Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimisen systeeminen johtaminen

67 views

Published on

Oppimisen systeeminen johtaminen

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oppimisen systeeminen johtaminen

  1. 1. Havaintoja oppimisen systeemisestä johtamisesta EDUCA Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, OPH Virka-apulaisrehtori Ilkka Laasonen, Vantaa Johtamisen oppiva yhteisö 2019
  2. 2. Oppimisen systeeminen johtaminen • Systeemiseen johtamiseen kasvaminen on prosessi. Se muotoutuu työn mukana reflektoinnin ja yhteistyön kautta. • Systeemisyys on monialaisuutta ja integroivaa asiantuntijuutta. • Luottamus eri tasojen välillä. Millä tavalla yhteistyö muiden systeemissä olevien johtajien kanssa organisoidaan? • Miten tieto ja tutkimus sillataan oppimisen systeemisen johtamisen kanssa? • Miten pidetään huolta siitä, että kaikilla johtajilla on parhaat työkalut tiedossa, osaaminen ja mahdollisuus niiden käyttöön?
  3. 3. VUOROVAIKUTUS LAIT JA ASETUKSET OHJAAVAT ASIAKIRJAT, STRATEGIAT OPPIMISENSYSTEEMINENJOHTAMINEN OPPILAITOS TAI YKSIKKÖ KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN TAI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ KANSAINVÄLINEN TASO KANSALLINEN TASO TOIMINTAKULTTUURI TOIMINTAYMPÄRISTÖ
  4. 4. Mitä vaaditaan johtamiselta, että oppimisen potentiaali saavutetaan? • Johtamiskulttuurin rakentaminen tärkeä osa toimintakulttuuria • Tietoperustaisuuden, ennakoinnin ja kehittävän arvioinnin hyödyntäminen johtamisessa • Heikkoihin signaaleihin “tarttuminen” • Johtajan kyky itsereflektioon • Yhteiskehittäminen eri tasoilla • Yhdessä tekeminen (kumppanuudet ja verkostot), vuoropuhelu ja luottamus luovat uskallusta kaikilla tasoilla KOMPLEKSISUUDEN ERI TEKIJÖITÄ: MONIMUOTOISUUS NOPEATEMPOISUUS KESKINÄISRIIPPUVUUS
  5. 5. Mitä vaaditaan johtamiselta, että oppimisen potentiaali saavutetaan? • Tulevaisuustaitojen jatkuva kartoittaminen • Oppimisen kaikkiallisuuden vahvempi tiedostaminen • Asiakaslähtöisyys sekä suunnitelmallinen kasvatuksen ja koulutuksen kehittäminen • Pedagogisesti perustellut päätökset paikallisesti ja kansallisesti (ml. Poliittinen päätöksenteko)
  6. 6. • Keskustele naapurin kanssa, mikä sinun mielestäsi on tärkeää johtamisessa, niin että oppimisen potentiaali voidaan saavuttaa? 30/01/2019 Opetushallitus 6
  7. 7. Kiitos! Lisätietoja: https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/oph2-0 pia.kola-torvinen@oph.fi

×