Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Развој на услугите за е-власт во Македонија Извештај за софистикацијата на владините услуги на интернет
Цели <ul><li>Да се идентификува тековната состојба </li></ul><ul><li>Споредба со состојбата во земјите-членки на ЕУ </li><...
Вовед 1. Воспоставување на мрежа за интероперабилност за е-власт  2. Обезбедување на најдобри практики 3. Формирање на...
Список на учесници <ul><li>Австрија </li></ul><ul><ul><li>Австриски центри за истражување </li></ul></ul><ul><ul><li>Австр...
Рамка за интероперабилност на проектот Ви-Го  <ul><li>Ќе се развие рамка за интероперабилност за земјите од Западен Балка...
Целни услуги NCTS VIES Нов компјутеризиран систем за транспорт VAT Систем за размена на информации ACP ECR Автоматизација...
Дефиниција на е-власт <ul><li>e Власт  се дефинира како употребата на ИКТ во јавните администрации комбинирана со органи...
Пример :
Example: Пред комјутерската ера По компјутерската ера
Дефиниција за интероперабилност <ul><li>Интероперабилност – ИОП  се дефинира како  способност на ИКТ системите и бизни...
ВиГо мрежа на знаење <ul><li>Помагање на јавната администрација да постигне поголема продуктивност  преку споделување на ...
Студија на Модинис Интероперабилно управување <ul><li>•  Политички аспект  </li></ul><ul><ul><li>24.  Развој на национа...
Аспекти на интероперабилност Организациски аспекти на интероперабилност Семантички аспекти на интероперабилност Технички а...
Аспекти на интероперабилност Управување со интероперабилноста Управувањето со интероперабилноста е под влијание на политич...
Аспекти на интероперабилност Организациски аспекти на интероперабилност Организациските аспекти на интероперабилност завис...
Аспекти на интероперабилност Семантички аспекти на интероперабилност Семантичкиот аспект на интероперабилност подразбира о...
Аспекти на интероперабилност Техничките аспекти на интероперабилност ги покриваат техничките прашања  на поврзувањето на ...
Референтни точки <ul><li>Мерење на Capgemini за еЕвропа 2006 </li></ul><ul><li>Се користеше иста методологија за трите м...
Цели <ul><li>Да се измери онлајн софистикацијата на основните услуги на интернет </li></ul><ul><li>Да се измери процентот ...
20-те основни јавни услуги Граѓани Бизнис 1 Даноци на приход 1 Социјални придонеси 2 Барање работа 2 Корпорациски данок  ...
Оценување според референтните точки
Оценување според референтните точки <ul><li>0 нема информации </li></ul><ul><li>1 информации </li></ul><ul><li>2 еднона...
Резултати
Напредок на софистикацијата на е-услугите во Македонија
еЕвропа 2006
еЕвропа 2006 <ul><li>Целосно достапни услуги </li></ul>
Споредба меѓу МК и ЕУ
e Администрација во Македонија <ul><li>Развојот на е-услугите во Македонија е измерен според методологијата на Европската ...
Споредба меѓу Македонија и Европската унија <ul><li>Временската разлика меѓу Македонија и Европската унија е 5.5 години ...
Онлајн софистикација во Македонија <ul><li>Во земјите на ЕУ во периодот 2001-2002 г. имаше голем интерес за интероперабилн...
Онлајн софистикација во Македонија <ul><li>Одговорот може да се добие доколку се спореди процентот на услуги со целосна тр...
Онлајн софистикација во Македонија <ul><li>20-те основни јавни услуги се поделени во четири кластери </li></ul><ul><ul><li...
Кластерот за генерирање приходи и кластерот за пријави <ul><li>Како и во другите земји , највисоката софистикација беше и...
Кластери за регистрација и дозволи <ul><li>Наскоро се очекува зголемување на софистикацијата на бизнис услугите во  класт...
еАдминистрација во Македонија <ul><li>Поради недостиг на законски прописи , недостасуваат некои основни услуги како јавен...
Некои проблеми во областа на е-власт во Македонија <ul><li>Луѓето се уште користат сникер-нет наместо интернет </li></ul><...
Профил на просечна заинтересирана страна <ul><li>просечна заинтересирана страна </li></ul><ul><ul><li>Интерес за интеропер...
Најдобри практики <ul><li>www.uslugi.gov.mk </li></ul>
Најдобри практики <ul><li>etax.ujp.gov.mk </li></ul>
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

We Go Enhancing Wbc Expertise E Gov Networking Mk

1,245 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • cyniajohnson@yahoo.co.uk  Hello

  Greetings to you, My name is Cynia I hope we can established a relationship since we are meeting here for the first time, I read about you and i decide to communicate with you. so respond to me through my private mail box so that i will tell you more about my self, Thanks and hoping to hear from you soon.

