Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metsä Group tilinpäätösesitys 2015

147 views

Published on

Pääjohtaja Jordanin esitys Metsä Groupin 2015 tilinpäätöksestä

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metsä Group tilinpäätösesitys 2015

 1. 1. Metsä Group Vuositulos 2015 Kari Jordan Pääjohtaja 3.2.2016
 2. 2. • Liikevaihto 5 016 milj. euroa (4 970 milj. euroa) • Liiketulos* 537 milj. euroa (418 milj. euroa) • Liiketulos* 10,7 % liikevaihdosta (8,4 %) • Sijoitetun pääoman tuotto* 13,6 % (11,4 %) • Selluteollisuus ja kartonkiteollisuus vastasivat merkittävimmästä tulosparannuksesta 3/2/2016 Metsä Group3 Vahva tuloksentekovuosi Metsä Group – Vuositulos 2015 *ilman kertaluonteisia eriä
 3. 3. • Metsä Fibren biotuotetehtaan rakentaminen Äänekoskelle eteni suunnitelmien mukaan • Metsä Board käynnisti uuden kartonkikoneen asennustyöt Husumin tehtaalla • Metsä Board ilmoitti laajentavansa ruoka- ja tarjoilupakkauksiin soveltuvaa kartonkivalikoimaansa investoimalla 38 miljoonaa euroa ekstruusiopäällystykseen Husumin tehtaalla • Metsä Woodin Ranskassa toimivan sahatavaran jatkojalostusta harjoittavan Metsä Wood France SAS:n osakekannan myynti mutares AG:lle toteutui 3/2/2016 Metsä Group4 Vuoden viimeisen neljänneksen tapahtumia Metsä Group – Vuositulos 2015
 4. 4. 3/2/2016 Metsä Group5 Liikevaihto Metsä Group – Vuositulos 2015 Milj. euroa 5 346 5 001 4 939 4 970 5 016 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2011 2012 2013 2014 2015
 5. 5. 3/2/2016 Metsä Group6 1 284 1 247 1 242 1 228 1 264 1 242 1 214 1 219 1 254 1 265 1 204 1 248 1 255 1 330 1 225 1 205 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Liikevaihto neljänneksittäin Metsä Group – Vuositulos 2015 Milj. euroa
 6. 6. 3/2/2016 Metsä Group7 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Metsä Group – Vuositulos 2015 Milj. euroa 314 256 343 418 537 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 2011 2012 2013 2014 2015
 7. 7. 3/2/2016 Metsä Group8 Liiketulos Metsä Group – Vuositulos 2015 53 64 68 71 89 94 73 87 105 92 104 117 129 137 149 123 45 62 57 77 94 89 63 88 70 160 103 84 118 154 142 128 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Ilman kertaluonteisia eriä Sisältäen kertaluonteiset erät Milj. euroa
 8. 8. 3/2/2016 Metsä Group9 96 154 155 142 130 119 63 3 53 64 68 71 89 94 73 87 105 92 104 117 129 137 149 123 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Metsä Group – Vuositulos 2015 Milj. euroa
 9. 9. Liiketuloksen muutos 3/2/2016 Metsä Group10 Metsä Group – Vuositulos 2015 Milj. euroa Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 112/2014 418 Myyntihinnat -182 Myyntimäärät -19 Valuuttakurssit 222 Raaka-aineet 80 Energia 13 Työvoimakustannukset 10 Poistot ja muut yhteensä -5 +119 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 1-12/2015 537
