Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stretnutie s obyvateľmi - jar 2012

9,365 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stretnutie s obyvateľmi - jar 2012

 1. 1. STRETNUTIE SOBYVATEĽMIJAR 2012
 2. 2. • Celkový dlh mesta je v súčasnosti viac akoDLH MESTA 14 miliónov eur. • Súčasné vedenie zatiaľ nepodpísalo žiadnu novú úverovú zmluvu. • Naopak, úverová zadĺženosť bola znížená o viac ako 800 tisíc eur.
 3. 3. VÝŠKA DLHU 31.12.2010 31.12.2011Dlh mesta Prievidza 8 373 655,73 7 929 469,86Dlh SMMP, s.r.o 3 697 109,83 3 533 340,61Dlh Prievidza Invest, s.r.o 3 395 870,49 3 160 318,77 CELKOVÝ DLH 15 466 636, 05 € 14 623 129,24 €
 4. 4. SPLÁCANIE ÚVEROVAj v roku 2012 budeme musieť splácať úvery mesta a mestských spoločností. Naplánovaný úhrn splátok (istiny a úrokov) je spolu 2 082 368 €. 400 365 350 335 300 250 200 159 165 153 155 158 150 130 132 126 127 100 32 39 50 0 V tis. €.
 5. 5. • Začali sme šetriť u seba.ROZPOČET AZADLŽENOSŤMESTA • Dane sme zvyšovali minimálne. • Záťaž za finančnú situáciu sme nedali na plecia ľudí.
 6. 6. ZNÍŽENIE ČERPANIA BEŽNÝCH ROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV V POROVNANÍ S ROKOM 2010 412,000 € 290,000 € 73,000 € 57,000 € 45,000 € 12,000 € 11,000 € 19,000 €Interné služby Mestská polícia Prevádzka Prevádzka Prevádzka Prevádzka Prevádzka Výdavky na mesta zimného futbalového plavárne mestských Priemyselného mzdy a odvody Prievidza štadióna štadióna knižníc parku zamestnancov MsÚ
 7. 7. Celková úspora v bežných výdavkochv porovnaní s rokom 2010Interné služby mesta 412 000Mestská polícia 57 000Prevádzka Zimného štadióna 73 000Prevádzka futbalového štadióna 12 000Prevádzka plavárne 11 000Prevádzka mestských knižníc 19 000Prevádzka Priemyselného parku 45 000Výdavky na mzdy a odvody zamestnancov MsÚ 290 000SPOLU 919 000 € 27,68 mil. Sk
 8. 8. NAJLEPŠIE HODNOTENÉ SAMOSPRÁVNE OPATRENIA V 4. ŠTVRŤROKU 2011Hodnotenie samosprávnych opatrení za obdobie Ratingoktóber – december 2011 [300,-300]1. Prievidza si vďaka radikálnym úsporným 211opatreniam zlepšila rating a znížila zadlženie2. Košice získali stovky parkovacích miest 159odprataním vrakov a opustených áut3. Banská Bystrica zverejnila na internete mapu 145bezbariérových vstupov Zdroj: Centrum pre hospodársky rozvoj
 9. 9. O KOĽKO SME ZVYŠOVALI DANE• Daň za byt sa zvýšila z 0,20 eur na 0,26 eur za m2 • pri byte s podlahovou plochou 70 m2 to predstavuje zvýšenie dane o 4,20 € ročne.• Daň za rodinný dom sa zvýšila z 0,20 na 0,22 za m2 • pri dome s jedným nadzemným podlažím a zastavanou plochou 100 m2 to predstavuje zvýšenie dane o 8 € ročne.• Daň za psa v bytoch sa zvýšila z 37 na 40 eur.• Daň za psa v rodinných domoch sa zvýšila z 12 na 15 €.• Poplatok za odvoz komunálneho odpadu sa nezvyšoval.
