Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.pwc.lt
Vilniaus miesto savivaldybės
finansinės informacijos
analizės rezultatai
2011 m. gegužės 19 d.
Pristatymo struktūra
1. Darbo apimtis
2. Pagrindiniai pastebėjimai
3. Išvados ir rekomendacijos
4. Klausimai / diskusija
V...
Darbo apimtis
Vilniaus m. savivaldybė
PwC 3
Darbo apimtis
Mūsų su užsakovais suderinta užduotis apėmė šias pagrindines sritis:
1.2007-2009 m. istorinės finansinės inf...
Veiksniai, turėję svarbios įtakos
darbo rezultatams
Valdymo
sprendimams
priimti -
būtina
patikima ir
savailaikė
informacij...
Pagrindiniai pastebėjimai
Vilniaus m. savivaldybė
PwC 6
Pagrindinės analizės kryptys
Pagrindinės finansinės analizės kryptys:
• Analizuotos faktinės (patirtos), o ne kasinės (apm...
2007 -2009 m. Savivaldybės faktinės išlaidos
viršijo kasines išlaidas 185 mln. Lt arba 10%
Kasinių ir faktinių išlaidų pal...
Savivaldybė gali tik ribotai įtakoti pagrindines
savo pajamų rūšis, t.y. GPM ir NT mokestį
Savivaldybės pajamos
mln. Lt
GP...
2007-2010 m. surinktas GPM buvo mažesnis nei
planuotas 227 mln. Lt
GPM pajamos, mln. Lt
Vilniaus m. savivaldybė
PwC
• Nuo ...
NT mokesčio surinkimas atitinka planą, tačiau
galimas reikšmingas pajamų mažėjimas ateityje
NT mokesčio pajamos, mln. Lt •...
Nepaisant pastangų sumažinti veiklos sąnaudas,
2009 m. lyginant su 2008 m., jos sumažėjo tik 6%
Veiklos sąnaudų analizė
ml...
Visais nagrinėtais laikotarpiais veiklos išlaidų
finansavimas buvo nepakankamas
Veiklos išlaidų finansavimo deficitas,
mln...
Tikėtina, kad 2011 m. išlaidų biudžetas gali būti
reikšmingai viršytas
2009 m. faktinių ir 2011 m. planuojamų
išlaidų paly...
Išvados ir rekomendacijos
Vilniaus m. savivaldybė
PwC 15
Pagrindinės išvados
2009 m. veiklos išlaidų finansavimo
deficitas sudarė 39,4 mln. Lt. 2011 m.
šis rodiklis gali viršyti 5...
Rekomendacijos - siekti GPM dalies, skiriamos
Vilniui padidinimo
Savivaldybių biudžetams skiriama GPM
dalis, %
Savivaldybė...
Rekomendacijos - iš esmės pagerinti Savivaldybės
finansinių ataskaitų kokybę
Finansinių ataskaitų
rinkinio parengimo
termi...
Rekomendacijos - iš esmės peržiūrėti biudžeto
rengimo principus
Biudžeto parengimo
principai netinkami
Savivaldybės veikla...
Rekomendacijos - įdiegti geriausios praktikos
reikalavimus atitinkančią iždo funkciją
Iždo funkcijos veikla
neefektyvi, iš...
Rekomendacijos - valdyti Savivaldybės įmonių
finansus remiantis geriausia praktika
• Artimiausiu metu surinkti ir susistem...
Klausimai/diskusija
Vilniaus m. savivaldybė
PwC 22
Ačiū už dėmesį
This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and
does not constitut...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vilniaus miesto savivaldybės finansinės informacijos analizės rezultatai

973 views

Published on

Vilniaus miesto savivaldybės finansinės informacijos analizės rezultatai

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vilniaus miesto savivaldybės finansinės informacijos analizės rezultatai

 1. 1. www.pwc.lt Vilniaus miesto savivaldybės finansinės informacijos analizės rezultatai 2011 m. gegužės 19 d.
