Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Användarcentrarat med små resurser

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Användarcentrarat med små resurser

 1. 1. Användarcentrerad webbmed små resurser 2012-03-22
 2. 2. 2
 3. 3. Introduktion 2012-03-22
 4. 4. AGENDA» Introduktion» Personas Metod för användarcentrerad webbutveckling» Lightvariant» Utmaningar & framgångsfaktorer 4
 5. 5. VAD ÄR PERSONAS?Behovsanalys Målgruppsanalys 5
 6. 6. PROJEKTMETODER OCH DOKUMENTATION Kravställnings- dokument Agila metoder 6
 7. 7. VARFÖR PERSONAS? Skapar samförståndEngagerar Kommunicerar Förankrar Minnesvärda 7
 8. 8. Hur gör man en persona? 8
 9. 9. HUR GÖR MAN EN PERSONA?» Ett namn, ett ansikte och ett liv – Bild och beskrivning av livshistoria, arbets- och familjesituation samt intressen» Behov och mål Personan blir levande och lättare att komma ihåg. – De mål som webblösningen ska uppfylla, kopplade till arbete eller privatliv» Scenarier – Beskrivningar av vad en persona gör för att uppfylla sina mål och behov 9
 10. 10. HUR GÖR MAN EN PERSONA? Personans situation blir» Ett namn, ett ansikte och ett liv lätt att förstå och hjälper till att se lösningar. – Bild och beskrivning av livshistoria, arbets- och familjesituation samt intressen» Behov och mål – De mål som webblösningen ska uppfylla, kopplade till arbete eller privatliv» Scenarier – Beskrivningar av vad en persona gör för att uppfylla sina mål och behov 10
 11. 11. HUR GÖR MAN EN PERSONA?» Ett namn, ett ansikte och ett liv – Bild och beskrivning av livshistoria, arbets- och familjesituation samt intressen Scenarier hjälper till att förstå i vilken ordning användaren interagerar.» Behov och mål – De mål som webblösningen ska uppfylla, kopplade till arbete eller privatliv» Scenarier – Beskrivningar av vad en persona gör för att uppfylla sina mål och behov 11
 12. 12. Exempel - Skatteverket 12
 13. 13. SAMMANSTÄLLNING AV PERSONORVårt exempel 13
 14. 14. BESKRIVNING PERSONAErik, skattekonsult 14
 15. 15. EXEMPEL PÅ MÅL & BEHOVErik, skattekonsult Mål Behov Ge vägledning och korrekta råd Behöver hålla sig uppdaterad om Skatteverkets till företagets kunder. tolkningar i skattefrågor. Vill kunna avgränsa inom vilket område nyheter visas. Veta vad som kommer att gälla Skall veta vilken beskattningsperiod som för nästa beskattningsperiod informationen gäller eller gällde för. Behöver se vilka versioner som gäller för vilken beskattningsperiod. 15
 16. 16. EXEMPEL PÅ SCENARIOErik, skattekonsult Scenario Mål: Ge vägledning och korrekta råd till kunder När Erik kommer till jobbet börjar han med att läsa sin e-post och surfa till ett par webbplatser. En av dem är www.skatteverket.se. Erik känner att han behöver vara ajour med vad som händer inom skatteområdet för att ge korrekta svar och bra rådgivning till sina kunder. Erik vet att det han läser idag kommer han att få frågor på om någon vecka. Då måste han veta tillräckligt för att snabbt kunna ge ett svar och hitta mer information om frågan. Erik är inne på Skatteverkets webbplats ett par gånger i veckan och han surfar då till fliken Rättsinformation. På sidan finns en nyhetslista med de senaste nyheterna som kommer att förändra innehållet i Vägledningen. Han läser igenom nyheterna som beskriver vilka ändringar som har gjorts i Vägledningen. Från en av nyheterna går han vidare till ställningstagandet som nyheten bygger på. Därefter surfar han in på KPMGs intranät för att läsa andra nyheter. Senare på dagen får Erik ett e-postmeddelande från en kund med en fråga om moms. Han minns att han läst om fallet för några veckor sedan på www.skatteverket.se. Han surfar till ingången Rättsinformation på www.skatteverket.se. Den här gången avgränsar han nyheterna på området moms. Nu hittar han snabbt rätt nyhet. Erik ser att Vägledningen har uppdaterats med innehållet i ställningstagandet som han läste på morgonen. Det är enkelt för Erik att skumma de ändringar som har skett eftersom de delar av texten som har ändrats är markerade med ett kantsträck. Utifrån det Erik har läst skriver han ihop ett svar och hänvisar även kunden till sidan på 16
