Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ceit 418 yeni̇

314 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ceit 418 yeni̇

 1. 1. PHOTOSHOP FOTOĞRAF BİRLEŞTİRME Meriç Olgun 20090647
 2. 2. Photoshop Nedir ?• Photoshop grafiklerinizi ve fotoğraflarınızı " şekillendirebileceğiniz " bir resim editörüdür.  Dijital ortamdaki herhangi bir sabit görüntüyle ilgili renk ayarlarını yapabileceğiniz dünyanın en popüler programıdır.  Elinizdeki fotografik metayla ilgili satürasyon, kontrast, ışık gibi görüntüdeki renklerin tüm özellikleri ile ilgilenebilmenizi sağlamaktadır. 
 3. 3. Photoshop Nedir ?• Bu üstün özellikleri sayesinde bu alanda bir standart olmuştur. Basım yayın organları başta olmak üzere renk ve resimlerle uğraşan her alandaki kuruluş için Photoshop alanında tek ve değişilmez programlardan birisidir.
 4. 4. Niçin Photoshop KuLLanmaLıyız ?• İnternet Dünyasında milyonlarca tanıtım, siteler, duyurular vs. birçok temeli tasarıma dayanan planlar veya projeler hazırlanmaktadır.  Bunların amacı insanların dikkatini çekmektir. Dikkat çekmek ise güzel bir tasarım ve insanları gözlerini kamaştıracak türden şekiller olmalıdır. Bunlar içinde günümüzde grafik tasarımlı programlar kullanılmaktadır.
 5. 5. Niçin Photoshop KuLLanmaLıyız ?• Photoshop tam bunlar için hazırlanmıştır. Örneğin; bir banner veya logo tasarımı yapıyoruz.Normal paintle yaptığımız logo ile photoshopta hazırladığımız logo kesinlikle bir olamaz. Photoshop çok güzel sonuçlar verir. İşte bunun için kaliteli, şık, güzel, tasarımlar oluşturmak ve yayımlamak istiyorsak Photoshop vazgeçilemiyecek bir kaynaktır. 
 6. 6. Niçin Photoshop KuLLanmaLıyız ?• Fotoğrafçılık unsurları arasında en onemli programLarın başında geLir Nasılki fotoğraf çektirdikten sonra Ben rütüşlu istiyorum diyorsunuz işte o rütüş nasılmı oluyor işte bunun cevabı photoshop. Dünyada kullanım açısından en çok kullanıLan resim düzenLeme editörü olan photoshopun sunduğu bu faydalardan biz neden yaralanmayalaım dimi arkadaşLar.
 7. 7. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Photoshop’ta araç kutusu (ToolBox)• Rectangular Marquee Tool: Kare, dikdörtgen çizmek için seçili alan yaratır.• Elliptical Marquee Tool: Daire çizmek için seçili alan yaratır.• Yatay (Single Row Marquee Tool ) veya dikey (Single Column Marquee Tool ) alan seçmeye yarar.
 8. 8. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Move Tool: Seçilen bir alanı veya Layer (Katman )ı taşımanıza yarar.• Lasso Tool: Kement Aracı denir. İmajınız üzerinde serbestçe çizerek alan seçebilirsiniz. Resmin belli noktalarını tek tek seçmenize Polygonal Lasso Tool ile yapabilirsiniz. Magnetic Lasso Tool ise kontrast ve renge duyarlıdır.
 9. 9. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Magic Wand Tool: İmaj üzerindeki benzer renkleri seçim aracıdır. Benzer renkleri veya tonları seçebilirsiniz.• Crop Tool: Kesme Aracı denir. İmajınızdaki fazlalıkları kesmenize, fazlalıkları temizlemenize olanak sağlar.• Slice Tool: Dilimleme Aracı, imaj üzerinde dilimler yaratmanıza yarar. İmajınızı dilimlere bölebilirsiniz. Slice Select Tool ise dilimleri seçmemize yarar.
 10. 10. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Slice Tool: Dilimleme Aracı, imaj üzerinde dilimler yaratmanıza yarar. İmajınızı dilimlere bölebilirsiniz. Slice Select Tool ise dilimleri seçmemize yarar.• Spot Healing Brush Tool: Nokta Düzelme Fırçası Aracı : Bu araç arka planı tek biçimli (üniform) olan fotoğraflardaki hataları ve kusurları hızlı bir şekilde yok eder.
 11. 11. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Healing Brush Tool: Düzeltme Fırçası Aracı : Resimdeki kusurları düzetlmek için bir örnek veya desenle boyama yapar.• Patch Tool: Yama Aracı : Resmin seçili bir alanındaki kusurları bir örnek veya desen kullanarak giderir.• Red Eye Tool: Kırmızı Göz Aracı : Flashla çekilen fotoğraflardaki kırmızı göz kusurunu tek tıklamayla siler.
