Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaukinen miten tuetaan kielten oppimista

35 views

Published on

Educa 2020, 201

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kaukinen miten tuetaan kielten oppimista

 1. 1. Miten tuetaan kielten oppimista ilman lukutaitoa Mariann Kaukinen, Minni Heikkinen
 2. 2. Kielten varhentaminen – taustaa  A1-kieli 1. luokalla tammikuusta 2020 lähtien  Taustalla ajatus tasa- arvosta  Tahto lisätä kielivarantoa
 3. 3. Miksi?  Oppimisen herkkyyskaudet  Enemmän aikaa omaksua uusi kieli  Äännekartan kehittyminen  Motivointi ja innostus  Suullinen kielitaito vahvistuu  Ymmärrys lisääntyy  Epävarmuuden sietokyky lisääntyy Positiivinen minäkuva kielenoppijana
 4. 4. Huomioitavaa  Heterogeeniset ryhmät – Lukutaito – Englanti kotikielenä  Keskittymiskyky  Opiskelutaidot  Yhteistyötaidot  Kyky sisäistää tehtävänantoja
 5. 5. Miten?  Toiminnallisesti  Leikinomaisesti  Suulliseen ilmaisuun keskittyen  Kuvia käyttämällä  Kuuntelemalla  Toistamalla  Tarinoiden avulla  Tuomalla kieli osaksi arkirutiineja
 6. 6. ESIMERKKEJÄ
 7. 7. Positiivinen asenne on kaiken A ja O!
 8. 8. Kieltä opitaan musiikin avulla tanssien ja laulaen.
 9. 9. Kuuntele ja toimi!  toista  osoita  reagoi
 10. 10. Opitaan toiminnallisesti leikin lomassa  tunnistamalla  tuottamalla.
 11. 11. Harjoitellaan parin kanssa. Rauhoitutaan keskittymistä vaativiin yksilötehtäviin.
 12. 12. Askarrellaan.
 13. 13. Harjoitellaan ääntämistä toiminnallisesti ja ikätoverin tukemana.
 14. 14. Kulttuuri ja kielitietoisuus olennainen osa kielitaitoa.
 15. 15. Toimijuus ja oman oppimisen omistajuus.

×