Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja

4,658 views

Published on

Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,658
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja

 1. 1. L_03 Ekonomia, shoqëria /bota dhe ndërmarrja     Tetor, 2010 MSc. LULJETA ELEZAJ
 2. 2. <ul><li>“ Të interesuarit e ndërmarrjes: pronarët, drejtuesit/menaxhmenti i ndërmarrjes, të punësuarit, huadhënësit, blerësit, furnizuesit dhe shoqëria/bota”, </li></ul><ul><li>Kushtet globale ekonomike botërore apo regjionale: lëvizjet valutore dhe financiare botërore, sistemi i përbashkët monetar evropian etj. </li></ul>
 3. 3. Ekonomia - fjala greke oiekonomia që do të thotë ekonomizim/amvisërim, - “të përfitosh vlerë përkatëse për paratë e angazhuara/investuara”, - “të jetosh nga mjetet, respektivisht pasuria vetjake” Për individët – ekonomizimi- shkathtësia ekonomike të fitosh para ashtu që të jenë të mjaftueshme për te gjitha të dalat për ushqim, veshmbathje,, banim, etj dhe një tepricë për të kursyer Për ndërmarrjet- ekonomizim- shkathtësia të ekonomizojë me resurset e disponueshme për të përfituar vlerë të shtuar përkatëse dhe të japin fitim përkatës.
 4. 4. Varësia shoqëri - ndërmarrje <ul><li>Shoqëria përcakton kushtet e ndërmarrjes: legjislacioni, sistemi fiskal dhe infarstruktuar </li></ul><ul><li>Ndërmarrja ofruese /furnizuese me mallra dhe shërbime, punëdhënëse, dhe burim i të hyrave për shtetin </li></ul>
 5. 5. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas veprimtarisë <ul><li>Ndërmarrjet industriale dhe xehetare; industria e drurit, ndërmarrjet përpunuese, industria e makinale etj. </li></ul><ul><li>Ndërmarrjet tregtare; blerej –shitje e mallrave, tregëtia me shumicë dhe pakicë, </li></ul><ul><li>Ndërmarrjet shërbyese; shërbimet e transportit, shërbimet e sigurimit, shërbime të teknikës informative;agjenci, byro të shërbimeve për biznes. </li></ul>
 6. 6. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas distribucionit dhe integrimit <ul><li>Klasifikimi sipas blerësve: </li></ul><ul><li>- mallrat prodhuese, </li></ul><ul><li>- mallrat e konsumit, </li></ul><ul><li>Klasifikimi sipas qëndueshmërisë së mallrave: </li></ul><ul><li>- mallrat kapitale, </li></ul><ul><li>- mallrat e konsumit te gjërë </li></ul><ul><li>Klasifikimi sipas shpeshtësisë së blerjes: </li></ul><ul><li>- mallrat e përditshme, </li></ul><ul><li>- mallrat speciale </li></ul>
 7. 7. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas degëve <ul><li>1. Bujqësia, pylltaria, gjuetia dhe peshkataria </li></ul><ul><li>2. Xehetaria </li></ul><ul><li>- eksploatimi I xehes, </li></ul><ul><li>- eksploatimi I lëndës energjetike, </li></ul><ul><li>- përpunimi primar dhe i mëvonshëm I lëndës minerale </li></ul><ul><li>3. Industria prodhuese </li></ul><ul><li>- industria ushqimore, </li></ul><ul><li>- industria e pijeve dhe lëngjeve, </li></ul><ul><li>- industria e duhanit, </li></ul><ul><li>- industria kimike, </li></ul><ul><li>-industria e tekstilit etj. </li></ul><ul><li>4. Prodhimi repsektivisht distribuimi I energjisë elektrike , gasit, ujit dhe nxehtësisë, </li></ul><ul><li>5. Ndërtimtaria </li></ul><ul><li>6.Tregtia, hotelieria dhe turizmi </li></ul><ul><li>7. Komunikacioni, </li></ul><ul><li>8. Veprimtaritë shërbimeve prodhuese, </li></ul><ul><li>9. shërbimet intelektuale </li></ul><ul><li>- </li></ul>
 8. 8. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas madhësisë <ul><li>Kapitali aksionar, </li></ul><ul><li>Numri i të punësuarvedhe mesatarja gjatë vitit, </li></ul><ul><li>Qarkullimi vjetor, </li></ul><ul><li>Kapitali total </li></ul><ul><li>Matja e ndryshme e fitimit; neto të hyrat, bruto fitimi, rezultati para tatimimit etj </li></ul><ul><li>Treguesit tjerë krahasues: rentabiliteti, likuiditeti etj </li></ul>
 9. 9. <ul><li>BE definicioni SME- NVM </li></ul><ul><li>Ndërmarrjet mesatarisht të mëdha: 50 – 250 të punësuar dhe me qarkullim vjetor nën 40 milion euro </li></ul><ul><li>Ndërmarrjet e vogla: nën 50 të punësuar dhe me qarkullim vjetor nën 7 milion euro, </li></ul><ul><li>Ndërmarrjet mikro, ndërmarrjet që kanë më pak se 10 punëtor të punësuar. </li></ul>
 10. 10. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas lokacionit <ul><li>- Dendësia e popullsisë, </li></ul><ul><li>Mundësitë e transportit, </li></ul><ul><li>Mundësitë e shkollimit të fuqisë punëtore, </li></ul><ul><li>Energjia elektrike, </li></ul><ul><li>Shperngullaj e ndërmarrjeve të mëdha jashtë vendeve të tyre për shkak të tregjeve dhe kushteve më të volitshme. </li></ul>
 11. 11. Klasifikimi i ndërmarrjeve sipas pronësisë <ul><li>Ndërmarrje private </li></ul><ul><li>Ndërmarrje kooperative pronësi të konsumatorëve dhe prodhuesve të bashkuar </li></ul><ul><li>Ndërmarrjet publike, është nën pronësi dhe kontroll të shtetit. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Forma e organizimit,- përson fizik dhe përson juridik </li></ul><ul><li>Startimi i ndërmarrjes dhe zgjedhja e formës së ndërmarrjes, </li></ul><ul><li>Firma private, - regjistrimi , numri personal, </li></ul><ul><li>Ndërmarrja aksionare </li></ul><ul><li>Skema organizative e ndërmarrjeve aksionare </li></ul><ul><li>Ndërrimi i formës dhe shuarja e ndërmarrjes </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Biznesi.net </li></ul>

×