 12. 12. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Brush Tool: Fırça Aracı : Fırça darbeleriyle boyama yapar.• Pencil Tool: Kurşun Kalem Aracı : Sert kenarlı çizgiler çizer.• Color Replacement Tool: Renk Değiştirme Aracı : Bir renk başka bir renk ile değiştirir• Clone Stamp Tool, Klonlama Damga Aracı : Resimden örneklenen belirli bir alanın görüntüsüyle boyama yapar.• Pattern Stamp Tool, Desen Damga Aracı : Resmin
 13. 13. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• History Brush Tool, Geçmişe Dönme Fırçası : Seçilen durumun veya enstantanenin (anlık görüntü) bir kopyasını kullanarak geçerli resim penceresinde boyama yapar.• Art History Brush Tool, Geçmişe Dönme Fırçası : Seçilen bir durumu veya enstantaneyi kullanarak farklı boyama stillerinin görüntüsünü taklit eden stilize darbelerle boyama yapar.
 14. 14. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Eraser Tool, Silgi Aracı : Pikselleri siler ve resmin belirli kısımlarını önceden kaydedilmiş bir duruma göre geri döndürür.• Magic Eraser Tool, Sihirli Silgi Aracı : Düz renkli alanları tek bir tıklamayla silerek saydam hale getirir.• Background Eraser Tool , Arkaplan Silgisi : İmlecin üzerinde sürüklendiği alanları silerek saydam hale getirir.
 15. 15. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Paint Bucket Tool, Boya Kovası Aracı : Benzer renkli alanları ön plan rengiyle doldurur.• Gradient Tool, Degrade Aracı : Renkler arasında düz çizgili, radyal, açılı, yansıtmalı ve baklava dilimi şeklinde harmanlar yaratır.
 16. 16. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Blur Tool, Bulanıklaştırma Aracı : Resimdeki net• kenarları bulanıklaştırır.• Sharpen Tool, Keskinleştirme Aracı : Resimdeki• yumuşak kenarları netleştirir.• Smudge Tool, Leke Aracı : Resimde ıslak boyanın• dağılması etkisini oluşturur (bulaşma görüntüsü yaratır)
 17. 17. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Dodge Tool, Soldurma Aracı : Resimdeki belirli alanların• rengini açar.• Burn Tool, Yakma Aracı : Resimdeki belirli alanların rengini• koyulaştırır.• Sponge Tool , Sünger Aracı : Resmin belirli bir alanının
 18. 18. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Path Selection Tool, Yol Seçim Aracı : Bağlantı• noktalarını, yön çizgilerini ve yön noktalarını gösteren• şekil ve parça seçimleri yapar.
 19. 19. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Path Selection Tool, Yol Seçim Aracı : Bağlantı noktalarını, yön çizgilerini ve yön noktalarını gösteren şekil ve parça seçimleri yapar.• Horizontal Type Tool, Metin (Yazı) : Resimde yazı oluşturmak için kullanılır.• Horizontal Type Mask Tool, Yazım Maskesi Aracı : Yazı şeklinde seçimler oluşturur.
 20. 20. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Pen Tool, Kalem : Düzgün kenarlı yollar çizer.• Rectangle Tool , Şekil Aracı : Line çizgi aracı normal bir katmanda veya şekil katmanında şekiller ve çizgiler çizmek için kullanılır.• Custom Shape Tool, Özel Şekil Aracı : Özel bir şekil listesinden seçim yaparak özel şekiller oluşturmayı sağlar.
 21. 21. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Notes Tool, Not Aracı : Resme iliştirilebilen notlar ve sesli açıklamalar oluşturur.• Eyedropper Tool, Damlalık Aracı : Resimdeki renkleri örnekler.• Color Sampler Tool, Renk Örnekleyici Aracı : Resmin belirli• alanlarından (en fazla 4 alan) örnekleme yapar.
 22. 22. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Hand Tool, El Aracı : Resmi, kendi penceresinin içinde hareket ettirir.• Zoom Tool, Yakınlaştırma Aracı : Resmin görüntüsünü büyültür ve küçültür.
 23. 23. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• File menüsü• New: Yeni bir sayfa açar.• Open: Kayıtlı bir resmi açar.• Save: Dosyayı kayıt eder.• Save As: Dosyayı farklı kaydeder.• Edit Menüsü• Undo: Yaptığınız işlemi geriye almakta kullanılır.
 24. 24. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• Step forward: Bir işlemi geriye almışsanız eğer, o işlemden bir• sonraki duruma tekrar dönmekte kullanılır.• Cut: Seçili bölümü kesmede kullanılır.• Copy: Seçili bölümü kopyalamada kullanılır.• Fill: Seçili bölgeyi renk, desen vs. ile doldurur.• Stroke: Seçili bölgeye kenarlık ekler.• Transform: Seçili bölge üzerinde yön değişiklik yapar.