 10. 10. Kertaluonteiset erät 2015 3/2/2016 Metsä Group11 Metsä Group – Vuositulos 2015 Milj. euroa 2015 Liiketulos sisältäen kertaluonteiset erät 542,1 Kertaluonteiset erät: Finsilva-osakkeiden myynti 20,8 Gohrsmühlen tehtaan myynti 17,5 Metsä Wood Francen myynti -21,4 Metsä Tissuen lautasliinaliiketoiminnan tehostaminen Saksassa ja Venäjän toimintojen muutokset -11,7 Metsä Tissuen Düren B&C jalostuslinjan alaskirjaus -1,8 Muut erät 1,3 Kertaluonteiset erät yhteensä +4,7 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 537,4
 11. 11. 3/2/2016 Metsä Group12 Sijoitetun pääoman tuotto, ilman kertaluonteisia eriä Metsä Group – Vuositulos 2015 8,5 7,1 9,1 11,4 13,6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2011 2012 2013 2014 2015 % Tavoite >10 %
 12. 12. 3/2/2016 Metsä Group13 Omavaraisuusaste 31.12. Metsä Group – Vuositulos 2015 28,1 34,7 37,9 37,9 43,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 2011 2012 2013 2014 2015 %
 13. 13. 3/2/2016 Metsä Group14 Korollinen nettovelka 31.12. Metsä Group – Vuositulos 2015 1 953 1 609 1 510 938 610 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2011 2012 2013 2014 2015 Milj. euroa
 14. 14. 3/2/2016 Metsä Group15 Investoinnit käyttöomaisuuteen Metsä Group – Vuositulos 2015 227 204 214 143 492 0 100 200 300 400 500 600 2011 2012 2013 2014 2015 Milj. euroa
 15. 15. Tuloslaskelma 3/2/2016 Metsä Group16 Metsä Group – Vuositulos 2015 Milj. euroa 2015 2014 Muutos Liikevaihto 5 016,0 4 970,3 45,7 Liiketoiminnan muut tuotot 95,7 170,3 -74,6 Liiketoiminnan kulut -4 311,4 -4 447,5 136,2 Poistot ja arvonalentumiset -258,2 -276,5 18,0 Liiketulos 542,1 416,9 125,2 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 537,4 418,1 119,3 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 11,2 16,4 -5,2 Kurssierot -1,2 2,7 -3,9 Muut rahoitustuotot ja -kulut -83,8 -106,1 22,3 Tulos ennen veroja 468,4 329,9 138,4
 16. 16. Tunnusluvut 3/2/2016 Metsä Group17 Metsä Group – Vuositulos 2015 2015 2014 Muutos Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,7 11,1 2,6 -”-, ilman kertaluonteisia eriä 13,6 11,4 2,2 Oman pääoman tuotto, % 15,9 13,0 2,9 -”-, ilman kertaluonteisia eriä 15,8 13,4 2,4 Omavaraisuusaste, % 43,2 37,9 5,3 Nettovelkaantumisaste, % 25 46 -21 Korolliset nettovelat, milj. euroa 610 938 -328 Investoinnit, milj. euroa 492 143 349 Henkilöstö kauden lopussa 9 599 10 410 -811
 17. 17. Rahoituslaskelma I 3/2/2016 Metsä Group18 Metsä Group – Vuositulos 2015 Milj. euroa 2015 2014 Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden tulos 355,7 260,3 Oikaisut tilikauden tulokseen 387,2 305,0 Saadut korot 4,0 5,6 Maksetut korot -68,9 -91,9 Saadut osingot 5,7 3,3 Verot -97,3 -52,7 Muut rahoituserät, netto -11,9 -11,0 Käyttöpääoman muutos 221,3 198,6 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 796,0 617,3
 18. 18. Rahoituslaskelma II 3/2/2016 Metsä Group19 Metsä Group – Vuositulos 2015 Milj. euroa 2015 2014 Liiketoiminnan nettorahavirrat 796,0 617,3 Osakkeiden hankinnat -2,4 -3,4 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat 0,0 -20,9 Investoinnit -491,6 -143,0 Omaisuuden myynnit ja muut 40,2 145,5 Osuuspääomien ja muun oman pääoman muutokset 106,4 67,8 Maksetut osuuspääoman korot ja osingot -94,9 -87,9 Pitkäaikaisten lainojen ja muiden rahoituserien muutos -180,8 -79,5 Rahavarojen muutos 172,8 495,8 Rahavarat kauden alussa 947,9 454,4 Muuntoero ja muut 0,1 -2,3 Rahavarojen muutos 172,8 495,8 Rahavarat kauden lopussa 1 120,8 947,9