 2. 2. Pristatymo struktūra 1. Darbo apimtis 2. Pagrindiniai pastebėjimai 3. Išvados ir rekomendacijos 4. Klausimai / diskusija Vilniaus m. savivaldybė PwC 2
 3. 3. Darbo apimtis Vilniaus m. savivaldybė PwC 3
 4. 4. Darbo apimtis Mūsų su užsakovais suderinta užduotis apėmė šias pagrindines sritis: 1.2007-2009 m. istorinės finansinės informacijos analizė: - faktinėmis išlaidomis pagrįstos finansinės informacijos analizė - pagrindinių tendencijų analizė, vienkartinių (nepasikartojančių) išlaidų nustatymas 2. 2010-2013 m. finansinių prognozių (biudžetų) analizė: - biudžeto parengimo metodikos analizė - biudžeto patikimumo (pasiekiamumo) analizė 3. Detalių procedūrų, susijusių su balansinių ir užbalansinių įsipareigojimų tikslumo ir išsamumo užtikrinimu, atlikimas. Vilniaus m. savivaldybė PwC
 5. 5. Veiksniai, turėję svarbios įtakos darbo rezultatams Valdymo sprendimams priimti - būtina patikima ir savailaikė informacija Vilniaus m. savivaldybė PwC • 2009 m. Savivaldybėje įgyvendinti organizaciniai bei informacinių sistemų pakeitimai turėjo reikšmingos neigiamos įtakos finansinės informacijos, naudotos ataskaitos parengimui, kokybei. • Nuo 2010 m. Savivaldybės finansinės ataskaitos yra rengiamos pagal Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės standartų (VSFAS) reikalavimus. Perėjimas prie naujųjų apskaitos standartų turėjo neigiamos įtakos finansinių ataskaitų parengimo trukmei. 5
 6. 6. Pagrindiniai pastebėjimai Vilniaus m. savivaldybė PwC 6
 7. 7. Pagrindinės analizės kryptys Pagrindinės finansinės analizės kryptys: • Analizuotos faktinės (patirtos), o ne kasinės (apmokėtos) išlaidos • Detaliai nenagrinėtos specialiosios tikslinės dotacijos • Investicinė programa nagrinėta atskirai (dėl specifinių finansavimo šaltinių ir investicinio šios programos pobūdžio) • Mūsų pastangos buvo sutelktos į normalizuoto veiklos išlaidų lygio ir veiklos išlaidų finansavimo deficito nustatymą Vilniaus m. savivaldybė PwC 7
 8. 8. 2007 -2009 m. Savivaldybės faktinės išlaidos viršijo kasines išlaidas 185 mln. Lt arba 10% Kasinių ir faktinių išlaidų palyginimas, mln. Lt Vilniaus m. savivaldybė PwC 8
 9. 9. Savivaldybė gali tik ribotai įtakoti pagrindines savo pajamų rūšis, t.y. GPM ir NT mokestį Savivaldybės pajamos mln. Lt GPM NT mokestis Ugdymo įstai- gų paslaugos Kitos pajamos Valstybės biudžeto dotacijos Iš viso Pokytis, % Vilniaus m. savivaldybė PwC 2007 2008 359,3 464,3 84,8 104,2 17,2 16,9 120,1 101,5 7,0 2,4 588,4 689,3 - 17% 2009 2010 387,9 361,1 109,0 112,8 25,9 32,6 81,4 83,9 44,5 - 648,7 590,4 (6%) (9%) • Savivaldybė neturi realių svertų, leidžiančių įtakoti GPM surinkimą. • Savivaldybės įtaka NT mokesčio pajamoms pasireiškia tarifo nustatymu iš anksto nustatytose ribose. • Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensavimo taisyklės remiasi prognozėmis, kurios dažnai nėra patikimos. 9
