Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moilanen ja rajala antit lavalla

41 views

Published on

Educa 2020, 103

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Moilanen ja rajala antit lavalla

  1. 1. Antit lavalla kouludemokratia, osallisuus ja oppiminen
  2. 2. Keskeisiä käsitteitä Oppilaiden osallistuminen Oppilaat voivat vaikuttaa koulussa tehtäviin päätöksiin. Pitää sisällään dialogin käsiteltävistä asioista. Kouludemokratia Koulussa hyödynnetään oppilaiden osallistumisen keinoja ja edistetään oppilaiden osallistumista.
  3. 3. Antti Rajala ● Tutkijatohtori (Helsingin yliopisto) ● Aikaisemmin alakouluopettaja ● Toteuttanut käytännössä ja tutkinut kouludemokratiaa
  4. 4. Antti Moilanen ● Väitöskirjatutkija (Oulun yliopisto) ● Pilotoinut Jyväskylän Lohikosken koulussa luokkavaltuustoa ● Kirjoittanut opettajanoppaan luokkavaltuustosta
  5. 5. Arvostelen Toivon Kiitän
  6. 6. Keltainen = aikuiset päättävät Vihreä = keskustellaan luokan kanssa Sininen = keskustellaan pienemmällä porukalla Violetti = keskustelen aikuisen kanssa kahden

×