  Yours Cynia.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

We Go Enhancing Wbc Expertise E Gov Networking Mk

 1. 1. Развој на услугите за е-власт во Македонија Извештај за софистикацијата на владините услуги на интернет
 2. 2. Цели <ul><li>Да се идентификува тековната состојба </li></ul><ul><li>Споредба со состојбата во земјите-членки на ЕУ </li></ul><ul><li>Да се идентификуваат вистинските проблеми </li></ul><ul><li>Што треба да се направи во иднина </li></ul>
 3. 3. Вовед 1. Воспоставување на мрежа за интероперабилност за е-власт 2. Обезбедување на најдобри практики 3. Формирање на академии за е-власт 4. Подготовка на портал за најдобри практики ВиГо ќе и помогне на јавната администрација во земјите од Западен Балкан да оствари повисока продуктивност преку <ul><ul><li>www.wego-project.eu </li></ul></ul>
 4. 4. Список на учесници <ul><li>Австрија </li></ul><ul><ul><li>Австриски центри за истражување </li></ul></ul><ul><ul><li>Австриска сојузна канцеларија </li></ul></ul><ul><ul><li>Сојузен компјутерски центар Австрија </li></ul></ul><ul><ul><li>Универзитет Дунав </li></ul></ul><ul><ul><li>Виенски универзитет </li></ul></ul><ul><ul><li>Босна </li></ul></ul><ul><ul><li>Здружение на компании за ИТ </li></ul></ul><ul><ul><li>Центар за менаџмент и информатички технологии </li></ul></ul><ul><li>Хрватска </li></ul><ul><ul><li>Факултет за организација и информатика , Вараждин </li></ul></ul><ul><ul><li>Институт за интернет </li></ul></ul><ul><li>Естонија </li></ul><ul><ul><li>Академија за е-управување </li></ul></ul><ul><li>Македонија </li></ul><ul><ul><li>Македонска асоцијација за информатичка технологија </li></ul></ul><ul><ul><li>Метаморфозис </li></ul></ul><ul><ul><li>Универзитет Св. Кирил и Методиј – Институт за информатика </li></ul></ul><ul><ul><li>Србија </li></ul></ul><ul><ul><li>Пексим </li></ul></ul><ul><ul><li>Белградски универзитет Факултет за компјутерски инженеринг </li></ul></ul><ul><li>Словенија </li></ul><ul><ul><li>Институт Јожеф Стефан , Љубљански универзитет </li></ul></ul><ul><ul><li>SRC </li></ul></ul>
 5. 5. Рамка за интероперабилност на проектот Ви-Го <ul><li>Ќе се развие рамка за интероперабилност за земјите од Западен Балкан, врз основа на Европската рамка за интероперабилност – ЕИФ </li></ul><ul><li>Оваа рамка ќе послужи како основа за сите меѓугранични проекти за е-власт </li></ul>
 6. 6. Целни услуги NCTS VIES Нов компјутеризиран систем за транспорт VAT Систем за размена на информации ACP ECR Автоматизација на судски процедури Регистер на европски компании EULIS eAdmin Европски систем за информации за земјиште Електронски систем за архивирање EUDIN Олеснување на транспортот на отпад во ЕУ
 7. 7. Дефиниција на е-власт <ul><li>e Власт се дефинира како употребата на ИКТ во јавните администрации комбинирана со организациски промени и нови вештини со цел подобрување на јавните сервиси и демократските процеси, како и зајакнување на поддршката за јавните политики </li></ul>Студија за интероперабилноста на локално и регионално ниво
 8. 8. Пример :
 9. 9. Example: Пред комјутерската ера По компјутерската ера
 10. 10. Дефиниција за интероперабилност <ul><li>Интероперабилност – ИОП се дефинира како способност на ИКТ системите и бизнис процесите кои тие ги поддржуваат да разменат податоци и да овозможат размена на информации и знаење </li></ul>IADBCs Европска рамка за интероперабилност
 11. 11. ВиГо мрежа на знаење <ul><li>Помагање на јавната администрација да постигне поголема продуктивност преку споделување на најдобрите практики </li></ul><ul><li>Овозможување на полесно пребарување , идентификување и споредба на услугите за е-власт </li></ul><ul><li>Обезбедување на одржливо решение и по завршувањето на проектот Ви-Го </li></ul><ul><li>Информирање на заинтересираните страни за имплементираните услуги за е-власт, вести, тековни проекти и акциски планови , идни настани </li></ul><ul><li>Одредување и комуникација со заинтересираните страни од други земји </li></ul><ul><li>Обезбедување на јасна слика кај потенцијалните посетители или инвеститори за достапните е-услуги во регионот </li></ul><ul><li>Испитување и оцена на тековната состојба на имплементираните услуги за е-власт </li></ul><ul><li>Транспарентен преглед на статусот на реализација на акциските планови и проектите за е-власт </li></ul><ul><li>Меѓу-гранична интеграција на услугите </li></ul>
