjalta, yksityismaille › Kohteet (kuviot) näkyvät vain metsänomistajan omien metsien osalta. › Maantieteellisiä eroja ei huomioitu • LISÄKSI: P-P laskettu määriä kuusen ja männyn pihkalle (ha, kg) •Lisätietoja https://www.metsakeskus.fi/lulume
 5. 5. Millaisia metsiä luonnontuotteiden tuottamiseen? • Kerkänkeruu: mahdollisimman puhtaat kuusentaimikot (väh. 1200r/ha), 3-6 m ja ala vähintään 1 ha. Kaksi satotasoa: hyvä (1000-4000 kg/kuvio) ja erinomainen (yli 4000 kg/kuvio). › P-P 4-12m, 1ha ei muita rajoitteita • Koivunmahlan valutus: hyväkasvuiset varttuneet koivikot, pinta-ala tai useamman vierekkäisen kuvion yhteispinta-ala on yli 2 ha ja laskennallinen mahlasato on vähintään 50000 litraa/vuosi. • Kuusen aktiivinen pihka: kuusen uudistamiskohteet, keskiläpimitta > 22 cm, valutus maks. 3 vuotta ennen hakkuuta. Vain P-P. • Männyn aktiivinen pihka: männyn uudistamiskohteet, keskiläpimitta > 22 cm, valutus maks. 3 vuotta ennen hakkuuta. Vain P-P. • Pakurikäävän viljelyyn soveltuvat kohteet ovat heikkokasvuisia pinta-alaltaan vähintään 0,5 hehtaarin koivikoita. • Lakkakääpää viljellään harvennuksen jälkeen kantoihin, joten metsikkökuviolla on oltava harvennushakkuuehdotus lähitulevaisuudessa. Kohteet ovat varttuneita vähintään 1ha:n kokoisia sekametsiä, joissa sekä lehtipuun että kuusen osuuksien pitää olla vähintään 15 % pohjapinta-alasta.
 6. 6. Alueellista luonnontuotetietoa •Power-Bi raportti https://www.metsakeskus.fi/lulume
 7. 7. Luonnontuotepotentiaali Pohjois- Pohjanmaalla
 8. 8. Kuusenkerkkä 7 453 005kg/ 48 006 029 kg 27 933 ha
 9. 9. Kuusen pihka 1 902 383 kg 42 926 ha Kuusen pihka
 10. 10. Männyn pihka 12 445 090 kg 104 006 ha
 11. 11. Muita luonnontuotteita Luonnontuote Ha / Suomi Ha / P-P Litraa /Suomi Litraa /P-P Koivun mahla 12618 67 476 555 931 2 864 800 Pakurikääpä viljelyala 300 367 60832 Lakkakääpä viljelyala 85640 1940
 12. 12. • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus Kiitos Juha Vornanen juha.vornanen@metsakeskus.fi / p.050 529 2038 Siltakatu 20b, 80100 JOENSUU

×