 10. 10. 2007-2010 m. surinktas GPM buvo mažesnis nei planuotas 227 mln. Lt GPM pajamos, mln. Lt Vilniaus m. savivaldybė PwC • Nuo 2007 m. kiekvienais metais į savivaldybės biudžetą GPM surenkama reikšmingai mažiau nei planuota. • 2010 m. GPM surinkta net 97,5 mln. Lt mažiau nei planuota. • 2007-2010 m. laikotarpyje GPM surinkta 227 mln. Lt mažiau nei planuota. Tai buvo vienas iš svarbiausių veiksnių, sąlygojusių Savivaldybės skolų didėjimą. 10
 11. 11. NT mokesčio surinkimas atitinka planą, tačiau galimas reikšmingas pajamų mažėjimas ateityje NT mokesčio pajamos, mln. Lt • Istoriškai nekilnojamojo turto (NT) mokesčio surinkimas buvo itin artimas planui. • 2011 m. planuojamos NT mokesčio pajamos praktiškai lygios 2010 m. pajamų faktui. • Nuo 2011 m. NT mokestis skaičiuojamas pagal masinio turto vertinimo, atnaujinto krizės metu, rezultatus. • Todėl tikėtinas reikšmingas NT mokesčio pajamų sumažėjimas, tačiau mums nepavyko gauti informacijos apie atnaujintą mokesčio bazę. Vilniaus m. savivaldybė PwC 11
 12. 12. Nepaisant pastangų sumažinti veiklos sąnaudas, 2009 m. lyginant su 2008 m., jos sumažėjo tik 6% Veiklos sąnaudų analizė mln. LTL Atlyginimai Infr. objektų priežiūra Socialinė parama Miesto transportas Maitinimas Patalpų nuoma 2007 2008 225,1 274,4 108,3103,7 51,6 55,2 9,3 79,9 15,7 15,6 9,5 11,3 • 2009 302,3 87,6 • 83,2 26,1 21,9 • 10,6 Atlyginimų ir susijusių sąnaudų augimas daugiausiai buvo sąlygotas ilgalaikės ugdymo įstaigų atlyginimo kėlimo programos. 2009 m. su miesto transportu susijusios sąnaudos ženkliai sumažėjo dėl bilietų pabrangimo ir nuostolingų maršrutų atsisakymo. 2009 m. komunalinės sąnaudos augo daugiausiai dėl šilumos tarifo Renginiai 18,2 28,5 6,8 padidėjimo. Komunalinės sąn. 35,7 44,1 49,2 Kitos 55,5 63,5 50,8 Iš viso 528,9 676,2 638,5 Vilniaus m. savivaldybė PwC 12
 13. 13. Visais nagrinėtais laikotarpiais veiklos išlaidų finansavimas buvo nepakankamas Veiklos išlaidų finansavimo deficitas, mln. Lt 2010 m. nėra duomenų Pastaba: Tikėtinam 2011 m. veiklos išlaidų finansavimo įvertinimui naudojome 2011 m. biudžetuotas pajamas ir atitinkamai pakoreguotas faktines 2009 m. išlaidas. Vilniaus m. savivaldybė PwC • Mes nustatėme veiklos sąnaudų finansavimo deficitą, lygindami pajamas su faktinėmis išlaidomis. • Į šį rodiklį nėra įtrauktas ilgalaikio turto įsigijimas ir pardavimas, investicinė programa bei paimtų paskolų aptarnavimas. Išvada: Esamas pajamų lygis nepakankamas veiklos išlaidoms finansuoti. Nėra laisvo pinigų srauto, kurį būtų galima panaudoti paskoloms aptarnauti. 13
 14. 14. Tikėtina, kad 2011 m. išlaidų biudžetas gali būti reikšmingai viršytas 2009 m. faktinių ir 2011 m. planuojamų išlaidų palyginimas mln. Lt Prg. 2009 2011 % Vaikų,... ugdymas 1 301,9 239,6 -21% Pagrindinių funkcijų .. • Lentelėje nagrinėjamos išlaidos einamosioms sąskaitoms apmokėti. • Reikšmingas 1-osios programos išlaidų įgyvendinimas Soc. apsaugos plėtra Infr. objektų priežiūra Infr. objektų plėtra Kitos programos* Iš viso 16 71,3 68,9 2 108,9 63,6 14 85,3 37,5 15 27,4 3,2 43,7 64,5 638,5 477,3 -3% -42% -56% -88% 25% -25% sumažėjimas aiškinamas ikimokyklinio ugdymo krepšelio įvedimu. • Nepakankamas 2-osios, 14- osios ir 15-osios programų finansavimas. Tai sąlygos naujų skolų formavimąsi. * - eliminavus ilgalaikio turto įsigijimą Vilniaus m. savivaldybė PwC 14
