Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aivot liikkeelle - lisää liikettä

121 views

Published on

Aivot liikkeelle - lisää liikettä

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aivot liikkeelle - lisää liikettä

 1. 1. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO AIVOT LIIKKEELLE! LISÄÄ LIIKETTÄ- TEHOKKAAMPAA OPPIMISTA 26.1.2018 Hannu Moilanen Tietokirjailija, tutkija-opettaja, opettajan kouluttaja Jyväskylän yliopisto
 2. 2. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SORMILEIKKI? 28.1.2019
 3. 3. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 Hillman ym. 2009
 4. 4. 28.1.2019
 5. 5. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Näyttelijän oppimistekniikoita -voisiko näitä hyödyntää koulussa?  Liikkeen käyttö (keho, sijanti näyttämöllä)  Rytmi, musiikki  Ääneen lukeminen, eri äänen painot  TUNNE  Seela Sella: ”Käytän kehoa, liikettä ja elekieltä. Ne auttavat muistamaan.” 28.1.2019
 6. 6. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 7. 7. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 HIPPOCRATES 470-360 eKr ”Käveleminen on ihmisen parasta lääkettä”
 8. 8. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VOISIKO LIIKE OLLA LÄÄKE MYÖS OPPIMISEEN? VOISIKO LIIKE OLLA LÄÄKE MYÖS OPPIMISEEN? 28.1.2019
 9. 9. 28.1.2019
 10. 10. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MUUTOS AIVOISSA KÄYNNISSÄ?  Ihmiset avaavat kännykän keskimäärin näytön 28 päivässä, ”milleniaalit” 9 kertaa tunnissa. 40 prosenttia tästä availusta on ”pakonomaista”.  Keskimäärin lapset saavat ensimmäisen älypuhelimen 10-vuotiaana, joka aiheuttaa pitkäkestoisia muutoksia kehittyviin lapsen aivoihin.  Kännykkäaddikteilla aivokemia on muuttunut (mm. GABA-pitoisuudet korkealla) ja aivot ovat ”ylivirittyneessä” tilassa -> todennäkyisyys ahdistua ja masentua kasvaa. Radiological Society of North America. (2017, November 30). Smartphone addiction creates imbalance in brain, study suggests. ScienceDaily 28.1.2019
 11. 11. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 Kirjallisuutta: mm. Wilson ym. 2007. "Attention During Lectures: Beyond Ten Minutes". Teaching of Psychology
 12. 12. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
 13. 13. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 ”Mikään opetusmenetelmä ole toista parempi, vaan ne tukevat toisiaan” (Kupias 2001 ; Mykrä & Hätönen 2010)
 14. 14. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VAI ONKO NÄIN? 28.1.2019
 15. 15. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 10% 20% 80% Lecture Reading Audiovisual Demonstration Discussion group Practice by doing Teach others 5% 30% 50% 75% Average Retention Rate Lähde: National Training Laboratories, Bethel, Maine
 16. 16. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYU. Since 1863. 16 MITÄ OPPIMINEN ON?MITÄ OPPIMINEN ON? 28.1.2019
 17. 17. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYU. Since 1863. 17 28.1.2019 • Aivoissa on noin 100 miljardia hermosolua • Jokainen neuroni voi muodostaa noin 10000 kytkentää • Rajaton mahdollisuus erilaisten kytkentöjen muodostumiseen
 18. 18. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 Tiedon katsotaan siirtyvät ihmisen työmuistista säilömuistiin, vain ja ainoastaan silloin jos sitä on käsitelty riittävän syvällisesti, toistettu tarpeeksi (tiedon kertaus) usein tai mikäli siihen liittyy voimakkaita tunteita.