 19. 19. 3/2/2016 Metsä Group20 Henkilöstö 31.12. Metsä Group – Vuositulos 2015 12 525 11 447 10 736 10 410 9 599 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2011 2012 2013 2014 2015
 20. 20. Puunhankinta ja metsäpalvelut
 21. 21. Puunhankinta ja metsäpalvelut 3/2/2016 Metsä Group22 Metsä Forest – Puunhankinta ja metsäpalvelut Milj. euroa 2015 2014 Muutos Liikevaihto 1 518,1 1 575,0 -56,9 Liiketoiminnan muut tuotot 7,4 6,7 0,7 Toimintakulut -1 493,1 -1 552,0 58,9 Poistot ja arvonalentumiset -3,5 -3,0 -0,5 Liiketulos 29,0 26,7 2,3 Kertaluonteiset erät yhteensä - 1,5 -1,5 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 29,0 28,2 0,8 - % liikevaihdosta 1,9 1,8 0,1
 22. 22. Metsäpalveluiden myynnin kasvu jatkui • Puun tarjonta oli hyvä koko vuoden ja puun kantohinnat vakaat • Metsä Forest toimitti asiakkailleen puuta 30,0 miljoonaa kuutiometriä (30,2) • Viimeisen neljänneksen leuto sää vaikeutti leimikoiden korjuuta ja puun toimituksia • Metsäpalveluiden myynti jatkoi vuoden aikana hyvää kasvua • Puukauppaan ja metsänhoitoon liittyvät sähköiset palvelut otettiin hyvin vastaan • Metsä Group nosti omistajajäsenille puukaupasta maksettavia bonuksia 3/2/2016 Metsä Group23 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa Metsä Forest – Puunhankinta ja metsäpalvelut 7,4 7,7 5,5 7,1 8,6 7,0 4,5 8,1 8,7 6,9 7,0 6,3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15
 23. 23. Puutuoteteollisuus
 24. 24. Puutuoteteollisuus 3/2/2016 Metsä Group25 Metsä Wood – Puutuoteteollisuus Milj. euroa 2015 2014 Muutos Liikevaihto 852,2 896,9 -44,7 Liiketoiminnan muut tuotot 8,4 10,1 -1,7 Toimintakulut -820,3 -842,5 22,2 Poistot ja arvonalentumiset -30,4 -30,4 0,0 Liiketulos 10,0 34,1 -24,1 Kertaluonteiset erät yhteensä 21,4 3,1 18,3 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 31,4 37,2 -5,8 - % liikevaihdosta 3,7 4,1 -0,4
 25. 25. Toimitusmäärät kasvoivat hieman • Metsä Woodin vertailukelpoinen toimitusmäärä nousi hieman edellisestä vuodesta kasvaneiden sahatavaratoimitusten ansiosta • Pohjoismaisen sahatavaran ylitarjontatilanne vallitsi koko vuoden, mikä näkyi edellisvuotta alhaisemmissa hinnoissa • Metsä Wood sopeutti sahauksen määrää syksyn aikana • Koivu- ja havuvanerien toimitusmäärät olivat edellisvuoden tasolla ja markkinahinnat nousivat lähinnä valuuttakurssimuutosten myötä • Metsä Wood France SAS ja pylväsliiketoimintaa harjoittava Burt Boulton & Haywood Ltd myytiin 3/2/2016 Metsä Group26 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa Metsä Wood – Puutuoteteollisuus 4,4 11,9 -2,9 2,0 8,6 14,4 6,2 8,0 7,9 10,2 5,9 7,5 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15
 26. 26. Selluteollisuus
