Successfully reported this slideshow.
<ul><li>Rekomandime për standarde të TIK në administratën shtetërore </li></ul><ul><li>Recommendations for ICT Standards i...
Parimet themelore <ul><li>Interoperabilitet </li></ul><ul><ul><li>Aftësia e Sistemeve TIK dhe e proceseve afariste që të p...
Parime themelore <ul><li>Interoperabiliteti mund të arrihet me zbatimin e normave teknike nacionale dhe ndërkombëtare. Duk...
Rekomandime <ul><li>Rekomandimi numër 2  ( karakteri i përgjithshëm ) </li></ul><ul><ul><li>Disponueshmëria ( Accesibil...
Rekomandime <ul><li>Rekomandimi numër 10 </li></ul><ul><ul><li>Në nivel të punës në zyrë ( front office) , për interope...
Rekomandime <ul><li>Rekomandimi numër 11 </li></ul><ul><ul><li>Në nivel të sistemit të përkrahjes ( back office) </li></...
Rekomandime <ul><li>Rekomandimi numër 12 </li></ul><ul><ul><li>Aspekte të sigurisë </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servise...
Rekomandime <ul><li>Rekomandimi numër  1 3 </li></ul><ul><ul><li>Shfrytëzimi dhe zhvillimi i drejtimeve të përbashkëta pë...
Lëmenjtë (1) <ul><li>Lëmenjtë iniciues për të cilët do të caktohen standarde </li></ul><ul><ul><li>Grupi themelor ( UTF ...
Lëmenjtë  (2) <ul><li>Lëmenjtë iniciues për të cilët do të caktohen standarde </li></ul><ul><ul><li>Furnizime </li></ul><...
Zbatimi i standardeve relevante <ul><li>Zbatimi i standardeve tanimë të përcaktuara dhe relevante </li></ul><ul><ul><li>SA...
Konkluzion <ul><li>Rekomandimet për/dhe standardet nuk janë të pandryshueshëm. </li></ul><ul><li>Standardet e propozuara ...
Falenderim <ul><li>Fondacionit Instituti shoqëria e hapur Maqedoni (ФИОМ) </li></ul><ul><li>Sekretariatit të përgjithshëm...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rekomandime për standarde të TIK në administratën shtetërore

1,151 views

Published on

Rekomandime për standarde të TIK në administratën shtetërore
Andon Stefanovski
NP Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rekomandime për standarde të TIK në administratën shtetërore

