Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

24.1.2020 18.00 Elämisentaitoja Lions Quest

40 views

Published on

Educa 2020, Tulevaisuuden luokkahuone

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

24.1.2020 18.00 Elämisentaitoja Lions Quest

  1. 1. Elämisentaitoja Lions Quest - YLI 20 000 KASVATTAJAA - SUOMESSA VUODESTA 1991 - KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN - TAITOJEN OPPIMISOHJELMA 1
  2. 2. TAVOITTEET • MYÖNTEINEN OPPIMISILMAPIIRI • KESKEISET ELÄMÄNTAIDOT • TURVALLINEN JA TERVE ELÄMÄNTAPA • HYVÄNTEKEMINEN JA OSALLISUUS • SITOUTUMINEN YHTEISÖÖN • ERILAISUUS JA MONINAISUUS 2
  3. 3. SINNIKKYYS KÄSITYS OMISTA VAHVUUKSISTA KÄSITYS OMASTA MERKITYKSESTÄ KÄSITYS OMISTA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSISTA TUNNETAIDOT VUOROVAIKUTUSTAIDOT MORAALISET TAIDOT MUUTOKSISSA TARVITTAVAT TAIDOT HAWKINS & CATALANO 2004, BENSON 2004, BERNARD 2004, H. STEPHEN GLENN 3
  4. 4. RYHMÄPROSESSI ORIENTAATIOVAIHE VAKIINNUTTAMISEN VAIHE RISTIRIITOJEN KÄSITTELYN VAIHE PROSESSOIMISEN VAIHE ARVIOINTI JA PÄÄTÖS 4
  5. 5. Quest-materiaalit Vatupassi: 5-9 –vuotiaille Kompassi: 10-12 –vuotiaille Passi 1: 13-16 –vuotiaille Passi 2: 16-25 –vuotiaille Liikuntaseuravalmentajien materiaali Kodin ja koulun yhteistyömateriaali
  6. 6. KAIKISSA MATERIAALEISSA 1. jakso: Ilmapiiri, ryhmän turvallisuus 2. jakso: Itseluottamus ja päätöksenteko 3. jakso: Vuorovaikutus 4. jakso: Tunteet 5. jakso: Terveys ja hyvinvointi
  7. 7. OHJELMAN TYÖTAPOJA  VUOROVAIKUTUKSELLI NEN OPPIMINEN  KOKEMUKSELLINEN OPPIMINEN  IDEAVIRTA  PERUSSÄÄNNÖT OPPILAIDEN TUOTTAMINA  RYHMÄPROSESSIN NOUDATTAMINEN  MIELIPIDEKESKUSTELUJA  VIRITTÄYTYMINEN TUOKION ALUSSA  OPETTAJAN MALLI SUHTAUTUMISESSA ERILAISUUTEEN  OPETTAJAN JA VERTAISEN MALLI TAITOJEN OPPIMISESSA 7
  8. 8. Tervetuloa Lions Quest – koulutukseen! KIITOS! 8

×