Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Az információs társadalom

324 views

Published on

Az intormációs társadalom

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Az információs társadalom

 1. 1. Az információs társadalom Kósa Krisztina, Mérei Zsófia ELTE PPK Andragógia MA
 2. 2. ‘ Information society’ <ul><li>a társadalomban az információ előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése jelentős gazdasági, politikai és kulturális tevékenység. </li></ul><ul><li>közgazdasági társfogalma: tudásgazdaság </li></ul><ul><li>a társadalomtípus sajátossága az információ-technológia központi szerepe a termelésben, a gazdaságban és általában a társadalomban </li></ul>
 3. 3. Főbb jellemzők <ul><li>az információ önálló értékké válik. </li></ul><ul><li>az információs társadalom középpontjában az információfeldolgozó technológia áll. </li></ul><ul><li>az &quot;érvényes tudás&quot; felezési ideje a fejlődés gyorsulása miatt jelentős mértékben csökken </li></ul><ul><li>állandó követelménnyé válik az élethosszig tartó tanulás </li></ul><ul><li>az információ hatalmi tényezővé válik, a hatalom azé lesz, aki az információt termeli és elosztja (ld. még információmonopólium ) </li></ul>
 4. 4. MEGHATÁROZÁSOK
 5. 5. Daniel Bell … <ul><li>számára az egyes szolgáltatásokat és magát az információt előállító munkavállalók száma képezi egy társadalom információs karakterének indikátorát. „A posztindusztriális társadalom szolgáltatásokra épül. (…) Nem a nyers izomerő vagy az energia, hanem az információ számít. (…) Az a posztindusztriális társadalom, amelyben a foglalkoztatottak nagy része nem vesz részt megfogható javak előállításában” </li></ul>
 6. 6. Jean-François Lyotard … <ul><li>amellett érvelt, hogy a „tudás a termelés fő erejévé vált az elmúlt pár évtized során”, a tudás árucikké válhat. Lyotard szerint a posztindusztriális társadalom hozzáférhetővé teszi a tudást a laikusok számára is, mert a tudás és az információ technológiák elterjedtnek a társadalomban és megtörik a központi struktúrák és csoportok Nagy Narratíváit. Lyotard posztmodern viszonyrendszerként vagy posztmodern társadalomként jellemzi ezeket a megváltozott körülményeket </li></ul>
 7. 7. Manuel Castells … <ul><li>információ technológia paradigmájában az információ mellett a hálózati logika áthatósága, rugalmassága és konvergenciája a központi elem. „Az információs társadalom egyik kulcsfontosságú jellegzetessége alapvető struktúrájának hálózati logikája, ami megmagyarázza a «hálózati társadalom» elvének használatát.” (Castells 2000: 57). </li></ul>
 8. 8. Vonatkozó kifejezések <ul><li>információs kor </li></ul><ul><li>tudásgazdaság </li></ul><ul><li>információ forradalom </li></ul><ul><li>információ gazdaság </li></ul><ul><li>tudásgazdaság </li></ul><ul><li>tudás szolgáltatás </li></ul><ul><li>tudásmenedzsment </li></ul><ul><li>tudáspiac </li></ul><ul><li>internet </li></ul><ul><li>world wide web </li></ul><ul><li>internet gazdaság </li></ul><ul><li>digitális gazdaság </li></ul><ul><li>virtuális térb </li></ul><ul><li>hálózat gazdaság </li></ul><ul><li>társadalmi hálózatok </li></ul>
 9. 9. Fenntarthatósági vonatkozások <ul><li>Lorenz M. Hilty az információs infrastruktúra kiépítésével járó eddigi energiafelhasználás változásokat vizsgálva kimutatja, hogy a hatékonyságnövelés az úgynevezett visszacsapó hatás miatt nem jár a környezetet érő terhelés csökkenésével, ezért az az ígéret, hogy az információs társadalom automatikusan jobb környezetállapotot eredményez egyelőre nem valósul meg, ehhez politikai döntésekre, szabályozásra is szükség van </li></ul>
 10. 10. Forrás <ul><li>http://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3s_t%C3%A1rsadalom </li></ul>

×