Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tedarik zinciri yönetimi sunum

0 views

Published on

This presentation was prepared as an assignment regarding supply chain management, in order to give information about the history and conventional methods.

Published in: Data & Analytics
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tedarik zinciri yönetimi sunum

 1. 1. TedarikZinciriYönetimi Merve Ülkü – Nil Ünal – Oğuzhan Atalan – Yaser Özsalar – Tolga Varol
 2. 2. TEDARİKZİNCİRİNEDİR? • Hammadde temini yapan, • Onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, • Nihai ürünleri müşterilere dağıtan, • Üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır.
 3. 3. Tedarikçileri, lojistik hizmet sağlayıcılarını, üreticileri, dağıtıcıları ve perakendecileri içine alan; bunlar arasında malzeme, ürün ve bilgi akışı olan bir elemanlar kümesi. TEDARİKZİNCİRİNEDİR?
 4. 4. TavşanveKaplumbağa Antik Yunan’ın tavşan ve kaplumbağa hikayesinde “yavaş ve sürekli” olarak yarışa devam eden kaplumbağa yarışı kazanır. Ezop’un zamanında böyledir belki; ama artık Antik Yunanistan’da yaşamıyoruz. Dolayısıyla da artık yavaş ve sürekli olarak giden değil; günümüzün rekabetçi iş dünyasında ürünleri müşteriye en çabuk ulaştıran yarışı kazanıyor.
 5. 5. TEDARİKZİNCİRİNİNTARİHİ 1960: Kanal- içi Entegrasyon – Bowersox, (Bill of Material - BOM) 1970: Fiziksel Dağıtım Yönetimi, Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) 1980: Üretim Kaynakları Planlaması (Manufacturi ng Resource Planning - MRP II Lojistiğin Entegrasyon u – Ross 1985: Hızlı Cevap (Quick Response – QR) Sistemi, Dağıtım Kaynakları Planlaması (Distribution Resource Planning – DRP 1990: Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY) - ERP Sistemleri 2000: Süper Tedarik Zinciri Yönetimi
 6. 6. GÜNÜMÜZDETEDARİKZİNCİRİ OPERAS YONEL ANALİZ LER VE TASARI M ARAÇL ARI DAĞITI M STRATE JİLERİ OPERAS YONEL GELİŞTİ RMELE R BİLGİSA YAR SİSTEM LERİ DEPO TASARI MI PROJE YÖNETİ Mİ OPERAS YONEL YÖNETİ M BİLGİSA YAR SİMULA SYONL ARI TEKNİK SEMİNE RLER
 7. 7. Talep Tahminleme Satınalma İhtiyaç Planlaması Üretim Planlama İmalat Envanteri Depolama Malzeme Elleçleme Ambalajlama Envanter Dağıtım Planlama Sipariş Süreçleri Taşıma Müşteri Hizmetleri Stratejik Planlama MALZEME YÖNETİMİ FİZİKSEL DAĞITIM LOJİSTİK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Bilişim Teknolojileri Pazarlama 1980’ler 1990’lar 2000’ler
 8. 8. TEDARİKZİNCİRİSÜREÇLERİ Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management) Müşteri Hizmet Yönetimi (Customer Service Management) Talep Yönetimi (Demand Management) Sipariş İşleme (Order Fulfilment) İmalat Akış Yönetimi (Manufacturing Flow Management) Satın alma (Procurement) Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme (Product Development and Commercialization)
 9. 9. Tek Aşamalı Tedarik Zinciri • Tek aşamalı tedarik zinciri, hammaddelerin elde edilmesi, üretim ve dağıtım süreçlerindeki malzeme akış fonksiyonlarını birleştirir. Bu çeşit tedarik zinciri birçok bilgi işleme ve karar verme fonksiyonlarını da içerir. • Tek aşamalı tedarik zincirleri fonların yönetimini de kapsamaktadır, çünkü borçlar ve alacakların kontrolü de önemlidir. TEDARİKZİNCİRİNİNÇEŞİTLERİ
