Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grekula Toiminnallisuudella kohti parempaa kouluhyvinvointia

43 views

Published on

Educa 2020, Tieto

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grekula Toiminnallisuudella kohti parempaa kouluhyvinvointia

 1. 1. Toiminnallisuudella kohti parempaa kouluhyvinvointia ja oppimista yläkoulussa Millaisista asioista koostuu oppiminen toiminnallisessa pedagogiikassa? Liikuntakoordinaattori Kati Grekula Yliopistonlehtori Susanna Takaloi
 2. 2. VahvuudetKuinka tuet oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia liikkeen avulla?
 3. 3. Oulun strategia 2026 Hyvinvointi kuuluu kaikille. Kannustamme aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan ja löydämme mahdollisuuksia hyvinvointiaktiivisuudesta. Olemme turvallinen ja lapsiystävällinen kaupunki. Olemme elämänmittaisen oppimisen edelläkävijä. Oulun Perusopetuksessa on n. 23000 oppilasta 45 koulussa. Yläkouluja on 2 ja yhtenäiskouluja on 21, oppilaita n. 7000, opettajia n. 600. Oulun kouluilla on neljä painopistealuetta, joista yksi on hyvinvointi.
 4. 4. • henkilöstön hyvinvointi- koulutukset (12 koulua) • lautapelit liikunnaksi • alueelliset ideakoulutukset • toiminnallinen oppiminen • Seppo ja Breikkeri • liikkujatyypit • suuntamysteeri • aivot liikkeelle • LK työpajat • erityiskoulujen opekoulutukset KOULUTUKSIA
 5. 5. • Välkkärikoulutukset • Dynamo – hyvinvointivalmennus ➢10 ryhmää ➢osallistaa, kohtaa ja aktivoi • Erilaiset haasteet kouluille • Terveysluennot • Nuorten osallisuuskoulutus OPPILAIDEN KOULUTUKSET
 6. 6. SALIN LUKUJÄRJESTYS JA OHJAAJAT
 7. 7. ESIMERKKI METSOKANKAAN KOULUN HAASTEESTA
 8. 8. Oppilaiden esittämiä esimerkkejä siitä, miten tunti päivässä liikuntaa toteutuisi heidän koulussaan Välituntipelejä ja leikkejä Oppituntien aiheeseen toimintaa Projektit ulkona Pistetyöskentely Lisää liikunta- ja pelivälineitä Liikuntaradat tapahtumat Pyöräily, kävely kouluun Uudenlainen ajattelutapa Lisää yhteistä toimintaa Palkintoja, houkuttimia ja hauskaa Tanssi Pyydetään vähän liikkuvat mukaan Seisotaan enemmän
 9. 9. Liikuntakoordinaattori Tanja Ylisirniö järjestää päätoimisesti koulujen välisiä tapahtumia ja kilpailuja. - Lajeja: jalkapallo, uinti, hiihto, koripallo, salibandy, sulkapallo, luistelu, suunnistus, kaukalopallo, tanssi, yleisurheilu, lentopallo - Tapahtumia: Toppila X-games ( kiipeily ja temppuilu/parkour), Sankarit, Trail- tapahtuma (pyöräily ja polkujuoksu), Meri Oulu (suppailu ja melonta) ja Sporttipäivät (lajikokeiluja)
 10. 10. #BeActive alueelliset toimintarastipäivät Oulun 8.lk oppilaille ➢ Kaikki koulut mukana. Järjestäjinä ovat kaupungin eri sektorit, PoPLi, urheiluseurat ja järjestöt.
 11. 11. TYÖSTETYT IDEAMATERIAALIT - Opettajan kalenteri - Ideavihkonen yläkoulujen oppilaiden välitunneille - Välipalaksi motorisia taitoja - Toiminnallisia telineratoja-ideavihkonen - Inspiraatiosta toimintaan - ideoita toiminta- alueittain järjestettävään opetukseen
 12. 12. Lainavälineistö tapahtumiin, välitunneille ja opetukseen • kin-ball, kuplapallot, haavipallo, bumball, kriketti • lumikengät, golf, frisbee korit ja kiekot, vatsalaudat, lautapelit liikunnaksi pelejä, salackline, airtrack, pakohuonevälineistö, toimintarastipaketti sisätiloihin, sauvakävelysauvat, turbokeihäät, aktiivisuusmittarit + sykesensorit, • retkeilyvälineet: puolijoukkueteltta, trangiat, rinkat, teltat, makuualustat, pilkit, kairat, naskalit, pilkkijakkarat, onget, lettupannut • mailat: tennis, sguash, padel, speedminton, rantatennis, fastcoop, norsutopsi, lacrosse + koottavat verkot
