Ciklet e biznesit dhe rritja ekonomike

7,956 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,956
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ciklet e biznesit dhe rritja ekonomike

 1. 1. MAKROEKONOMI I <ul><li>LIGJËRATA </li></ul><ul><li>Dr. Halit Shabani </li></ul>
 2. 2. CIKLET E BIZNESIT DHE RRITJA EKONOMIKE <ul><li>Historia ezhvillimit ekonomik e vendeve te zhvilluara kapitaliste tregon se kjo ekonomi nuk eshte zhvilluar pa probleme. Me ngritrje, ulje te produktit total,inflacionit,normes se interesit,te punesimit,krijojn cikle te biznesit… </li></ul><ul><li>Ne kete kapitull shpjegohen disa teori te cilat nje nga nje shpjegoin ciklet e biznesit,duke e vene theksin ne teorite internale dhe eksternale. </li></ul>
 3. 3. Ciklet e bizneseve dhe fazat e tij 1. Piken me te larte te ciklit; 2. Recesionin; 3. Piken me te ulet te ciklit; 4. Ekspansionin
 4. 4. <ul><li>Keshtu, per ekonomine amerikane , regresione te thella shfaqen Ne periudhat e depresionit te madh te viteve 1929-1933, ndersa me te cekta Ne ate te viteve 1970. </li></ul>
 5. 5. Drejtimet (shkollat) e Makroekonomisë
 6. 6. <ul><li>Pranohet se kemi te bejme me recesion vetem kur GNP reale bie gjate dy tremujorve te njepasnjeshem kalendarike (6 muaj rresht). </li></ul><ul><li>Ndermarjet per shkak te inventareve te teperta (stoqeve te mallrave te pashitura) reduktojne prodhimin, paksojne shpenzimet, nxjerrin nje numer punetoresh nga puna . </li></ul>
 7. 7. <ul><li>periudha e recesionit perfundon me arritjen e nivelit me te ulet te ciklit te BIZNESIT (pika me e ulet ). </li></ul><ul><li>Faza e ekspansionit mbyllet me arritjen e nivelit te larte te ciklit (pika me e larte). ekonomia eshte Ne bumin e saj. Ndermarjet prodhojne normalisht Ne kapaciteteve te tyre prodhuese. Investimet e firmave DHE shpenzimet e konsumatoreve jane Ne nivelin e tyre me te larte. </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Figura 2a) paraqet hendekun e prodhimit Ne modelin Kejnsian. </li></ul><ul><li>Shpjegimi kejnsian nuk eshte i vetmi shpjegim i cikleve te BIZNESIT . </li></ul><ul><li>Dukurite ciklike te viteve '70 DHE fillimit te viteve '80, gjejne shpjegim Ne modelet neoklasike ( Figura 2b) </li></ul>
 9. 10. Disa teori te cikleve te BIZNESIT <ul><li>Lidhur me ciklet e BIZNESIT DHE Shkaqet e tyre ekzistojne teori te shumta, megjithese jo rralle dallimet ndermjet tyre konsistojne vetem Ne theksimin e ketij apo atij faktori kushtezues. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Keshtu: - teoria monetariste shpjegon ciklet e BIZNESIT me ekspansionin apo kontraktimin e parase dhe te kreditit; - teoria teknologjike vendos ne baze te shpjegimit te cikleve te biznesit inovacionet e rendesishme teknologjike ; </li></ul>
 11. 12. <ul><li>- teoria psikologjike shpjegon ciklet me optimizmin apo pesimizmin e agjenteve EKONOMIKE ; - teoria e konsumit te pamjaftueshem shpjegon gjthshka me prirjen per kursim, e cila ben qe kursimet te jene me te medha se Investimet . </li></ul>
 12. 13. Te gjitha teorite mbi ciklet e bizneset mund t'i klasifikojme ne dy grupe te medha: <ul><li>- teorite eksternale ( te faktoreve te jashtem); - teorite internale ( te faktoreve te brendshem). </li></ul>
 13. 14. RRITJA EKONOMIKE <ul><li>Nga analiza e cikleve te biznesit vihet re se n e nje ekonomi tregu te konsoliduar megjithse vihen re luhatje n e formen e recesionit dhe te ekspansionit, tendenca e pergjithshme eshte rritja e vazhdueshme e ekonomise. Analizat e rritjes ekonomike shqyrtojne faktoret qe cojne ne rritjen EKONOMIKE ne nje periudhe afatgjate. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Rritja e ekonomise konsiderohet si nje nga objektivat qendrore makroekonomike te nje vendi , pasi ajo lidhet me standartin e jeteses se popullsise , tregues i rendesishem i te cilit eshte standarti per fryme i popullsise . </li></ul>
 15. 16. Rritja ekonomike dhe funksioni i prodhimit; burimet teorike te rritjes ekonomike <ul><li>Ne lidhje me rritjen ekonomike , ne interesohemi per n lidhjen reciproke ndermjet prodhimit, GNP dhe burimeve te nevojshme per te realizuar kete prodhim. </li></ul>
 16. 17. Y = f (N, R, K, T) <ul><li>Funksioni i prodhimit tregon Ne kete rast, se si ndryshon GNP si rezultat i ndryshimit te nivelit te punesimit (N) duke qene te dhena vlerat e burimeve natyrore te ekonomise (R), pajisjes kapitale (K) dhe gjendjes (nivelit) te teknologjise (T). Grafikisht ku funksion paraqitet ne figuren 3. </li></ul>
 17. 19. Për barazimin e dhënë duhet të plotësohen këto kushte: <ul><li>Të tre treguesit duhet të llogariten me saktësi </li></ul><ul><li>Në dy treguesit e parë përfshihet vlera e mallrave dhe shërbimeve përfundimtare </li></ul><ul><li>Në treguesin e dytë përfshihet ndryshimi neto në stoqet e mallrave dhe prodhimit </li></ul><ul><li>Në treguesin e tretë të përfshihen të gjitha të ardhurat faktoriale, edhe taksat indirekte, por përjashtohen të ardhurat e transferuara </li></ul>
 18. 20. Kur në Produktin e përgjitshëm përfshihen Investimet neto, do të kemi: <ul><li>Produktin Kombëtar Neto (NNP) </li></ul><ul><li>Shpenzimet Kombëtare Neto (NNE) </li></ul><ul><li>Të ardhurat Kombëtare Neto (NNI) </li></ul><ul><li>NNP=GNP-amortizimi </li></ul><ul><li>NNE=GNE-amortizimi </li></ul><ul><li>NNI=GNI-amortizimi </li></ul>
 19. 21. <ul><li>www.Biznesi.net </li></ul>

×