 15. 15. Išvados ir rekomendacijos Vilniaus m. savivaldybė PwC 15
 16. 16. Pagrindinės išvados 2009 m. veiklos išlaidų finansavimo deficitas sudarė 39,4 mln. Lt. 2011 m. šis rodiklis gali viršyti 50 mln. Lt. 2009 m. veiklos išlaidos lyginant su 2008 m. sumažėjo 37,7 mln. Lt arba tik 6%. 2010 m. rezultatai nebuvo prieinami projekto vykdymo metu. Sąnaudų mažinimo programos gali būti nepakankamos. Būtina didinti pajamų (GPM, NT mokesčio ir kitų pajamų) bazę. Finansinių ataskaitų parengimas užima daug laiko, biudžetavimo procesas remiasi formaliais reikalavimais, iždo funkcija turi būti tobulinama. Vilniaus m. savivaldybė PwC 1 2 3 4 Nėra laisvo pinigų srauto, kuris galėtų būti panaudotas paskolų aptarnavimui. Turi būti tęsiama griežta sąnaudų kontrolė bei išanalizuoti 2010 m. rezultatai. Rekomenduojame siekti GPM skirstymo taisyklių pakeitimo, taip pat ,,plėsti vilniečių bazę”. Rekomenduojame Savivaldybei imtis neatidėliotinų veiksmų šiose srityse. 16
 17. 17. Rekomendacijos - siekti GPM dalies, skiriamos Vilniui padidinimo Savivaldybių biudžetams skiriama GPM dalis, % Savivaldybė Vilniaus m. 2002 2003 40% 40% 2006 2010 40% 40% - • Paskutiniu Įstatymo pakeitimu, išskyrus Vilnių, žymiai padidinta visiems ,,miestams donorams” Kauno m. 74% 74% 74% 94% 20p skiriama GPM dalis. Klaipėdos m. 64% 64% 64% 86% 22p • Rekomenduojame kreiptis į Šiaulių m. Panevėžio m. 96% 96% 84% 84% 96% 100% 4p 84%100% 16p Finansų ministeriją ir kitas atsakingas institucijas, siekiant padidinti Vilniaus Mažeikių raj. 55% 55% 90% 95% 5p miestui skiriamą GPM dalį. Ignalinos raj. 78% 100% 100% 100% - • Tai leistų ženkliai pagerinti Palangos m. 70% 70% 100% 100% - Savivaldybės finansinę situaciją. Kitos 100% 100% 100% 100% - Šaltinis: LR Savivaldybių biudžeto pajamų nustatymo metodikos įstatymo priedėlis Vilniaus m. savivaldybė PwC 17
 18. 18. Rekomendacijos - iš esmės pagerinti Savivaldybės finansinių ataskaitų kokybę Finansinių ataskaitų rinkinio parengimo terminai yra nepriimtinai ilgi Finansinių ataskaitų rinkinio turinys visiškai neatitinka išorės vartotojų poreikių Trūksta sisteminių svertų informacijos kokybės užtikrinimui ir nuolatiniam jos tobulinimui Vilniaus m. savivaldybė PwC • Metinis finansinių ataskaitų rinkinys turi būti parengtas per tris mėnesius, o ketvirtinis - per vieną mėnesį. • Finansinės ataskaitos turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: - pilnai taikomas kaupimo principas - informacijos atskleidimas atitinkantis geriausios praktikos pavyzdžius - agreguota informacija, apimanti ir savivaldybės įmones - informacija turi būti pakankama valdymo sprendimų priėmimui • Nuolatinis vidaus kontrolės sistemos tobulinimas. • Rekomenduojame svarstyti išorinio nepriklausomo finansinių ataskaitų rinkinio auditoriaus paskyrimą. 18
