Tarybos seminaras. Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme

807 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tarybos seminaras. Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme

 1. 1. Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme Martynas Nagevičius UAB COWI Lietuva Aplinkosaugos ir energetikos padalinio direktorius manv@cowi.lt +370 650 37654# 1 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 2. 2. ES ATL prekybos sistemoje dalyvaujantys Vilniaus CŠT įrenginiai  Termofikacinė elektrinė Nr. 3 (E-3)  Naujosios Vilnios rajoninė katilinė Nr. 2 (RK-2)  Ateities rajoninė katilinė Nr. 8 (RK-8)  Rajoninė katilinė Nr. 7 (RK-7)  Termofikacinė elektrinė Nr. 2 (E-2)# 2 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 3. 3. Vilniaus CŠT įrenginiams skirti ATL vs CO2 emisijos 900.000 Optimistinio Naujosios Vilnios katilinės konversija į biokurą scenarijaus atveju CO2 emisijos per 2013-2020 800.000 sumaţėja 3.331.837 t. TE2 konversija į biokurą (II etapas) 700.000 Dėl CO2 emisijų Trečio TE2 konversja į biokurą ATL trūkumas sumaţėjimo šilumos (III etapas) 2.815.270 ATL kaina sumaţėtų 600.000 apie 1 ct/kWh TE3 bloko konversja (prie 20 eurų/ATL kainos) į biokurą 500.000 Skirta ATL Komunalinių ATL, t CO2 atliekų panaudojimas Skirta ATL ATL energijai gaminti 400.000 perteklius CO2 emisijos -bazinis 516.567 ATL scenarijus 300.000 CO2 emisijos -bazinis scenarijus - CO2 emisijos optimistinis scenarijus 200.000 100.000 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020# 4 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 4. 4. Naujas įstatymas – didesnis savivaldybių vaidmuo, skatinant atsinaujinančių išteklių energijos vartojimą ir nauji įrankiai šiam vaidmeniui įgyvendinti# 5 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 5. 5. Savivaldybės vaidmuo, plėtojant atsinaujinančią energetiką – priskirtos sritys Infrastruktūros biodegalus ir elektrą Aprūpinimo šiluma, naudojančiam naudojant AIE transportui plėtra organizavimas Biodegalų ir elektros naudojimas viešajame transporte Visuomenės informavimas ir Ţalios energijos sąmoningumo ugdymas naudojimas viešuosiuose pastatuose# 7 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 6. 6. Savivaldybės vaidmuo, plėtojant atsinaujinančią energetiką – priskirtos sritys Nuo 2012 m. sausio 1 d. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių nauji pastatai ir esami pastatai, kuriuos reikia kapitališkai atnaujinti, turi atitikti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo reikalavimus Ţalios energijos naudojimas viešuosiuose pastatuose# 8 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 7. 7. Savivaldybės vaidmuo, plėtojant atsinaujinančią energetiką – priskirtos sritys Infrastruktūros biodegalus ir elektrą Aprūpinimo šiluma, naudojančiam naudojant AIE transportui plėtra organizavimas Biodegalų ir elektros naudojimas viešajame transporte Visuomenės informavimas ir Ţalios energijos sąmoningumo ugdymas naudojimas viešuosiuose pastatuose# 10 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 8. 8. Savivaldybės vaidmuo, plėtojant atsinaujinančią energetiką – priskirtos sritys Aprūpinimo šiluma, naudojant AIE organizavimas Šilumos ūkio specialiuosiuose planuose turi būti numatyta konkreti šilumos ir vėsumos energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų plėtra (tvirtinama Savivaldybės Tarybos) Savivaldybės, planuodamos miestų ir (ar) rajonų infrastruktūros plėtrą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), viešųjų ir privačių objektų apsirūpinimą šilumos ir (ar) vėsumos energija, įvertina galimybes gaminti šilumos ir vėsumos energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių.# 11 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 9. 9. Savivaldybės vaidmuo, plėtojant atsinaujinančią energetiką – priskirtos sritys Infrastruktūros biodegalus ir elektrą Aprūpinimo šiluma, naudojančiam naudojant AIE transportui plėtra organizavimas Biodegalų ir elektros naudojimas viešajame transporte Visuomenės informavimas ir Ţalios energijos sąmoningumo ugdymas naudojimas viešuosiuose pastatuose# 13 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 10. 10. Savivaldybės vaidmuo, plėtojant atsinaujinančią energetiką – priskirtos sritys Infrastruktūros biodegalus ir elektrą naudojančiam transportui plėtra Savivaldybės kuria infrastruktūrą, reikalingą atsinaujinančių išteklių energiją, vandenilį ir elektros energiją naudojančių transporto Savivaldybės skatina naudoti viešojo transporto priemonių naudojimo plėtrai sektoriuje, saugomose teritorijose transporto priemones, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją, vandenilį, elektromobilius ir hibridines transporto priemones.