Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫מרכז‬
‫מפגשים‬
‫טיפולי‬ ‫מרחב‬
‫מפגשים‬
‫טיפולים‬
‫ובמשפחה‬ ‫בזוג‬ ,‫בפרט‬
‫בטיפול‬ ‫התמחות‬ ,‫הורי‬ ‫תיאום‬
‫גירושין‬ ‫ב...
?‫הורי‬ ‫תיאום‬ ‫מהו‬
‫לעולם‬ ‫אך‬ ‫מזה‬ ‫זה‬ ‫מתגרשים‬ ‫הורים‬ - ‫נפרדים‬ ‫בבתים‬ ‫ומיטיבה‬ ‫משותפת‬ ‫הורות‬
.‫מילדיהם‬ ‫...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

תיאום הורי - הנתיב הבטוח להתנהלות הורית מיטיבה

תיאום הורי - הנתיב הבטוח להתנהלות הורית מיטיבה

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

תיאום הורי - הנתיב הבטוח להתנהלות הורית מיטיבה

  1. 1. ‫מרכז‬ ‫מפגשים‬ ‫טיפולי‬ ‫מרחב‬ ‫מפגשים‬ ‫טיפולים‬ ‫ובמשפחה‬ ‫בזוג‬ ,‫בפרט‬ ‫בטיפול‬ ‫התמחות‬ ,‫הורי‬ ‫תיאום‬ ‫גירושין‬ ‫בקונפליקט‬ ‫במשפחות‬ ‫הורי‬ ‫וניכור‬ ‫קשר‬ ‫סרבנות‬ ,‫גבוה‬ ‫הבטוח‬ ‫הנתיב‬ - ‫הורי‬ ‫תיאום‬ ‫מיטיבה‬ ‫הורית‬ ‫להתנהלות‬ 054-4512286 )MSW( ‫אראל‬ ‫דליה‬ 054-4360380 )‫מחקרי‬ MA( ‫בר-אל‬ ‫יפעת‬ 054-4494545 )‫מחקרי‬ MA( ‫אוזן‬ ‫חגית‬ www.merkaz-mifgashim.co.il
  2. 2. ?‫הורי‬ ‫תיאום‬ ‫מהו‬ ‫לעולם‬ ‫אך‬ ‫מזה‬ ‫זה‬ ‫מתגרשים‬ ‫הורים‬ - ‫נפרדים‬ ‫בבתים‬ ‫ומיטיבה‬ ‫משותפת‬ ‫הורות‬ .‫מילדיהם‬ ‫לא‬ ‫הילדים‬ ‫בטובת‬ ‫הממוקד‬ ‫ומובנה‬ ‫ייחודי‬ ‫התערבות‬ ‫מודל‬ ‫הינו‬ ‫ההורי‬ ‫התיאום‬ ‫מודל‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫האחריות‬ ‫החזרת‬ ,‫הגירושין‬ ‫לאחר‬ ‫גבוה‬ ‫הורי‬ ‫קונפליקט‬ ‫למיתון‬ ‫ומכוון‬ .‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫מחויבים‬ ‫אליו‬ ‫הורית‬ ‫התנהלות‬ ‫חוזה‬ ‫ויצירת‬ ‫ילדיהם‬ ‫כלפי‬ ‫למצוא‬ ‫פוסקת‬ ‫בלתי‬ ‫מאבק‬ ‫ובשפת‬ ‫בסכסוך‬ ‫המצויים‬ ‫להורים‬ ‫לאפשר‬ ‫מטרתו‬ ‫זוגי‬ ‫טיפול‬ ‫אינו‬ ,‫פסיכותרפיה‬ ‫אינו‬ ‫הורי‬ ‫תאום‬ .‫ילדיהם‬ ‫עבור‬ ‫מיטיב‬ ‫הדברות‬ ‫ערוץ‬ .‫וניסיון‬ ‫מקצועית‬ ‫מיומנות‬ ‫המחייבת‬ ‫בינתחומית‬ ‫דיסציפלינה‬ ‫זוהי‬ .‫גישור‬ ‫ואינו‬ ?‫בחדר‬ ‫שלנו‬ ‫העיקרי‬ ‫הפציינט‬ ‫מי‬ ‫אצלם‬ ‫יזהו‬ ‫כאשר‬ ‫זאת‬ ‫יעשו‬ ‫האם‬ - ‫להצילם‬ ‫יקפצו‬ ‫ההורים‬ ‫טובעים‬ ‫הילדים‬ ‫כאשר‬ ?