Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

е-Отпад и WEEE директивата

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

е-Отпад и WEEE директивата

 1. 1. „ е-Отпад“ и WEEE Директива Напредокот во ЕУ и најнови случувања Импликации и предлози за Македонија < Балканска мрежа за застапување при управување со е-отпад >
 2. 2. Што е е-отпад и зошто треба да се грижиме за него ? <ul><li>20 милијарди уреди кои се користат во целиот свет </li></ul><ul><li>Брза замена на уреди » создавање голема количина на отпад </li></ul><ul><li>Брзо зголемување на отпадот во ЕУ – 12 милиони тони до 2020 </li></ul><ul><li>Токсична и вредна содржина </li></ul><ul><li>Некои земји имаат одлични пристапи за раководење со е-отпад, но некои немаат никаков систем </li></ul><ul><li>Нефер дистрибуирање на отпад – нелегално експортирање на отпад во други земји </li></ul>
 3. 3. Пристапи за раководење со е-отпад : „ WEEE Директивата“ на ЕУ <ul><li>Директивата за електронски и електричен отпад (WEEE) на ЕУ </li></ul><ul><li>Главни елементи : </li></ul><ul><li>Бесплатни шеми за враќање на електричните и електрични уреди за потрошувачите </li></ul><ul><li>Да се намали нивото на е-отпад во депониите преку поставување обврска за нивоа на собирање и враќање во употреба </li></ul><ul><li>е-Отпадот да се собира одделно од другиот отпад </li></ul><ul><li>Стимулирање на „еко-дизајн“ – продукти дизајнирани за да го намалат е-отпадот и да ја зголемат можноста за повторно искористување </li></ul><ul><li>Одговорност на производителот за третман на нивните производи, кои се на крајот од нивниот век на користење </li></ul><ul><li>Сето тоа со цел да се намали влијанието на е-отпадот врз животната средина </li></ul>
 4. 4. Како функционира WEEE директивата ? <ul><li>Некои земји членки на ЕУ лесно доаѓаат до моментално поставената цел од 4 kg по жител </li></ul><ul><li>Но , многу простор за подобрување … </li></ul><ul><ul><li>Само 33% се третираат според барањата </li></ul></ul><ul><ul><li>Собирањето варира по производ </li></ul></ul><ul><ul><li>Нема приоритизирање на повторна употреба </li></ul></ul>
 5. 5. Подобро раководење со е-отпад: Преглед на WEEE <ul><li>ЕУ признава дека има недостатоци - a во моментов тече процес на преиспитување . </li></ul><ul><ul><li>Следниот месец се очекува да се случи гласање во Европскиот парламент </li></ul></ul><ul><li>Неколку клучни прашања </li></ul><ul><ul><li>Опсег и дефиниции </li></ul></ul><ul><ul><li>Административни побарувања - хармонизација </li></ul></ul><ul><ul><li>Цели за собирање на е-отпад </li></ul></ul><ul><ul><li>Зголемено и подобрено рециклирање и повторна употреба – цели и стандарди </li></ul></ul><ul><ul><li>Креирање политики / имплементирање </li></ul></ul>
 6. 6. Кој ја применува WEEE добро ? <ul><li>Собирање и обработување - 2009 </li></ul>Адаптирано од Хусман 2010. Од 4kg до 65%. Дали WEEE може да успее ?
 7. 7. How do they do it <ul><li>„ Големи играчи“ : Шведска и Белгија </li></ul><ul><li>Веќе постоечка „култура за е-отпад“ </li></ul><ul><li>Единствен систем за собирање и процесирање на е-отпад (Recupel во Белгија , El Kretsen во Шведска ) </li></ul><ul><li>Широка мрежа за собирање на е-отпад </li></ul><ul><li>Обврски за индивидуална одговорност на производителот во нивните закони </li></ul>WEEE во Шведска и Белгија
 8. 8. WEEE во Велика Британија <ul><li>„ Среден играч“ : Велика Британија </li></ul><ul><li>Не постои „култура за е-отпад“ </li></ul><ul><ul><li>– Нема транспозиција до 2007 </li></ul></ul><ul><li>Многу различни шеми за раководење </li></ul><ul><ul><li>– Моментално 35 шеми </li></ul></ul><ul><li>Широка мрежа за собирање на е-отпад </li></ul><ul><li>Нема обврски за индивидуална одговорност на производителот </li></ul>
 9. 9. Импликации / опции за Македонија ? <ul><li>Како се раководи е-отпадот најмногу зависи од контекстот на земјата … </li></ul><ul><li>Дали постои „култура за е-отпад ” / практика за рециклирање ? </li></ul><ul><li>Провизии за раководење ? </li></ul><ul><li>Мрежи за собирање – моментална инфраструктура ? </li></ul><ul><li>Индивидуална одговорност на производителот – перцепции на производителите ? </li></ul><ul><li>Моментално нема дефинитивен одговор – тука се вклопува BEWMAN… </li></ul>
 10. 10. Импликации / опции за Македонија ? <ul><li>Значи , има многу што да се направи, но исто така и многу можности </li></ul><ul><li>Шанса Македонија да биде регионален лидер во раководење со е-отпадот </li></ul><ul><li>Подготвеност за членството во ЕУ </li></ul><ul><li>И најважно,спречување на влијанијата на неправилното раководење со е-отпадот врз животната средина и здравјето на граѓаните. </li></ul>
 11. 11. Е-отпад <ul><li>Прашања ? </li></ul>
 12. 12. Ви благодарам! За повеќе информации: www.metamorphosis.org.mk [email_address] Тел: 02/3109-325 www.computeraid.org [email_address]

Views

Total views

1,094

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

82

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×