Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rantoja, Hämäläinen: Liikkuva varhaiskasvatus -ilo kasvaa liikkuen

116 views

Published on

Educa 2020, Tieto

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rantoja, Hämäläinen: Liikkuva varhaiskasvatus -ilo kasvaa liikkuen

 1. 1. Liikkuva varhaiskasvatus Ilo kasvaa liikkuen 25.1.2020, Educa Sanna Rantoja-Hämäläinen, varhaiskasvatuksen opettaja Päivi Virtanen, lasten liikkumisen asiantuntija
 2. 2. !hmeen hieno Kouvolan varhaiskasvatus 83 000 asukasta 38 päiväkotia (6 vuorohoitoyksikköä, 2 laajennettu hoitoaika) 44 perhepäivähoitajaa 6 avoimen varhaiskasvatuksen toimipistettä 13 yksityistä päiväkotia Suomen ainoa päiväkotibussi n. 3200 lasta
 3. 3. Kouvolan Vasu Ei vain sanoja paperilla, vaan tekoja työssä. Pedagogisuuteen perustuva Vanhemmuutta vaaliva Lasta liikuttava Luontoa lähestyvä Kulttuuriin kutsuva
 4. 4. Hankkeista toimintamalleiksi Liikutaan yhdessä, liikuntaprojekti 2011-2013 Liikkuva lapsuus varhaiskasvatuksen hanke 2013-2016 toimintamalli 2017- Haatpiitti-liikettä yhdessä hanke 2017-2019 toimintamalli 2020- Fenomenoo-ulkoilun pedagogiikan lisääminen hanke 2020? 4 Pedagogisuuteen perustuva - Vanhemmuutta vaaliva - Lasta liikuttava- Luontoa lähestyvä - Kulttuuriin kutsuva
 5. 5. Verkostois ja muuvereis on voimaa ”Kouvolan varhaiskasvatukses verkostoitumiin on tuonu tullessaa ihan pitelemätönt energiaa.” ”Yksin ei tartte lasten liikkumist edistää” ”Verkosto on vahvistanu ja tuonu itsevarmuutta ottaa asioit puheeks ja muuttaa toimintatapoi” ”Tahtotila on, että lasten hyvinvointi on meijän yhtein juttu ja sit halutaa yhes kehittää”
 6. 6. Muuveriverkostot toimineet vuodesta 2013 8 alueellista verkostoa (6-10 muuveria/verkosto) 4-6 tapaamista/toimintakausi yhteinen koulutuspäivä/vuosi
 7. 7. Muuveriverkostot Lasten liikkumisten edistäminen, toimintakulttuurin muuttaminen Ilo kasvaa liikkuen - ohjelma Nykytilan arviointi ja pienet askeleet: Kehitetään, suunnitellaan, arvioidaanVarhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Hyvät käytännöt jakoon Yhteistyö Tsemppaus Vertaismentorointi Liikkuminen Vasussa
 8. 8. verkosto muuveri 58+12 •joka yksikössä on yksi VERKOSTOMUUVERI, jonka tehtävänä on osallistua alueensa verkostotapaamisiin •jakaa verkostossa muille oman yksikkönsä hyviä käytänteitä •on aktiivisesti mukana kehittämässä alueensa sekä yksikkönsä liikkumiskäytäntöjä •Ilo kasvaa liikkuen –ohjelman yhteyshenkilö ja oman yksikkönsä sparraaja muuveri 150 päiväkodin joka ryhmässä on MUUVERI pitää huolta lasten liikkumisten edistämisestä omassa yksikössään (FA-suositukset) pitää huolta ja muistuttaa omassa tiimissä, että lapset liikkuvat riittävästi, toimintaympäristö on liikkumisen mahdollistava ja liikkumisvälineitä on lasten käytössä hyvät käytännöt ja vinkit käyttöön omassa ryhmässä osallistuu yksikkönsä muuverityöryhmään muuveri työryhmä 29 • päiväkodin eri ryhmien muuvereista muodostuu yksikköön MUUVERITYÖRYHMÄ, perhepäivähoitajat muodostavat omat verkostonsa alueittain, avoimen työryhmä • kokoonnutaan säännöllisin väliajoin, tieto siirtyy tiimeihin, käydään läpi ”verkoston tehtäviä” jokainen yksikkö omista lähtökohdistaan • pitää huolta ja muistuttaa yksikön liikkumiseen liittyvistä käytänteistä (sääntöjen ja toimintatapojen päivittäminen) • kehittää oman yksikön liikkumistilanteita ja liikunnallista oppimisympäristöä • huolehtii liikkumisvälineistä, että niitä on yksikössä riittävästi ja monipuolisesti ja ne ovat lasten saatavilla • suunnittelee liikkumistapahtumia (esim. perheliikuntatapahtumat) ja muita yksikön yhteisiä liikkumistilanteita (esim.temppuradat, ulkoleikit) kaikki mahdol- listajia • KAIKKI VARHAISKASVATTAJAT OVAT LASTEN LIIKKUMISEN MAHDOLLISTAJIA • jokaisella varhaiskasvattajalla vastuu huolehtia jokaisen lapsen riittävästä päivittäisestä liikkumisesta sekä hyvinvoinnista, tärkeä osa perustehtävää • miettiä, mikä omassa toiminnassa rajoittaa lasten liikkumista sekä miten itse voi mahdollistaa lasten liikkumisen • LIIKKUMINEN ON LAPSEN PERUSTARVE!