 19. 19. Rekomendacijos - iš esmės peržiūrėti biudžeto rengimo principus Biudžeto parengimo principai netinkami Savivaldybės veiklai planuoti Biudžeto stebėsenos ir kontrolės sistema nepakankamai operatyvi Akcentuojama trumpalaikio (vienerių metų) biudžeto svarba Vilniaus m. savivaldybė PwC • Turi būti rengiamas atskiras, Savivaldybės veiklos planavimui skirtas biudžetas. • Faktiniai nukrypimai nuo biudžeto normaliomis sąlygomis neturėtų būti didesni kaip 5%. • Nukrypimai nuo biudžeto turi būti nustatomi per vieną mėnesį nuo jų atsiradimo, ir priimami atitinkami koreguojantys veiksmai. • Turi būti įdiegtas ilgalaikio ir vidutinio laikotarpio finansų planavimas, įgalinantis Savivaldybę planuoti veiksmus įvertinant ilgalaikę perspektyvą. • Rekomenduojame parengti naujus biudžeto rengimo principus ir procedūrų vadovą. 19
 20. 20. Rekomendacijos - įdiegti geriausios praktikos reikalavimus atitinkančią iždo funkciją Iždo funkcijos veikla neefektyvi, iš esmės skirta einamiesiems poreikiams įgyvendinti Vilniaus m. savivaldybė PwC • Iždo funkcija turi efektyviai vykdyti šias minimalias funkcijas: - likvidumo planavimas, rizikos valdymas - veiksmų/informacijos koordinavimas su padaliniais, atsakingais už biudžeto planavimą ir vykdymą - skolinimosi poreikio identifikavimas, paskolų portfelio valdymas - vėlesniuose etapuose - iždo funkcijos vykdymas ne tik Savivaldybėje ir pavaldžiose įstaigose, bet ir Savivaldybės įmonėse • Rekomenduojame parengti ir įgyvendinti iždo funkcijos tobulinimo planą remiantis “geriausios praktikos” reikalavimais (pvz. pagal JK CIPFA ar pan.) 20
 21. 21. Rekomendacijos - valdyti Savivaldybės įmonių finansus remiantis geriausia praktika • Artimiausiu metu surinkti ir susisteminti šią minimalią Nepanaudojamas Savivaldybės įmonių potencialas spręsti Savivaldybės finansavimo problemas Vilniaus m. savivaldybė PwC informaciją apie savivaldybės įmonės: - gautinas sumas iš Savivaldybės - finansinius šių įmonių įsiskolinimus ir jų mokėjimo grafikus - nuosavo ir skolinto kapitalo rodiklius ir paskolų padengimo santykinius rodiklius - šių įmonių dividendų pajėgumą (sukauptą nepaskirstytą pelną atsižvelgiant į plėtros/investicijų planus) • Rekomenduojame įdiegti nuolatinę savivaldybės įmonių informacijos pateikimo Savivaldybei sistemą, organizuoti įmonių finansinių rodiklių analizę ir jos pagrindu rengti bendrus pinigų srautų valdymo pasiūlymus. 21
 22. 22. Klausimai/diskusija Vilniaus m. savivaldybė PwC 22
 23. 23. Ačiū už dėmesį This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers UAB, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. © 2011 PricewaterhouseCoopers UAB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers UAB which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

×