Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Takala M. Educa2020

36 views

Published on

Educa 2020. Tieto

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Takala M. Educa2020

  1. 1. Hyvinvoiva oppimisyhteisö luodaan yhdessä Marjatta Takala Erityispedagogiikan professori Oulun yliopisto
  2. 2. Oppimisyhteisö? • Opettajat, oppilaat, rehtori, psykologi, terveydenhoitaja, keittiön työntekijät, siistijät, kouluisäntä, koulunkäynnin ohjaaja,…..
  3. 3. Tuetaan yhdessä hankkeen tavoite • Rikkoa tämä ajatus:
  4. 4. Hankkeessa keskitytty • Yhteisopettajuuden kehittäminen • Pedagogisen konsultaation vahvistaminen • Vahvuusperusteinen vuorovaikutus • Digitalisaation hyödyntäminen
  5. 5. Huonoimmasta parhaaksi Ruotsissa Kouluissa toteutettiin • inklusiivisia strategioita systemaattisesti • tasoryhmittelyt jätettiin pois • erityisopetuksen resurssia lisättiin • luokkien opettajaresurssia lisättiin • käytettiin yhteisopettajuutta. • Kunnan toimet inkluusion vakiinnuttamiseksi saivat aikaan • kilpailun vähenemistä, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisäämistä, sekä erilaisuuden muuttumista luonnolliseksi. ”Jokaisen tulee olla voittaja omassa elämässään” ”Yhdessä menestymme paremmin”

×