 17. 17. Personas – steg för steg 17
 18. 18. ATT GÖRA PERSONASSteg för steg 1 2 3 Hypotes Samla in data Analysera 18
 19. 19. ATT GÖRA PERSONASSteg för steg 4 5 6 Skapa Kvalitetssäkra Prioritera 19
 20. 20. När tiden eller resurserna intefinns… 20
 21. 21. HOPPA INTE ÖVER Syftet med Användarperspektivet webben 21
 22. 22. ATT GÖRA PERSONASSteg för steg 1 2 3 4 5 6 Hypotes Samla Analysera Skapa Kvalitets- Prioritera data säkra 22
 23. 23. ATT GÖRA PERSONAS – LIGHTSteg för steg 1 2 3 4 5 6 Hypotes Samla Analysera Skapa Kvalitets- Prioritera data säkra 23
 24. 24. ATT GÖRA PERSONAS – LIGHTVad vi gör Hypotes Skapa Prioritera 24
 25. 25. NÅGRA EXEMPELFrån uppdrag med light-personas» Företaget – Från inifrån-perspektiv till fokus på målgrupperna» Myndigheten – Att våga prioritera när man är till för alla målgrupper 25
 26. 26. FÖRETAGET - TEPEEXEMPEL 1» Uppdraget Stöd i processen med målgrupps- anpassning av den externa webben» Utmaningen Släppa inifrån-perspektivet Fokusera på målgruppernas behov och drivkrafter 26
 27. 27. FÖRETAGET - TEPERESULTATET 27
 28. 28. FÖRETAGET - TEPEEXEMPEL 1» Uppdraget Stöd i processen med målgruppsanpassning av den externa webben» Utmaningen Släppa inifrån-perspektivet Fokusera på målgruppernas behov och drivkrafter» Utfallet Ökad målgruppskännedom Insikt att flera målgrupper kan ha samma behov (en persona) Underlag för framtagning av skisser 28
 29. 29. MYNDIGHETEN - PTSEXEMPEL 2» Uppdraget Ny webb med anpassad design av förstasidan, tydliga prioriteringar» Utmaningen Hur välja målgrupp när man är till för alla Underlag för att guida besökarna rätt 29
 30. 30. KOMMUNIKATIONSMYNDIGHETEN PTS 30
 31. 31. MYNDIGHETEN - PTSEXEMPEL 2» Uppdraget Ny webb med anpassad design av förstasidan, tydliga prioriteringar» Utmaningen Hur välja målgrupp när man är till för alla Underlag för att guida besökarna rätt» Utfallet Verifierat med webbanalys» Underlag för beslut och prioriteringar samt designval 31
 32. 32. Utmaningar 32
 33. 33. UTMANING 1» Egna antaganden och inte fakta – Risker och svårigheter • Att hypotesen snabbt blir en sanning • Att ”hamna snett” • Att man förlorar i trovärdighet • Att det blir svårare att få med sig ledningen • Lättare att göra avsteg från underlaget i utvecklingen 33
 34. 34. » Hur motverka riskerna? – Kvalitetssäkring av behov med hjälp av intervjuer – Kvalitetssäkring av behov med hjälp av fokusgrupper – Resonera om trovärdighet – Börja planera för framtida tester 34
 35. 35. UTMANING 2» Att fastna i funktionsfällan – Risker och svårigheter: • Att gå för snabbt på lösningar och prata om ”vad man vill ha” • Att det är svårt att koka ner till de faktiska behoven • Att lösningsförslagen inte möter användarnas behov 35
 36. 36. » Hur motverka riskerna? – ”Varförkedjan” • På samma sätt som under en intervju, gå vidare med “till vad” eller “varför behöver du det”, “vad behöver du veta - tillbaka till faktiskt behov, inte lösning” • Bra med extern processledare som har i uppgift att fortsätta fråga, och ifrågasätta. – Se koppling mellan behov och lösningsförslag • Beskriv lösningen konceptuellt i flöden som visar steg för steg, ta fram skisser • Användningstesta från scenarier 36
 37. 37. metamatrix.seSveavägen 31, 111 34 Stockholm | c/o Malmö Arena, Norra Vallgatan 20, 211 25 MALMÖ Växel: 08-50 65 33 00

×