 9. 9. Päiväkotibussi mahdollistaa erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen koko Kouvolan alueella ”Retket on kivoja” ”Voidaan syödä vaikka puistossa tai jossain ulkona” ”Kaikki vilkuttaa ja hymyilee meille. Me ollaan vähä niinku maailmanmestareita””Me päästään kauas” ”Saadaan matkustella”
 10. 10. Arjen liikkumisten lisääminen Mielikuvitus on paras tsemppari Dinosaurus Kääkki, tapahtumien suosittu liikuttaja Yhteistyötä poikkihallinnollisesti, paikallisten seurojen ja järjestöjen kanssa
 11. 11. Ilo kasvaa liikkuen Kouvolassa Kouvola on kuntatasoisesti mukana ohjelmassa: • Pilotointivaiheesta asti muuveriverkostot ovat olleet esimerkkinä ohjelman materiaaleissa Kaikki yksiköt ovat mukana ohjelmassa • Muuverit yhteyshenkilöinä, lasten liikkumisen asiantuntija koordinoi ja on yksiköiden tukena • Jokainen yksikkö/tiimi tekee Nykytilan arvioinnin sekä omat pienet kehittämisaskeleet lasten liikkumisten lisäämiseksi
 12. 12. Ohjelman materiaalit kehittämisen tukena • ohjelma asiakirja • johtajan työkirja • Varhaiskasvatuksen henkilöstön käsikirja • 100 pientä askelta • 60 lasten omaa leikkiä - ideaopas • lapsen osallisuus vinkkikortit 12 Ilo kasvaa liikkuen Kouvolassa
 13. 13. Ekholmintien päiväkoti, Kouvola
 14. 14. 2016 Ilo kasvaa liikkuen yksikkö 2019 #BeActive Education ”On hienoa saada tunnustusta työstä, johon koko työporukka on sitoutunut jo useita vuosia” Päiväkodin johtaja Tarja Hairo
 15. 15. Painotusalueena luonto- ja ympäristökasvatus, liikkuminen ja toiminnallisuus Ympäristö- ja liikuntakasvatus toteutuvat käsi kädessä Päivittäisen liikkumisen vuosisuunnitelma
 16. 16. Lähiympäristön hyödyntäminen Ymmärretty lähiympäristön monipuoliset mahdollisuudet elämyksiin, oppimiseen ja liikkumiseen
 17. 17. Meillä saa liikkua Lapsilla mahdollisuus ohjattuun liikkumiseen joka päiväJos kielletään, niin annetaan 2 vaihtoehtoa jatkaa liikkumista Säännöt sallivia, lasten liikkumisen mahdollistavia, taidot ja yksilöllisyys huomioiden
 18. 18. Varokaa liikkuvia lapsia Sisällä saa juosta ja leikkiä vauhdikkaita leikkejäLapsia kannustetaan liikkumaan aina, kun se on mahdollista
 19. 19. Liikkumisen lisääminen arjen tilanteisiin Päivärytmi joustava, esim.ruokailun jälkeen mahdollisuus ulkoilla Myös alle kolmevuotiaat liikkuvat yhtä ahkerasti kuin isommatkin Pieniä hetkiä siellä täällä päivää
 20. 20. Jokaisella lapsella on oikeus liikkumiseen päivittäin Lapsiin halutaan valaa liikunnanriemua ja siitä tulevaa hyvää oloa Lapsen osallisuus: Lapset mukana suunnittelussa ja toteutuksessa
 21. 21. Paikallaan olemisen vähentäminen Siirtymissä liikkumismahdollisuuksia Liikkumisvälineet esillä ja saatavilla Tietoisesti vähennetty tilanteita, joissa lapset joutuisivat istumaan: taukojumppaa ja aamutansseja
 22. 22. Opin liikkuen, liikun oppien Oppimistilanteita suunnitellaan toiminnallisiksi sisällä ja ulkona Liikkuminen ja ulkoilma auttavat oppimaan paremmin
 23. 23. Yhteistyö perheiden kanssa Hakuzembalot Toiminnalliset perhetapahtumat Kääk, mikä veska, Vinkkejä liikkumisesta, ravinnosta ja levosta Vanhemmilta on tullut hyvää palautetta liikunnallisuudesta
 24. 24. Kaikki aikuiset lasten liikkumisten mahdollistajia Yhteisesti sovitut toimintatavat Aikuiset kannustavat, ohjaavat ja opastavat Henkilöstön liikuntakoulutukset Joustava, keskusteleva ja sitoutunut henkilöstö Aikuiset osallistuvat ja ovat mukana lasten liikkumisissa
 25. 25. Pedagoginen johtajuus Johtaja tukee, kannustaa ja mahdollistaa kehittämistyötä Luotu myönteinen ilmapiiri, henkilöstöllä myönteinen asenne uusiin asioihin Vuosia edetty pienin askelin Henkilöstön vaihtuvuus- asioita ”päivitetään” säännöllisesti Johtaja ymmärtää liikkumisen tärkeyden ja merkityksen
 26. 26. Sykettä sydämeen ja liikkumisen iloa kaikille! Lisätietoja: paivi.h.virtanen@kouvola.fi sanna.rantoja-hamalainen@kouvola.fi

×