Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1

9,350 views

Published on

ISTQB ve ISEB Foundation level gibi "Test Uzmanlığı" ile ilgili yapılan sınavlara hazırlık olarak tüketilecek dökümandır. Ayrıca yazılım test mühendisliği ile ilgili bilgi edinmek isteyenlerin okuyabileceği Türkçe kaynaktır.

Published in: Technology

Test Mühendisliğine Giriş Eğitimi - Bölüm 1

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. Referans: • http://www.testingreferences.com/testinghistory.php • http://www.testingthefuture.net/2010/10/the-history-of-software-testing/ • http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_software_engineering 3
 4. 4. 1822 - Charles Babbage: İngiliz mucit, Makine mühendisi. Fark makinesi: polinom değerleri hesaplayan makinenin prototipi üzerine çalışmalar yaptı. Fark makinesi 2.5 mt yüksekliğinde, 15 ton ağırlığında olacak ve 25,000 parçadan oluşan bir makineydi bunu gerçekleştiremedi fakat bu motorun sadece test parçasını gerçekleştirebildi. 1843 - John Stuart Mill: İngiliz ekonomist, devlet adamı, filozof eseri «five methods of inductive reasoning». 5 farkı tümevarım yöntemi ile parçalardan bütünün nasıl oluştuğu üzerinde düşünceleri teste öncülük etmiştir. 1879 – Thomas Alva Edison: Edison’un Theodore Puskas’a yazdığı mektupta sistemde çıkan hatayı «bug» olarak nitelemiş. İlk bug’un bulunuşu 1947’de olacaktır. Referans: http://americanhistory.si.edu/collections/object.cfm?key=35&objkey=30 1947 – Harvard Üniversitesinde Mark II Aiken Relay isimli makinenin 9 Eylül 1947’de testi sırasında kablolarda kısa devreye neden olan böcek bulunmuş ve ilk resimdeki gibi raporlanmıştır. 1958 – Geral M. Weinber: ilk uzay aracı projesi için 1958 – 1963 yılları arasındaki işletim sistemi geliştirilen ekip içerisinie test grubu oluşturdu. 1961 – Gerald Weinberg ve Herbert Leeds tarafından yazılan kitap «Computer Programming Fundamentals» bir bölümünde yazılım testinin gerekliliklerini tartışıyor. 4
 5. 5. 1969 – Edsger Dijkstra NATO bilim komitesinde meşhur sözü ilk kez kullanıyor. Test hatanın olmadığını değil, varlığını gösterir. 1979 – Glenford j. Meyer: The art of Software Testing, sadece yazılım testini anlatan ilk test kitabı. Debuging test olmadığını vurgular, test yöntemlerinden bahseder ve genelde white-box testler için. 1981 – Rational Software: 2003 yılında IBM tarafından alınana kadar ClearQuest gibi kalite yönetim araçları üretti. IBM ile birlikte şuanda: Rational Quality Manager Rational Functional Tester Rational Performance Tester Rational Software Analyzer 1982 – Hein Bons, Rudolf van Megen: SQS Avrupa’da önde gelen test organizasyonu 5
 6. 6. 1983 – IEEE 829, ISEB tarafından yapılan «Foundation and Practitioner Certificates in Software Testing» adlı sertifikasını baz alarak hazırladı. Test ile ilgili hazırlanmış diğer standartlar şunlardır: IEEE 1008: Birim testi standartı IEEE 1012: Onaylama ve geçerleme test standartı IEEE 1028: Yazılım kod inceleme standart IEEE 1044: Yazılım anormal durumların sınıflandırma standartı IEEE 830: SRS (sytem requirement specification) standartı IEEE 730: Kalite teminat planı standartı IEEE 1061: Yazılım kalitesi metrikleri ve metodolojileri standartı IEEE 12207: Yazılım hayat döngüsü standartı BS 7925-1: Yazılım testi için terim kılavuzu BS 7925-2: Yazılım komponent testleri standartı 1988 – Explotary Testing: «Yaptıklarını her zaman not al ve araştırmacı test yaparken ne olduğunu not al». Testle ilgili yeni standartları ortaya koyan kitap, uygulanabilir ve gerçek dünyada yararlı olabilecek kitap olması sebebiyle çok tutuldu. Test konusunda en yetkin kitaplardan birisidir. 6
