Successfully reported this slideshow.

Az információs társadalom

321 views

Published on

Az intormációs társadalom

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Az információs társadalom

 1. 1. Az információs társadalom Kósa Krisztina, Mérei Zsófia ELTE PPK Andragógia MA
 2. 2. ‘ Information society’ <ul><li>a társadalomban az információ előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése jelentős gazdasági, politikai és kulturális tevékenység. </li></ul><ul><li>közgazdasági társfogalma: tudásgazdaság </li></ul><ul><li>a társadalomtípus sajátossága az információ-technológia központi szerepe a termelésben, a gazdaságban és általában a társadalomban </li></ul>
 3. 3. Főbb jellemzők <ul><li>az információ önálló értékké válik. </li></ul><ul><li>az információs társadalom középpontjában az információfeldolgozó technológia áll. </li></ul><ul><li>az &quot;érvényes tudás&quot; felezési ideje a fejlődés gyorsulása miatt jelentős mértékben csökken </li></ul><ul><li>állandó követelménnyé válik az élethosszig tartó tanulás </li></ul><ul><li>az információ hatalmi tényezővé válik, a hatalom azé lesz, aki az információt termeli és elosztja (ld. még információmonopólium ) </li></ul>
 4. 4. MEGHATÁROZÁSOK
 5. 5. Daniel Bell … <ul><li>számára az egyes szolgáltatásokat és magát az információt előállító munkavállalók száma képezi egy társadalom információs karakterének indikátorát. „A posztindusztriális társadalom szolgáltatásokra épül. (…) Nem a nyers izomerő vagy az energia, hanem az információ számít. (…) Az a posztindusztriális társadalom, amelyben a foglalkoztatottak nagy része nem vesz részt megfogható javak előállításában” </li></ul>
 6. 6. Jean-François Lyotard … <ul><li>amellett érvelt, hogy a „tudás a termelés fő erejévé vált az elmúlt pár évtized során”, a tudás árucikké válhat. Lyotard szerint a posztindusztriális társadalom hozzáférhetővé teszi a tudást a laikusok számára is, mert a tudás és az információ technológiák elterjedtnek a társadalomban és megtörik a központi struktúrák és csoportok Nagy Narratíváit. Lyotard posztmodern viszonyrendszerként vagy posztmodern társadalomként jellemzi ezeket a megváltozott körülményeket </li></ul>
 7. 7. Manuel Castells … <ul><li>információ technológia paradigmájában az információ mellett a hálózati logika áthatósága, rugalmassága és konvergenciája a központi elem. „Az információs társadalom egyik kulcsfontosságú jellegzetessége alapvető struktúrájának hálózati logikája, ami megmagyarázza a «hálózati társadalom» elvének használatát.” (Castells 2000: 57). </li></ul>
 8. 8. Vonatkozó kifejezések <ul><li>információs kor </li></ul><ul><li>tudásgazdaság </li></ul><ul><li>információ forradalom </li></ul><ul><li>információ gazdaság </li></ul><ul><li>tudásgazdaság </li></ul><ul><li>tudás szolgáltatás </li></ul><ul><li>tudásmenedzsment </li></ul><ul><li>tudáspiac </li></ul><ul><li>internet </li></ul><ul><li>world wide web </li></ul><ul><li>internet gazdaság </li></ul><ul><li>digitális gazdaság </li></ul><ul><li>virtuális térb </li></ul><ul><li>hálózat gazdaság </li></ul><ul><li>társadalmi hálózatok </li></ul>
 9. 9. Fenntarthatósági vonatkozások <ul><li>Lorenz M. Hilty az információs infrastruktúra kiépítésével járó eddigi energiafelhasználás változásokat vizsgálva kimutatja, hogy a hatékonyságnövelés az úgynevezett visszacsapó hatás miatt nem jár a környezetet érő terhelés csökkenésével, ezért az az ígéret, hogy az információs társadalom automatikusan jobb környezetállapotot eredményez egyelőre nem valósul meg, ehhez politikai döntésekre, szabályozásra is szükség van </li></ul>
 10. 10. Forrás <ul><li>http://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1rsadalom </li></ul>

×