 10. 10. POROVNANIE VÝŠKY SADZIEB VYBRANÝCH DANÍ R. 2011 A R. 2012 PO ZVÝŠENÍ 2 21.8 1.661.61.4 1.2 1 0.750.8 0.50.6 0.4 0.40.4 0.2 0.26 0.2 0.220.2 0 Byty Nebytové Nebytové Stavby na Stavby priestory - priestory - bývanie rekreačných a garáže ostatné záhradných chát 2011 2012
 11. 11. ČO JE VIAC? • Daň za byt sa zvýšila.ZVYŠOVANIE Za byt s podlahovouDANÍ ALEBO plochou 70 m2ÚSPORA NATEPLE? viac o 4,20 € ročne. • Vyjednali sme nižšiu cenu tepla. Priemerná domácnosť zaplatí menej o 55 € ročne.
 12. 12. VYBRANÉ VÝDAVKY MESTA V R. 2011Správa a údržba verejného osvetlenia • 386 500 € = 11,6 mil. SkMestská hromadná doprava • 1 156 177 € = 34,8 mil. SkCentrum voľného času • 305 189 € = 9,2 mil. Sk
 13. 13. VYBRANÉ VÝDAVKY MESTA V R. 2011• Správa a údržba miestnych komunikácií 353 357 € = 10,64 mil. Sk• Čistenie verejných priestranstiev 128 333 € = 3,86 mil. Sk• Komisionárska odplata za správu MK a verejnej zelene 130 345 € = 3,9 mil. Sk• Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 1 603 269 € = 48,3 mil. Sk
 14. 14. NÁKLADY NA ÚDRŽBU VEREJNEJ ZELENE V R. 2011• Kosenie - Reprezentačné plochy • plocha 4,98 ha, pokosené 4 x • 20,08 ha spolu za 16 002 €• Kosenie - Ostatná zeleň • plocha 175,88 ha, pokosené 1,71 x • 300,76 ha spolu za 256 508 €• Spolu bolo pokosených spoločnosťou TEZAS • 320,84 hektárov za 272 510 € (8,2 mil. Sk) • v prepočte 0,0849 €/m2 = 2,56 Sk /m
 15. 15. NÁKLADY NA ÚDRŽBU VEREJNEJ ZELENE V R. 2011Rez stromov• spolu 408 ks spolu za 4 633,- €• Jeden strom v prepočte za 11,35 €Výrub stromov• spolu 212 ks za 46 639,- €• Jeden výrub stromu v prepočte za 220 €• Aktuálna cena jedného náhradného stromu je podľa faktúry z roku 2012 od 97 € do 268 € v závislosti od druhu dreviny. Údržba verejnej zelene spolu: 439 610 € (13,24 mil. Sk)
 16. 16. • Po finančnej analýze boloKOSENIE rozhodnuté o zmeneTRÁVNATÝCHPLÔCH dodávateľa služieb.V R. 2012 • Kosenie si bude v roku 2012 zabezpečuje mesto cez mestskú spoločnosť UNIPA.
 17. 17. VÝDAVKY NA ŠPORT V R. 2011Zimný štadión 230 923Futbalový štadión 104 700Krytá plaváreň 200 000Športové areály 2 000Športová hala 154 000Podpora športových aktivít 65 728 SPOLU 756 893 Sk 22,8 mil. €
 18. 18. PODPORA ŠPORTU V PRÍMESTSKÝCH ČASTIACH• TJ VPS Prievidza – Hradec - 2295 €• Umiestnenie futbalového ihriska do Veľkej Lehôtky (Ihrisko stálo 27 550 eur)
 19. 19. VÝDAVKY NA KULTÚRU V R. 2011Celomestské kultúrne podujatia 157 358Knižnice 69 263Podpora kultúrnych domov 67 881Kultúrne a iné spoločenské aktivity 4 944Starostlivosť o pamiatky a pamätihodnosti 228 SPOLU 299 674 € 9 mil. Sk
 20. 20. SOCIÁLNA OBLASŤ - OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA• Náklady na opatrovateľskú službu za rok 2011 381.135 €• Prijímy za opatrovateľskú službu od klientov: 101.486 €• Rozdiel 279.649 € = 8,4 mil. Sk dofinacováva mesto zo svojho rozpočtu
 21. 21. • Neplánované zníženie príjmu zPOKLES podielových daní na tento rokPOČTU o 648 tisíc eur.OBYVATEĽOVPOD 50 000 • Pre porovnanie, vlani sme úsporami znížili výdavky približne o 919 tisíc eur. • Bolo nutné prehodnotenie všetkých kapitol rozpočtu a zníženie financovania niektorých oblastí tak, aby rozpočet zostal vyrovnaný.