 19. 19. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MITEN LIIKE VAIKUTTAA OPPISEEN? 28.1.2019
 20. 20. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYU. Since 1863. 20 28.1.2019 Liikunta virittää aivot sellaisiksi, että on helpompi oppia
 21. 21. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 22. 22. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 23. 23. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYU. Since 1863. 23 28.1.2019 • Hippokampus kasvaa->Hippokampuksessa syntyy liikunnan aikana uusia hermosoluja • Vahvistaa etuotsalohkoa • Kasvattaa aivoturson ja harmaata alueen määrää - >muisti paranee • Nopeuttaa aivojen eri välisten alueiden viestintää, valkoisen alueen määrä kasvaa Burzynska, A. Ym. (2014) Chaddock, C ym. (2010) Chaddock-Heyman, L. Ym. (2014)
 24. 24. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYU. Since 1863. 24 28.1.2019 ”Neurons that fire together wire together” -> Fyysinen aktiivisuus on tehokas keino vahvistaa yhteyksiä aivojen eri alueiden välillä
 25. 25. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO NELJÄ SYYTÄ LIIKUNNALLISTAA OPETUSTA: 1. Säännöllinen liikunta muokkaa aivojen rakennetta- >oppimiskyky kasvaa 2. Ennen oppimistilannetta tehty liikunta virkistää ja parantaa keskittymiskykyä 3. Liike yhdistettynä oppimiseen tehostaa oppimista 4. OPISKELUMOTIVAATIO KASVAA->Oppilaat kokevat liikunnallistavat työtavat mielekkäiksi- >positiivisten emootioiden vaikutus oppimiseen
 26. 26. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 27. 27. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  Mennään pois luokasta->Paikkamuisti  Käytetään kehoa-> Kehollinen tunne ->”keho muisti”  Yhdessä tekeminen->Tunnemuisti Mieleenpainuvia hetkiä lukion fysiikan tunneilta 28.1.2019
 28. 28. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rutiinia rikkovat hetket vaikuttavat jäävät mieleen oppitunnilta 28.1.2019
 29. 29. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Fysiikkaa liikkuen yläkoulu: Tekoälyn avulla löydettiin kolme oppilasprofiilia: 1. Positiivisesti kehollisiin työtapoihin suhtautuvien tunne-kehollisten oppilaiden ryhmä (n=201), 2. Kiireellä kyselyyn vastaajien ryhmä positiivisesti työtapoihin suhtautujien ryhmä (n=99) 3. Negatiivisesti uusiin työtapoihin suhtautuneiden ryhmä (n = 22). 28.1.2019
 30. 30. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 80,9 % oppilaista koki, että työpajan oppilastyöt tuntuivat mielekkäämmiltä kuin perinteiset luokassa tehdyt fysiikan oppilastyöt eikä oppilaiden työpajan kokemisessa tapahtunut muutoksia vuosien välillä. Sukupuolella tai fysiikan kouluarvosanalla ollut vaikutusta suhtautumisessa työtapohin.
 31. 31. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 Detecting pupils’ opinions on learning physics bodily by unsupervised machine learning Hannu Moilanen, Sami Äyrämö, Marja Kankaanranta, University of Jyväskylä, Finland
 32. 32. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Fysiikan opiskelua oman kehon liikkeen avulla We found three distinct groups of students: 1. Motivated learners with a positive attitude towards the new assignment and iPads (n = 43 ) 2. Students who disliked the use of technology and preferred traditional calculating (n = 11) 3. Students with the most negative attitude towards assignments and technology and who left mostly empty answers (n = 8). 28.1.2019
 33. 33. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
 34. 34. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KOKEILLAAN KEHOLLA OPPIMISTA! AINEEN OLOMUODOT
 35. 35. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Miten luoda merkityksellinen oppimiskokemus? 1.TARKKAVAI- SUUS 2. MOTIVAATIO- RIKO RUTIINI! OPETUS- MENE- TELMÄ TYÖ- KALU OPPIMIS- YMPÄRIS- TÖ 3. ERI AISTIT KÄYTTÖÖN 4. TUNNE