 10. 10. TEDARİKZİNCİRİNİNÇEŞİTLERİ
 11. 11. Çok Aşamalı Tedarik Zinciri Çok aşamalı tedarik zincirlerinde birden fazla işletme süreç içinde yer alır. Özellikle süreçlerinde dış kaynaklardan faydalanan işletmelerde çok aşamalı tedarik zincirleri mevcuttur. TEDARİKZİNCİRİNİNÇEŞİTLERİ
 12. 12. TEDARİKZİNCİRİNİNÇEŞİTLERİ
 13. 13. TEDARİKZİNCİRİNİNÇEŞİTLERİ Tedarik zinciri (geleneksel) – çift yönlü akısın içinde malın temini, planların tutması ve görünür risklerin önlenmesi – TZY bileşenleri içinde tahmin işlevi zayıf ya da ikinci planda – geri beslenen bilgi ve lojistik faaliyetler satış geliştirme için nadiren kullanılıyor Tedarik zinciri (modern – talep zinciri) – çift yönlü akısın içinde siparişin karşılanması, satış kaybının önlenmesi ve müşteri tatmini – TZY bileşenleri içinde tahmin/satış destek işlevi ağırlıklı – Sistemin varoluş amacı her türlü geri beslemeyi sistemin bütünü yararına kullanmak İtme (push) sistemleri – Arz odaklı, müşteri ihtiyaçlarına ilgisiz – Ölçek ekonomisi ve üretim maliyetleri ön planda – Stok mecburiyeti ve riski söz konusu – Kapalı ekonomilerde ve monopollerde çok etkin Çekme (pull) sistemleri – Talep odaklı – Stoksuz kalma riski söz konusu – Esneklik, çabuk cevap verme esas – Açık ve dinamik pazarlarda (mamullerde) çok etkili
 14. 14. ÜRETİM DAĞITIM SATIŞ TÜKETİCİTOPLAMA GERİ DÖNÜŞÜM TEDARİK CLOSED LOOP – KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ TEDARİK ZİNCİRİNİN ÇEŞİTLERİ
 15. 15. TEDARİKZİNCİRİNİNÇEŞİTLERİ REVERSE – TERSİNE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
 16. 16. TEDARİKZİNCİRİYÖNETİMİNİN AMAÇLARI Üretimi düzenli şekilde gerçekleştirecek kesintisiz malzeme, servis ve bilgi akışını gerçekleştirmek, Stok maliyetlerini ve kayıpları en düşük seviyede tutmak, Ürünün kalitesini korumak, Güvenilir tedarikçiler bulmak ve korumak, Elde edilen hammadde, yardımcı madde, parça ve servisi standart hale getirmek, Gerekli olan hammadde, yardımcı madde, parçaları ve hizmetleri en düşük maliyetle sağlamak, İşletmenin pazarlık ve rekabet gücünü yükseltmek, İşletme içindeki diğer gruplarla iyi ilişkiler kurmak, En düşük yönetim gideri ile çalışmak
 17. 17. Temel amaç “değer katmak” Müşteri tatminini artırmak. Çevrim zamanını azaltmak. Stok maliyetlerini azaltmak. Ürün hatalarını azaltmak. Faaliyet maliyetini azaltmak. NEDENTEDARİKZİNCİRİ?
 18. 18. NEDENTEDARİKZİNCİRİ? Girdilerin teminini garantile yerek, üretimin devamlılı ğını sağlar Tedarik süresini azaltarak, pazardaki değişiklikl ere kısa sürede cevap verilmesi ni sağlar Tüketici taleplerin i en iyi şekilde karşılayar ak kaliteyi arttırır Teknoloji kullanarak yeniliğe teşvik eder Toplam maliyetle ri azaltır İşletmenin tüm bilgi, materyal ve para akışını yönetebilir duruma gelmesini sağlar.
 19. 19. Ayrı organizasyonları birleşik olarak hareket eden bir sisteme dönüştürür Daha fazla müşteri bağımlılığı Daha yüksek kar Daha kısa tedarik zamanı Daha çevik bir yapılanma Daha yüksek verimlilik Daha düşük stok NEDENTEDARİKZİNCİRİ?