 22. 22. • Dlhodobí neplatiči sú odZVEREJNENIE marca 2011 zverejňovaní.MIENNEPLATIČOV • Počet dlžníkov bol 5 458. • Daňové nedoplatky boli vo výške 1 464 000 €. • Aby každý poctivo platil ako každý iný zodpovedný obyvateľ mesta.
 23. 23. ČO SA NÁM PODARILO V ROKU 2011?
 24. 24. NIŽŠIA CENA TEPLA• Zníženie ceny tepla pre domácnosť pri dodávkach z centrálneho zdroja. Priemerná úspora až 55 eur ročne.
 25. 25. CHLADENIE NA ZIMNOM ŠTADIÓNE• Zimný štadión má nový moderný systém chladenia. Suma projektu takmer 380 tisíc eur.
 26. 26. OSVETLENIE PRIECHODOV PRE CHODCOV• Osvetlenie priechodov pre chodcov na Bojnickej ceste a Nábrežnej ul. – v sume 5790 eur.
 27. 27. FUTBALOVÉ IHRISKÁ• Nové futbalové ihriská pre deti: • ZŠ na Rastislavovej ul. • ZŠ na Ulici energetikov
 28. 28. DETSKÉ IHRISKÁ• Štyri nové ihriská pre deti• Ul. A. Rudnaya, Ul. I. Krasku,• Šumperská ulica a Ulica Gorkého
 29. 29. ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV POVODNÍ• Nová lávka cez Handlovku za 85 060 eur• Dobudovanie oporného múru pri hlavnej ceste I/64• Zapájanie nezamestnaných do čistenia brehov
 30. 30. REKONŠTRUKCIA PEŠEJ ZÓNY• Začala sa rekonštrukcia pešej zóny pri Kostole Najsvätejšej Trojice v Prievidzi.
 31. 31. MODERNIZÁCIA ZARIADENIA PRE SENIOROV• Nákup 3O nových polohovateľných postelí s plným elektronickým ovládaním.
 32. 32. TRŽNICA V CENTRE A KVETY V MESTE• Tržnica na pôvodnom mieste v centre mesta• Umiestnenie kvetinových mobiliárov po meste v sume 5155 eur.
 33. 33. MESTSKÁ POLÍCIA• Opäť zavedené pešie hliadky v meste.• Využívame Pult centrálnej ochrany – zrušenie platieb za stráženie majetku mesta firmám.• Mestská polícia stráži objekty aj tretím stranám, čo znamená príjem do mestskej pokladnice ročne približne 38 000 eur.
 34. 34. ČINNOSTI, • Vývoz komunálneho odpaduKTORÉVYKONÁVASPOLOČNOSŤ • Zabezpečovanie zimnej údržby chodníkov a ciestTEZAS • Správa cintorínov, prevádzka kompostárne • Vaše podnety na info@prievidza.sk • ZELENÁ LINKA: 046 - 5423873
 35. 35. ČINNOSTI, • Verejné osvetlenieKTORÉVYKONÁVASPOLOČNOSŤ • Kosenie verejnej zeleneUNIPA • Prevádzka zimného štadióna, futbalového štadióna a plavárne • Opiľovanie konárov • ZELENÁ LINKA: 046-5424695
 36. 36. • Spevnené trávnaté plochy na Ul. M. RázusaPLÁNY NAROK 2012 • Výstavba cestného obchvatu mesta (II. stavba, 1. etapa) – od novembra 2012 • Opravy miestnych komunikácií • Skrášlenie kruhových objazdov
 37. 37. • Údržba chodníkov – vodozádržné opatrenia vPLÁNY NA intraviláne mesta PrievidzaROK 2012 • Výstavba nových nájomných bytov v mestskej časti Necpaly • Projekt rozšírenia starého cintorína a pokračovanie v prácach na novom • Zmena koncepcie pri obsadzovaní Priemyselného parku Prievidza-západ
 38. 38. ĎAKUJEME ZAPOZORNOSŤ!

×