Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kirsi Salmela ja Janniina Heinonen opettajat tekijaoikeuksien viidakossa

123 views

Published on

Educa 2020, Tahto

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kirsi Salmela ja Janniina Heinonen opettajat tekijaoikeuksien viidakossa

 1. 1. OPETTAJAT TEKIJÄNOIKEUKSIEN VIIDAKOSSA Kirsi Salmela Educa, 24.1.2020
 2. 2. OPETTAJAN KOLME ROOLIA SUHTEESSA TEKIJÄNOIKEUKSIIN • Tekijä – oman opetus- tai muun materiaalin tekeminen • Käyttäjä – teosten käyttö opetuksessa ja omassa materiaalissa • Opettaja – tekijänoikeustaitojen opettaminen © Kirsi Salmela, Kopiosto
 3. 3. MITÄ TEKIJÄNOIKEUS ON? • Laissa annettu oikeus sille, joka on tehnyt teoksen • Teoksen tekijällä oikeus päättää, miten hänen tekemäänsä teosta saa käyttää – Valmistaa siitä kappaleita (kopioida, tallentaa jne.), julkaista, esittää, välittää yleisölle • Tekijänoikeuslaki luo pelisäännöt • Miten tekijänoikeuden suojaamia teoksia voidaan hyödyntää • Kun teosta käytetään tulee tekijän nimi mainita © Kirsi Salmela, Kopiosto3
 4. 4. MITEN SAAN KÄYTTÄÄ TEOKSIA OPETUKSESSANI?
 5. 5. TOISTEN TEKEMIEN TEOSTEN KÄYTTÖ • Lähtökohta: toisen tekemän teoksen käyttöön tarvitsee yleensä luvan • Käyttöoikeus (lupa) voi perustua 1. Tekijänoikeuslakiin 2. Lupaan tekijänoikeusjärjestöltä • Kopiointilupa (Kopiosto) • Tv-ohjelmien esittämis- ja tallentamislupa (Kopiosto ja APFI) • Elokuvien esittämisluvat (APFI / Elokuvalisenssi) • Musiikin esittämis- ja tallentamisluvat (Kuntasopimukset, Teosto ja Gramex) 3. Lupaan tekijältä / oikeudenhaltijalta • Suoraan pyydetty lupa • Lisenssi (=käyttölupa), esim. sähköiset oppimateriaalit • CC-lisenssi tms. (tekijän antama lupa) © Kirsi Salmela, Kopiosto
 6. 6. SALLITTUA ILMAN LUPAA 1. Teoskynnys ei ylity, eikä saa lähioikeudensuojaa 2. Suoja-aika umpeutunut (tekijän elinikä + 70 v) 3. Idea, tieto, juoni, periaate tms. 4. Linkittäminen (suorat hyperlinkit, luvallisesti verkossa oleva aineisto) 5. Tekijänoikeuslaki sallii tietyissä tilanteissa teosten käytön © Kirsi Salmela, Kopiosto6
 7. 7. YLITTYYKÖ TEOSKYNNYS? • Itsenäinen ja omaperäinen • Ilmentää tekijänsä persoonallisia ratkaisuja – Kukaan muu ei päätyisi samaan lopputulokseen ryhtyessään samaan tehtävään – Yksinkertaiset ilmaisut, yksittäiset sanat tai laskukaavat eivät yleensä saa tekijänoikeudellista suojaa – suojattuja yleensä tehtäväkokonaisuutena • Omaperäisyys arvioidaan tapauskohtaisesti • Tekijänoikeuden suojaamia teoksia esimerkiksi – Kirjat, lehtiartikkelit, piirroskuvat, kuvataideteokset, valokuvat, sarjakuvat, sävellysteokset, elokuvat, tv-ohjelmat, videot, tietokoneohjelmat jne. © Kirsi Salmela, Kopiosto7
 8. 8. MITÄ TEKIJÄNOIKEUS SUOJAA? Tekijänoikeus suojaa teoksen ilmaisu- tai ilmenemismuotoa eli muotoa, johon tekijä on työnsä tuottanut. Tekijänoikeus ei suojaa ideaa, juonta, tietoa, periaatteita, menetelmiä jne. © Kirsi Salmela, Kopiosto