 12. 12. Студија на Модинис Интероперабилно управување <ul><li>• Политички аспект </li></ul><ul><ul><li>24. Развој на национална стратегија и програми за интероперабилност на е-власт </li></ul></ul><ul><ul><li>25. Промоција на организациски федерализам како пример за организирањето на дивергентен административен простор во средина на соработка environment </li></ul></ul><ul><ul><li>26. Важност на меѓународните аспекти на интероперабилност </li></ul></ul><ul><li>• Правен аспект </li></ul><ul><ul><li>27. Правно усогласување за новите услови поставени со интензивната соработка на агенциите на јавната администрација </li></ul></ul><ul><ul><li>29. Распространување на дигиталниот потпис и електронскиот идентитет </li></ul></ul><ul><ul><li>30. Граѓанска приватност и заштита на податоците </li></ul></ul><ul><li>• Менаџерски </li></ul><ul><ul><li>31. Водство/сопствеништво/спонзорство/раководење со интероперабилноста </li></ul></ul><ul><ul><li>32. Флексибилност/преносливост/променливост на решенијата за интероперабилност </li></ul></ul><ul><ul><li>33. Примена на сите достапни релевантни стандарди и предложување на нови стандарди во областите во кои недостасува стандардизација </li></ul></ul><ul><ul><li>34. Посветеност, учество и комуникација </li></ul></ul><ul><ul><li>35. Волја за културни промени кај сите партнери </li></ul></ul>
 13. 13. Аспекти на интероперабилност Организациски аспекти на интероперабилност Семантички аспекти на интероперабилност Технички аспекти на интероперабилност Управување со интероперабилноста
 14. 14. Аспекти на интероперабилност Управување со интероперабилноста Управувањето со интероперабилноста е под влијание на политички, правни и структурни услови, кои се важни за развојот и примената на интероперабилните апликации
 15. 15. Аспекти на интероперабилност Организациски аспекти на интероперабилност Организациските аспекти на интероперабилност зависат од дефинирањето на бизнис целите, формирањето на бизнис процесите и соработката на администрациите кои сакаат да разменат податоци и може да имаат различни интерни структури и процеси
 16. 16. Аспекти на интероперабилност Семантички аспекти на интероперабилност Семантичкиот аспект на интероперабилност подразбира обезбедување дека прецизното значење на разменетите информации е разбирливо за која било друга апликација која не била подготвена за оваа намена
 17. 17. Аспекти на интероперабилност Техничките аспекти на интероперабилност ги покриваат техничките прашања на поврзувањето на компјутерските системи и услуги . Тука се вклучуваат клучни аспекти како што се отворени интерфејси , услуги за меѓуврска , интеграција на податоци , презентација и размена на податоци , услуги на пристапност и безбедност . Технички аспекти на интероперабилност
 18. 18. Референтни точки <ul><li>Мерење на Capgemini за еЕвропа 2006 </li></ul><ul><li>Се користеше иста методологија за трите мерења во Македонија </li></ul><ul><ul><li>Октомври 2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>Март 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>Март 2007 </li></ul></ul>
 19. 19. Цели <ul><li>Да се измери онлајн софистикацијата на основните услуги на интернет </li></ul><ul><li>Да се измери процентот на целосно достапни услуги на интернет </li></ul>
 20. 20. 20-те основни јавни услуги Граѓани Бизнис 1 Даноци на приход 1 Социјални придонеси 2 Барање работа 2 Корпорациски данок 3 Социјални придонеси 3 ДДВ 4 Лични документи 4 Региртрација на нова компанија 5 Регистрација на возила 5 Поднесување на податоци до Заводот за статистика offices 6 Дозволи за градба 6 Царински пријави 7 Пријави во полиција 7 Еколошки дозволи 8 Јавни библиотеки 8 Јавни набавки 9 Сертификати   10 Запишување во високо образование   11 Известување за преселба   12 Здравствени услуги  
 21. 21. Оценување според референтните точки
 22. 22. Оценување според референтните точки <ul><li>0 нема информации </li></ul><ul><li>1 информации </li></ul><ul><li>2 еднонасочна интеракција </li></ul><ul><li>3 двонасочна интеракција </li></ul><ul><li>4 целосна трансакција преку интернет </li></ul>
