Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Logos

602 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Logos

  1. 1. LOGOS Hva er logos?
  2. 2. Definisjon <ul><li>&quot;Logos ( gr. λόγος, av lego/legein å tale) kan bety ord, begrep, tale, forhold, resonnement, tanke, fornuft og universiell verdensorden.&quot; (Wikipedia 2009) </li></ul><ul><li>Brukes ulikt i forskjellige fagområder </li></ul>
  3. 3. Eksempler <ul><li>Filosofi </li></ul><ul><ul><li>Platon  menneskets fornuft </li></ul></ul><ul><ul><li>Stoiske filosofi  guddommelig fornuft </li></ul></ul><ul><li>Psykologi </li></ul><ul><ul><li>Carl Jung  analytisk psykologi </li></ul></ul><ul><li>Teologi/ Religion </li></ul><ul><ul><li>Logos= ordet  Gud  Jesus </li></ul></ul><ul><li>Retorikk </li></ul><ul><ul><li>Virkemiddel for å skape overbevisning </li></ul></ul><ul><ul><li>Argumentere logisk </li></ul></ul>
  4. 4. Hvordan bruke Logos i praksis… <ul><li>Taler/ argumentasjon </li></ul><ul><li>Oppgave skrivning </li></ul><ul><li>Valg </li></ul><ul><li>Rasjonell tenkning </li></ul>
  5. 5. Hva har begrepet informasjonskompetanse med Logos å gjøre? <ul><li>Logos kan defineres bl.a. som evnen til å tenke rasjonelt og å bruke fornuft, og begge disse er egenskaper som helt klart er nødvendige dersom man skal oppnå informasjonskompetanse! </li></ul>
  6. 6. Litteraturliste <ul><li>Bibelen </li></ul><ul><li>Logos: Retorikk (2009) I: Wikipedia, hentet 25.2.2009 fra Wikipedia </li></ul><ul><li>Logos (2009) I: Engelsk språkelig Wikipedia, hentet 25.2.2009 fra Wikipedia </li></ul><ul><li>Logos: Filosofi (2009) I: historieogfilosofi.cappelen, hentet 25.2.2009 fra historieogfilosofi.cappelen </li></ul>

×