 13. 13. Oulun yläkoulujen aktiivinen toimintakulttuuri 2017-2020 I osa Johdon ja rehtoreiden sitouttaminen, mikä mahdollistaa toimintakulttuurin muutoksen. • Tietoa liikunnan ja oppimisen välisistä tutkimuksista • Toiminnallisten opetusmenetelmien kokeilu • Tietoa Oulun liikkuvan koulun tukitoimista • Vähintään yksi ulkovälitunti/ päivä kaikissa Oulun yläkouluissa • Välituntivälineiden lisääminen • Toiminnallisuuden lisääminen kaikissa oppiaineissa III osa Oppiainekohtaitset tapaamiset 4 kpl (reaaliaineet, äidinkieli ja kielet, matemaattiset aineet ja taito-ja taideaineet) • Koulujen hyvien toiminnallisten käytänteiden esittelyt • Ryhmäkeskustelut • Taito-ja taideaineiden päivässä olivat koulujen oppilaat miettimässä ideoitaan oman koulunsa tominnallistamiseksi • Hyvien käytänteiden jakaminen kaikille opettajille ja office365 teams pohjaan II osa Koulukohtaiset opettajien koulutukset 23 kpl • Koulutuksen suunnittelijoina ja kouluttajina Oulun yliopiston opettajat • Liikkuva koulu –toimenpiteiden vaikutukset hyvinvointiin, työrauhaan, kouluviihtyvyyteen ja oppimiseen • Fyysisesti aktivoivat opetusmenetelmät • Oman opetuksen kehittäminen • Hyvien käytänteiden jakaminen ja oppiaine – edustajien valinta • Lähtötasokysely 596 kpl
 14. 14. Oulun yläkoulujen ja alakoulujen aktiivinen toimintakulttuuri I osa Yläkoulun rehtoreiden jatkokoulutus, syksy 2018 • Esitellään Liikkuva koulu kyselyn Oulun tuloksia ja nykytilan arviota + LK tukitoimet tiedoksi • Pekka Paappanen motivoi, tavoitteellistaa ja sitouttaa työyhteisöä, sekä innostaa rehtoreita • Arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista IV osa Koulutukset koulupareittain kaikille yläkouluille, syksy 2019- kevät 2020 • Kouluparien opettajat tarkastelevat koulutusprosessissa oppiaineittain tuotettuja materiaaleja • Aineopettajilla on mahdollisuus keskustella toisen koulun kollegoiden kanssa oppiaineensa toiminnallisuudesta II osa Opettajien oppiainekohtaiset tapaamiset, syksy 2018 • Toiminnallisen oppimisen malliesimerkkejä omaan oppiaineeseen sovellettavaksi • Uusien mallien luontia yhdessä toisten koulujen opettajien kanssa • Kehonhuoltoa ja virkistystä III osa Yliopiston 2. vuosikurssin luokanopettajaopis- kelijoiden (130 kpl) toiminnallisten oppituntien ohjaus Oulun kouluilla (42 koulua) • Ohjattavana toiminnallinen oppitunti ja liikuntatunti • pohjalla Liikkuva koulu kurssitusta yliopistolla
 15. 15. Miten rytmität oppilaan jaksamista ja keskittymiskykyä?
 16. 16. MOTIVOITUMINEN ”…että silloin kun käydään geometriakappaleita niin sitte ensin tehhään sitä kolmiota ja sitten tehhään toisella käellä sitä neliötä ja sitte ruvetaan tekkeen yhtä aikaa. Aika pyöreeksi alkaa muuttumaan se neliö sieltä.”
 17. 17. ORIENTOITUMINEN Kääntäen verrannollisuuteen orientoituminen askelten avulla: Oppilaat liikkuvat eteenpäin kengänmitoilla. Koska kengät ovat eri suuruisia, oppilaat eivät päädy samalle kohdalle. Tästä oppilaat huomaavat verrannollisuuden.
 18. 18. SISÄISTÄMINEN ”…oppilaista tehtiin alkuaineet eri värisillä hatuilla. Hiiliatomilla oli jonku värinen ja niin poispäin ja sitte ne muodosti noita orgaanisen kemian molekyylejä ja tota hiilellä on neljä kättä.”
