Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Водич: „Како до политики за приватност?“

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 14 Ad

More Related Content

Viewers also liked (13)

Similar to Водич: „Како до политики за приватност?“ (9)

Advertisement

More from Metamorphosis (20)

Водич: „Како до политики за приватност?“

 1. 1. Водич: „Како до политики за приватност?“ Хаштаг на Твитер #privatnost Филип Стојановски Фондација Метаморфозис Скопје, 6 декември 2011 г.
 2. 2. Заложба за заштита на приватноста 1/3 <ul><li>Ние од нашите корисници ги собираме само најнеопходните лични податоци и ги чуваме и ги обработуваме во согласност со Законот за заштита на лични податоци на Република Македонија. </li></ul><ul><li>Ние не собираме лични податоци (име, презиме, контакт-информации) за Вас преку интернет, освен доколку не одлучите доброволно да ни ги дадете преку е-пошта или веб-коментари. </li></ul><ul><li>Ние јасно објаснуваме кои видови податоци ги собираме и за што сè се користат. </li></ul><ul><li>Како наши корисници, Вие имате право на увид, ажурирање, коригирање и на бришење на Вашите лични податоци во согласност со целите заради кои биле собрани или обработени. </li></ul>
 3. 3. Заложба за заштита на приватноста 2/3 <ul><li>Вие во секое време имате право да побарате да престанеме да Ви праќаме пораки и новости по е-пошта, како и трајно да ја избришеме Вашата адреса од нашите бази на податоци. </li></ul><ul><li>Ние никогаш не ги продаваме, изнајмуваме или споделуваме личните податоци на трети страни, доколку тоа не е потребно за извршување некоја услуга која Вие ќе ја побарате или без Ваша експлицитна дозвола. </li></ul><ul><li>Доколку користиме надворешна компанија за обработка на личните податоци на нашите корисници, задолжително применуваме систем за енкрипција и сигурносни сервери, а притоа податоците не се задржуваат, споделуваат, чуваат или користат за други цели. </li></ul>
 4. 4. Заложба за заштита на приватноста 3/3 <ul><li>Вашите лични податоци ги откриваме на трети лица само во случаи кога тоа се бара според закон или е потребно при судска постапка врз основа на судски налог. </li></ul><ul><li>Заштитата на безбедноста и приватноста на децата е посебно важна за нас. Затоа јасно ги означуваме информациите и услугите што ги нудиме, а чие користење е забрането за лица помлади од 18 години. </li></ul><ul><li>При објавување содржини на интернет, ние се раководиме според процедури засновани на Законот за заштита на лични податоци на Република Македонија и Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, кои се објаснети во јасна и разбирлива Политика за приватност. </li></ul>
 5. 5. Водич: „Како до политика за приватност?“ <ul><li>Плод на соработка меѓу Метаморфозис и Дирекцијата за заштита на лични податоци (ДЗЛП) – www.dzlp.mk . </li></ul><ul><li>Бесплатно достапен на македонски и албански јазик во хартиена и електронска форма </li></ul><ul><li>Наменет за е-издавачи/сопственици на веб-локации и веб-апликации од сите сектори </li></ul>
 6. 6. Политика за приватност <ul><li>Политика за приватност (анг. privacy policy) е правен документ со кој се објавува на кои начини една страна прибира, користи, објавува и раководи со податоци на своите клиенти , заснован на важечките закони. </li></ul><ul><li>За сега, во РМ не постои законска обврска веб-сајтовите да објават политики за приватност, но ваквиот документ е важен во однос на нивната транспарентност и градењето доверба меѓу нив и корисниците. </li></ul><ul><li>Во РМ, при отворање е-продавници, банките бараат од коминтентите да имаат развиено политика за приватност. </li></ul><ul><li>Нема едно унифицирано решение, но има добри практики и de facto стандарди. </li></ul>
