Advertisement

More Related Content

Advertisement

PREVENTIVE-MEASURES.pptx

  1. 1. Takipan at palaging linisin ang mga imbakan ng tubig. Maraming gamit sa bahay gaya ng flower vase ang maaaring pangitlugan ng lamok kaya makabubuting palitan nang madalas ang tubig ng mga ito. 2. Panatilihin ang kalinisan sa bahay. Iwasan ang pag-iimbak ng mga nakatiwangwang na basura gaya ng mga lumang gulong at mga container na maaaring pangitlugan at pamahayaan ng mga lamok. 3. Magsuot ng mga damit na nagbibigay ng proteksyon sa balat gaya ng long sleeves at pantalon kung maraming lamok sa paligid at kung marami ang kaso ng dengue sa inyong lugar. MGA HAKBANG PARA MAIWASANG MAGKAROON NG DENGUE 4. Gumamit ng mosquito net o kulambo para hindi makagat ng lamok kapag natutulog. Siguraduhing walang butas o bukas na bahagi kung saan maaaring lumusot ang mga mapaminsalang lamok.
  2. 5. Maaaring magpalagay ng screens sa mga bintana at pinto para hindi makapasok ang mga lamok sa loob ng bahay. 6. Gumamit ng mga insecticides na mabisa laban sa mga lamok ngunit siguraduhing ligtas itong gamitin sa loob ng bahay. Nakakatulong pantaboy ng lamok ang mosquito coil o katol ngunit mag-ingat sa paggamit nito lalo na kung may mga bata sa inyong bahay. 7. Itapon nang maayos ang inyong mga basura. Gumamit ng mga basurahang may takip at palaging ilabas ang inyong mga basura. Nakakatulong din ang wastong paghihiwalay ng basura upang mabawasan ang pagpasok ng lamok sa inyong kabahayan. MGA HAKBANG PARA MAIWASANG MAGKAROON NG DENGUE 8. Panatilihing malinis at walang naiiwang tubig sa inyong mga alulod. Gayundin ang inyong mga pool, fountain, at bathtub.
  3. MGA HAKBANG PARA MAIWASANG MAGKAROON NG DENGUE 9. Alisin sa hanger ang mga damit kung maaari ay tupiin ito at ilagay sa mga damitan . sapagkat madalas doon nadapo ang mga lamok . 10. Ilagay ang lahat na ginamit na mga lata at bote sa loob ng may takip na mga basurahan. 11. Maari din magtanim ng mga halamang makatutulong para maitaboy ang mga lamok kagaya ng Cintorella, Rose mary, Basil , Catnip at Pepper mint.
Advertisement