Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

25.1 14.00 Hanne Munter

55 views

Published on

Educa 2020, Tulevaisuuden luokkahuone

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

25.1 14.00 Hanne Munter

 1. 1. Lorem ipsum dolor sit amnet. Dolor sit a met dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amnet. Dolor sita met dolor sit amet Haasteena nuorten nuuskan käyttö – mitä voimme yhdessä tehdä? Hanne Munter Projektipäällikkö Nikotiinihanke EHYT ry 25.1 EDUCA Helsinki
 2. 2. NUORTEN TUPAKOINTI ON VÄHENTYNYT MUTTA NUUSKAN KÄYTTÖ KASVANUT THL Kouluterveyskysely 2019 Tupakoi päivittäin, % Sukupuoli: yhteensä Nuuskaa päivittäin, % Sukupuoli: yhteensä
 3. 3. • Vuonna 2019 ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista pojista käytti nuuskaa päivittäin 20,3 % • Lukion 1. ja 2. vuoden oppilaista 7,2 % (pojat) • Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista 7,6 % (pojat) • Nuuskan käytössä on myös suuria paikkakuntakohtaisia eroja; Esim. Torniossa peruskoululaisista pojista päivittäin nuuskaa käytti 18 %, Jyväskylässä 7,6 % (vähentynyt vuodesta 2017 (9,6%) Helsingissä 5,5% (ennen 6%) THL Kouluterveyskysely 2019
 4. 4. Tyttöjen nuuskan käyttö on nousussa THL. Kouluterveyskysely 2019 1,4% 2,4% 6,5%
 5. 5. NUUSKA NUORTEN ELÄMÄSSÄ • Nuuskaan suhtaudutaan melko myönteisesti • 43 % 15 – 20 –vuotiaista pitää nuuskaa trendikkäänä (vrt. 2016) • Nuuskaan ei nähdä liittyvän merkittäviä haittoja • Nuuskan käyttö on usein huomaamatonta aikuisille, mutta näkyvää kavereille • Nuuskan käyttö on sosiaalista • 86 % nuorista on saanut tai ostanut nuuskaa kavereiltaan, 9 % sosiaalisen median kautta, 3 % kioskista/kaupasta, 6 % katukaupasta Nuuskaa hankitaan myös naapurimaihin suuntautuvilta matkoilta (3 %) ja laivoilta (1 %)
 6. 6. MISTÄ TÄMÄN PÄIVÄN NUUSKASSA ON KYSE? • Nuuskan käyttötavat ovat muuttuneet ja markkinoille tulee jatkuvasti uusia tuotteita. • Irtonuuskan tilalle ovat tulleet siistit ja huomaamattomat pussinuuskat. • Nuuskan nikotiinipitoisuus nousee. Markkinoilla nuuskaa, jonka nikotiinipitoisuus on jopa 45 mg/g. • Uutena myös tupakaton nuuska, eli nikotiiniannospussi.
 7. 7. • Nuuskateollisuus kohdentaa markkinointiaan nuoriin ➢kauniit rasiat, makunuuskat ja irtoavat etikettitarrat • Nuuskalle luodaan ”terveellistä” imagoa lisäämällä tuotteisiin esim. Xylitolia, kuusenkerkkää, mustikkaa • Norjassa yhdenmukaiset nuuskapakkaukset heinäkuusta 2018 alkaen -> joidenkin ennen suosittujen merkkien vetovoimaisuus hieman vähentynyt. NUUSKATEOLLISUUDEN TAKTIIKAT
 8. 8. • Oden´s eli ”denssi” on tunnettu brändi nuorten keskuudessa. • Erittäin vahva nuuska (22mg/g), jonka pH arvo on korkea. • Hyvin halpaa • Näkyy jonkin verran myös suomalaisessa populaarikulttuurissa. • Melko tuntematon merkki Ruotsissa
 9. 9. mg/g
 10. 10. • Nuuskan käyttö näkyy usein koulujen ja oppilaitosten arjessa • Säännöt eivät aina ole yhtä selkeitä kuin tupakkaan liittyvät • Tupakkatuotteiden (ml. nuuska ja sähkösavuke) käyttö oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa on laissa kielletty • Tupakkatuotteiden hallussapito alle 18 –vuotiailta on kielletty • Tupakkatuotteiden käyttöön puuttumista helpottaa, jos koululla on johdon asettamat selkeät linjaukset ja toimintatavat, joita kaikkien on helppo noudattaa. NUUSKA KOULUISSA
 11. 11. EHYT ry, Opetushallitus, Syöpäjärjestöt, THL ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet oppaan tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen. Löytyy myös sähköisenä: http://smokefree.fi/tupakkalaki/ Paperiversio: EHYTin julkaisukaupasta TUKEA TOIMINTAOHJEIDEN LAADINTAAN
 12. 12. • Koulujen käyttöön on saatavilla nikotiinituotteiden käyttökieltomerkki. (kyltit ja tarrat) Myös ruotsiksi. • Taustalla oppaan kirjaus: Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön kiellosta tulee olla selkeät opasteet ja kiellosta on tiedotettava sekä henkilökunnalle, että oppilaille ja opiskelijoille. • Saatavilla ilmaiseksi EHYTin julkaisukaupasta.
 13. 13. LOPUKSI • Kieltojen ja sääntöjen ensisijainen tarkoitus on tukea nuoren terveyttä ja hyvinvointia, ei rangaista. • Koulun nikotiinituotteiden käyttöön puuttumisen toimintaohjeissa tulisi myös mainita miten tukea oppilasta saamaan apua nikotiinituotteiden käytön lopettamiseksi. • Yhteistyö kouluterveydenhuollon ja/tai oppilashuoltoryhmän kanssa. • Nikotiinihanke tarjoaa maksutonta henkilöstökoulutusta. Ota yhteyttä: hanne.munter@ehyt.fi
 14. 14. KIITOS LISÄTIETOJA: hanne.munter@ehyt.fi 050 518 0466 Nuuskakoukku.fi #nuuskakoukku
 15. 15. Video

×