 1. 1. <ul><li>Rekomandime për standarde të TIK në administratën shtetërore </li></ul><ul><li>Recommendations for ICT Standards in public administration </li></ul>www.e-society.org.mk Andon Stefanovski NP Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë [email_address]
 2. 2. Parimet themelore <ul><li>Interoperabilitet </li></ul><ul><ul><li>Aftësia e Sistemeve TIK dhe e proceseve afariste që të përkrahin qarkullimin e të dhënave dhe këmbimin e informatave dhe diturisë . </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknike </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Norma dhe standarde </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Semantike </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rëndësia e të dhënave </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Procesore </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qëllime afariste, modelimi i proceseve dhe bashkëpunimi </li></ul></ul></ul>www.e-society.org.mk
 3. 3. Parime themelore <ul><li>Interoperabiliteti mund të arrihet me zbatimin e normave teknike nacionale dhe ndërkombëtare. Duke marrë parasysh ardhmërinë e përcaktuar evropiane, është e qartë se Republika e Maqedonisë duhet t’i ndjekë drejtimet e përcaktuara në Kornizën Evropiane për interoperabilitet të shërbimeve </li></ul><ul><li>e-qeveritare panevropiane. </li></ul><ul><li>(European Interoperability Framework for Pan-European eGovernment Services v 1.0). </li></ul><ul><li>http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761 </li></ul>www.e-society.org.mk
 4. 4. Rekomandime <ul><li>Rekomandimi numër 2 ( karakteri i përgjithshëm ) </li></ul><ul><ul><li>Disponueshmëria ( Accesibility) </li></ul></ul><ul><ul><li>Shumëgjuhësia ( Multilingualism) </li></ul></ul><ul><ul><li>Siguria ( Security) </li></ul></ul><ul><ul><li>Privatësia ( Privacy) </li></ul></ul><ul><ul><li>Përdorimi i standardeve të hapura </li></ul></ul><ul><ul><li>Zëvendësueshmëria ( Subsidiarity) </li></ul></ul>www.e-society.org.mk
 5. 5. Rekomandime <ul><li>Rekomandimi numër 10 </li></ul><ul><ul><li>Në nivel të punës në zyrë ( front office) , për interoperabilitet teknik </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prezantimi dhe këmbimi i të dhënave </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disponueshmëria ( dizajni i interfejsëve ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qasje shumëkanalëshe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llojet dhe formatet e dokumenteve </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kompresimi i datotekës </li></ul></ul></ul>www.e-society.org.mk
 6. 6. Rekomandime <ul><li>Rekomandimi numër 11 </li></ul><ul><ul><li>Në nivel të sistemit të përkrahjes ( back office) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integrimi i të dhënave </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>XML sisteme të bazuara </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Web servise </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arkitektura e aplikacioneve të shpërndara </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servise për interkonektim </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servise për grumbullimin e mesazheve </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Qasje në e- kutinë </li></ul></ul></ul>www.e-society.org.mk
 7. 7. Rekomandime <ul><li>Rekomandimi numër 12 </li></ul><ul><ul><li>Aspekte të sigurisë </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servise të sigurisë </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PKI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Siguria e serviseve Web </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Firewalls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mbrojtja nga viruset, krimbave , trojanasve dhe bombave e-mail </li></ul></ul></ul>www.e-society.org.mk
 8. 8. Rekomandime <ul><li>Rekomandimi numër 1 3 </li></ul><ul><ul><li>Shfrytëzimi dhe zhvillimi i drejtimeve të përbashkëta për interoperabilitet </li></ul></ul><ul><li>Rekomandimi numër 1 4 </li></ul><ul><ul><li>Drejtimet e përbashkëta të mbështeten në standarde botërisht të pranuara </li></ul></ul>www.e-society.org.mk
 9. 9. Lëmenjtë (1) <ul><li>Lëmenjtë iniciues për të cilët do të caktohen standarde </li></ul><ul><ul><li>Grupi themelor ( UTF 8 dhe QWERTY) </li></ul></ul><ul><ul><li>Të zyrave ( front office) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rrjetat </li></ul></ul><ul><ul><li>Siguria </li></ul></ul><ul><ul><li>Puna elektronike </li></ul></ul><ul><ul><li>Politikat </li></ul></ul>www.e-society.org.mk
 10. 10. Lëmenjtë (2) <ul><li>Lëmenjtë iniciues për të cilët do të caktohen standarde </li></ul><ul><ul><li>Furnizime </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimedia </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompresioni i të dhënave </li></ul></ul><ul><ul><li>Përmbajtje për mësim në largësi </li></ul></ul><ul><ul><li>Të ndryshme </li></ul></ul>www.e-society.org.mk
 11. 11. Zbatimi i standardeve relevante <ul><li>Zbatimi i standardeve tanimë të përcaktuara dhe relevante </li></ul><ul><ul><li>SAGA – RF e Gjermanisë </li></ul></ul><ul><ul><li>NORA - Holandë </li></ul></ul><ul><ul><li>TTSC – Britania e Madhe </li></ul></ul><ul><li>Trupat botërore të standardizimit </li></ul><ul><ul><li>ISO, IEC, W3C, OASIS , CENORM, ETSCI, … </li></ul></ul>www.e-society.org.mk
 12. 12. Konkluzion <ul><li>Rekomandimet për/dhe standardet nuk janë të pandryshueshëm. </li></ul><ul><li>Standardet e propozuara e ndjekin jashtëzakonisht parimin për të qenë të hapur dhe të disponueshëm. </li></ul><ul><li>Implementim i mundshëm me dinamikë të definuar reale. </li></ul><ul><li>Shfrytëzim i rekomandimeve për Zotërim të Mirë. www.gg.gov.mk </li></ul>www.e-society.org.mk Lëmenjtë iniciues për të cilët do të caktohen standarde
 13. 13. Falenderim <ul><li>Fondacionit Instituti shoqëria e hapur Maqedoni (ФИОМ) </li></ul><ul><li>Sekretariatit të përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë </li></ul><ul><li>Metamorfozis-it </li></ul><ul><li>www.gg.org.mk </li></ul>www.e-society.org.mk

×