Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Camilla lentonen - Ongelmanuori vai nuorella ongelma

66 views

Published on

Camilla lentonen - Ongelmanuori vai nuorella ongelma

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Camilla lentonen - Ongelmanuori vai nuorella ongelma

  1. 1. ONGELMANUORI VAI NUORELLA ONGELMA? Camilla Lentonen Myllyhoitoyhdistys 2019
  2. 2. Kuka määrittelee ongelman? ■ Nuoren identiteetti kasvaa ja kehittyy – murrosikä ei ole tuulesta temmattu termi! ■ Miten tukea nuoren kasvua ja antaa parhaat mahdolliset eväät elämään? ■ Lyömmekö nuoriin leimoja ja ennakko-oletuksia? ■ Jos sinut nähdään ongelmana, miten itse reagoisit?
  3. 3. Mitä on laadukas kohtaaminen? ■ Dialogi. ■ Kohdataan nuori ihmisenä- ongelma on ongelma, ei nuori itse! ■ Kanssakulkemista, arvostusta ja aitoa välittämistä. ■ Ei tarjota vain omaa näkemystä ”oikeasta tavasta elää”. ■ Arvostus nuoruutta kohtaan yhtenä tärkeänä kehitysvaiheena.
  4. 4. Puheeksiotto- kuuluuko sen edes olla helppoa? ■ Luota omaan tunteeseen, uskalla ottaa vaikeatkin asiat esille. ■ Muista myös, että saatat olla väärässä. ■ Hyödynnä työryhmääsi ympärillä. ■ Ole valmis viemään asiaa eteenpäin. Tarjoudu avuksi. ■ Ilmaise huolesi – Kuuntele – Älä syyllistä!
  5. 5. Ehkäisevä työ kuuluu kaikille! ■ Yhdelläkin turvallisella aikuisella voi olla merkittävä rooli nuoren kannalta. ■ “Islannin malli” hyvä esimerkki, että tuloksia voidaan saada, kun muutetaan omaa ajattelua ja rakenteita, ei ihmistä. ■ Koulutuksella on iso rooli ja merkitys osana ennaltaehkäisyä.
  6. 6. THÄNKS!

×