Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA *FOTOSENTEZ VE SOLUNUM *SİNDİRİM *DOĞAL DENGE VE KARBONDİOKSİT Şükriye Sultagan Emine Ersoy S...
Fotosentez <ul><li>Fotosentez ya da ışıl bireşim , klorofil (kromozomlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanı...
<ul><li>Yeryüzündeki her canlı, metabolizma etkinlikleri için gerekli olan enerjiyi temelde üç yoldan sağlar. Fotosent...
<ul><li>Havadaki karbondioksit , güneş enerjisi kullanılarak, nişasta ve diğer yüksek enerjili karbonhidratlara dön...
Sindirim <ul><li>Sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindir...
Proteinlerin Sindirimi <ul><li>Proteinler , amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanmasından oluşan büyük org...
Karbonhidratların Sindirimi <ul><li>Karbonhidrat bulunan besinlerin sindirimi ağızda başlar. Ağızdaki tükürük bezlerinin s...
Yağların Sindirimi <ul><li>Ağız ve midede yağ Sindirimi olmaz yağ sindirimi onikiparmak bağırsağında başlar ince bağırsakl...
 
Doğal Denge <ul><li>Bitkilerdeki fotosentez ve tüm canlılardaki solunum olayı ekolojik denge için önemlidir .Dünyanın oluş...
Doğadaki Karbondioksit Dengesi <ul><li>Doğal mekanizmalarla tüketilen karbondioksit-in, çeşitli mekanizmalarla yeniden doğ...
Doğadaki Oksijen Döngüsü <ul><li>Bu çevrimin karbon çevrimi ile sıkı ilişkisi vardır. Atmosferdeki mevcut oksijen, ekosist...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biyolojik sistemlerde kimya

30,932 views

Published on

tttttttttttttttt

Published in: Self Improvement
 • Login to see the comments

Biyolojik sistemlerde kimya

 1. 1. BİYOLOJİK SİSTEMLERDE KİMYA *FOTOSENTEZ VE SOLUNUM *SİNDİRİM *DOĞAL DENGE VE KARBONDİOKSİT Şükriye Sultagan Emine Ersoy Seray Çakmak Helin Oğrak Esma Çelik Merve Baz
 2. 2. Fotosentez <ul><li>Fotosentez ya da ışıl bireşim , klorofil (kromozomlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Bu yolla besin üreten canlıların tümüne foto sentetik organizmalar denir ve bunların büyük bir çoğunluğunu bitkiler oluştururlar. Foto sentetik organizmalar, ışık enerjisinden yararlanarak enerjiyi depolarlar ve organik bileşikler üretebilirler. Bitkiler de diğer canlılar gibi yaşamsal etkinlikleri için gerekli enerjiyi organik maddelerin kimyasal enerjisinden sağlarlar. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Yeryüzündeki her canlı, metabolizma etkinlikleri için gerekli olan enerjiyi temelde üç yoldan sağlar. Fotosentez bir özümleme faaliyetidir ve bu yüzden özümleme ya da asimilasyon gibi genel isimlerle de anılır. </li></ul><ul><li>Yapraklar, bitkilerin besin üretim merkezidir. Bitki yapraklarını oluşturan hücrelerin içinde kloroplast denilen, çok küçük yapılar vardır. Bu yapıların içindeki yeşil renkli boyar madde ( pigment ) olan klorofil maddesinin görevi ışık yakalamaktır. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Havadaki karbondioksit , güneş enerjisi kullanılarak, nişasta ve diğer yüksek enerjili karbonhidratlara dönüştürülür. Karbon kullanıldıktan sonra ortaya çıkan oksijen ise havaya bırakılır. Bitki daha sonra besine ihtiyaç duyduğunda bu karbonhidratlarda depo enerjiyi kullanır. Bu bitkilerle beslenen canlılar da bitkide bulunan karbonhidratlardan enerji ihtiyaçlarını karşılarlar. </li></ul>
 5. 5. Sindirim <ul><li>Sindirim sistemi mekanik (fiziksel) ve kimyasal sindirim olarak ikiye ayrılır. Mekanik (fiziksel) sindirim molekülleri küçük moleküllere ayırmaktır. Kimyasal sindirim ise besinleri en küçük yapı taşına kadar ayırmaktır. Sindirim sistemi, sindirim borusu ( sindirim kanalı ) ile sindirim bezlerini içeren, çok hücreli hayvanlarda yiyeceğin vücuda alınımı, sindirilmesi, gerekli besin ve enerjinin elde edilmesi ve atık maddelerin vücuttan atılması ile ilgilenen organ sistemidir . </li></ul>
 6. 6. Proteinlerin Sindirimi <ul><li>Proteinler , amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanmasından oluşan büyük organik bileşiklerdir . Açlık anında en son tüketilir. Kimyasal sindirimi midede başlar. </li></ul>
 7. 7. Karbonhidratların Sindirimi <ul><li>Karbonhidrat bulunan besinlerin sindirimi ağızda başlar. Ağızdaki tükürük bezlerinin salgıladığı () enzimi sayesinde başlar. Aynı zamanda ağızda dişlerimiz sayesinde de başlamış olur. Vücudumuzda karbonhidratların ince bağırsakta pankreas tarafından salgılanan sayesinde biter. Sindirim ağızda başlayarak kalın bağırsakta son bulur. </li></ul>
 8. 8. Yağların Sindirimi <ul><li>Ağız ve midede yağ Sindirimi olmaz yağ sindirimi onikiparmak bağırsağında başlar ince bağırsaklarda devam eder. Karaciğerin salgısı olan safra tuzları (öd tuzları) yağları, küçük yağ damlacıkları haline getirir. Bu durum yağların sindirimini kolaylaştırır. Yağlar, pankreastan salgılanan lipaz enzimi ile; Lipaz Yağ + 3 Su -------> Gliserol + 3 Yağ asiti biçiminde sindirime uğrar. </li></ul>
 9. 10. Doğal Denge <ul><li>Bitkilerdeki fotosentez ve tüm canlılardaki solunum olayı ekolojik denge için önemlidir .Dünyanın oluşumundan günümüze kadar gecen süre içerisinde kendiliğinden oluşan olaylar sonucu oluşan dengeye doğal denge denir </li></ul>
 10. 11. Doğadaki Karbondioksit Dengesi <ul><li>Doğal mekanizmalarla tüketilen karbondioksit-in, çeşitli mekanizmalarla yeniden doğaya dönmesine “”KARBON DÖNGÜSÜ”” denir. Bitkilerin fotosentez yoluyla bileşik sentez etmekte kullandıkları karbonun tek kaynağı (CO2) dir. Fotosentez olayı çok karmaşıktır ve ancak 30–40 yıldır bilinmektedir </li></ul>
 11. 12. Doğadaki Oksijen Döngüsü <ul><li>Bu çevrimin karbon çevrimi ile sıkı ilişkisi vardır. Atmosferdeki mevcut oksijen, ekosistemlerin tüm bölümlerini aktif olarak etkiler. Bugün primer üretici olarak adlandırdığımız bitkiler tarafından üretilir. Oksijen kantitatif olarak canlı maddenin başlıca bileşimini oluştururlar. Dokudaki su göz önüne alınırsa insan vücudu %62,8 oksijen ve %19,4 karbon içerir. Biyosfer ölçeğinde bunu düşünürsek, hidrojen ve karbonun önünde oksijen birinci sırayı alır. </li></ul>

×