‫ההורי‬ ‫הקונפליקט‬ ‫בגלל‬ ‫נפשית‬ ‫מצוקה‬ ‫אותם‬ ‫קורע‬ ‫הוריהם‬ ‫בין‬ ‫המאבק‬ ‫אשר‬ ,‫הילדים‬ ‫בטובת‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫העיקרי‬ ‫המיקוד‬ ‫מפגשים‬ ‫מרכז‬ .‫בסיכון‬ ‫ולילדים‬ ‫משחק‬ ‫לכלי‬ ‫אותם‬ ‫והופך‬ ‫נאמנויות‬ ‫בקונפליקט‬ ‫הרגשיים‬ ‫וצרכיהם‬ ‫נשמע‬ ‫לא‬ ‫שקולם‬ ‫ילדים‬ ‫אותם‬ ‫של‬ ‫קולם‬ ‫את‬ ‫לשאת‬ ‫לדגל‬ ‫לו‬ ‫שם‬ ‫מעברם‬ ‫פתורים‬ ‫הלא‬ ‫ובנושאים‬ ‫בכאביהם‬ ‫מרוכזים‬ ‫הנאבקים‬ ‫ההורים‬ .‫מוזנחים‬ .‫כבד‬ ‫מחיר‬ ‫המשלמים‬ ‫לילדיהם‬ ‫פנויים‬ ‫ואינם‬ ‫הזוגי‬ .‫ההורית‬ ‫והפניות‬ ‫הקשב‬ ‫במרכז‬ ‫הילדים‬ ‫את‬ ‫ולשים‬ ‫לחזור‬ ‫התיאום‬ ‫מטרת‬ ‫שלנו‬ ‫הטיפולית‬ ‫הגישה‬ ‫ייחודיות‬ ‫את‬ ‫ולהציל‬ ‫הורי‬ ‫וניכור‬ ‫קשר‬ ‫סרבנות‬ ‫למנוע‬ ,‫הסלמה‬ ‫לעצור‬ ‫יכול‬ ‫מוקדם‬ ‫איתור‬ .‫הילדים‬ ‫נפש‬ ‫וחצי‬ ‫שעה‬ ‫למשך‬ ‫לשבועיים‬ ‫אחת‬ ‫שנערכות‬ ‫בפגישות‬ ‫מתקיים‬ ‫ההורי‬ ‫התיאום‬ ‫לצורך‬ ‫חיונית‬ ‫בחדר‬ ‫מטפלות‬ ‫שתי‬ ‫נוכחות‬ .‫מטפלות‬ ‫ושתי‬ ‫ההורים‬ ‫שני‬ ‫בנוכחות‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫הרחבת‬ ‫ולצורך‬ ‫ההורים‬ ‫בין‬ ‫שקיימת‬ ‫הגבוהה‬ ‫המתח‬ ‫רמת‬ ‫הכלת‬ ‫מאבק‬ ‫כל‬ ‫להשהות‬ ‫הסכמתם‬ ‫על‬ ‫ההורים‬ ‫חתימת‬ ‫עם‬ ‫מתחיל‬ ‫התהליך‬ .‫הטיפולית‬ ‫כיבוד‬ ‫תוך‬ ‫מרבי‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫ולחתור‬ ‫הרווחה‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫מעורבות‬ ‫או‬ ‫משפטי‬ .‫התהליך‬ ‫במהלך‬ ‫ונחתמים‬ ‫המנוסחים‬ ‫ההסכמים‬ ‫העיקריים‬ ‫הקונפליקט‬ ‫מוקדי‬ ‫ואבחון‬ ‫זיהוי‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫מושם‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫בתחילתו‬ ‫העלאת‬ ‫וכן‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫המקובלות‬ ‫להסכמות‬ ‫להגיע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לדון‬ ‫רוצים‬ ‫בהם‬ ‫ושיקוף‬ ‫ביניהם‬ ‫הקונפליקט‬ ‫של‬ ‫ולסכנה‬ ‫להרסנות‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫המודעות‬ ‫רמת‬ ‫ובנחישות‬ ‫באסרטיביות‬ ‫מתוות‬ ‫אנו‬ ‫התיאום‬ ‫בתהליך‬ .