Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Itseohjautuvuuden abc

113 views

Published on

Itseohjautuvuuden abc

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Itseohjautuvuuden abc

 1. 1. ITSEOHJAUTUVUUDEN ABC Juho Norrena Educa 25.1.2019 Juhonorrena.fi
 2. 2. TAVOITTEELLINEN TOIMINTA vietit ja tunteet hyvinvointi yhteenkuuluvuus itsensä toteuttaminen
 3. 3. TURVALLISUUS ON ITSEOHJAUTUVUUDEN PERUSTA Itsesäätelyjärjestelmät pääsevät kehittymään vasta turvallisessa olotilassa ja sosiaalisen kiinnittymisen tasolla. - Oman oppimisen kapteeni
 4. 4. OPPIMISEN JOHTAMINEN • Oppimisen johtaminen on valtasuhde, jossa henkilöllä on vastuu tai asema vaikuttaa omaan tai toisten oppimiseen • Kukaan ei voi oppia toisen puolesta • Keskeistä on aktivoida oppijan omia säätelyjärjestelmiä oppimiseen ja tukea oivaltamista • Keskeistä on luoda turvallisuutta ja luottamusta henkivä ilmapiiri
 5. 5. MOTIVAATIO • Virittää kohti toimintaa ja tavoitteita • Voidaan jakaa kiinnostumiseen ja työskentelymotivaatioon • Voi olla ulkoista tai sisäistä • Ulkoiset ja sisäiset tekijät vaikuttavat ”Ihminen tekee asioita, koska uskoo ja toivoo siitä seuraavan jotain.”
 6. 6. MOTIVAATION SUUNTAAMISESTA • Valinnanmahdollisuus lisää sisäistä motivaatiota ja mahdollistaa autonomian • Jos motivaatio perustuu ikävien seurausten välttelyyn, on sisäisen motivaation löytäminen vaikeaa • Usein samat asiat voi mieltää mahdollisuuksiksi onnistua tai epäonnistua – negatiivinen ja varautuva ajattelu korostuvat usein • Positiivinen vahvistaminen tukee itsetuntoa ja hyvinvointia
 7. 7. ITSEOHJAUTUVUUS KEHITTYY, KUN… 1. Oppija uskoo kykenevänsä toimintaan 2. Oppija uskoo, että toiminta johtaa haluttuun lopputulokseen 3. Oppija uskoo, että toiminta on vaivan arvoista Silti ne ovat tavoittelemisen arvoisia. Nämä kaikki toteutuvat koulumaailmassa harvoin. Kaikkia kohtia voi oppia.
 8. 8. 1. Taidot ketjuuntuvat ja itseohjautumisen tukeminen kehittää muita oppimisen taitoja. 2. Itseohjautuvuus antaa eväät hyvinvointiin ja hyvään elämään. 3. Yksilöiden itseohjautuvuus on oppivan yhteisön perusta. • Yhteisöön kuuluminen • Yhteisöstä erottuminen MIKSI ITSEOHJAUTUVUUDEN OPETTAMINEN ON TÄRKEÄÄ?
 9. 9. TAITOJEN KETJUUNTUMINEN
 10. 10. ITSEOHJAUTUVUUDEN OSA-ALUEET
 11. 11. ITSEOHJAUTUVUUDEN VAIHEET 1. ideointi ja innostuminen 2. alkuun pääseminen 3. tehtävässä pysyminen, sinnikkyys ja työn loppuunsaattaminen 4. arviointi, palaute ja reflektointi.
 12. 12. ITSEOHJAUTUVUUDEN OPETTAMISEN HUONEENTAULU 1.Tee itsestäsi tarvittaessa tarpeeton. 2.Tunnista osa-alue, jossa oppija on luontaisesti itseohjautuva ja rakenna siitä vahvuus. 3.Aseta yhdessä oppijan kanssa itseohjautuvuutta edistävä tavoite ja sitä tukeva strategia. 4.Tee tavoitteesta näkyvä, seuraa sitä ja anna siitä palautetta. 5.Arvioi määräajoin tavoitteen onnistumista ja luo tarpeen mukaan uusi tavoite.
 13. 13. TEHTÄVIÄ ITSEOHJAUTUVUUDEN EDISTÄMISEEN • Kirjassa esimerkkeineen 57 tehtävää, joita voi soveltaa: • varhaiskasvatuksessa • alakoulussa • yläkoulussa • toisella asteella • aikuisilla
 14. 14. ITSEOHJAUTUVUUS JA ITSEARVIOINTI ps-kustannus.fi/omanoppimisenkapteeni
 15. 15. KIITOS! Nähdään seuraavaksi Opettajan tietopalvelu -pisteellä 6 b 70

×