Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bang for the buck - utnyttja kraften i ditt CMS.

Presentation från frukostseminarium 19 april 2012.

 • Login to see the comments

Bang for the buck - utnyttja kraften i ditt CMS.

 1. 1. Bang for the buck- utnyttja kraften i ditt CMS 2012-04-19
 2. 2. Disposition» Läget idag» Digital mognad» Flipp eller flopp» Exempel» Inspiration 2
 3. 3. Läget idag 2012-04-19
 4. 4. Läget idagMedia med blicken mot horisonten 4
 5. 5. Läget idagMedia med fötterna på jorden 5
 6. 6. Läget idagUtveckling - drömscenario Verksamhet Webb Organisation 6
 7. 7. Läget idagUtveckling - Pust och stånk Teknik Verksamhet Webb Organisation 7
 8. 8. Läget idagUtveckling - drömscenario Verksamhet Webb Organisation 8
 9. 9. Läget idagUtveckling - Livscykel Utveckling Analys Koncept Strategi 9
 10. 10. Digital mognad 2012-04-19
 11. 11. Digital mognadVem är vi Early Innovators Early majority Late majority Laggards adopters 11
 12. 12. Digital mognadVar är vi Enad kommunikation Mål: Att sömlöst kunna Automatisering blanda kommunikation online och offline Mål: Att lära känna en Att kunna anpassa besökare online och Affärsmål kommunikationen efter offline besökaren Mål: Att förkorta tid till Fokus: Att kunna mäta mellan kontakt och Integration mellan CMS Optimering webbaktivitet mot avslut och CRM verksamhetsmål Mål: Att använda CRM som Fokus: ett verktyg vid fysiska Att effektivisera den Fokus: Personas & profilering möten Service digitala närvaron Kampanjhantering Besökaridentifiering Analysera besökardata Integration mot CRM Sammankoppling av Mål: Fokus: Automatisering av A/B tester digitala kanaler Erbjuda och anpassa Sökoptimering online och offline Närvaro Automatiska flöden i möten information samt Flerkanals- Organisation: flera kanaler tjänster på kommunikation + Ledningsgrupp Mål: Webbanalys Organisation: webbplatsen Informera om Organisation: verksamheten Mätetal: + Superadministratör Fokus: Organisation: Intäkter Målgruppsanalys + Systemägare Mätetal: Fokus: Nöjdare kunder Mätetal: Webbplats Mervärde av varje Organisation: Mätetal: Nyhetsbrev besök Webbmaster, redaktöre Konvertering r Organisation: Godtycklig Mätetal: Trafikrelaterad Mätetal: Inga 12
 13. 13. Digital mognadVar är vi Enad kommunikation  Att sömlöst kunna Automatisering kommunicera med en kund oavsett kanal.  Automatisera webben Affärsmål så den arbetar autonomt mot uppsatta mål  Göra webben till ett Optimering verktyg mot affärsmål  Effektivisera närvaron Service och konvertering  Målgruppsanpassad Närvaro information och tjänster  Informera att vi finns 13
 14. 14. Digital mognadVar är vi Innovators Enad kommunikation Early adopters  Att sömlöst kunna Automatisering kommunicera med en Early majority kund oavsett kanal  Automatisera webben Affärsmål så den arbetar Late majority autonomt mot uppsatta mål  Göra webben till ett Optimering verktyg mot affärsmål Laggards  Effektivisera närvaron Service och konvertering  Målgruppsanpassad Närvaro information och tjänster  Informera att vi finns 14
 15. 15. Digital mognadSkapa en plan» Se över befintlig situation – ”Här är vi nu”» Sätt ut ett mål – ”Dit vill vi komma”» Tänk på att alla stegen ska göras – ”Det här är resan” 15
 16. 16. Flipp eller flopp 2012-04-19
 17. 17. Flipp eller floppVal av CMS Enad kommunikation Automatisering Integrerade lösningar / digitala plattformar Affärsmål Optimering Licensbelagda CMS Service , Närvaro OpenSource CMS Bloggar 17
 18. 18. Flipp eller floppHa koll på var fötterna är Enad kommunikation Automatisering Affärsmål Optimering Service Närvaro 18
 19. 19. Flipp eller floppVåga blicka framåt Enad kommunikation Automatisering Affärsmål Optimering Service Närvaro 19
 20. 20. Flipp eller floppSmå steg Enad kommunikation Automatisering Affärsmål Optimering Service Närvaro 20
 21. 21. Flipp eller floppLivscykel Utveckling Analys Koncept Strategi 21
 22. 22. Flipp eller flopp» Välj verktyg efter startpunkt och mål» Lyssna både på visionärer och realister» Ta små steg i taget 22
 23. 23. Exempel 2012-04-19
