Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frukostseminarium september-2011-personas och andra metoder för behovsanalys

Metamatrix frukostseminarium i Malmö 16 september och Stockholm 23 september 2011 - Personas och andra metoder för behovsanalys.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Frukostseminarium september-2011-personas och andra metoder för behovsanalys

 1. 1. Personas & behovsanalyser<br />levande underlag för utvecklingsprojekt<br />
 2. 2. agenda <br />frukostseminarium<br />Vad är personas?<br />Att göra personas<br />Att använda personas<br />
 3. 3.
 4. 4. Behovsanalys<br />Målgruppsanalys<br />
 5. 5. Kravställnings-<br />dokument<br />Personas<br />
 6. 6. Kommunikativa<br />Samförstånd<br />Engagerande<br />Förankrande<br />Minnesvärda<br />Empatiska<br />
 7. 7. Vedertagen metod<br />
 8. 8. Målgrupp 1<br />Målgrupp 2<br />Målgrupp 3<br />
 9. 9. Hur en persona är uppbyggd<br />Namn och ansikte (bild)<br />Livshistoria och familjesituation<br />Arbete/sysselsättning och fritidsintresse<br />Mål som kan uppfyllas med det (system/webb) vi utvecklar<br />Scenarier som beskriver vad personan gör<br />
 10. 10. Hur en persona är uppbyggd<br />Namn och ansikte (bild)<br />Livshistoria och familjesituation<br />Arbete/sysselsättning och fritidsintresse<br />Mål som kan uppfyllas med det (system/webb) vi utvecklar<br />Scenarier som beskriver vad de gör<br />Personan blir levande o lättare att komma ihåg <br />
 11. 11. Hur en persona är uppbyggd<br />Namn och ansikte (bild)<br />Livshistoria och familjesituation<br />Arbete/sysselsättning och fritidsintresse<br />Mål som kan uppfyllas med det (system/webb) vi utvecklar<br />Scenarier som beskriver vad de gör<br /> Enklare att förstå personans situation, och hur designa lösningar<br />
 12. 12. Exempel 1:<br />Uppsala universitet - medarbetarportal<br />
 13. 13. Exempel 2:<br />Svenska scoutrådet - kommunikationsarbete<br />
 14. 14. Exempel 3:<br /> Skatte verket - Rättsinformationsfliken på skatteverket.se<br />
 15. 15.
 16. 16. Att göra personas<br />Översiktsbild av processen<br />Hypotes<br />Validera<br />Samla in<br />data<br />Analysera<br />Skapa<br />
 17. 17. personashypotes<br />Lista nuvarande<br />användare<br />Mål, attityder &<br />beteenden<br />Kategorisera<br />Skapa personas<br />
 18. 18. datainsamling<br />Intervjuer<br />Enkäter<br />Användningstester<br />Fokusgrupper<br />Webbanalys<br />
 19. 19. Analysera datainsamlingen<br />Mål<br />Attityder<br />Beteenden<br />
 20. 20. Analysera datainsamlingen<br />Mål, attityder &<br />beteenden<br />Kategorisera<br />Gruppera <br />Personas<br />
 21. 21. Analysera datainsamlingen<br />
 22. 22. Skapa personas<br />Erik började på Skatteverket efter att han studerat till civilekonom i Lund. På Skatteverket arbetade han med moms och arbetsgivarfrågor i 12 år. Sedan bestämde sig Erik för att testa att arbeta på "andra sidan" –<br />Erik besöker Skatteverkets webbplats ett par gånger i veckan, oftast för att läsa nyheter. Nyhetsdelen är bra tycker Erik, men han saknar att det inte går att avgränsa nyheter på ett visst område, till exempel moms.<br />Bakgrunds-<br />historia<br />Historia som<br />bygger på<br />mål, beteenden &<br />attityder<br />Ansikte<br />
 23. 23. Skapa personas<br />
 24. 24. Kvalitetssäkring - validering<br />Är de trovärdiga?<br />
 25. 25. kvalitetssäkring<br />Case från Uppsala universitet<br />
 26. 26. prioritera<br />
 27. 27. http://www.flickr.com/photos/palander/4766776643<br />
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32. ?<br />Paus!<br />Enskild<br />prioritering<br />5 min<br />Räkna samma<br />och ta fram medel<br />Diskutera <br />
 33. 33.
 34. 34. Organisatoriska förutsättningar<br />När personas passar extra bra<br />Viktigt med förankring<br />Otydlig bild av användarna<br />Svårt med prioritering<br />Risk för konflikter<br />Långa projekt<br />När webben är viktig för verksamheten/försäljning<br />
 35. 35. Personas och konvertering<br />Gör användarna vad de - och du - vill?<br />mål<br />användningsmål<br />
 36. 36. fallgropar<br />
 37. 37. framgångsfaktorer<br />

×