 25. 25. ARAÇ ÇUBUKLARIYLA İLGİLİ BİLİNMESİGEREKENLER• İmage Menüsü• Duplicate: Resmin bir kopyasını oluşturur.• Image Size: Resim’in boyutunda değişiklikler yapmakta• kullanılan bölüm.• Layer penceresi• Mevcut çalışmanın üzerine eklenen her türlü grafik ve metin• ayrı bir layeri oluşturur. Bu pencereyi kullanarak, layerler• üzerinde bir takım değişiklikler yapılabilir ve hangi layerin• üstte hangi layerin altta olacağını belirleyebiliriz.
 26. 26. Fotoğraf birleştirme• Photoshopta, yeni bir sayfa açma, sayfa ayarları, seçim araçları ve taşıma aracı (Move Tool)• 1) İlk olarak File – New komutuyla yeni bir sayfa açıyoruz. Width (genişlik) ve Height (uzunluk) değerlerini istenilen şekilde giriyoruz.
 27. 27. Fotoğraf birleştirme• 2) Yeni bir sayfa açtıktan sonra, file – open komutunu kullanarak bilgisayarımızdan kayıtlı 3 fotoğrafı/resmi açıyoruz.• 3) Açılan fotoğraflar, önceden belirlediğimiz boş sayfa ebatlarından büyükse, ona uygun olarak “image size” komutuyla küçültüyoruz. (image size kısmına, fotoğrafın penceresine sağ tıklayarak ulaşabilirsiniz) Not: Constrain Proportions seçeneği işaretliyse, genişlik değeri girildiğinde, uzunluk değeri de ona paralel (uygun) olarak değişecektir.
 28. 28. Fotoğraf birleştirme• Aynı işlemi, tüm fotoğraflara uyguluyoruz.
 29. 29. Fotoğraf birleştirme• 4) İlk fotoğrafa, rectangular marquee tool aracını kullanarak boş sayfaya taşınacak kısmı “kare” şeklinde çizelim.
 30. 30. Fotoğraf birleştirme• 5) Taşınacak bölgeyi Rectangular Marquee Tool ile belirledikten sonra araç kutusundan, “Move Tool ”u seçelim
 31. 31. Fotoğraf birleştirme• 6) Son olarak taşınacak bölgeyi move tool aracını kullanarak, boş sayfamıza mouse ile basılı tutarak taşıyoruz.• 7) Eliptical Marquee tool, Lasso tool gibi seçim araçlarını kullanarak, aynı işlemleri diğer fotoğraflara da uygulayın.
 32. 32. Fotoğraf birleştirme• 8) Şimdi Layer penceresinden, hangi resmin üstte hangi resmin altta olacağını belirleyelim. Örneğin layer penceresinde, “Layer 1” ismindeki katmanı (layer), mouse yardımıyla en üst noktaya getirelim ve görüntüdeki değişikliğe bakalım.
 33. 33. Fotoğraf birleştirme• Photoshop – Feather• Seçme ve taşıma işlemlerinde Feather ayarı, imajın kenarlarından dışarı doğru yumuşak bir geçiş sağlar. Özellikle 2 veya daha fazla imajın birleşiminde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Feather ayarını, seçim alanını belirlemeden önce veya belirledikten sonra kullanabiliriz.• Örnek;• Feather ayarını kullanarak 3 fotoğrafı birleştirelim.
 34. 34. Fotoğraf birleştirme• İlk olarak, file – new komutunu kullanarak yeni bir sayfa ve file – open komutunu kullanarak bilgisayarımızda kayıtlı üç fotoğraf açalım. Gerekirse, açtığımız fotoğrafların ebatlarını boş sayfamızın ebatlarına uygun olarak “image size ” kısmından ayarlayalım.• Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, araç kutusundan herhangi bir seçim aracını seçip, yukarda açılan menüden, feather değerini 20 px olarak girelim.
 35. 35. Fotoğraf birleştirme• Feather değerini 20 px olarak değiştirdikten sonra, fotoğraf üzerinde taşımak istediğimiz alanı seçiyoruz ve move tool ile boş sayfamıza sürükleyerek taşıyoruz.
 36. 36. Fotoğraf birleştirme• Ve boş sayfaya sürükledik..
 37. 37. Fotoğraf birleştirme• Şimdi ise, seçim alanını belirledikten sonra, feather ayarını yapalım. Yine bir seçim aracını seçip, fotoğraf üzerinde taşımak istediğimiz alanı belirleyelim. Seçim alanını belirledikten sonra “sağ tuş ” tıklayarak, “feather ” ayarına girelim
 38. 38. Fotoğraf birleştirme• Son olarak, “move tool” ile taşınacak bölgeyi, açtığımız sayfaya sürükleyerek bırakıyoruz.• Aynı işlemleri, 3.fotoğraf içinde uygulayıp, çalışmamızı tamamlayalım.
 39. 39. Fotoğraf birleştirme• Peki feather değerini “0” olarak bırakmış olsaydık nasıl bir sonuç elde ederdik ?
 40. 40. TEŞEKKÜRLER…….

×