 36. 36. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Mikä oli mieleenpainuvin hetki kurssilla? 28.1.2019 OPPIMISKOKEMUS: Kehollisuus, yhdessätekeminen, oppimisympäristö. TUNNE
 37. 37. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TÄSSÄ JA NYT AIVOKEMIKAALIT 28.1.2019
 38. 38. 28.1.2019
 39. 39. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 40. 40. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JYU. Since 1863. 40 28.1.2019 • Auttaa mm. muistamaan, oppimaan, motivoitumaan, suunnittelemaan, tekemään päätöksiä, prosessoimaan kieltä. Parantaa keskittymistä ja tarkkaavaisuutta. • Vaikuttanut olelleelisesti ihmisaivojen kehitykseen (Souza ym. 2017, Science) • Dopamiinin erittyminen vaikuttaa erityisesti tiedon siirtymisessä pitkäkestoiseen muistiin • Miten dopamiinia voisi vapauttaa? DOPAMIINI- OPPIMISBUUSTERI
 41. 41. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MITEN LISÄTÄ KESKITTYMISKYKYÄ? 28.1.2019
 42. 42. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 43. 43. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 44. 44. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO  Stressinsietokyky paranee (manteli tumake kaasuttaa, hippokampus jarruttaa, etuotsalohko, lapsenvahti-neuronit)  Nopeuttaa aivojen eri välisten alueiden viestintää  Vaikuttaa unen laatuun  Parantaa lyhyt- ja pitkäkestoista muistia  Hidastaa aivojen vanhenemista  Lisää luovuutta (GABA alas, luovuus ylös) Lisää hyviä syitä liikkua 28.1.2019
 45. 45. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 OPETUKSEN LIIKUNNALLISTAMISEN ERI TASOT
 46. 46. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taso 1 Pylly irti penkistä 20 min välein ->Tavoitteena vireystilan aktivointi ja istumisen katkaiseminen  Lyhyet välijumpat (Sprintgame, Gonoodle)  Lyhyt 1-2 minuutin kävely esim. koulun pihalla ja takaisin luokkaan  ”Aivot narikkaan” –harjoitukset lyhyet esim. rentoutus- ja hengitysharjoitukset  Opiskelu eri tasoissa. Seisoessaan lapset oppivat ja keskittyvät paremmin->otsalohkon aktivoituminen (Mehta 2015). 28.1.2019
 47. 47. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 48. 48. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 49. 49. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TASO 2 Opiskelu ja liike tapahtuvat samanaikaisesti 28.1.2019
 50. 50. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 VÄHÄN KEMI AA
 51. 51. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 52. 52. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Monivalintakysymyksiä A) Kyykky B) Kädet ylös C)Sivutaivutus D)Lantio pyörii
 53. 53. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO The Titanic was powered by A. Thousands of hamsters´running inside little wheels B. The third class passengers rowing C. 16 giant steam boilers D.The crew members threw stowaways off the stern all at once
 54. 54. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Mikä on paineen SI-yksikkö? A.GAGGAL B.SKEIDAL C.GÖNTSÄL D.PASCAL
 55. 55. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TASO 3 Keholla oppiminen 28.1.2019
 56. 56. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kehollisen oppimisen tutkittuja hyötyjä: 1. Abstraktit käsitteet voivat konkretisoitua kehollisen oppimisen avulla (esim. Hayes & Kraemer 2017). 2. Kognitiivisen kuorman vähentyminen->työmuistia vapautuu itse ongelman ratkaisuun (esim. Swaller 1988, Goldin-Meadow ym. 2001, 3. Kun sekä eri aistit ja keho osallistuvat oppimisprosessiin voi syntyä entistä pysyvämpiä muistijälkiä (Esim. Kontra ym. 2015, Abrahamson ym. 2012) 28.1.2019
 57. 57. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 TEKNOLOGIA JA OPETUKSEN LIIKUNNALLISTAMINEN