 7. 7. 1989 – Mercury Interactive: 1989 yılında Kaliforniya'da kuruldu IT alanında birçok yazılımı mevcuttur, test aracı olarak WinRunner en bilinenidir. 2006 yılında HP tarafından satın alındı. Şuanda piyasaya en yetkin test araçları sunan firmadır. HP markası altında şu test araçları desteklenmektedir: Quality Center Quick Test Professional LoadRunner 1990 – Boris Beizer «Software Testing Techniques» isimli kitabının ilk baskısında hata sınıflandırması ve ikinci baskısında ise gübre paradoksu ile test dünyasına yeni terimler katmıştır. 1995 - Martin Pol, Ruud Teunissen, Erik van Veenendaal: yayınladıkları kitapla test yönetimine yeni bir yaklaşım getirmişlerdir. 1999 – Mercury Interactive daha sonra HP tarafından alındı QuickTest’in ilk versiyonunu çıkardı SAP için yeni otomasyon yaklaşımı getirdi Daha sonra adı HP tarafından Quick Test Professional (QTP) oldu. 7
 8. 8. 1999 – Bağlam Yönelimli Test Yöntemi üzerine yazılan kitap ile her konunun/projenin kendi bağlamında test edilmesi gerektiğini ve değerlendirme kriterleri üzerine yeni bir yaklaşım getirildi. «The value of any practice depends on its context» deneyimin bağlama özgü olduğu ve konu dışında daha az anlam ifade ettiği vurgulandı. Referans: http://context-driven-testing.com/ --- http://c2.com/cgi/wiki?ContextDrivenTesting 2002 – ISTQB: Uluslararası Yazılım Test Kalifikasyonu Yönetimi isminde bir organizasyon kuruldu. Halen birçok ülkede temsilcilikleri bulunan, Amerika’da ASTQB olarak devam eden, test üzerine sertifikasyonlar veren, seminerler düzenleyen bir organizasyondur. 8
 9. 9. 2002’de kurulmuştur, sırasıyla başkanları ve temsil edilen ülkeler aşağıdaki gibidir: Stuart Reid - İngiltere Tilo Linz – Almanya Rex Black – Amerika Yaron Tsubery – İsrail ISQTB Foundation Level (CTFL) sınava girebilmek için ön koşul yoktur. İçeriği 6 bölümden oluşmaktadır ve aşağıdaki gibidir: Testin Temelleri Yazılım Yaşam Döngüsü Boyunca Test Statik Teknik Test Tasarım Teknikleri Test Yönetimi Test Yardımcı Araçları ISQTB Advanced Level (CTAL) sınavına girebilmek için ön koşulu: CTFL sertifikasyonunu almak ve test mühendisi olarak bağlı ülkenin belirlediği deneyime sahip olmak gerekmektedir. Türkiye için 60 ay, Amerika 60 ay, Hindistan 24 ay, Almanya 36 ay gibi. 3 farklı sertifikasyondan oluşmaktadır: Teknik Test Test Analizi Test Yönetimi 9
 10. 10. ISTQB Expert Level 2012’de çıkarılması planlanan sertifikasyonlar içerik olarak oluşturulmuş ve 2012 yılının 2.yarısında sınavları yapılması planlanmaktadır. Aşağıdaki 4 farklı sertifikasyondan oluşmaktadır: Test Süreçleri İyileştirme Test Yönetimi Test Otomasyon Güvenlik Testi ISTQB şuanda 70 ülkede (A.B.D, Avrupa Birliği Ülkeleri, Japonya, Çin, Brezilya, Kanada, Ukrayna, Avusturalya, Malezya, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Türkiye) yazılım test ve kalitesi konusunda faaliyetlerini sürdüren en büyük uluslararası organizasyondur. Kuruluşundan buyana (1998 – 2012) dünya çapında 200.000 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. Referans: http://www.keytorc.com/web/TurkeySoftwareQualityReport. pdf http://www.keytorc.com/web/interview_detail.php.htm http://www.keytorc.com/web/haber/h11/IT%20Business%20 Weekly%20Online%20Edition%20%20Profesyonel%20Y%C3%B6neticinin%20BT%20Rehberi.ht m http://agileturkey.org/Kaynaklar/Makale/Yazilim-UretkenligiArastirma-Raporu http://softwarecertifications.org/survey_2010.pdf 14
 15. 15. 15
 16. 16. 20 sorudan ve 4 başlıktan oluşan anketi 250 yazılım geliştirme firmalarının ilgili CXO, IT direktör, Kalite Müdür, İş analisti, Proje Yöneticisi gibi kişilerin cevaplanması istenmiştir. Cevaplar rapor halinde sunulmuştur. Bu rapor Keytorc tarafından her sene yapılmaktadır. Güncel raporu adresinden indirilebilir. http://www.keytorc.com/web/Turkey_Software_Quality_Report_2012-2013.pdf 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 38
 39. 39. 39
 40. 40. 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43
 44. 44. 44
 45. 45. 45
 46. 46. 46
 47. 47. 47
 48. 48. 48
 49. 49. 49
 50. 50. 50
 51. 51. 51
 52. 52. 52
 53. 53. 53
 54. 54. 54

×