# 14 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 11. 11. Savivaldybės vaidmuo, plėtojant atsinaujinančią energetiką – priskirtos sritys Infrastruktūros biodegalus ir elektrą Aprūpinimo šiluma, naudojančiam naudojant AIE transportui plėtra organizavimas Biodegalų ir elektros naudojimas viešajame transporte Visuomenės informavimas ir Ţalios energijos sąmoningumo ugdymas naudojimas viešuosiuose pastatuose# 16 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 12. 12. Savivaldybės vaidmuo, plėtojant atsinaujinančią energetiką – priskirtos sritys Savivaldybės rengia ir įgyvendina visuomenės informavimo ir sąmoningumo ugdymo priemones, teikia konsultacijas ir rengia mokymo programas AEI plėtojimo ir naudojimo praktines galimybes ir naudą; Visuomenės informavimas ir sąmoningumo ugdymas# 17 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 13. 13. Savivaldybės vaidmuo, plėtojant atsinaujinančią energetiką – priskirtos sritys Infrastruktūros biodegalus ir elektrą Aprūpinimo šiluma, naudojančiam naudojant AIE transportui plėtra organizavimas Biodegalų ir elektros naudojimas viešajame transporte Visuomenės informavimas ir Ţalios energijos sąmoningumo ugdymas naudojimas viešuosiuose pastatuose# 18 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 14. 14. Savivaldybės vaidmuo, plėtojant atsinaujinančią energetiką – priskirtos sritys Biodegalų ir elektros naudojimas viešajame transporte Savivaldybės siekia, kad viešajame transporte būtų naudojamos transporto priemonės, naudojančios atsinaujinančių išteklių energiją, elektromobiliai ir hibridinės transporto priemonės;# 19 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 15. 15. Savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programa Programų finansavimo Programų lėšų šaltiniai: Savivaldybės atsinaujinančių naudojimas: energijos 1) dalis akcizo pajamų, faktiškai 1) įrangos, didinančios AIE gautų uţ realizuotą energijos išteklių plėtros finansavimo panaudojimą savo poreikiams gamybai naudojamą skystąjį kurą programa gyvenamajame ir (mazutą), orimulsiją, gamtines visuomeniniame sektoriuose, dujas, akmens anglis, koksą ir įsigijimui remti [..] pagal lignitą, šildymui skirtą gazolį savivaldybės patvirtintą tvarkos (buitinį krosnių kurą), elektros aprašą; energiją; 2) AIE naudojimo transporto 2) savivaldybių biudţetų sektoriuje infrastruktūros plėtrai; asignavimai; 3) AIE, naudojamos transporto 3) ES paramos lėšos; sektoriuje, gamybos plėtrai; 4) metano mokestis; 4) elektromobilių baterijų įkrovimo ir vandenilį naudojančių 5) savanoriškos asmenų bei automobilių uţpildymo punktų uţsienio valstybių lėšos, skirtos  Programos lėšos kaupiamos tinklo bei kt. infrastruktūros AEI plėtrai; atskiroje savivaldybės biudţeto sukūrimo ir plėtros projektams; 6) iki 40 procentų Klimato kaitos sąskaitoje. 6) visuomenei informuoti ir specialiosios programos lėšų,  Programos pajamos ir šviesti, konsultuoti ir mokyti kurios laikomos Valstybės iţdo atsinaujinančių energijos išteklių sąskaitoje atskirai nuo kitų išlaidos planuojamos savivaldybių panaudojimo technologijų nacionalinės AEI plėtros biudţete savivaldybės tarybos diegimo klausimais; finansavimo programos lėšų ir nustatyta tvarka administruojamos aplinkos 7) savivaldybių AEI plėtros ministro nustatyta Klimato kaitos finansavimo programoms specialiosios programos lėšų administruoti. naudojimo tvarka. .... 7) kt# 21 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 16. 16. Kaip išmatuoti "ţalumą"? 2009/28/EB Direktyva dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją CŠT pagaminta "ţalia" šiluma (tne) Generuota "ţalia" elektra (tne) Suvartota biodegalų (tne) Suvartota Tiesiogiai suvartota malkų /biokuro (tne) atsinaujinanti Tiesiogiai suvartota šilumos iš saulės (tne) Atsinaujinančios energija Tiesiogiai suvartota geoterminės energijos (tne) energijos = = naudojimo rodiklis (%) Suvartota CŠT šilumos (tne) Bendras galutinis Šilumos nuostoliai tinkluose (tne) energijos Suvartota elektros (tne) suvartojimas Elektros nuostoliai tinkluose (tne) Suvartota degalų (tne) Tiesiogiai suvartota g.dujų (tne) Tiesiogiai suvartota akmens anglies (tne) Tiesiogiai suvartota malkų /biokuro(tne) Rodiklį galima didinti: Tiesiogiai suvartota kito kuro (tne) Tiesiogiai suvartota šilumos iš saulės (tne) - Didinant skaitiklį Tiesiogiai suvartota geoterminės energijos (tne) - Maţinant vardiklį# 27 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 17. 17. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Kiekvienai savivaldybei nustatomas minimalus iki 2020 m. privalomus pasiekti atsinaujinančiosSavivaldybės energijos naudojimo planinius rodikliusnusistatotarpiniusatsinaujinančių 40%ištekliųenergijosnaudojimo 35%planiniusrodiklius 30% 25% Atsinaujinančių energijos išteklių dalis 20% bendrame galutiniame energijos suvartojime 15% 10% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020# 28 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 18. 18. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas Tarpiniai atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo planiniai rodikliai2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m. Priemonės planiniams rodikliamspasiekti 2011-2012 m. Savivaldybės atsinaujinančių Atsinaujinančiųenergijos išteklių plėtros finansavimoprogramos matmenys išteklių naudojimo Atsinaujinančios energetikos plėtros planasekonominės socialinės naudossavivaldybei ir valstybei įvertinimas Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtros veiksmųplanų sąsajos su kitais savivaldybėsdokumentais Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 29 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 19. 19. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas Pramonė Sritys, kurių Tarpiniai atsinaujinančių išteklių savivaldybė negali įtakoti Tranzitinis transportasenergijos naudojimo planiniai rodikliai2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m. Savivaldybės atliekų tvarkymo įmonės, Savivaldybės vandentvarkos įmonės, Priemonės planiniams rodikliams Savivaldybės transporto ūkispasiekti Savivaldybės pastatai ... Savivaldybės atsinaujinančiųenergijos išteklių plėtros finansavimo Tiesiogiaiprogramos matmenys savivaldybės įtakojamos Atsinaujinančios energetikos sritysekonominės socialinės naudos Savivaldybės išnuomotossavivaldybei ir valstybei įvertinimas CŠT įmonės Gyvenamieji ir kt. Atsinaujinančių išteklių visuomeniniai bei komerciniaienergijos naudojimo plėtros veiksmų pastatai Netiesiogiai savivaldybėsplanų sąsajos su kitais savivaldybės įtakojamos sritys Energijos iš AEIdokumentais generavimo ir tiekimo į tinklus Atsinaujinančių įrenginiai ištekliųenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 30 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 20. 20. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas Tarpiniai atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo planiniai rodikliai2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m. Priemonės planiniams rodikliamspasiekti Savivaldybės atsinaujinančiųenergijos išteklių plėtros finansavimoprogramos matmenys Atsinaujinančios energetikosekonominės socialinės naudossavivaldybei ir valstybei įvertinimas Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtros veiksmųplanų sąsajos su kitais savivaldybėsdokumentais Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 31 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 21. 21. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas Tarpiniai atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo planiniai rodikliai2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m. Priemonės planiniams rodikliamspasiekti Siūlytina priimti tik atlikus pilną kaštų naudos analizę ir parinkus priemones Savivaldybės atsinaujinančiųenergijos išteklių plėtros finansavimo Taip pat atlikus:programos matmenys - Bendro galutinio energijos Atsinaujinančios energetikos suvartojimo kitimo iki 2020 metųekonominės socialinės naudossavivaldybei ir valstybei įvertinimas tendencijų vertinimą Atsinaujinančių išteklių - Biokuro potencialo vertinimąenergijos naudojimo plėtros veiksmųplanų sąsajos su kitais savivaldybėsdokumentais Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 32 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 22. 22. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas Tarpiniai atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo planiniai rodikliai2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m. Priemonės planiniams rodikliams - Diegimo kaštaipasiekti - Galimi papildomi kiti kaštai Savivaldybės atsinaujinančių + Numatomų sukurti darbo vietų skaičiusenergijos išteklių plėtros finansavimo + Papildomos įplaukos į vietos ekonomikąprogramos matmenys + Įtaka taršos maţinimui + Įtaka išlaidų energetikai maţinimui Atsinaujinančios energetikosekonominės socialinės naudos + Galima nauda iš klimato kaitos irsavivaldybei ir valstybei įvertinimas ţaliosios energetikos lanksčiųjų mechanizmų Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtros veiksmų = Ekonominė nauda/ţalaplanų sąsajos su kitais savivaldybėsdokumentais Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 33 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 23. 23. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas Tarpiniai atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo planiniai rodikliai2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m. Priemonės planiniams rodikliamspasiekti Savivaldybės atsinaujinančiųenergijos išteklių plėtros finansavimoprogramos matmenys Atsinaujinančios energetikosekonominės socialinės naudossavivaldybei ir valstybei įvertinimas Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtros veiksmųplanų sąsajos su kitais savivaldybėsdokumentais Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 34 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 24. 24. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas 1. Tiesiogiai savivaldybės vykdytinų projektų Tarpiniai atsinaujinančių išteklių sąrašasenergijos naudojimo planiniai rodikliai • Investicijų dydis2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015– • Reikalingas paramos dydis2016 m., 2017–2018 m. • Efektas • Numatomi projekto pradžios metai Priemonės planiniams rodikliamspasiekti 2. Projektų srityse, kurias savivaldybė gali įtakoti netiesiogiai, potencialas Savivaldybės atsinaujinančių • Stambiausių projektų sąrašasenergijos išteklių plėtros finansavimo • Bendras reikalingas paramos dydisprogramos matmenys • Bendras efektas • Planuojamas progresas iki 2020 metų Atsinaujinančios energetikos 3. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimoekonominės socialinės naudossavivaldybei ir valstybei įvertinimas plėtros srityse, kurių savivaldybė negali įtakoti, potencialo vertinimas Atsinaujinančių išteklių 4. Kitos priemonės, reikalingos atsinaujinančiaienergijos naudojimo plėtros veiksmų energetikai savivaldybėje skatintiplanų sąsajos su kitais savivaldybės • Viešinimas ir informacijos sklaidadokumentais • Planavimo ir leidimų išdavimo supaprastinimas • Kitos investicijų pritraukimo priemonės Atsinaujinančių išteklių • Priemonės, užtikrinančios pakankamą biokuro tiekimąenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 35 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 25. 25. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas Tarpiniai atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo planiniai rodikliai2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m. Priemonės planiniams rodikliamspasiekti Savivaldybės atsinaujinančiųenergijos išteklių plėtros finansavimoprogramos matmenys Atsinaujinančios energetikosekonominės socialinės naudossavivaldybei ir valstybei įvertinimas Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtros veiksmųplanų sąsajos su kitais savivaldybėsdokumentais Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 36 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 26. 26. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas Tarpiniai atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo planiniai rodikliai2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m. Priemonės planiniams rodikliams 1. Biudžetaspasiekti • Numatomas biudžeto dydis • Numatomi programos finansavimo šaltiniai Savivaldybės atsinaujinančių • Numatomas programos panaudojimasenergijos išteklių plėtros finansavimo 2. Programos finansavimo aprašasprogramos matmenys • Numatomi reikalavimai paramos gavėjui • Numatoma paramos forma(pvz. intensyvumas, maksimalios Atsinaujinančios energetikos paramos dydis)ekonominės socialinės naudos • Numatomi atrankos kriterijaisavivaldybei ir valstybei įvertinimas • Numatomas paramos teikimo mechanizmas • Numatomas monitoringo mechanizmas Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtros veiksmųplanų sąsajos su kitais savivaldybėsdokumentais Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 37 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 27. 27. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas Tarpiniai atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo planiniai rodikliai2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m. Priemonės planiniams rodikliamspasiekti Savivaldybės atsinaujinančiųenergijos išteklių plėtros finansavimoprogramos matmenys Atsinaujinančios energetikosekonominės socialinės naudossavivaldybei ir valstybei įvertinimas Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtros veiksmųplanų sąsajos su kitais savivaldybėsdokumentais Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 38 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 28. 28. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas Tarpiniai atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo planiniai rodikliai2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m. Priemonės planiniams rodikliamspasiekti Savivaldybės atsinaujinančiųenergijos išteklių plėtros finansavimoprogramos matmenys Sąsajos su bendruoju planu Sąsajos su šilumos ūkio specialiaisiais planais Atsinaujinančios energetikosekonominės socialinės naudos Sąsajos su kt. strateginiais dokumentaissavivaldybei ir valstybei įvertinimas Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtros veiksmųplanų sąsajos su kitais savivaldybėsdokumentais Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 39 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 29. 29. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas Tarpiniai atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo planiniai rodikliai2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m. Priemonės planiniams rodikliamspasiekti Savivaldybės atsinaujinančiųenergijos išteklių plėtros finansavimoprogramos matmenys Atsinaujinančios energetikosekonominės socialinės naudossavivaldybei ir valstybei įvertinimas Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtros veiksmųplanų sąsajos su kitais savivaldybėsdokumentais Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 40 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 30. 30. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas Esamos padėties įvertinimas Tarpiniai atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo planiniai rodikliai2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016 m., 2017–2018 m. Nurodomi informaciniai šaltiniai duomenų vertinimui Priemonės planiniams rodikliams • Šilumos tiekimo įmonėspasiekti • Elektros energijos tiekėjai • Gamtinių dujų tiekėjai Savivaldybės atsinaujinančių • Konkrečios Savivaldybės įmonėsenergijos išteklių plėtros finansavimo • Urėdijosprogramos matmenys • Biokuro tiekėjai • Nekilnojamo turto registro centras Atsinaujinančios energetikos • Statistikos departamentasekonominės socialinės naudos • Stambūs energijos vartotojai savivaldybės teritorijojesavivaldybei ir valstybei įvertinimas • Degalų tiekimo įmonės • ... Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtros veiksmųplanų sąsajos su kitais savivaldybėsdokumentais Atsinaujinančių ištekliųenergijos naudojimo plėtrosmonitoringo planas# 41 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 31. 31. 2011–2020 m. atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas  Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų projektus suderina su Vyriausybės įgaliota institucija.  Savivaldybės ne vėliau kaip 2012 m. rugpjūčio 31 d., o vėliau kiekvienais metais rengia ir viešai skelbia atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendinimo rezultatų ataskaitas. 2011-2012 m.  Savivaldybė, jeigu jos atsinaujinančių išteklių Atsinaujinančių energijos dalis per paskutinius dvejus metus tapo išteklių maţesnė negu savivaldybės atsinaujinančių išteklių naudojimo energijos naudojimo plėtros veiksmų plane nustatyti plėtros planas tarpiniai atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planiniai rodikliai, ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo skaičiuojamojo laikotarpio pabaigos patvirtina atnaujintą savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą ir jame nustato adekvačias ir proporcingas priemones, skirtas uţtikrinti, kad per pagrįstą laikotarpį atsinaujinančių išteklių energijos dalis atitiktų nustatytus planinius rodiklius.# 42 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 32. 32. Kodėl nelaukti?  Gal reikia palaukti kol Vyriausybė (kažkada) nustatys privalomus pasiekti AIE naudojimo planinius rodiklius kiekvienai savivaldybei?  Gal palaukti kol Vyriausybė paskirs lėšų tokiam planui parengti?  Gal palaukti kol kitos savivaldybės parodys pavyzdį ir pasimokyti iš jų klaidų ir pasiekimų? GALIMA PALAUKTI, jeigu:  kažkas tikisi, kad Vyriausybė geriau gali nustatyti Jūsų savivaldybei atsinaujinančios energetikos plėtros tikslus ir būdus, nei Jūs patys  kažkam nesvarbu kada bus suformuotas tinkamo dydžio savivaldybės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros finansavimo programos biudžetas ir kokio jis bus dydžio  kažkam nesvarbu, jei investuotojai į atsinaujinančią energetiką pirmiau pasirinks kitas savivaldybes  kažkas mano, kad atsinaujinančios energetikos plėtra Jūsų savivaldybėje gali ir kiek palaukti GERIAU NELAUKTI, jeigu JŪS manote priešingai# 45 Savivaldybių vaidmuo Atsinaujinančių išteklių energetikos Įstatyme2011.11.05
 33. 33. Ačiū uţ dėmesį !#

×