 9. 9. OPETUSHALLITUS HANKKINUT KÄYTTÖLUPIA • Kopiointiluvan ja tv-ohjelmien käyttöluvan • Varhaiskasvatukseen • Esi- ja perusopetukseen • Lukiokoulutukseen • Ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen (maksuton koulutus) • Korkeakoulut, yliopistot ja muut oppilaitokset hankkineet kopiointiluvan Kopiostolta • Lisätietoa luvista: www.kopiosto.fi ja www.kopiraittila.fi © Kirsi Salmela, Kopiosto9
 10. 10. KOPIOINTILUPA MAHDOLLISTAA • Kuvien ja tekstiotteiden kopioimisen osaksi omaa opetusmateriaalia ja oppilaiden projektitöitä • Kopioida, skannata ja tulostaa lisämateriaalia opetukseen painetuista julkaisuista ja netistä – Tietyt sivurajat per julkaisu tai verkkosivu • Jakaa aineistoa paperikopioina sekä suljetussa oppimisympäristössä – Opetusryhmän saataville • Tehdä videotallenteita opetustilanteesta (etä- ja verkko-opetus) • Erilaisten materiaalien käyttämisen käännös- ja muunnelmaharjoituksissa • Lisätietoa: https://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten-kayttajille/julkaisujen- ja-teosten-kopiointi/ © Kirsi Salmela, Kopiosto10
 11. 11. TV-OHJELMAT OPETUKSESSA • Luvalla saa • Esittää kotimaisia ohjelmia Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta • Tallentaa ja esittää tv-ohjelmia YLE TV1, YLE TV2, MTV3, YLE Teema&FEM –kanavilta • Lupa ei koske elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevia elokuvia, ulkomaisia jatkuvajuonisia sarjoja eikä mainoksia • Lisätietoa: www.kopiosto.fi/tvohjelmatopetuksessa © Kirsi Salmela, Kopiosto11
 12. 12. ELOKUVIEN JA VIDEOIDEN ESITTÄMINEN • Elokuvien esittämiseen tarvitaan erillinen lupa – Oppilaitoksen / opettajan / kunnan hankittava – Kotimaiset elokuvat APFI ry:ltä (www.apfi.fi) ja – Ulkomaiset elokuvat Elokuvalisenssi (www.elokuvalisenssi.fi) – KAVIn Elokuvapolku (http://elokuvapolku.kavi.fi/) • Verkkovideoiden esittämiseen opetuksessa tarvitaan lupa – Tekijänoikeudenhaltija voinut sallia videon käytön opetuksessa CC-lisenssillä tai verkkosivun käyttöehdoissa – Voi pyytää luvan suoraan videon tekijänoikeudenhaltijalta (tekijä/julkaisija/tms.) – YouTuben käyttöehdot sallivat videoiden katselemisen tai kuuntelemisen henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa. – YouTube-videon käyttö on kuitenkin voitu sallia CC-lisenssillä (tieto löytyy videon kuvailutiedoista) © Kirsi Salmela, Kopiosto
 13. 13. MUSIIKIN KÄYTTÖ OPETUKSESSA • Musiikkia saa soittaa ja esittää oppitunnilla ilman lupaa – Spotify Free / Premium tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön – Soundtrack-palvelu – Muu kuin opetustilanne: lupa Teostosta ja Gramexista • Kunnat hankkineet tarvittavat luvat kuntasopimuksella • Musiikin tallentamiseen osaksi omaa videota tms. tarvitaan lupa – Tekijänoikeudesta vapaata musiikkia voi käyttää tai tekijä on voinut sallia käytön CC- lisenssillä – Verkossa ja sovelluksissa myös erilaisia aineistopankkeja, joiden käyttöehdot ratkaisevat käyttöoikeudet – Kuntasopimuksessa voitu hankkia lupa © Kirsi Salmela, Kopiosto