 20. 20. TedarikZinciriYönetimi & YAZILIM
 21. 21. 2.Metotlar/Prensipler 1.Segmentlere ayırmak. 2.TZY iletişim ağını uyarlamak. 3.Pazar talebini anlamak ve ona göre plan yapmak. 4.Ürünleri müşteri talebine göre ayırmak. 5.Tedarik edilen kaynakları stratejik bir şekilde yönetmek. 6.Teknolojilere uyum sağlamak. 7.Performans önlemleri almak. “Anderson Consulting”
 22. 22. 2.Metotlar/Prensipler 1.Segmentlere ayırmak. 2.TZY iletişim ağını uyarlamak. 3.Pazar talebini anlamak ve ona göre plan yapmak. 4.Ürünleri müşteri talebine göre ayırmak. 5.Tedarik edilen kaynakları stratejik bir şekilde yönetmek. 6.Teknolojilere uyum sağlamak. 7.Performans önlemleri almak. “Anderson Consulting”
 23. 23. KullanımAlanları Paşabahçe (2013) & CarrefourSA (2014) “Lojistik Şebeke Optimizasyonu” YapıKredi (2011) “Süreç İyileştirme” Vestel (2010) “Nakliye Planlama & Optimizasyon”
 24. 24. GümünüzdeTZY • Paketleme için Mühendislik Değişiklik Kontrolü • Özel Tasarım Paketleme • Ulusal TZY Standartları Hazırlamak • TZY Yazılım Uygulanması
 25. 25. TZYYazılımı nedirveneamaclakullanılır? • Deneyimli TZY Yöneticileri önemli ancak; Bilişim ve İletişim Teknikleri Kullanımı Rekabet Yazılım? Intraorganizational (örgüt içi) Süreç  Yazılım desteği “Minimum iş gücü maksimum verimlilik”
 26. 26. Unilever (2002) “Entegre & Optimize Tedarik Zinciri” Demand Planning  Doğru – Hassas Talep Tahmini  Gerçek Zamanlı Stok & Satış Supply Network Planning CTM (Capeable – to – Match)
 27. 27. TZYYazılımÖrnekleri • Dünya genelinde Tedarik zinciri yönetimi ve bakımı $7.74 milyarlık bir pazara sahiptir 2011 yılında
 28. 28. DünyadaTedarikZinciriYönetimindekullanılan Programlar
 29. 29. TZYKullanımalanlarınedir? • Envanter ve Stok yonetımi ( WALL MART ) • Depo yonetımı (AMOZON) • Ulasım yonetımı ( AMOZON)
 30. 30. Tzyyazılımörnekleri
 31. 31. Tzyyazılımlarının faydaları • Zaman kazancı • Optimızasyon • Mın cost • Verimlilik • Max. katma deger kazançı • Tedarikçilerle iletişim
 32. 32. TZY‘ninFaydalarınaÖrnek
 33. 33. Türkiye’deTZYveYazılımları • Bunu da Bilelim : Yeni Trend Yeşil TZY; Son yılların popüler teması olan “çevreye duyarlılık anlayışı”, birçok organizasyonun günlük ve stratejik aktivitelerini gerçekleştirirken dikkat ettikleri bir konu haline gelmiştir. İşletmeler, tedarik zinciri faaliyetlerini, çevreye daha az zarar verecek şekilde yapılandırmaya özen gösterirken, sosyal, ekonomik ve operasyonel düzeylerde kazanımlar elde etmektedirler.
 34. 34. Türkiye’deTZYprogramlarıkulanımı? 41% 11%9% 14% 6% 19% IDC Turkey Enterprise Application Software Market 2012 SAP Oracle Microsoft Logo Netsis Others
 35. 35. Türkiye’deTZYYazılımıKullanımOranları 8.5 11.6 16.4 22.6 2007 2008 2009 2012 0 5 10 15 20 25 Bilgisayar kullanılan girişimlerin, Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) yazılımı kullanım oranları. http://www.tuik.gov.tr/ Toptan Oteller Ulaştırma İnşaat İmalat Sanayi
 36. 36. Türkiye’deÇalışanSayısınaGöre TZYYazılımı KullanımOranları 5.1 5.8 12.1 16.2 9.6 10.4 18.1 23.2 17.7 21.25 20.9 27.5 0 5 10 15 20 25 30 2007 2008 2009 2012 10 -- 49 50 -- 249 250 +
 37. 37. SAPTürkiye
 38. 38. TZYriskanalizi Tedarik zincirinin herhangi bir halkasında meydana gelen bir aksaklık tüm zinciri etkilediğinden, rekabet avantajı ve sürdürülebilir bir başarı sağlayabilmek için tedarik zincirinde risk yönetimi önemlidir. Tedarik zincirinde riskler, dört ana başlıkta incelenebilir; • Tedarikçi kaynaklı riskler • Üretici firmaya bağlı riskler • Müşteriden kaynaklanan riskler • Çevresel faktörler
 39. 39. TZY‘DEKARARALMAveANALİZ Tedarik zinciri yönetiminde temel dört karar alanı bulunur: 1. Yerleşim 2. Üretim 3. Envanter 4. Nakliye (dağıtım) Her bir karar alanı hem stratejik hem taktiksel hem de operasyonel öğeler içerir.
