Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

3. luomukeruu johanna honkanen

Upcoming SlideShare
Keruutuotanto
Keruutuotanto
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad
1 of 10 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (19)

More from Suomen metsäkeskus (20)

Advertisement

3. luomukeruu johanna honkanen

  1. 1. Luomukeruutuotanto 3.2.2021 Honkanen Johanna
  2. 2. Luomukeruualue Honkanen Johanna 2 § Luomukeruualueella tarkoitetaan luomuvalvonnan piiriin kuuluvia luonnonalueita esim. metsiä ja soita, sekä maatalousalueita kuten pientareita § Luomukeruutuotannolla tarkoitetaan luonnonvaraisten kasvituotteiden keruuta kaupallisiin tarkoituksiin luomuvalvontaan liitetyiltä alueilta § Luomukeruutuotteilla tarkoitetaan luomukeruualueelta saatuja, luontaisesti kasvavia luonnonvaraisia kasveja tai niiden osia
  3. 3. Honkanen Johanna 3 § Luomukeruutuotteet jaetaan jokamiehen oikeudella kerättäviin tuotteisiin (mm. marjat ja sienet) ja tuotteisiin, joiden keruu vaatii luvan maanomistajalta (mm. kuusenkerkkä, mahla, pihka, pakuri) § Huom! Luomu on laatujärjestelmä, esimerkiksi vain luomukeruualueilta kerättyjä mustikoita saa markkinoida luomuna ja luomuväittämillä § Luomukeruualueiden valvonta on maksullista § Keruualueena oleminen ei estä normaaleja metsänhoitotoimenpiteitä, kuten hakkuita, harvennuksia tai virkistyskäyttöä
  4. 4. Keruualueen ja toimijan liittäminen luomuvalvontaan Honkanen Johanna 4 § Alueen omistaja / haltija ilmoittautuu valvontaan = perusmalli § Keruualueen selvittäjä ilmoittautuu valvontaan = selvittäjämalli Valvontaan ilmoittautunut toimija sitoutuu noudattamaan luonnonmukaista tuotantotapaa keruuseen käytetyillä alueilla
  5. 5. Valvontaan ilmoittautuminen perusmallissa Honkanen Johanna 5 § Ilmoitus ELY-keskukseen – Luomuvalvontalomake 1 ja täydennyslomake 1c sekä sen liitteeksi luomusuunnitelma § Keruu ei saa vahingoittaa luonnollisen elinympäristön vakautta eikä lajien pysyvyyttä keruualueilla § Alueita ei ole käsitelty luomussa kielletyillä aineilla keruuta edeltävänä kolmena vuonna – Erillinen listaus luomussa hyväksytyistä aineista
  6. 6. Keruutuotannon luomusuunnitelma, perusmalli Honkanen Johanna 6 Sisältö: § Keruualueiden sijainti ja kartat § Alueella tehdyt metsänhoitotoimenpiteet viimeisen kolmen vuoden aikana (avohakkuut, istutukset, lannoitukset ja kasvinsuojelu) § Siirtymäaikavaatimusten täyttyminen § Ajantasaiset metsänhoitosuunnitelmat § Selvitys, ettei kerättävien lajien olemassaolo vaarannu keruun seurauksena § Kerättävät kasvilajit ja niiden osat § Tuotteiden keruuaika
  7. 7. Luomukeruualueen tarkastus Honkanen Johanna 7 § Valvojana ELY-keskus § Valvontaan ilmoittautumisen jälkeen tehdään ensin alkutarkastus ja sen jälkeen tuotantotarkastus vähintään kerran vuodessa § Valvontaan kuulumisesta saa luomutodistuksen, jossa maininta keruutoiminnasta (luomutodistuksen saa lisämaksusta myös ruotsin- ja/tai englanninkielisinä) § Keruutuotannon toimijan tulee vuosittain jättää vuosisuunnitelmansa ELY-keskukseen
  8. 8. Keruualueen tarkastukseen valmistautuminen Honkanen Johanna 8 § Luomusuunnitelman päivittäminen § Keruutuotannon vuosisuunnitelma ELY- keskukseen – Luomuvalvontalomakeella 13 – Vuosisuunnitelma jätetään ELY-keskukseen vähintään 1 kuukausi ennen suunnitellun keruun alkua, kuitenkin viimeistään 15.6 mennessä § Ajantasaiset muistiinpanot kerätyistä ja myydyistä tuotteista
  9. 9. Lisätietoja Honkanen Johanna 9 § www.ruokavirasto.fi § www.metsaan.fi § http://luomumpivs.livia.fi/luomukeruuohje/ § https://www.arktisetaromit.fi/fi/marjat/poimintaohj eet/ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Johanna Honkanen, p. 0295 038 058, johanna.honkanen@ely-keskus.fi
  10. 10. Kiitos! Honkanen Johanna 10

×