 14. 14. KUVIEN KÄYTTÖ • Kopioston kopiointiluvalla – Skannata tai valokuvata painetuista julkaisuista tai kopioida netistä – Voi liittää omaan materiaaliin tai projektitöihin sekä jakaa suljetussa opetusympäristössä • Itse ottamat tai tehdyt kuvat – Henkilöt kuvassa – kuvaus- ja julkaisulupa – Toisen tekemän teoksen kuvaaminen • CC-lisenssillä lisensioidut kuvat tai aineistopankeissa olevat kuvat – Tarkistettava, millaisilla oikeuksilla tekijä / käyttöehdot sallivat kuvan käytön • Kaavio, selittävä piirros tms. joka ei ylitä teoskynnystä – Teoskynnyksen ylittyminen arvioidaan tapauskohtaisesti (omaperäisyys) • Kuvasitaatti arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen – Tekstiin liittyvä kuva Tekijä- ja lähdetiedot aina merkittävä © Kirsi Salmela, Kopiosto
 15. 15. MUISTILISTA OMAN OPETUSMATERIAALIN KOKOAMISEEN 1. Kopioston kopiointiluvalla saa • Skannata / kopioida verkosta / valokopioida / tulostaa – Otteita kirjoista, oppikirjoista, muista julkaisuista, lehtiartikkeleita, nuotteja ja laulunsanoituksia, kuvia jne. • Koota kurssimateriaalin paperilla tai digitaalisena • Jakaa suljetussa verkossa tai paperilla opetusryhmälle 2. Sitaatti • Käsiteltävän asian havainnollistamiseksi ja selventämiseksi 3. Muulla luvalla tai lisenssillä • Esim. CC-lisenssi, sähköiset oppimateriaalit, lupa tekijänoikeudenhaltijalta • Tarkista käyttöoikeudet lisenssiehdoista • Kaupallinen vai ei-kaupallinen opetus 4. Linkittäminen • Suorien linkkien tekeminen luvallisesti verkossa olevaan aineistoon 5. Tekijä ja lähde merkittävä • Hyvän tavan mukaisesti © Kirsi Salmela, Kopiosto
 16. 16. OSOITA TEKIJÄNOIKEUSTAITOSI OSAAMISMERKILLÄ • Tekijänoikeustauturi-osaamismerkki • Kopiraittilan Toisen asteen ja Opettajankoulutuksen - osiot • Kun suoritat lopputestin hyväksytysti, saat haettua Tekijänoikeustaituri–osaamismerkin • Peruskoululaisille löytyvät omat tulostettavat diplomit © Kirsi Salmela, Kopiosto www.kopiraittila.fi
 17. 17. TEKIJÄNOIKEUSTAITURI • osaa tekijänoikeuden peruskäsitteet ja hallitsee tekijänoikeussanaston • osaa käyttää teosten käyttölupia sekä Creative Commons -lisenssiä teoksia käyttäessään ja jakaessaan • osaa hyödyntää teoksia tekijän moraalisia ja muita oikeuksia kunnioittaen • hallitsee siteeraamisen ja lähdemerkinnät • ymmärtää vastuunsa ja seuraamuksensa tekijänoikeuden rikkomuksissa • osaa ohjata opiskelijoita ja/tai kollegoitaan tekijänoikeusasioissa Suorita oma osaamismerkkisi: www.kopiraittila.fi © Kirsi Salmela, Kopiosto17
 18. 18. MISTÄ LÖYTÄÄ TIETOA?
