Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Развојот на е-власт воХрватскаДанијела Бабиќ, ЗаМирНет,Николина Удиљак, Сојуз наслепите и лицата со оштетен вид -Шишмиш  ...
Програмата е-Хрватска - ги одбележува заложбите на Владата  на Република Хрватска за  трансформирање на Хрватското  ...
Програмата е-Хрватска Програмата е-Хрватска 2007 ги следи  насоките од Акциониот план е-Европа  2005, надополнета од пре...
Сфери на дејствување нае-Хрватска 2007 •  Широкопојасен интернет •  Интероперабилност •  Информациска сигурност •  ХИТ...
Програма HITRO.HR  Централната административна  канцеларија за е-Хрватска и  Централната административна  канцелар...
Едношалтерски систем   Според концептот за „едношалтерски систем“   државните власти на граѓаните и бизнис   субјект...
HITRO.HR   HITRO.HR исто така опфаќа пет   други услуги: е-занает, е-регос   (Централен регистар на   осигуреници)...
www.mojauprava.hr   Моја Управа, новиот интернет портал на   Владата на Република Хрватска, е   достапен на интернет...
www.e-society.org.mk
www.e-society.org.mk
www.e-society.org.mk
www.e-society.org.mk
www.e-society.org.mk
www.e-society.org.mk
www.e-society.org.mk
www.e-society.org.mk
www.e-society.org.mk
Достапност на услуги наинтернет  Централната административна канцеларија за  е-Хрватска подготвува студија за достапност...
Надгледувани области • Беа утврдени 12 области за услуги за  граѓаните и 8 области за услуги  наменети за компаниите • З...
Надгледувани области • За компаниите: социјални  придонеси за вработените,  стопански давачки, ДДВ,  регистрација на фи...
Скала за достапноста наинтернет 0 – нема информации 1 – има релевантни информации 2 - еднонасочна интеракција (симнувања и...
Online availability of public services 2004www.e-society.org.mk
Online availability of public services 2005www.e-society.org.mk
Online availability of public services 2006www.e-society.org.mk
Предизвици •  Пристапност •  Интероперабилност •  Компјутерска писменост •  Трошоци за опрема и пристап •  Ефикасност...
е-власт - Хрватска   Ви благодарам на вниманието! Повеќе информации: Данијела Бабиќ, ZaMirNET www.zamirnet.hr dbabic@zam...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Croatia_e-society MK

657 views

Published on

Published in: Travel, Sports
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Croatia_e-society MK

 1. 1. Развојот на е-власт воХрватскаДанијела Бабиќ, ЗаМирНет,Николина Удиљак, Сојуз наслепите и лицата со оштетен вид -Шишмиш Скопје, 29.-30.11.2007 г.www.e-society.org.mk
 2. 2. Програмата е-Хрватска - ги одбележува заложбите на Владата на Република Хрватска за трансформирање на Хрватското општество во информатичко општество, Имплементирано од Централната административна канцеларија за е-Хрватска, www.e-croatia.hrwww.e-society.org.mk
 3. 3. Програмата е-Хрватска Програмата е-Хрватска 2007 ги следи насоките од Акциониот план е-Европа 2005, надополнета од препораките за Акциониот план по 2005 (е-власт по 2005) и конечно Иницијативата i2010 ја признава информатичката и комуникациската технологија како моќна движечка сила во развојот и вработувањето.www.e-society.org.mk
 4. 4. Сфери на дејствување нае-Хрватска 2007 • Широкопојасен интернет • Интероперабилност • Информациска сигурност • ХИТРОНет мрежа • е-власт • е-правда • е-образование • е-здравство • е-бизнисwww.e-society.org.mk
 5. 5. Програма HITRO.HR Централната административна канцеларија за е-Хрватска и Централната административна канцеларија за јавна администрација ја создадоа програмата HITRO.HR (програма за едношалтерски систем) за да се зголеми нивото на квалитет на услугите кои ги пружаат органите на јавната администрација.www.e-society.org.mk
 6. 6. Едношалтерски систем Според концептот за „едношалтерски систем“ државните власти на граѓаните и бизнис субјектите мора да им обезбедат: • едноставен и брз пристап до услугите, • без непотребни трошоци, • без повеќе обиди за добивање на истите информации и/или документи, со други зборови – без „одење“ од една канцеларија до друга.www.e-society.org.mk
 7. 7. HITRO.HR HITRO.HR исто така опфаќа пет други услуги: е-занает, е-регос (Централен регистар на осигуреници), е-катастар, е-ддв и е-пензиско, додека некои други услуги се во подготовка.www.e-society.org.mk
 8. 8. www.mojauprava.hr Моја Управа, новиот интернет портал на Владата на Република Хрватска, е достапен на интернет адресата mojauprava.hr • Системот за комуникација преку интернет ги поврзува граѓаните и правните субјекти со администрацијата. • Базиран на искуствата од Велика Британија, Сингапур, Хонг Конг и други.www.e-society.org.mk
 9. 9. www.e-society.org.mk
 10. 10. www.e-society.org.mk
 11. 11. www.e-society.org.mk
 12. 12. www.e-society.org.mk
 13. 13. www.e-society.org.mk
 14. 14. www.e-society.org.mk
 15. 15. www.e-society.org.mk
 16. 16. www.e-society.org.mk
 17. 17. www.e-society.org.mk
 18. 18. Достапност на услуги наинтернет Централната административна канцеларија за е-Хрватска подготвува студија за достапноста на онлајн услугите во Хрватска • Евалуација на степенот на развој на информатичкото општество, во контекст на еЕвропа и проектите од иницијативата i2010, се спроведува од 2002 со користење на стандардизирана методологија во редовни временски интервали. • Резултатите од евалуацијата се претставени со соодветни показатели.www.e-society.org.mk
 19. 19. Надгледувани области • Беа утврдени 12 области за услуги за граѓаните и 8 области за услуги наменети за компаниите • За граѓаните: данок на приход, барање работа, социјални придонеси, регистрација на автомобили, дозволи за градба, јавни библиотеки, изводиwww.e-society.org.mk
 20. 20. Надгледувани области • За компаниите: социјални придонеси за вработените, стопански давачки, ДДВ, регистрација на фирми, поднесување податоци до Заводот за статистика, царински пријави, еколошки дозволи, јавни набавкиwww.e-society.org.mk
 21. 21. Скала за достапноста наинтернет 0 – нема информации 1 – има релевантни информации 2 - еднонасочна интеракција (симнувања и печатење) 3 – двонасочна интеракција (можност за верификација и електронски прием) прием 4 – трансакција (услугите се целосно достапни преку интернет)www.e-society.org.mk
 22. 22. Online availability of public services 2004www.e-society.org.mk
 23. 23. Online availability of public services 2005www.e-society.org.mk
 24. 24. Online availability of public services 2006www.e-society.org.mk
 25. 25. Предизвици • Пристапност • Интероперабилност • Компјутерска писменост • Трошоци за опрема и пристап • Ефикасност на логистикаwww.e-society.org.mk
 26. 26. е-власт - Хрватска Ви благодарам на вниманието! Повеќе информации: Данијела Бабиќ, ZaMirNET www.zamirnet.hr dbabic@zamir.netwww.e-society.org.mk

×