Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Live polku

79 views

Published on

Live polku

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Live polku

 1. 1. Polku- valmennus Laaja-alainen erityisopettaja Terhi Voutilainen Ammattiopisto Live ja Live Palvelut
 2. 2. Mikä on Polku? • Matalan kynnyksen palvelu, pääsee aloittamaan heti • Tarkoitettu henkilöille, jotka ovat vailla työ- tai opiskelupaikkaa ja tarvitsevat tukea eteenpäin päästäkseen • Erityisopetuksen perustetta ei edellytetä • Toimintaa järjestetään arkipäivisin klo 9 – 13, tarvittaessa myös yksilöllisellä aikataululla • Kesto maksimissaan kolme kuukautta 29.1.20192
 3. 3. • Toteuttajina erityisopettaja, ohjaaja (sosionomi) ja osa-aikainen toimintaterapeutti • Tavoitteena on tarjota mahdollisimman nopea ja joustava väylä eteenpäin • Valmennettaville tehdään yksilöllinen, realistinen suunnitelma yksilöllisellä aikataululla • Tavoitteena voi olla esimerkiksi  Ammatillinen koulutus  Kuntouttavat tai työllistävät palvelut  Työelämä 29.1.20193
 4. 4. • Toiminta käynnistyi elokuussa 2018 • Ideana oli alun perin toimia walk in –periaatteella • Itsenäinen hakeutuminen edelleen käytössä, mutta markkinointia suunnataan ensisijaisesti sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille • Näin varmistetaan palvelun kohdentuminen henkilöille, jotka eniten hyötyvät Liven erityisosaamisesta 29.1.20194
 5. 5. Valmennettavien ohjautuminen Polkuun • Palvelun käynnistyttyä Polku-valmennukseen on osallistunut runsaat 70 henkilöä • Asiakkaita on ohjautunut mm. seuraavilta tahoilta:  TE-hallinto  Muut ammatilliset oppilaitokset  Kotouttamiskoulutuksen järjestäjät  Aikuisten perusopetusta tarjoavat yksiköt  Peruskoulut 29.1.20195
 6. 6.  Ohjaamot  Urabaari  Etsivä nuorisotyö  Järjestöt, kuten Aseman lapset, Nice Hearts,Ehjä…  Sosiaalitoimi  Tuetun asumisen yksiköt  Hankkeet ja projektit  Messut ja muut tapahtumat  Vanhemmat, tukihenkilöt, entiset opettajat… 29.1.20196
 7. 7. Keitä polkulaiset ovat • Ikähaarukka 17 – 59 vuotta • Noin 70 % maahanmuuttajataustaisia • Naisia runsaat 20 % • Koulutustaustan vaihtelu luku- ja kirjoitustaidottomista yliopistotutkinnon suorittaneisiin • Työkokemus 0–30 vuotta 29.1.20197
 8. 8. Valmennuspäivien sisältöjä • Säännöllisen päivärytmin harjoittelu • Sosiaalisten taitojen ja opiskeluvalmiuksien parantaminen • Ammatti- ja työelämätietous • Tarvittaessa tehtävä oppimisvaikeuksien kartoitus • Soveltuvan jatkopolun etsiminen 29.1.20198
 9. 9. • Päiväohjelmaa tärkeämpää on kiireettömän, kannustavan ja positiivisen ilmapiirin luominen • Arkipäiväisten ja joskus vähäpätöisiltäkin vaikuttavien tehtävien kautta piirtyy kuva valmennettavien vahvuuksista ja haasteista • Innostava keskustelun lomassa tullaan samalla kertoneeksi omista toiveista, tavoitteista, huolista ja peloista • Pienet havainnot ja tiedon sirpaleet tarjoavat tilaisuuden auttaa valmennettavia onnistumaan ja pääsemään lähemmäksi tavoitteitaan 29.1.20199
 10. 10. Onnistumisia ja haasteita • 4 valmennettavaa on keskeyttänyt, koska koko ajan muuttuva ryhmä osoittautui liian raskaaksi tai terveydentila ei ollutkaan riittävä Polkuun osallistumiseen • 3 henkilöä ei haastattelun jälkeen halunnut aloittaa Polussa ja 3 kutsuttua ei koskaan tullut sovittuun tapaamiseen • Perustutkintoon on valittu 11 polkulaista, valmaan 12. Osalla on hakemukset käsittelyssä • Valmennettavia on siirtynyt myös tuettuun työhön, vapaille työmarkkinoille, kotoutumis-koulutukseen tai jäänyt pitkälle sairauslomalle29.1.201910
 11. 11. Kiitos ja hyvää viikonloppua!

×