 58. 58. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 59. 59. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 T VT:n m ahd o l l i suu d et l i i k un n an l i sääm i sek si Mo bi i l i l ai tt ei d en k äytt ö m ahd o l l i st aa l i i k k uvan o ppi m i sen, j o ssa o ppi m at er i aal i t, t i eto j a t yö k al ut o vat ai n a o ppi l aan m uk an a Uu si l l a l angatto m i l l a m o bi i l ai tt ei l l a j a t i ed o n k er uuj är j est el m i l l ä o pet u st a ei en ää t ar vi t se si to a l uok k ahuo n eeseen
 60. 60. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 Oppi l ai d en f yysi n en ak t i i vi suu s l i säänt yy Mo bi i l i o ppi m i n en m ahd o l l i st aa o ppi m i spr o sessi n, j o ssa o ppi l as to i m i i i t se ak t i i vi sen t i ed o n han k k ij an a j a so velt aj an a. Mo bi i l i o ppi m i sen avu l l a vo i d aan vä̈ hent ää si i r to vai k ut uk sen o ngel m aa. Epäm uo d o l l i n en o ppi m i sym pär i st ö t ar j o aa o pt i m aal i si a haast ei t a, pal j o n vi r i k k ei t ä j a m ahd o l l i suu d en k ok ea auto n o m i an t unt ei t a, ed i st ää o ppi m i sen k an n alt a suot ui san m ot i vaat i o n synt yä (Deci & Ryan 1994 )
 61. 61. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
 62. 62. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
 63. 63. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TEKNOGIAVINKKEJÄ LIIKUNTA- BREIKKEIHIN 28.1.2019 • X-breikki • GoNoodle • Sprint game
 64. 64. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNNALLISTAVAN OPETUKSEN UUDET TRENDIT 28.1.2019 AR
 65. 65. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VR
 66. 66. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
 67. 67. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tehtävä 1. a) askelten määrä keskimäärin päivässä: b) liikutut kilometrit k eskimäärin päivässä: c) kokonaiskulutus testi jakson aikana (kcal, J): d) kuinka paljon voita pitäisi syödä, että saisi kyseisen ener gia määrän: e) entäpä sokeria: f) entäpä kuinka monta kananmunaa: g) keskimääräinen päivittäinen ener giankulutus: h) eri urheilulajien k eskimääräisiä tehoja ja kuinka kauan sitä pitäisi har rastaa päivässä, että kuluttaisi päivittäisen ener giankulutuk sen verran: Tehtävä 2. a) kuinka suuri lihak sen poikkipinta-alapitäisi olla leuanv edon tekemiseksi
 68. 68. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 69. 69. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JOITAKIN TULOKSIA: 100% opiskelijoista koki, että kun kurssin mittausdata on oman kehon tuottamaa, se tekee ilmiön opiskelun mielenkiintoisemmaksi (n=24) 87,5% opiskelijoista koki, että kun kurssin asioita opiskellaan oman kehon suureita mitaten, opiskeltavat asiat jäävät paremmin mieleen Firstbeatin hyvinvointimittaus oli mielestäni hyödyllinen 78,4% mielestä (n=148) Firstbeatin hyvinvointimittausten ja siitä saatujen tulosten avulla voin parantaa henkilökohtaista hyvinvointiani ->66,5% samaa mieltä (n=161)
 70. 70. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 71. 71. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteenveto  Lyhytkin liikunta (2 min) buustaa aivojen oppimisen kannalta tärkeiden välittäjäaineiden (dopamiini, serotoniini ja hermokasvutekijän vapautumista  Kehon käyttö oppimisessa vaikuttaa syntyvän muistijäljen pysyvyyteen  Liikunta ja ulkoilu vaikuttaa positiivisesti aivojen rakenteeseen, lisää luovuutta ja parantavat unta - >unen aikana aivot tekevät töitä ja siirtävät päivän aikana opittuja asioita pitkäkestoiseen muistiin 28.1.2019
 72. 72. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019
 73. 73. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LOPUKSI 28.1.2019
 74. 74. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOJYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 28.1.2019 Yhteystiedot hannu.moilanen@jyu.fi  www.jyu.fi

×