 40. 40. 1.Stratejik Kararlar ( Uzun Dönem Kararları) • 6 aylık, yıllık veya daha uzun dönemli kararlardır. • Tüm Tedarik Zinciri Yönetimini etkiler. • Yeni ürün aileleri ve stratejileri ne olacak, hangi bölgelerde tesis açılacak, hangi dağıtım kanalları kullanılacak sorularına cevap arar. Ayrıca dağıtım ağının tasarımı ve en iyilenmesi ile ilgilenir. 2. Taktiksel Kararlar ( Orta Dönem Kararları) • Haftalık veya aylık kararlardır. • Bölgesel bazda uygulanır. • Hangi ürün hangi fabrikalarda üretilecek, hangi tedarikçi seçilecek, taşıma seçenekleri, maliyet ve kapasiteleri neler olacak sorularına yanıt arar. • Ayrıca Talep tahminleme, Üretim planlama (optimum üretim miktarı), stok kontrolü (optimum stok seviyesi), malzeme ihtiyaç planlama (minimum stok seviyesi) taktiksel kararlar bünyesindedir. 3. Operasyonel Kararlar ( Günlük Kararlar) • Saatlik veya birkaç günlük kararlardır. • Tesis bazında uygulanan kararlardır. • Hangi parçalar hangi tezgahlarda ne zaman işlenecek, iş akış şemaları nasıl olacak, işlem hazırlık süreleri ve teslim zamanları nedir, Kaç vardiya çalışacak gibi sorulara cevap aranır. • Detaylı operasyon planlama ve darboğaz eniyilenmesi bu operasyonel kararlar içerisine girmektedir.
 41. 41. OPTİMİZASYON En doğru karar optimizasyondan geçer… • Maliyetlerde optimizasyon • Teslimat hızında optimizasyon • Stok seviyesinde optimizasyon • Üretim adetlerinde optimizasyon vs… Optimizasyonun sağlanması için; Tedarik zinciri mevcut durumu İş stratejileri ve tedarik zinciri stratejileri arasındaki uyumun analizi – Piyasa analizi – Tedarik zinciri SWOT analizi Tedarik zinciri performans sorunları belirlenir • Tedarik zinciri maliyet analizi • Stok yönetimi performans analizi • Esneklik analizi • Zamanında teslimat oranları • Hız • Tedarik zinciri geliştirme önerileri raporu • Tasarruf ve iyileştirme analizi • Değer analizi ve israf noktalarının belirlenmesi • Akış şemalarının çizilmesi ve analizi
 42. 42. İyileştirmeÖrnekleri FİRMA YAPILAN İYİLEŞTİRME SONUÇ Rockwell Kamyonlarda binek araç kapı kilidinin kullanılması $280,000 Yıllık ek kazanç Rockwell Dizaynı basitleştirme/ Simplify design/manuel pencere sistemindeki malzemelerin değiştirilmesi $300,000 Yıllık ek kazanç İŞBİR YATAK Ergoplas yatağın kapitone deseninin değiştirilmesi sonucu günlük 50 adet olan üretimin 60 adete çıkmıştır. $600,000 Yıllık ek kazanç İŞBİR YATAK Sunny adlı baza üretimi Ankara fabrikadan Çankırı'da ki tedarikçiye yönlendirilmiş ve üretim maliyeti avantajı ile satış fiyatı 1.250 TL'den 950 TL'ye çekilmiştir. Rekabet avantajı ve yüksek kar
 43. 43. Optimizasyon ve Kazanç İyileştirme Sağlanan Alanlar Net Katkı % Teslim Performansının İyileştirilmesi %15-28 Envanterin Azaltılması %25-60 Sipariş Karşılama Oranının İyileştirilmesi %20-30 Talep Tahmin Başarısı %25-80 Tedarik Zincirinin Kısaltılması %30-50 Lojistik Masrafların Azaltılması %25-50 Verimlilik ve Kapasite Artışı %10-20 Kaynak:www.igeme.org.tr
 44. 44. TZY’NİNGELECEĞİ • Günümüzde TZY ile ilgili karar almak için bilişim sistemlerine gerek var mıdır? Gerek yoksa neden, eğer gerek varsa sağlamış olduğu katkılar nelerdir? • Gelecekte, Bilişim Sistemlerini TZY içerisinde nerede görüyorsunuz? Sizce asıl karar alma organı olan insanın yerini Bilişim Sistemleri alacak mıdır? TARTIŞALIM….
 45. 45. Teşekkürler

×