 23. 23. Резултати
 24. 24. Напредок на софистикацијата на е-услугите во Македонија
 25. 25. еЕвропа 2006
 26. 26. еЕвропа 2006 <ul><li>Целосно достапни услуги </li></ul>
 27. 27. Споредба меѓу МК и ЕУ
 28. 28. e Администрација во Македонија <ul><li>Развојот на е-услугите во Македонија е измерен според методологијата на Европската комисија </li></ul><ul><li>Бројките десно го прикажуваат развојот спореден со напредокот на земјите-членки на ЕУ </li></ul>
 29. 29. Споредба меѓу Македонија и Европската унија <ul><li>Временската разлика меѓу Македонија и Европската унија е 5.5 години </li></ul><ul><li>Стапката на развој на Македонија е 13.5% годишно </li></ul><ul><li>Со оваа стапка на развој Македонија најверојатно нема да ги достигне земјите на ЕУ пред 2010 г. </li></ul><ul><li>Потребна е стапка на развој од 15% годишно </li></ul>
 30. 30. Онлајн софистикација во Македонија <ul><li>Во земјите на ЕУ во периодот 2001-2002 г. имаше голем интерес за интероперабилност </li></ul><ul><li>Иако Македонија го достигна нивото на софистикација на ЕУ од 2001 г., недостасуваат проекти за интероперабилнст </li></ul><ul><li>ЗОШТО ? </li></ul>
 31. 31. Онлајн софистикација во Македонија <ul><li>Одговорот може да се добие доколку се спореди процентот на услуги со целосна трансакција во Македонија и Европската Унија </li></ul><ul><li>Овде временската разлика е поголема од 6 години </li></ul><ul><li>Бројот на проекти за интероперабилност ќе беше поголем доколку Македонија го достигнеше нивото на ЕУ од 2001 г. </li></ul>
 32. 32. Онлајн софистикација во Македонија <ul><li>20-те основни јавни услуги се поделени во четири кластери </li></ul><ul><ul><li>Кластер за генерирање приходи </li></ul></ul><ul><ul><li>Кластер за регистрации </li></ul></ul><ul><ul><li>Кластер за (даночни) пријави </li></ul></ul><ul><ul><li>Кластер за дозволи </li></ul></ul>
 33. 33. Кластерот за генерирање приходи и кластерот за пријави <ul><li>Како и во другите земји , највисоката софистикација беше измерена во кластерот за генерирање приходи , во кој средствата се движат од граѓаните и бизнисите кон државата </li></ul>
 34. 34. Кластери за регистрација и дозволи <ul><li>Наскоро се очекува зголемување на софистикацијата на бизнис услугите во кластерот за регистрација и во кластерот за дозволи </li></ul><ul><li>Тоа се должи на владините напори за привлекување на странски инвеститори </li></ul>
 35. 35. еАдминистрација во Македонија <ul><li>Поради недостиг на законски прописи , недостасуваат некои основни услуги како јавен клуч и електронски идентитет </li></ul><ul><li>Тоа ќе го забави развојот на граѓанските услуги како : барање работа , социјално осигурување , лични документи , регистрација на возила и сертификати </li></ul>
 36. 36. Некои проблеми во областа на е-власт во Македонија <ul><li>Луѓето се уште користат сникер-нет наместо интернет </li></ul><ul><li>Информациите на интернет може да бидат неточни </li></ul><ul><li>Промени во тек, како децентрализација, реформи, итн . </li></ul><ul><li>Персонал помал од потребниот , градење на капацитети </li></ul><ul><li>Финансирање </li></ul>
 37. 37. Профил на просечна заинтересирана страна <ul><li>просечна заинтересирана страна </li></ul><ul><ul><li>Интерес за интероперабилност </li></ul></ul><ul><ul><li>Мисли дека интернационалната интероперабилност е најважна </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Но, локалната интероперабилност претставува поголем предизвик </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Сака поголема вклученост на Владата </li></ul></ul><ul><ul><li>Смета дека правните бариери се флексибилни </li></ul></ul><ul><ul><li>Ја препознава потребата за градење на капацитетот </li></ul></ul><ul><ul><li>Сака да дознае повеќе за семантичките и организациски аспекти на интероперабилноста </li></ul></ul><ul><ul><li>Интерес за директна билатерална или директна мултилатерална комуникација помеѓу авторитетите </li></ul></ul><ul><ul><li>Сака да види партнерства помеѓу сите три сектори </li></ul></ul>
 38. 38. Најдобри практики <ul><li>www.uslugi.gov.mk </li></ul>
 39. 39. Најдобри практики <ul><li>etax.ujp.gov.mk </li></ul>

×