Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vilnius – miestas šeimai (2)

2,912 views

Published on

.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Vilnius – miestas šeimai (2)

 1. 1. Vilnius – miestas šeimai
 2. 2. Vilniaus mieste išaugo darželių poreikis • Vilnius – skirtingai nuo kitų didžiųjų Lietuvos miestų – yra vienintelis ne tik Lietuvoje, bet ir regione, kuriame auga gyventojų skaičius. • Į Vilnių atvyksta daug jaunimo – jie kuria šeimas, gimsta vaikai, nes sąlygos juos auginti yra vienos geriausių regione. • Prieš keletą metų Vilniuje buvo fiksuojamas didžiausias gimstamumas nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo laikų. • 2011 m. įsigaliojo Seimo priimtas įstatymas, kuris sutrumpino motinystės atostogas – tai sukėlė staigų vietų darželiuose poreikio padidėjimą. Ypač daug vietų prireikė lopšelinukams.
 3. 3. Pagrindinė priežastis, kodėl taip staigiai padidėjo vietų poreikis darželiuose : • LR Seimas 2010-07-02 priėmė Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimus, įsigaliojusius nuo 2011-07-01. • Pataisų esmė – sutrumpintas nėštumo ir gimdymo atostogų laikas ir sumažinti motinystės išmokų dydžiai: • 7 straipsnis. 21 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių pakeitimas • „1. Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieni metai, yra 100 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, jeigu apdraustasis pasirenka gauti šią pašalpą, kol vaikui sueis vieni metai. Jeigu apdraustasis pasirenka gauti motinystės (tėvystės) pašalpą, kol vaikui sueis dveji metai, šios pašalpos dydis nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos, kol vaikui sueis vieni metai, yra 70 procentų, o kol vaikui sueis dveji metai, – 40 procentų pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.“ • Nuo 2011 metų dauguma mamų pasirenka nėštumo ir gimdymo atostogas iki vaikui sueis vieni metai, po kurių grįžta į darbo rinką, o vaikus leidžia į lopšelius. Taip atsirado didelis vietų poreikis lopšelių grupėse.
 4. 4. Statistika • Vilniuje yra 119 lopšelių-darželių, 7 darželiai, 15 darželių-mokyklų, 2 vaikų ugdymo centrai. • Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko apie 28000 vaikų. • 2011–2014 m. Vilniuje darželiuose papildomai sukurta apie 3400 naujų vietų.
 5. 5. Gimstamumas Vilniaus m. Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM, Vilniaus teritorinės ligonių kasos, Statistikos departamento duomenimis • Gyventojų registro tarnybos duomenys (2014 m. gegužės 1 d.) ** Vilniaus teritorinės ligonių kasos duomenys *** Statistikos departamento duomenys 5079 5613 5907 6700 7303 7707 7280 7157 6648 65146591 6991 7049 7619 8256 8382 7859 7777 8210 8991 5238 5690 5972 6786 7403 7613 7242 7217 6533 6882 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2005 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. Deklaruotų Vilniuje vaikų sk.* Gimusių Vilniuje vaikų sk. ** Gimusių Vilniuje vaikų sk.***
 6. 6. Vilniuje ir ne Vilniuje registruotų vaikų, lankančių Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas, skaičius 23194 2482 Vilniuje registruoti vaikai Ne Vilniuje registruoti vaikai 1508 25884 Ne Vilniuje registruoti vaikai Vilniuje registruoti vaikai 2014 m. 2013 m.
 7. 7. Savivaldybė bendradarbiauja ir palaiko privačias iniciatyvas kurti ikimokyklines įstaigas Iš viso Vilniuje veikia 55 privačios ikimokyklinės ugdymo įstaigos, kurias lanko 3000 vaikų. Savivaldybė bendradarbiauja ir palaiko privačias iniciatyvas kurti ikimokyklines įstaigas, taip užtikrindama ilgalaikę plėtrą ir stabilumą. • 6 privatiems vaikų daželiams suteiktos patalpos pagal lengvatinės ilgalaikės nuomos sutartį. • 6 privatiems vaikų darželiams suteiktos patalpos pagal panaudos sutartį. • 1 privačiam vaikų darželiui perduota panaudai pastato dalis. • Naujo darželio statybai Antakalnyje suteikta užstatymo teisė VMS priklausančioje teritorijoje. • Visi privatūs darželiai atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio. • Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus gauna 4 valandų ikimokyklinio ugdymo krepšelį.
