Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM
PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM P ubliku është një grup i njerëzve me karakteristika dhe interese të ...
PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM G rup i madh njerëzish : të gjithë qytetarët , pjesëtarët e një bas...
PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM <ul><li>P ubliku mund të ndahet në dy grupe kryesore : </li></ul><ul>...
PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM <ul><li>Mund të bëjmë edhe një ndarje të publikut, këtë radhë sipas a...
PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM Rregull i pashkruar në marrëdhëniet me publikun është se më pak kohë ...
PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM P ër realizimin e një qëllimi të komunikimit, kemi më tepër lloje të ...
PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM Shembull : Publiku që e kemi qëllim për miratim të Programit për afr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim

954 views

Published on

Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim

 1. 1. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM
 2. 2. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM P ubliku është një grup i njerëzve me karakteristika dhe interese të caktuara të përbashkëta . Kësaj, lirisht mund t’i shtojmë edhe se një publik i caktuar mund të jetë qëllim i interesit të komunës, vetëm gjatë një periudhe të caktuar kohore .
 3. 3. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM G rup i madh njerëzish : të gjithë qytetarët , pjesëtarët e një bashkësie etnike , nxënësit e shkollave fillore , komuniteti i biznesit , turistët, publiku më i gjerë në Maqedoni etj. G rup i vogël njerëzish : këshilli i komunës, udhëheqësit e ndërmarrjeve publike , pronarët e objekteve hotelierike , korrespodentët e mediumeve shtetërore , BNJVL (ZELS) , njësitë rajonale të ministrive, donatorët etj.
 4. 4. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM <ul><li>P ubliku mund të ndahet në dy grupe kryesore : </li></ul><ul><li>publiku i brendshëm – Kryetari dhe anëtarët e Komisionit , dh e </li></ul><ul><li>publiku i jashtëm – Këshilli komunal, Kryetari komunës , institucionet shtetërore , mediumet , qytetarët , bashkësitë fetare , organizatat joqeveritare etj. </li></ul>
 5. 5. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM <ul><li>Mund të bëjmë edhe një ndarje të publikut, këtë radhë sipas angazhimit dhe interesimit për çështje apo probleme të caktuara : </li></ul><ul><li>jopublik – i painteresuar , i pavetëdijshëm për problemin, nuk ndërmerr asnjë veprim </li></ul><ul><li>publik pasiv – i ballafaquar me problemin , mirëpo nuk e njeh </li></ul><ul><li>publik i vetëdijshëm – i ballafaquar me problemin dhe e njeh atë </li></ul><ul><li>publik aktiv – e njeh problemin dhe është i gatshëm për veprim </li></ul>
 6. 6. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM Rregull i pashkruar në marrëdhëniet me publikun është se më pak kohë dhe energji duhet të investojmë në animimin e jopublikut dhe të publikut aktiv . Në fokusin e komunikimit duhet ta kemi publikun pasiv , të cilin duhet ta nxisim ta kuptojë problemin , dhe publikun e vetëdijshëm, të cilin duhet ta nxisim për veprim .
 7. 7. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM P ër realizimin e një qëllimi të komunikimit, kemi më tepër lloje të publikut që e kemi qëllim .
 8. 8. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM Shembull : Publiku që e kemi qëllim për miratim të Programit për afrim të fëmijëve nga bashkësitë e ndryshme etnike Në shembullin tonë me Programin për afrim të fëmijëve nga bashkësitë e ndryshme etnike , publiku kryesor që e kemi qëllim janë këshilltarët dhe kryetari i komunës . Përveç publikut kryesor që e kemi qëllim , edhe qytetarët e tjerë të komunës mund t’i konsiderojmë për publik që e kemi qëllim . Në këtë shembull, edhe një publik mund të jetë qëllim i komunikimit të komisionit, i ashtuquajturi publik me ndikim, drejtorët dhe pedagogët e shkollave fillore dhe të mesme , pronarët dhe udhëheqësitë e klubeve sportive, organizatat joqeveritare etj.

×