 27. 27. Selluteollisuus 3/2/2016 Metsä Group28 Metsä Fibre – Selluteollisuus Milj. euroa 2015 2014 Muutos Liikevaihto 1 444,6 1 295,7 148,9 Liiketoiminnan muut tuotot 15,9 33,4 -17,5 Toimintakulut -1 060,2 -1 039,2 -21,0 Poistot ja arvonalentumiset -63,1 -62,0 -1,1 Liiketulos 337,2 227,9 109,3 Kertaluonteiset erät yhteensä - -20,3 20,3 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 337,2 207,5 129,7 - % liikevaihdosta 23,3 16,0 7,3
 28. 28. 3/2/2016 Metsä Group29 Sellun hinta (PIX) 2007–2015 Metsä Fibre – Selluteollisuus 350 450 550 650 750 850 950 1050 350 450 550 650 750 850 950 1050 '07 '08 ´09 ´10 ´11 ´12 ´13 ´14 ´15 Lehti/EUR Havu/EUR Lehti/USD Havu/USD USD EUR Lähde: Foex
 29. 29. Toimitusmäärän kasvulla ja dollarin kurssilla positiivinen tulosvaikutus • Liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna korkeamman toimitusmäärän, suotuisan dollarikurssin sekä raaka-ainekustannusten laskun ansiosta • Sellujen euromääräiset hinnat nousivat edelliseen vuoteen verrattuna vahvistuneen Yhdysvaltain dollarin ansiosta • Biotuotetehdashanke etenee suunnitellusti – Biotuotetehtaasta on valmiina yli 10 % – Laiteasennukset ovat alkaneet – Investoinnit vuonna 2015 olivat yli 220 miljoonaa euroa 3/2/2016 Metsä Group30 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa Metsä Fibre – Selluteollisuus 47,3 47,5 50,8 51,0 54,9 36,3 51,8 64,5 78,7 92,5 85,5 80,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15
 30. 30. Kartonkiteollisuus
 31. 31. Kartonkiteollisuus 3/2/2016 Metsä Group32 Metsä Board – Kartonkiteollisuus Milj. euroa 2015 2014 Muutos Liikevaihto 2 007,5 2 008,4 -0,9 Liiketoiminnan muut tuotot 47,7 69,6 -21,8 Toimintakulut -1 752,8 -1 835,8 83,1 Poistot ja arvonalentumiset -103,5 -125,6 22,2 Liiketulos 199,0 116,5 82,5 Kertaluonteiset erät yhteensä -19,2 19,9 -39,1 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 179,9 136,5 43,4 - % liikevaihdosta 9,0 6,8 2,2
 32. 32. 3/2/2016 Metsä Group33 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Taivekartonki Valkopintainen kraftlaineri Taivekartongin ja valkopintaisen kraftlainerin hinta Euroopassa 2010–2015 Lähteet: Pöyry Management Consulting ja FOEX Indexes Ltd EUR/ tonni Metsä Board – Kartonkiteollisuus
 33. 33. Liiketulos parani selvästi 3/2/2016 Metsä Group34 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa Metsä Board – Kartonkiteollisuus 30,2 26,0 18,9 29,3 36,1 28,3 35,2 36,9 43,2 47,0 54,6 35,1 0 10 20 30 40 50 60 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 • Liiketulosta paransivat kartonkitoimitusten kasvu, suotuisa valuuttakurssikehitys ja tappiollisen Gohrsmühlen tehtaan myynti • Metsä Boardin vuonna 2005 alkanut rakennemuutos on saatu päätökseen – Husumin uusi taivekartongin tuotantolinja on käyntiinlähtövaiheessa – Painopaperituotanto loppui vuoden 2015 lopulla lähes kokonaisuudessaan • Ruoka- ja tarjoilupakkauksiin soveltuvaa kartonkivalikoimaa päätettiin laajentaa 38 miljoonan euron investoinnilla ekstruusiopäällystykseen Husumissa
 34. 34. Pehmo- ja ruoanlaittopaperit
