Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frukostseminarium 24 feb 2011 - Sociala medier och webbanalys

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Frukostseminarium 24 feb 2011 - Sociala medier och webbanalys

 1. 1. Sociala medier och webbanalys<br />Frukostseminarium <br />2011-02-24<br />Mattias Aspelund<br />@aspelund<br />Pia Flodquist<br />@PiaFlodquist<br />Illustration: Brian Solis<br />
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. Svenska sidvisningar/månad<br />
 7. 7. Svenska sidvisningar/månad<br />
 8. 8. Svenska sidvisningar/månad<br />
 9. 9. Svenska sidvisningar/månad<br />
 10. 10. Case<br />Flygstolen.se<br />Blogg<br />Facebook<br />Twitter<br />Resereportage<br />Helpdesk<br />Tävlingar<br />Halvtidstjänst <br />Omsättning från Sociala Medier på ca 30 Mkr 2010.<br />
 11. 11. Case<br />Kommunchef<br />Twittrar<br />Bloggar<br />Föreläser<br />Populär i sociala medier<br />100% kollision med lokala medier<br />
 12. 12. Case<br />Sverigedemokraterna.DE<br />Sajt som skapades våren 2010<br />Innehåller SD-kritiskt material<br />Bloggar<br />Twitter<br />Facebook<br />Förstaplatsen på sökordet ”Sverigedemokraterna” under valet 2010.<br />
 13. 13. Sociala medier angår många, inte bara en teknisk elit<br />Sociala medier kan vara en kraftfull allierad,<br />Men fel hanterad kan den vara en fruktansvärd motståndare<br />
 14. 14. Tänk efter före<br />strategin<br />Affärsnytta<br />Effekter<br />Vad?<br />Vem?<br />Hur?<br />
 15. 15. Tänk efter före<br />nulägesanalys<br />Bevaka<br />Lyssna<br />Analysera<br />Illustration: davisommerfeld@flickr<br />
 16. 16. Tänk efter före<br />Koppla till verksamhetsmålen<br />Affärsnytta och effekt!<br />Verksamhetsmål<br />Vad vill vi lösa?<br />Ingen kampanj-kanal – eller jo …<br />
 17. 17. Tänk efter före <br />Lär känna din målgrupp<br />Mobilt?<br />Ålder<br />Vad driver dem?<br />Var finns de på nätet?<br />Demografi<br />Värderingar<br />Veta, känna och göra?<br />Användarnas behov?<br />Hur använder de sociala medier?<br />Vad tror de på?<br />Hur använder de nätet?<br />Sajter<br />Internet och datorvana?<br />Svenskarna och Internet. Wii.se<br />
 18. 18. Tänk efter före<br />varumärket<br />Varumärkesanalys<br />Vägen dit!<br />Vem är ert varumärke?<br />Illustration: pni@flickr<br />
 19. 19. Tänk efter före<br />Smarta mål<br />Specifika<br />Mätbara<br />Accepterade<br />Realistiska<br />Tidssatta<br />Kommunikationsmål<br />Lönsamhetsmål<br />Mål för kanaler<br />Illustration: f_shields@flickr<br />
 20. 20. Tänk efter före<br />Mät dina insatser<br />Åtgärd<br />Reflektion<br />Handling<br />Observation<br />
 21. 21. Tänk efter före<br />innehållet<br />
 22. 22. Tänk efter före <br />organisationen<br />Roller<br />Nya processer?<br />När svarar vi?<br /><ul><li> Strategisk nivå
 23. 23. Taktisk nivå
 24. 24. Operativ nivå</li></ul>Hur svarar vi?<br />Arbetsuppgifter<br />Ägarskap<br />Nya roller?!<br />Flöden<br />
 25. 25. Närvarotrappan<br />Fyra steg mot ökad webbnärvaro<br />Lyssna<br />
 26. 26. Närvarotrappan<br />Fyra steg mot ökad webbnärvaro<br />Delta<br />Lyssna<br />
 27. 27. Närvarotrappan<br />Fyra steg mot ökad webbnärvaro<br />Bidra<br />Delta<br />Lyssna<br />
 28. 28. Närvarotrappan<br />Fyra steg mot ökad webbnärvaro<br />Påverka<br />Bidra<br />Delta<br />Lyssna<br />
 29. 29. Sociala medier och webbanalys<br />Lagar, regler, riktlinjer<br />Sveriges kommuner och landsting:Sociala medier och handlingsoffentligheten<br />Datainspektionen:Personuppgifter i sociala medier<br />E-delegationen:Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier<br />
 30. 30. Sociala medier och webbanalys<br />Vad är er största utmaning?<br />

×