 19. 19. SOVELTAMINEN ”Sitte sähkövirtaa he ovat käyneet ihan käytävässä kävelemässä, että ne on elektroneja ja miten ne elektronit liikkuu siellä ja pistää pöytiä esteiksi, että tässä onki vastus ja sitte siitä ei elektroni pääsekkää tai joku pääsee siitä välistä. Keskustellaan miksi näin tapahtuu.”
 20. 20. ARVIOINTI Tuolileikki neliöjuurilla: Opettaja sanoo neliöjuurilukuja. Oppilaan tulee istua aina kun luku on kokonaisluku.
 21. 21. Millaisista asioista koostuu oppiminen toiminnallisessa pedagogiikassa?
 22. 22. PELKO TYÖRAUHAN JA RYHMÄNHALLINNAN MENETTÄMISESTÄ ”…joihinki ryhmiin se ei sovi, että ku otat kesken tunnin jotaki nii se lähtee niinku lapasesta koko homma, et nää saa enää kasaan sitä.”
 23. 23. KESKITTYMINEN ”…keskittyminen paranee niinku mää sannoin siitä yhestä oppilaasta, joka teki tehtävää ja veti leukoja välissä ja teki tehtävän nii se työtahti oli huomattavasti nopeampaa… se sai tehtyä niitä asioita ku se tiesi että se pääse sitte kohta vetää niitä leukoja… sopivissa väleissä niin se ehkä motivoi ja keskittyy enemmän sitte myös siihen tehtävään.”
 24. 24. OPETTAJAPERSOONAT ”Onhan se paljon persoonasta kiinni, että minkälainen on, niinkö että miten sen tekkee.”
 25. 25. HEITTÄYTYMINEN ”…siinä kannattaa itte olla ensin kaikista noloin…”
 26. 26. VASTUUKYSYMYKSET ASKARRUTTAA ”Kyllähän tässä asetuksia joutuu rikkoon sillon kun lähtee oppilaitten kanssa ulos.”
 27. 27. TAVOITE, SISÄLTÖ, MENETELMÄ ”…tulis ehkä sitä tavotteellisuutta sitte, oppilaatki hoksais, että se ei ois vaan joku semmonen erillinen juttu, vaan liittyis sit siihen aiheeseen.”
 28. 28. TAVOITE, SISÄLTÖ JA MENETELMÄ ”…ihan kiva ja ne miettii siellä keskenään mutta et sitten aina sen jälkeen miettii että oppiko ne mitään varsinaisesti muuta kun ehkä tämmösiä yhteistyötaitoja tai muita juttuja, jotka on sinällään kyllä tärkeitä oppeja mutta että et tavallaan se sisältöasia…”
 29. 29. HAVAINNOLLISTAMINEN ”…mun mielestä ne on tosi hyviä ja monelle havainnollistaa tosi paljon, mutta jos aattelee näitten meiän aineittein luonnetta matikka, fysiikka, kemia…”
 30. 30. MUISTIINPAINAMINEN ”…itellä on semmonen ajatus, että ne jotkut jää paremmin muistiin, jos ne tehdään eri tavalla kun yleensä. Nii sen muistaa sitten et me muuten käytiin siellä käytävässä tai jossain muussa tekemässä sen.”
 31. 31. MUISTIINPAINAMINEN ”…tullee huomaamatta se oppiminen tavallaan et se ei oo niin kauheen semmosta… se ei ei tunnu silleen työltä vaan se on enemmän huomio ehkä siinä toiminnassa ja sitte vähän niinku vahingossa jää asiat mieleen.”
 32. 32. ERILAISET OPPIJAT ”Siis ne hyväthän oppii joka tapauksessa opetit sä miten vaan, mutta sitte ne heikot tarvii mun mielestä näitä tämmösiä erilaisia että ne jotenki konkretisoituis ehkä paremmin ja ois jotaki.” ”Mut alisuorittajat monesti yllättää näissä.”
 33. 33. VERTAISOPPIMINEN ”…oppilaat keskustelee keskenänsä ja sitten siinä tulee niinku sitä että se oppilas opettaa periaatteessa myös sitä kaveria ja jos ei oo ihan niin varma niin monesti saa sitten kaverilta apua.”
 34. 34. FolkJam taukojamit Taukojamit musiikki: Kaarni: Aava & Jumpper Tuotanto: Oamk kulttuurialan yksikkö / tanssin osaston FolkJam -tiimi sekä Oulun kaupungin konsernipalveluiden Uuden Oulun juhlavuosi 2013 -projekti
 35. 35. Liikuntakoordinaattori Kati Grekula, Oulun kaupunki kati.grekula@ouka.fi Yliopistonlehtori Susanna Takalo , LitT, KM, Oulun yliopisto susanna.takalo@oulu.fi KIITOS Tervetuloa Ouluun

×