 19. 19. KOPIRAITTILAN VERKKOMATERIAALI 1. Tekijänoikeusopas ja oppilaitosluvat 2. Pelillinen materiaali tekijänoikeuksien oppimiseen 3. Materiaalipankki, jossa pedagogista materiaalia opettajalle • Muistilistoja projektitöihin, lähdemerkintämallit, muistilistakone, oman tuottamisen polku, opetustuntivinkit jne. Kaikki tieto ja materiaali, mitä opettaja tarvitsee opetuksessa • Omat materiaalit eri kouluasteille • Maksuton palvelu suomeksi ja ruotsiksi 19 www.kopiraittila.fi © Kirsi Salmela, Kopiosto
 20. 20. LISÄTIETOA TEKIJÄNOIKEUKSISTA Lisätietoa tekijänoikeuksista ja oppilaitosten luparatkaisuista • www.kopiraittila.fi • www.kopiosto.fi Pelillinen tekijänoikeuksien opetusmateriaali verkossa • www.kopiraittila.fi Tilaa Kopioston Oppilaitosuutiskirje (ilmestyy 6-8 kertaa/vuosi) • www.kopiosto.fi/tilaaoppilaitosuutiset Kysy meiltä ja tilaa maksuton koulutus oppilaitokseesi: Neuvonta@kopiosto.fi Seuraa meitä: Facebook: @kopiraittila YouTube: Kopiraittila © Kirsi Salmela, Kopiosto
 21. 21. Opettajan tekijänoikeudet ja niistä sopiminen Educa 2020 Janniina Heinonen, lakimies
 22. 22. Tekijänoikeuksien luovuttaminen • Tekijä voi halutessaan luovuttaa sopimuksella taloudelliset oikeutensa teokseen joko kokonaan tai osittain • Tekijän on mahdollista luovuttaa/myydä lähtökohtaista yksinoikeuttaan päättää teoksen käytöstä • Työntekijän tekijänoikeudet eivät automaattisesti siirry palvelussuhteessa työnantajalle • Työ- ja virkasopimuksen määräykset, palvelussuhteen muut ehdot tai tehtävän tarkoitus vaikuttavat siirtymisen perusteeseen ja laajuuteen • Sopimuksen tms. puuttuessa työnantajalla lähtökohtaisesti normaalikäyttöoikeus • Työnantajalla on oikeus käyttää työntekijän teoksia normaalin toimintansa edellyttämässä laajuudessa • HUOM! Opetusala ja opetusmateriaalit ovat tästä poikkeus
 23. 23. Tekijänoikeudet ja opetustyö • Opetusalalla on vakiintunut käytäntö, että työnantajalle ei siirry mitään oikeuksia opetusmateriaalin käyttämiseen pelkästään palvelussuhteen perusteella • Opettajan perustehtäviin ei lähtökohtaisesti kuulu opetusmateriaalin valmistaminen omaan tai muiden tarpeisiin, vaikka se olisi teknisesti mahdollista ja pedagogisesti tai hyötynäkökulmasta toivottavaa • Siksi työnantajalle ei synny edes normaalikäyttöoikeutta • Opetusalalla työnantajan käyttöoikeus edellyttää AINA sopimista • Jos työnantajat tai opettajakollegat käyttävät opettajan luomia opetusmateriaaleja ilman sopimusta, opettajan pitää itse puuttua siihen • Asiaan puuttumatta jättäminen voi johtaa siihen, että alan käytäntö vähitellen muuttuu toiseksi 23
 24. 24. Tekijänoikeudet ja opetustyö • Jotta opettajan tehtäviin voi kuulua tekijänoikeudellisen opetusmateriaalin tuottamista työnantajan käyttöön, siitä pitää erikseen sopia • Työehtosopimuksilla ei ole sovittu muutettavan alalla vallitsevaa käytäntöä • Esim: Työ(aika)suunnitelmaan kirjattu oppimateriaalin valmistamistehtävä + työnantajan tarjoamat työtilat + välineet ja tuki eivät synnytä työnantajalle normaalikäyttöoikeutta työtehtävänä valmistettuun materiaaliin 24
 25. 25. Luovutussopimus –kiinnitä huomiota näihin! • Tekijänoikeuksista sovittava opettajan kanssa. Ei kuitenkaan työsopimuksen teon yhteydessä. • Sopimusta, jonka merkitystä ei ymmärrä, ei tule allekirjoittaa • Suositus tehdä kirjallisesti ja tapauskohtaisesti • Suositeltavaa luovutus tiettyyn rajattuun käyttötarkoitukseen: • Kenelle aineisto tarjolla: kaikki opiskelijat, tietyn kurssin opiskelijat jne • Ajallinen ulottuvuus, esim. tietty kurssi, tietty opetusperiodi vai rajoittamaton • Kaikkia tekijänoikeuksia ei suositella luovutettavaksi • Rinnakkaiskäyttöoikeus - suositeltava • Saako teosta muuttaa? • Saako luovuttaa edelleen? Jos saa, miten kaupallinen hyöty? • Resurssointi? • Teoksen arvo ei ole sama kuin tekemiseen käytetty aika (käytettävyys, markkina-arvo) • Mahdollinen korvaus, koska ei kuulu opettajan työhön → ei sisälly palkkaan • Avoin jakaminen esim. cc-lisenssillä • Mahdollista, kunhan ymmärtää lisenssin sisällön ja tekee sen tietoisena siitä, että velvollisuutta siihen ei ole 25
 26. 26. Kiitos!

×