 35. 35. Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 3/2/2016 Metsä Group36 Metsä Tissue – Pehmo- ja ruoanlaittopaperit Milj. euroa 2015 2014 Muutos Liikevaihto 1 015,8 1 012,8 2,9 Liiketoiminnan muut tuotot 4,8 9,3 -4,5 Toimintakulut -938,5 -921,6 -16,9 Poistot ja arvonalentumiset -40,5 -38,7 -1,8 Liiketulos 41,6 61,8 -20,2 Kertaluonteiset erät yhteensä 13,5 0,4 13,1 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 55,1 62,2 -7,1 - % liikevaihdosta 5,4 6,1 -0,7
 36. 36. Liikevaihto kasvoi • Liikevaihto kasvoi hieman hinnankorotusten ansiosta • Liiketulosta heikensi korkeammat sellun ja kierrätyskuidun hinnat sekä Norjan kruunun heikkeneminen euroon nähden • Raubachin tehtaalla käynnistettiin tuotantolinjan uudistus pehmopaperin laadun parantamiseksi • Uusien tuotelanseerausten ja tuotekehityksen myötä omien tuotemerkkien asema on vahvistunut Pohjoismaissa ja itäisessä Keski-Euroopassa 3/2/2016 Metsä Group37 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. euroa Metsä Tissue – Pehmo- ja ruoanlaittopaperit 13,2 13,8 12,6 15,1 11,8 9,7 19,6 21,1 15,8 7,6 13,2 18,6 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15
 37. 37. Yhteenveto
 38. 38. Liiketoiminta-alueiden näkymät 1/2 Puunhankinta ja metsäpalvelut • Puun kysyntä painottuu sulan maan aikana korjattaviin hakkuukohteisiin ja energiapuussa latvusmassaan • Metsänhoitopalveluiden myynnin kasvun arvioidaan jatkuvan Puutuoteteollisuus • Liikevaihdon arvioidaan ensimmäisellä neljänneksellä pysyvän edellisen vuoden vertailujakson tasolla • Ensimmäisellä neljänneksellä sahatavaramarkkinoiden tasapainon odotetaan paranevan kuusisahatavaran osalta ja mäntysahatavaran osalta jatkuvan ylitarjontatilanteessa EMEA-myyntialueen heikon kysynnän vuoksi • Koivuvanerituotannon seisokit ovat mahdollisia markkinatilanteesta riippuen • Muiden puutuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana Sellu • Maailmanlaajuinen taloudellinen epävarmuus sekä muutokset valuuttamarkkinoilla vaikuttavat Metsä Fibren toimintaympäristöön • Sellun globaali kysyntä on pysynyt vakaana eikä merkkejä olennaisista markkinatilanteen muutoksista ole näkyvissä 3/2/2016 Metsä Group39 Yhteenveto
 39. 39. Liiketoiminta-alueiden näkymät 2/2 Kartonki • Metsä Boardin kartonkitoimitusten odotetaan kasvavan tammi–maaliskuussa vuoden 2015 viimeisestä neljänneksestä • Husumin vielä käyntiinlähtövaiheessa olevalla taivekartongin tuotantolinjalla on keskihintaa laskeva vaikutus. Vaaditut laatutavoitteet arvioidaan saavutettavan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti viimeistään vuoden kolmanteen neljännekseen mennessä Pehmo- ja ruoanlaittopaperit • Pehmo- ja ruoanlaittopaperimarkkinoilla kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana kaikilla markkina- alueilla • Pehmopaperin kysyntä kasvaa erityisesti itäisessä Keski-Euroopassa ja ruoanlaittopapereiden kysyntä kasvaa Aasiassa 3/2/2016 Metsä Group40 Yhteenveto
 40. 40. • Metsä Groupin liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä olevan suunnilleen vuoden 2015 viimeisen neljänneksen tasolla. 3/2/2016 Metsä Group41 Lähiajan näkymät Yhteenveto

×