‫ילדיהם‬ ‫שמשלמים‬ ‫המחירים‬ ‫להגעה‬ ,‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫יעילות‬ ‫מיומנויות‬ ‫ומבנות‬ ‫הורית‬ ‫התנהלות‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫מודל‬ ‫תחושות‬ ‫ולהשהיית‬ ‫הדדי‬ ‫אמון‬ ‫לבניית‬ ,‫הסכמות‬ ‫אי‬ ‫לניהול‬ ,‫חתומות‬ ‫להסכמות‬ .‫הילדים‬ ‫לטובת‬ ‫הכעס‬ ?‫לאפקטיבית‬ ‫מפגשים‬ ‫מרכז‬ ‫גישת‬ ‫את‬ ‫הופך‬ ‫מה‬ .‫לשינוי‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫מגביר‬ ‫השונות‬ ‫המערכות‬ ‫של‬ ‫ידיים‬ ‫שילוב‬ ,‫גבוה‬ ‫גירושין‬ ‫קונפליקט‬ ‫במקרי‬ ‫בטיפול‬ ‫שממוקד‬ ‫פרטי‬ ‫מרכז‬ ‫הינו‬ ‫מפגשים‬ ‫מרכז‬ ‫בעבודה‬ ‫ומיומנות‬ ‫הציבורי‬ ‫בשירות‬ ‫עבדו‬ ‫המרכז‬ ‫הורי.מנהלות‬ ‫וניכור‬ ‫קשר‬ ‫סרבנות‬ ‫פרטית‬ ‫כשלוחה‬ ‫עצמנו‬ ‫רואות‬ ‫אנו‬ .‫הרווחה‬ ‫ורשויות‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫עם‬ ‫מערכתית‬ ‫לטובת‬ ‫המהמורות‬ ‫ועתירת‬ ‫המורכבת‬ ‫לעבודה‬ ‫ומגויסות‬ ‫הציבורית‬ ‫המערכת‬ ‫של‬ .‫ההורי‬ ‫הקונפליקט‬ ‫בגלל‬ ‫קבוע‬ ‫בסיכון‬ ‫שנמצאים‬ ‫הילדים‬ ‫סיכויי‬ ‫על‬ ‫דרמטית‬ ‫משפיעה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בהוראת‬ ‫ההורי‬ ‫לתיאום‬ ‫ההורים‬ ‫הפניית‬ .‫יעילה‬ ‫עבודה‬ ‫ומאפשרת‬ ‫התהליך‬ ‫של‬ ‫ההצלחה‬ ‫הצלחת‬ .‫ההורי‬ ‫התיאום‬ ‫הליך‬ ‫של‬ ‫ובחשיבותו‬ ‫ביעילותו‬ ‫מאמינות‬ ‫אנו‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫בפניות‬ ‫משמעותית‬ ‫בירידה‬ ‫מתבטאת‬ ‫ההורי‬ ‫התיאום‬ .‫הרווחה‬ ‫ולשירותי‬ ‫מפגשים‬ ‫מרכז‬ ‫מנהלות‬ - ‫אלינו‬ ‫לפנות‬ ‫אתכם‬ ‫מזמינות‬ ‫אנו‬ 054-4512286 - )MSW( ‫אראל‬ ‫דליה‬ ,‫פסיכותרפיסטית‬ ,‫סוציאלית‬ ‫עובדת‬ ‫מוסמכת‬ ‫ומשפחתית‬ ‫זוגית‬ ‫ומדריכה‬ ‫מטפלת‬ 054-4360380 - )‫מחקרי‬ MA( ‫בר-אל‬ ‫יפעת‬ ,‫קלינית‬ ‫קרימינולוגית‬ ‫מוסמכת‬ ‫משפחתית‬ ‫זוגית‬ ‫מטפלת‬ 054-4494545 - )‫מחקרי‬ MA( ‫אוזן‬ ‫חגית‬ ‫סוציאלית‬ ‫עובדת‬ ,‫סוציולוגית‬ ‫ומשפחתית‬ ‫זוגית‬ ‫ומטפלת‬ www.merkaz-mifgashim.co.il ‫הורי‬ ‫תיאום‬ ‫המאבק‬ ‫משפת‬ ‫הדיאלוג‬ ‫לשפת‬

×