 24. 24. ExempelFrån service till optimering Enad kommunikation Automatisering Affärsmål Optimering Mål: Att effektivisera den Service digitala närvaron Mål: Erbjuda och anpassa Fokus: , , Närvaro information samt Sökoptimering tjänster på Flerkanals- webbplatsen kommunikation Webbanalys Fokus: Målgruppsanalys Mätetal: Konvertering Mätetal: Trafikrelaterad 24
 25. 25. SiteSetter website » Fiktiv exklusiv resesite, enbart för medlemmar » Webbens mål: – Skapa nya leads – Öka medlemskap – Ökad försäljning – Merförsäljning 25
 26. 26. Exempel: Berättelsen om de två landningssidornaAvsikt sökningen:IngetOlympics, bara lyx Avsikt förtroende Referensens källa och kommentar kan underminera förtroendetAvsikt AdWordsIngetLondon, bara lyxoch dealsAvsikt AdWordsBakgrunden ärdet rakt motsattaav London 26
 27. 27. Exempel: Berättelsen om de två landningssidornaThree Monkeys SyndromeAvsikt sökningen:IngetOlympics, bara lyx Avsikt förtroende Referensens källa och kommentar kan undermineraAdWords Intent förtroendetSlogan =No London, onlyluxury and dealsAvsikt AdWordsBakgrunden ärdet rakt motsattaav London 27
 28. 28. Exempel: Berättelsen om de två landningssidornaAvsikt sökningSlogan innehållerOlympics Avsikt förtroende Validering från Association of British Travel AgentsAvsikt AdWordsSlogan innehållerSavingsAvsikt AdWordsBakgrund ärLondon Towers 28
 29. 29. ExempelFrån affärsmål till automatisering Enad kommunikation Automatisering Mål: Att kunna anpassa Affärsmål kommunikationen efter besökaren Mål: Att förkorta tid till Att kunna mäta mellan kontakt och Optimering webbaktivitet mot avslut verksamhetsmål Fokus: Service Fokus: Personas & profilering Kampanjhantering Besökaridentifiering Integration mot CRM A/B tester Sammankoppling av , Närvaro , digitala kanaler Automatiska flöden i Mätetal: flera kanaler Intäkter Nöjdare kunder Mätetal: Mervärde av varje besök 29
 30. 30. Big 8 Web Metrics • Visits • Visitors • Time on Page • Time on Site • Bounce Rate • Exits • Conversion Rate • Engagement 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. Engagement Value- DELMÅL mot konvertering! Be att bli uppringd Fråga om pris Ladda ner destinationsguide Anmäl till nyhetsbrev Ad Words kampanj 33
 34. 34. Engagement Value– per besökare och kanalOrganic Search12525 Email 100 175 25 50 25 50 Offline 250 150 100 75 25 Guide 25 Pris 50 Uppringd 100 34
 35. 35. Vilka kanaler är effektivast? 35
 36. 36. Step 1: TacticalIntegrated tools Goals & Engagement Values Cross Channel Engagement presence Analytics Sales Campaign enablement with Management CRM integration E-mail Rules Based campaigning Personalization Step 2: Optimizing Engagement A/B split & MV Automation testing Predictive Personas & personalization profiling Step 3: Automation 36
 37. 37. Inspiration - Personalisering 2012-04-19
 38. 38. InspirationPersonalisering Enad kommunikation Automatisering Mål: Att kunna anpassa Affärsmål kommunikationen efter besökaren Mål: Att förkorta tid till Att kunna mäta mellan kontakt och Optimering webbaktivitet mot avslut verksamhetsmål Fokus: Service Fokus: Personas & profilering Kampanjhantering Besökaridentifiering Integration mot CRM A/B tester Sammankoppling av , Närvaro , digitala kanaler Automatiska flöden i Mätetal: flera kanaler Intäkter Nöjdare kunder Mätetal: Mervärde av varje besök 38
 39. 39. InspirationPersonalisering 39
 40. 40. Inspiration - Automatisering 2012-04-19
 41. 41. InspirationAutomatisering Enad kommunikation Automatisering Mål: Att kunna anpassa Affärsmål kommunikationen efter besökaren Mål: Att förkorta tid till Att kunna mäta mellan kontakt och Optimering webbaktivitet mot avslut verksamhetsmål Fokus: Service Fokus: Personas & profilering Kampanjhantering Besökaridentifiering Integration mot CRM A/B tester Sammankoppling av , Närvaro , digitala kanaler Automatiska flöden i Mätetal: flera kanaler Intäkter Nöjdare kunder Mätetal: Mervärde av varje besök 41
 42. 42. Sammanfattning 2012-04-19
 43. 43. Sammanfattning» Se över var ni befinner er nu» Sätt mål som passar er» Ta många små steg, inte stora kliv» Välj verktyg som når era mål» Våga ta steget, det är inte svårt= Störst chans att lyckas 43
 44. 44. metamatrix.seSveavägen 31, 111 34 Stockholm | c/o Malmö Arena, Norra Vallgatan 20, 211 25 MALMÖ Växel: 08-50 65 33 00

×