 7. 7. Елементи на политика за приватност <ul><li>Поврзување со важечките закони за заштита на лични податоци и покажување на нивното познавање </li></ul><ul><li>Информирање какви с è податоци се собираат од корисниците, како и кога се користат, складираат, уништуваат </li></ul><ul><li>Автоматски собрани податоци </li></ul><ul><ul><li>Серверски логови </li></ul></ul><ul><ul><li>Колачиња </li></ul></ul><ul><ul><li>Споделување со трети страни (бројачи на посети) </li></ul></ul><ul><li>Податоци доставени од самите корисници „рачно“ </li></ul><ul><ul><li>Е-пошта и мејлинг листи </li></ul></ul><ul><ul><li>Коментари, форуми итн. </li></ul></ul>
 8. 8. Приватноста на интернет во Македонија <ul><li>Извештаи на Метаморфозис, како дел од глобалните извештаи ( www.epic.org , www.pi.org , www.edri.org ) </li></ul><ul><li>Теми : приватност, транспарентност, отчетност </li></ul><ul><ul><li>Заштита на личните податоци </li></ul></ul><ul><ul><li>Слободен пристап до информации од јавен карактер </li></ul></ul><ul><li>Законската рамка и важни настани од областа </li></ul>
 9. 9. Политики за приватност на македонскиот веб <ul><li>Април 2010: </li></ul><ul><li>Проверени скоро 14 илјади .МК домени од регистарот на МАРНет, и 1,7 илјади активни веб-локации од директориумот на Маседониа срч </li></ul><ul><li>ПП откриени само на 41, односно 25 веб-локации </li></ul><ul><li>Од 1 65 активни GOV.MK веб-сајтови со домени од 3 ниво, 0 имаа ПП </li></ul><ul><li>Октомври 2010: </li></ul><ul><li>Ниту една од веб-локациите на државни институции, локална самуправа, судска власт и политички партии од јавната база на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до податоци од јавен карактер имаа ПП </li></ul><ul><li>Март 2011 </li></ul><ul><li>Најмалку две општини и една политичка партија објавија ПП </li></ul><ul><li>Извори: dns.marnet.net.mk , www.org.mk , www.komspi.mk . </li></ul>
 10. 10. Политики за приватност на македонскиот веб
 11. 11. Основни начела <ul><li>Достапност и видливост </li></ul><ul><li>Објаснете кои видови податоци се собираат и како се користат </li></ul><ul><li>Објаснете зошто Вашиот сервер и онлајн-операции се сигурни </li></ul><ul><li>Дозволете им на корисниците да си одат </li></ul><ul><li>Дозволете им на корисниците да ги видат и изменат своите податоци </li></ul><ul><li>Информирајте за измените во ПП </li></ul><ul><li>Објавете можности за директен контакт </li></ul><ul><li>Напишете ПП што корисниците може да ја разберат </li></ul><ul><li>Пишувајте едноставно </li></ul><ul><li>Не ги лажете посетителите </li></ul>
 12. 12. Должина и обем на ПП <ul><li>Не постои еднозначно решение/рецепт – големината на ПП треба да ги одразува функциите на веб-локацијата/апликацијата </li></ul>
 13. 13. Заклучоци: Политики за приватност <ul><li>Потребно е воспоставување процедури на ниво на институции за заштита на приватноста на граѓаните во сите видови електронски комуникации </li></ul><ul><li>Воведување стандард за елементи и изглед на веб-сајт на јавни институции во РМ </li></ul><ul><li>Политиките за приватност се само еден од индикаторите дека институциите се грижат </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Ви благодарам на вниманието ! </li></ul><ul><li>Повеќе информации, водичи и извештаи се достапни на </li></ul><ul><li>Веб: www.metamorphosis.org.mk </li></ul><ul><li>Твитер: @fmeta #privatnost </li></ul><ul><li>Фејсбук: fb.me/metamorphosis.foundation </li></ul><ul><li>Контакт: Филип Стојановски </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>075 495 306 </li></ul>

×