 8. 8. Vilniaus darželiuose nebus eilių 2015 –2016 m. bus įgyvendinta • 2015 m. naujo darželio statybos konkursas ir statybų pradžia Bajorų kalvų kvartale, Visoriuose – 240 vietų; • 2015 m. bus iškeldinta Š. Aleichemo ORT gimnazija iš darželio pastato, kuris iki rudens bus rekonstruotas į darželį Viršuliškėse – 240 vietų; • G. P. Bitės suaugusiųjų mokymo centras jau iškeltas iš darželio patalpų ir 2015 m. rudenį bus atidarytas lopšelis-darželis ,,Ąžuolas’’ Žirmūnuose –240 vietų; • Globos namų pertvarka į darželį „Žolynėlis“ Antakalnyje – 80 vietų; • Iškėlus muzikos mokyklą „Lyra“ į „Sietuvos“ progimnaziją, darželyje „Aušrinė“ Justiniškėse bus sukurta 120 vietų; • Sapiegų parke (Vilniaus Tech. parkas), Antakalnyje bus įkurtas vaikų dienos centras – 50 vietų; • Bendrojo ugdymo mokyklose bus nagrinėjamos priešmokyklinio ugdymo organizavimo galimybės. Planuojama – 250 vietų. • Numatyti dar 2 nauji darželiai Balsiuose ir Pilaitėje. 2015 m. bus pradėti projektavimo darbai.
 9. 9. Š. Aleicheimo mokyklos iškeldinimas ir pastato Viršuliškėse rekonstrukcija, pritaikant darželiui 2015 m. rudenį
 10. 10. Globos namų pertvarka į darželį „Žolynėlis“ Antakalnyje
 11. 11. Suaugusiųjų mokymo centras jau iškeltas iš darželio patalpų ir 2015 m. rudenį bus atidarytas lopšelis-darželis ,,Ąžuolas’’ Žirmūnuose
 12. 12. Vilniaus miesto savivaldybė subsidijuoja darželius – 68 mln. Lt per metus
 13. 13. LR Švietimo ministerijos užsakytos studijos siūlymai, kurių įgyvendinimas paskatintų privačių IPU įstaigų steigimą:
 14. 14. • Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus meras ne kartą kreipėsi į atsakingas Lietuvos Respublikos institucijas, Seimą ir jame esančias frakcijas su konkrečiais pasiūlymais, kurie paskatintų ikimokyklinio pedagoginio ugdymo įstaigų steigimą Lietuvoje. • Vilniaus meras pakartotinai kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę su siūlymu keisti teisės aktus, reglamentuojančius lopšelių-darželių finansavimą ir higienos normas. Kreipimesi siūloma vietoj dengiamų 4 lopšelio-darželio darbuotojų darbo užmokesčio skirtų valandų didinti krepšelio apimtį iki 8 valandų. • Pagal patvirtintą metodiką, valstybės skiriamas krepšelio dydis dengia tik 4 ikimokyklinės įstaigos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio valandas – likusią darbo užmokesčio dalį, ūkio lėšas, techninių darbuotojų išlaikymą turi užtikrinti Savivaldybė. Taigi, valstybė, nors įstatymu ir pavedusi organizuoti ikimokyklinio ugdymo funkciją savivaldybėms, finansavimo iš esmės neskiria. Pagal dabar galiojančius teisinius dokumentus, valstybė finansuoja tik 30 proc. vieno vaiko išlaikymo kaštų, tuo tarpu Savivaldybė – 70 proc. Vilniaus miesto savivaldybė per metus lopšelių-darželių veiklai skiria 19,69 mln. Eur (68 mln. litų). • Taip pat dokumente siūloma supaprastinti nustatytas higienos normas (įskaitant reikalavimus maitinimo organizavimui ir infrastruktūros įrengimui). Visi šie teisės aktų pakeitimai leistų sumažinti privačių darželių įrengimo kaštus, dėl ko ši paslauga būtų prieinama didesnei visuomenės daliai. • Dokumente taip pat pažymėta, kad Savivaldybė yra pasirengusi bendradarbiauti ir prireikus teikti papildomą reikalingą informaciją, inicijuojant teisės aktų keitimą. • Lopšelių-darželių poreikis išaugo dėl vilniečių skaičiaus augimo, kurį lemia padidėjęs gimstamumas, ir dėl sumažėjusių socialinių išmokų, lėmusių ankstesnį tėvų norą grįžti į darbą.

×