Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Puna ekipore si baze per lidership

4,511 views

Published on

 • Be the first to comment

Puna ekipore si baze per lidership

 1. 1. PUNA EKIPORE SI BAZE PER LIDERSHIP Mr.Sc.Drita Krasniqi
 2. 2. -Nevoja per pune ekipore- Puna ekipore –domosdoshmeri Ekip i mire-pergjigje e mire ne sfidat e bizneseve Por nuk qendron ne tersi kjo per faktin se keqeperdorimi i ekipeve ka disa implikime te thella si:demotivimi,konflikti ne mes anetareve etj. Arsyshmeria per nje gjykim te tille mbeshtetet ne disa faktore:
 3. 3. … Natyra e problemit qe duhet te zgjidhet Personaiteti i anetareve te grupit Mjedisi dhe situata ekzistuse ne ate kohe Faktori kohe Profili i liderit etj
 4. 4. Natyra e problemit qe duhet zgjidh A kemi ne te vertet nevoje qe nje grup i njerezve ta kryejne kete A mund ky grup i njerezve te krijojn nje sinergji permes bashkepunimit efektiv dhe kreativ A kerkon detyra e caktuar llojllojsmeri te njohurive dhe shkathtesive te cilat mund te gjenden vetem ne nje grup te njerezve
 5. 5. Personaliteti i anetarev te ekipit A jane njerezit e motivuar? A ka personalitet te forta qe hezitojne te punojn me te tjeret ? A jane njerezt me njohuri dhe shkathtesi te duhur per ta kryer punene caktuar?
 6. 6. Mjedisi dhe situata A favorizon kultura organizative kulturen ekipore? A eshte sistmi shperblyes perkrahes i performanses individuale apo ekipore? A eshte situata ekzistuese ne krize apo jo?-Pergjigja ne keto pytje do te ket ndikim ne krijimin dhe organizimin e ekipeve
 7. 7. Faktori kohe-Eshte me rendesi te shqyrtohet koha para se te formohet ekipi A duhet levizes me shpejt (nese je ne situate krize) A eshte afati i caktuar A ke kohe te angazhosh ekipin
 8. 8. Profili i liderit Udheheq ekipin pa pas njohuri se cili eshte problemi- zgjidhja Ndan fuqine me anetaret e ekipit te cilet dijne si ta menaxhojne situaten dhe sfdat qe dalin nga kjo Fokusohet ne procesin e ekipite jo ne permbajtjen qe mund ti lihet anetareve te grupit
 9. 9. Ekipi perkunder grupit Puna ekipore eshte nje proces ne te cilin nje grup i njerezve tenton te perdor ne menyre sistematike talentin e anetareve te ekipit ne menyre qe te arrijne objektivat e caktuara ne menyre me te mire te mundeshme.
 10. 10. … Procesi :eshte i vazhdushem,i gjalle dhe dinamik Grupi i njerezve Tentojne te perdorin Ne menyre sistematike Talenti individual i anetaree te ekipit Arritja e objektivave te caktuara Ne menyre me te mire te mundshme
 11. 11. Lidershipi ekipor Lidershpi ekipor eshte nje proces me ane te cilit lideri ka mundesi qe te maksimizoj angazhimin e talentit individual –qe objektivat e percaktuara jane arritur permes angazhimit ekipor.-Nje gje e tille kerkon disa shkathtesi kritike te ldershipit nga ana e liderit te ekipit:
 12. 12. … Njohuri e talentit ekzistues Aftesia qe te sjell ne siperfaqe taletntin e tille dhta angazhoj ne menyre te duhur Kapacitetite menaxhoj nderlidhjen ne mes te njerezve te ndryshem qe kane talent ,qe nuk eshte domosdoshmeri dhe perputhshmeri Aftesia per te zhvillu njerezit dhe ti beje ata te zhvillohen Kuptimi i dinamikes se ekipit
 13. 13. Sfidat e reja per ekipet“Ekipi efektiv eshte ai ekip qe mund te prodhoj ate qe anetaret individual te ekipit nuk mund ta prodhojne vetem”-sinergjia-eshte vler e shtuar qe arsyeton ekzistencen dhe perdorimin e ekipeveSfidat :
 14. 14. … Ndikimii teknologjive te reja te informimit dhe komuniki mit Rritja e interesave kultureore ne boten e bizneit,puna ne ekipe multikulturore ,zhv.i biznesit ne kultura te ndryshme Shpejtesia e ndrysimit ngjarjet shpalosen me nje shpejtesi te madhe ne boten e biznesit Perparesit e kohes ,asgje nuk eshte e sigurt me bota eshte me perplote kontradita
 15. 15. …-Transformimet kryesore qe ndikojne te anetaret e ekipit dhe profili i tyre: Pritje te reja –ata duan pune atraktive,shpresojne te mesojne,zhvillohen nga puna ekipore Qendrime te reja-nuk friksohen nga perparesit, kotradiat dhe dilemat Sjellje te reja-shqyrtojne alternativat e reja,deshirojne te ken nohje direkte dhe shperblim per suksesein
 16. 16. Ekipet arrijne sukses se: Anetaret e ekipeve ndjekin dhe ndajne vizionin e perbashket Komunikojn mes vete Percjellin udheheqesin e grupt Ndajn detyrat dhe
 17. 17. Ekpet deshtojne se: Individet dhe anetaret e gr,kan planeprogr. dhe qellime te ndryshme Largohen dhe nuk ndjekin veprime te perbashkete Udheheqesia jo e mirenuk jane te gatshem te pranojne sakrificen e nevojshme qe te behet nje pune e mire etj.
 18. 18.  www.Biznesi.net

×